vraag ‘an de burgerman week 20

24 May

Is het dan toch allemaal al beslist?

Royal FloraHolland, je weet wel, de bloemenveiling, geeft aan minder ruimte nodig te hebben in de toekomst. Nou, komt dat even best uit voor de gemeente Westland, die heeft nu juist meer ruimte nodig in diezelfde toekomst. Enkele van de ‘bloembladen’ aan de Middel Broekweg waren al bestemd, maar en passant werd ook de Dijkzijde vast ingevuld met de o zo gewenste woningbouw in Westland. Dat laatste ging niet alleen de bloemenveiling, maar ook de Provincie iets te snel en voorbarig. Daarop concentreerde de gemeente zich voor de volle 100% op het gebied rond de World Horti Campus.

blik vanaf de twaalfde …

Diverse informatieavonden volgden en ook de gemeenteraad werd wederom ‘meegenomen’ zoals dat zo mooi heet. In het masterplan Flora Campus Westland kon je best goed teruglezen wat de bedoeling was van het geheel. Daar ga ik hier verder niet op in, over het geheel was er namelijk best overeenstemming. Daar is een masterplan ook voor. Wat, wanneer en hoe de diverse elementen uit het plan gerealiseerd gaan worden, dat wordt later bepaald zo was de boodschap vanuit de plannenmakers. Tijdens een commissievergadering over dit onderwerp bleek echter dat van schuiven met elementen in plaats, tijd of vorm zo goed als geen sprake meer kon zijn.

Met diverse partijen lijken al afspraken te zijn gemaakt over de invulling van het te bebouwen terrein. Tsja, als dat zo is heeft al die inspraak, participatie of hoe je het ook noemt niet veel tot geen nut. Dan wordt het ‘tekenen bij het kruisje’ en dat is nu juist waar mijn politieke partij Westland Verstandig niet van is. Woensdag 24 mei gaan we zien of er nog ‘geschoven’ kan worden in het plan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: