vraag ‘an de burgerman week 19

11 May

Bouwen voor jongeren of voor ouderen?

Soms hoef je iets niet zelf te verzinnen, dat heeft de gemeente dan al voor je gedaan. Sterker nog, ook nog in overleg met de woningbouwvereniging. Een en ander is verwoord in de woonvisie. Die visie wordt op z’n tijd ook nog geactualiseerd zoals dat zo mooi heet. Sociale huur, middenhuur of dure koop, alles vind je terug in de woonvisie. Beetje jammer is dat een woningbouwplan op z’n minst een jaar of 7 (zeven) in beslag neemt, zodat je met je woonvisie bijkans altijd achter de feiten aanloopt. In mijn dorp De Lier komen op vrij korte termijn ruim 100 sociale huurwoningen beschikbaar. In plan de Liermolen 66 stuks en aan de Sportlaan 42. Met een visie mag je verwachten dat er gebouwd wordt ‘naar behoefte’. Dat roept al snel de vraag op wiens behoefte? Die van het dorp De Lier, die van Westland of die van Haaglanden? Wie komen daar te wonen? Nog een terechte vraag is of dit nu zorg gaat dragen voor de zo gewenste doorstroming op de Westlandse woningmarkt. Wordt dit de plek waar Westlandse jongvolwassenen hun eerste woning gaan vinden? Zo ja, dan is ook de verhuiskans van de ouderen opeens een stuk groter. ’t Is tenslotte wel handig dat je kinderen het huis uit zijn als je kleiner wilt gaan wonen. Veel vragen van de burgerman dit keer, maar wellicht wel vragen die bij meer mensen leven. Over een jaartje maar eens kijken of die ruim 100 sociale huurwoningen ook voor meer sociale cohesie hebben gezorgd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: