Archive | persoonlijk RSS feed for this section

vraag 'an de burgerman week 46

17 Nov

social media

Facebook, Hyves, YouTube, Linkedin, Weblog, WikiPedia, MySpace, Schoolbank en Twitter zijn zomaar een aantal voorbeelden van internettoepassingen, middelen dus, waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen. Mensen die er geregeld gebruik van maken snappen wel waarom het social media genoemd worden, maar ‘buitenstaanders’ vinden er niks sociaals aan. Gek genoeg is voor beide belevingen wat te zeggen. Je mag als twitteraar, gebruiker van Twitter, dan wel lekker interactief bezig zijn met anderen die dezelfde interesse delen, maar tegelijkertijd sluit je jezelf, in de omgeving waarin je dat doet, af van de mensen om je heen. Je kan tenslotte maar één ding tegelijk doen. Toch een puntje om rekening mee te houden….

De impact van de moderne media op de plaatselijke politiek is enorm. Waar vroeger ‘het debat’ alleen maar plaats vond in de raadszaal, zie je nu dat Weblogs, maar vooral Twitter het debat niet alleen beïnvloeden, maar vooral ook veel breder maken. Respectievelijke fractievoorzitters en Wethouders bepaalden tot voor kort het hele debat, nu zie je dat ‘gewone’ raadsleden en zelfs burgers thuis ook aan het debat deel kunnen nemen. De één vindt dit een geweldige ontwikkeling, democratie zoals die ooit bedoeld is, iedereen kan meedoen. De ander baalt van al die bemoeienis en vindt dat politiek slechts in de raadszaal beoefend dient te worden door de, door burgers eens in de vier jaar gekozen, volksvertegenwoordigers. Hoe je er zelf over denkt kan je gelukkig zelf bepalen. Op de diverse weblogs van de raadsleden kan je reageren, maar op Twitter is de interactie nog veel groter. Via de hashtag  #wldebat kan je niet alleen goed volgen wat er op politiek gebied in Westland leeft, maar kan je vooral ook zelf meedoen door te reageren op de tweets van anderen. Bij deze ben je van harte uitgenodigd om eens lekker mee te twitteren!

vraag 'an de burgerman week 44

8 Nov

Sessie

 

Hoe zouden begrotingsvoorstellen toch tot stand komen? Eens per jaar komt die vraag op mijn pad. Gaat alles z’n gangetje dan ebt de vraag weg voor je ’t door hebt. Zijn het bezuinigingsvoorstellen, dan blijft de vraag langer hangen. Sterker nog, dan wil je er eigenlijk gewoon een antwoord op. In Westland komen de voorstellen van het college van de Burgemeester en z’n Wethouders (B&W). Met het collegewerkprogramma in het achterhoofd probeert men zoveel mogelijk recht te doen aan wat in het coalitieakkoord is afgesproken met elkaar. Met ondersteuning van de ambtenaren wordt alles voorbereid op het gemeentehuis. De puntjes op de i worden gezet tijdens een heisessie, ook wel heidag geheten. Op internet vind je de volgende omschrijving van dit fenomeen: ‘dit is een bijeenkomst voor leidinggevenden van een bedrijf op een externe, vaak afgelegen locatie waar men in alle rust vergaderingen, seminars, lezingen en trainingen kan organiseren. Een heisessie kan plaatsvinden in een conferentieoord op de hei, maar in principe is iedere prikkelarme omgeving met voldoende faciliteiten geschikt.’ Mooi hè, ‘een prikkelarme’ omgeving, dat alleen al zou goed afgewogen voorstellen tot gevolg moeten hebben. Of dat zo is bepaald uiteindelijk de gemeenteraad komende 10 november, want ‘die gaan er over’ zogezegd.

vraag 'an de burgerman week 43

8 Nov

transparant of doorzichtig

 

in het woordenboek zijn de woorden elkaars synoniem. In de politiek zijn transparant en doorzichtig eerder elkaars antoniem. Een transparant voorstel is controleerbaar, toetsbaar, duidelijk, glashelder, zuiver, ondubbelzinnig, zonneklaar èn begrijpelijk. Op de een of andere manier schiet me nu even niet direct een Westlands voorbeeld hiervan te binnen, maar wellicht komt dat nog. Een doorzichtig voorstel roept direct al negatieve gevoelens op. Doorzichtig staat namelijk niet alleen voor doorschijnend, translucide en transparant, maar ook voor te voorzien en voorspelbaar. Het onlangs teruggestuurde wijzigingsplan, betreffende de bouw van een burgerwoning in duurzaam glastuinbouwgebied, is een voorbeeld van een wel heel doorzichtig plan. Wat bezielt iemand nou om zo’n plan sowieso in behandeling te nemen? ‘Wat zit daarachter?’ vroeg ik me in alle openheid af. Nou, daar gaan we nooit achter komen kan ik je vast wel vertellen. ‘Moeten we dat dan niet onderzoeken’ zou je je af kunnen vragen. De praktijk wijst uit dat we niets leren van onderzoeken, dus beter doe je het gewoon in één keer goed. Een ‘goed’ voorstel hoeft slechts aan één voorwaarde te voldoen, het moet simpelweg transparant zijn. Niks meer, maar vooral niks minder.

vraag 'an de burgerman week 42

8 Nov

Opgeven een optie?

 

Er zijn van die zaken in politiek Westland, waarbij een eenmaal ingenomen standpunt onwrikbaar blijkt te zijn. Argumenten met elkaar uitwisselen kan, maar het haalt gewoon niks uit. Het betreft hier zaken waarbij het verstand een ondergeschikte rol speelt en het gevoel leidend is. Een actueel voorbeeld hiervan is de overstap van de burgerman naar de nieuw gevormde fractie

Lokaal en Onafhankelijk 2.0

Mijn gevoel zegt dat veel mensen dit al lang en breed aan zagen komen. Het inleveren van authenticiteit door Leo Geubbels en Leo Boekestijn zagen anderen blijkbaar eerder dan de beide Leo’s zelf. Maar weinig mensen waren verrast over de genomen stap. Daar was dan ook niet eens zoveel discussie over. Wat een aantal mensen ‘stak’ was het feit dat de twee de raadszetel die ze op dat moment innamen simpelweg meenamen naar de nieuw gevormde fractie. De ‘tegenstanders’ vinden dat een zetel van een partij is, waarvoor je op de verkiezingslijst hebt gestaan. De ‘voorstanders’ beweren dat je niet op een partij stemt, maar op een persoon. Daar kun je over kissebissen, maar ach, voor beide standpunten is wel wat te zeggen. Voor mij is het opgeven van de raadszetel geen optie en daar heb ik maar liefst 801 redenen voor.

vraag 'an de burgerman week 41

8 Nov

Keuzes

 

Is de burgerman raadslid of is het raadslid burgerman?

 

Op dit moment kan deze vraag in beide gevallen nog steeds bevestigend beantwoord worden. Toch is het geen kip en ei verhaal. Eerst was er de burgerman, zo maar een doorsnee Lierenaar, die zichzelf opwierp als een soort ombudsman. Alleen krijg je echter niet zo veel voor elkaar, vandaar dat de burgerman zich aansloot bij een politieke partij. Tot nu toe volstond aansluiten bij een politieke partij, in De Lier was dat DLB, in Westland GBW. Volstaat dat niet meer, dan moet je een keuze maken. Mokkend blijven zitten of  zelf het initiatief weer nemen. Je kan je aansluiten bij een andere fractie of zelf een fractie beginnen. Samen met volksvertegenwoordiger Leo Geubbels koos ik voor het laatste. Met z’n tweetjes gaan we verder als

Lokaal en Onafhankelijk 2.0

 

Bij het tweede gedeelte van de vraag moeten eigenlijk alle raadsleden zich aangesproken voelen. Als raadslid vertegenwoordig je tenslotte de burger. In de gemeentegids schreef een burgemeester ooit eens in z’n voorwoord over raadsleden: ‘Zij zitten er namens en voor u. Zoek contact met raadsleden wanneer u dat nodig vindt. Uw mening en wensen zijn voor hen van groot belang.’ Dat je een raadslid om raad kunt vragen klinkt dan ook logisch. Op dit moment kent Westland dus eigenlijk niet één, maar 37 burgermannen en -vrouwen. Sommigen kom je gewoon tegen op straat, maar telefoon hebben ze allemaal. In de  gemeentegids die onlangs in alle Westlandse huishoudens op de mat viel staan ze allemaal vermeld.

vraag 'an de burgerman week 40

8 Nov

‘k Wis niet dat jij kon schaken..

 

Westlanders sporten graag. Volkssport nummer 1, voetbal zal ook bij ons wel de meest beoefende sport zijn, maar daarnaast zijn er nog vele andere sporten. Hockey, korfbal, tennis, badminton, atletiek enzovoorts zou je haast zeggen, stuk voor stuk sporten waar je lichamelijk actief bezig mee kunt zijn. Een heel ander type sport zijn de meer passieve ‘sporten’ zoals de hengelsport of de diverse denksporten zoals schaken of dammen. Nu mag de burgerman doordeweeks graag een stukje hardlopen bij de Lierse Roadrunners, maar eens in ‘t jaar moeten de hersentjes er ook aan geloven. De politici mogen dan een potje simultaan schaken in de Westlandse druiventuin op uitnodiging van de Westlandse Schaakvereniging. Afgelopen jaren was m’n deelname telkens weinig tot niet succesvol, met jaar in jaar uit hetzelfde resultaat, namelijk de nul van verlies. Op zich natuurlijk niet erg, want je speelt als hobbyschaker van één dag tenslotte tegen een Westlandse topschaker. Dit keer was dat Westlands snelschaakkampioen Menno Pietersma. Dan zou je denken dat het ook wel snel gebeurd zou zijn met zijn 15 tegenspelers. Menno pakte het simultaan geven echter rustig aan en zo kon het gebeuren dat we de beschikbare tijd van twee uur ten volle nodig hadden. Tot ieders, maar vooral mijn eigen verbazing wist ik zowaar een punt te scoren dit keer. ‘t Geheim zit ‘m natuurlijk in het teamwerk van Menno’s tegenspelers, want als Menno even de tijd voor je krijgt is het zo gebeurd met je. De beantwoording van de vraag in de titel van deze column is dan ook de opmerking ‘dan wist je ook niet schaken soms een teamsport is..’

vraag 'an de burgerman week 39

8 Nov

Afwegingen

 

‘Er moeten keuzes gemaakt worden’, dat was de conclusie van de column van vorige week. Komende maandag 3 oktober horen we van het Westlandse college van de Burgemeester en z’n Wethouders (B&W) wat voor keuzes zij gemaakt hebben in de begroting voor 2012-2015.

Vervolgens is de gemeenteraad aan zet. De acht politieke partijen hierin vertegenwoordigd hebben allemaal hun eigen mening over de voorstellen van B&W. Of de voorstellen van B&W het ongeschonden ‘halen’ hangt in sterke mate af van de bereidheid van politieke partijen om samen te werken. Slechts als een meerderheid van de gemeenteraad het eens is met een wijzigingsvoorstel zal het worden ‘aangenomen’. Zelfs dan is het nog niet zeker of het college van B&W dat ook daadwerkelijk uit gaat voeren.  Het moet namelijk wel passen in het collegewerkprogramma én, mochten er financiële consequenties zijn, dan moet daar wel ‘dekking’ voor gevonden worden. Naast financieel draagvlak is natuurlijk ook draagvlak in de samenleving belangrijk. Iedere Westlander gunt de Westlandse ambtenaren een nieuw onderdak, maar iedere Westlander wil ook dat er zo snel mogelijk wat gedaan wordt aan het verkeersinfarct, dat Westland doordeweeks dagelijks lam legt. ‘Meer asfalt of meer steen, waar moet dat met ’t Westland heen’ ga je je haast afvragen…..

vraag 'an de burgerman week 38

8 Nov

’t moet wel ‘beuren

 

’t Is ach en wee in Westland momenteel. Zuinig zijn moeten we altijd al, maar wat er nu op financieel gebied op ons afkomt lijkt zijn weerga niet te kennen. Zoals het er nu naar uit ziet moeten we met minder geld meer gaan betalen en dat gaat nu eenmaal niet. Dan zul je dus een aantal dingen later of zelfs helemaal niet moeten doen. Welke dat zijn zal komende tijd wel duidelijk worden. In veel gevallen bepaalt de gemeenteraad dat. Nederland kent z’n Prinsjesdag, maar ook Westland heeft zo’n moment waarin de plannetjes voor het komende jaar bekend worden gemaakt. In beide gevallen heten ze ‘begrotingsvoorstellen’. In die voorstellen benadrukt men altijd dat er nu eenmaal ‘keuzes’ gemaakt moeten worden. In wezen krijg je als gemeenteraad geen keuzes voorgelegd, maar een dichtgetimmerd voorstel van het college van B&W, waarin de keuzes overduidelijk al gemaakt zijn. Keuzes overigens op basis van het collegeprogramma, goedgekeurd  door een ruime meerderheid van diezelfde gemeenteraad. Eén keer ‘ja’ zeggen tegen het collegeprogramma wil echter niet zeggen dat je vervolgens vier jaar je mond moet houden. Dan zou het inderdaad ‘slikken of stikken’ betekenen en zo zitten we in Westland nou net niet in ‘mekaar’.

vraag 'an de burgerman week 37

8 Nov

de kracht van het argument

 

Inspraak is een goede zaak. De meeste mensen kunnen zich daar prima in vinden. De meeste, omdat sommige er ‘niets’ mee hebben. Men ziet het als bemoeien en in het toch al dichtgeregelde Nederland werkt het alleen maar vertragend. Van de andere kant hoor je vaak zeggen dat alles toch al beslist is. Naar jou wordt niet geluisterd op het gemeentehuis is ook zo’n kreet die vaak klinkt. Als je je mening alleen op verjaarspartijtjes met anderen deelt, zal dit inderdaad zo zijn. Als je diezelfde mening laat horen op een inspreek moment kan dit wel degelijk nut hebben.

 

Door de politiek worden veel beslissingen genomen, besproken worden ze tijdens commissie-vergaderingen, genomen worden ze in raads-vergaderingen. Op beide plaatsen kan je inspreken. Als je inspreekt vooraf aan de raads-vergadering moet je wel goed beseffen dat alles al besproken is in de commissie-vergadering. Soms zelf zo uitputtend, dat echte behandeling in de raads-vergadering niet meer nodig is. Men spreekt dan van een hamerstuk.  Met het geven van je mening op deze plaats heb je dus weinig invloed meer op de uiteindelijke besluitvorming, je laat echter anderen wel weten hoe jij erover denkt. Tijdens de commissie-vergaderingen wordt besproken wat de beste manier is om de voorgelegde problemen op te lossen. Dit is dan ook bij uitstek de plek om jouw kijk op de zaak te geven, deze kan dan meegenomen worden bij de besluitvorming. Zeggen wat je vooral niet wil is ook je mening geven, maar meedenken hoe het ook kan, is vaak veel constructiever. Bedenk dit goed voor je gaat inspreken.

vraag 'an de burgerman week 35

8 Nov

op werkbezoek deel 2

Bij een ‘normaal’ werkbezoek laat je alles simpelweg over je heen komen en laat je je informeren over zaken waar je meer van wilt weten. Het werkbezoek van afgelopen week was er echter één van heel andere orde. Eén met een zogenaamd actieve deelname. Het betrof de Westlandse Drekrees, dé polderloop in onze buurt. Ook dit jaar een maandje vroeger op de loopagenda geplaatst om de Westlandse moessonregens voor te zijn. Dat je de natuur niet voor de gek kunt houden bleek echter ook dit keer weer. Pluvius is tegenwoordig ook in augustus al goed van de partij, getuige de clusterbuien van de afgelopen weken. Ondanks dat was er nog duidelijk onderscheid te zien tussen de sloten en de graslanden, vandaar dat de rees gewoon doorging. Collega raadslid Bart Waasdorp van de volkspartij was er ook bij, dus lekker samenop gelopen. Het lopen door de weilanden gaf weinig problemen, vanuit de sloot de kant bereiken was iets heel anders. Door de vele deelnemers brokkelden de kanten steeds verder af. En dan zijn er nog de brandnetels aan je handen en de verse koeienvlaaien, maar niemand zeurde. Rond de 40 minuten hadden we nodig om het 4.2 kilometer lange parcours, met daarin 51 sloten, af te leggen. Achter de finish stond de brandweer klaar om het grofste vuil van je af te spuiten. Was je dan nog niet schoon genoeg dan kon je nog lekker de Vlaardingse vaart in om de laatste drek van je lijf te zwemmen. Tenslotte natuurlijk een heerlijk drankje in de overbekende uitspanning Vlietzicht. Daar kwamen de sterke verhalen al snel los. Volgend jaar lijkt het succes van de Westlandse Drekrees dan ook  bij voorbaat al gegarandeerd.