vraag ‘an de burgerman week 18

5 May

Vraag ‘an de burgerman week 18

Duistere krachten …

Ietsje minder welvaart ten bate van wat meer welzijn en welbevinden, die wens hoor je steeds vaker in Westland. Dat bespreekbaar maken wil nog niet erg lukken helaas. Hét bedrijfsleven en dé glastuinbouw propageren nog steeds ongebreidelde economische groei ten koste van het welzijn en welbevinden van de meeste Westlanders. Nog meer economische groei betekent nog meer ruimtebeslag, nog meer arbeidsmigranten en natuurlijk ook nog meer drukte op de weg. Dit alles ook nog eens in de wetenschap dat voor de Westlandse jeugd, of moet je inmiddels zeggen jongvolwassenen, geen huis beschikbaar is alhier. Met bouwen moeten we de hoogte in en de dorpen in Westland groeien bijna aan elkaar. Zo begint de ooit zo geroemde ‘Glazen stad’ langzaam iets uit het verleden te worden. ‘Als ’t glas moeten wijken voor het steen, waar mot dat dan met Westland heen’ zongen de Kromme Jongens ooit en die vraag lijkt actueler dan ooit. ‘Ja maar, we profiteren er toch allemaal van’ is een veel gehoorde reactie op bovenstaande problematiek. Een kleine minderheid zal er zeker van profiteren, maar gevoelsmatig krijgt een steeds groter deel er vooral last van. Bij besluitvorming over toekomstige plannen zal hier toch echt rekening mee gehouden moeten worden. Dat is de enige manier om het ‘eigene’ van de streek te behouden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: