Archive | May, 2023

vraag ‘an de burgerman week 21

29 May

nog successen te melden?

Nou mensen, ik zal maar met de deur in huis vallen deze keer: soms weet ik het ook nie meer. We hebben er een bankje bij aan het strand, dat is zo’n beetje het grootste succes van afgelopen week. Het achteruitlopen daarentegen gaat een stuk voortvarender. Gedoe met vergunning voor een Unicefloop nota bene, Alphons de Wit schreef er terecht al over. Arbeidsmigranten bij de kweker huisvesten, in Hoek van Holland geen probleem, aan de andere kant van de weg in Westland geen denken aan. Prop ze maar met z’n allen in de Oostbuurt in De Lier, want daar hebben ze toch al 2 (twee) Poolse supermarkten. Nieuwbouw de Naald is aanstaande horen we in het nieuws, op zo’n beetje de laatste open plek in Westland. De gemeenteraad weet van niks, maar ach, als we die niet links passeren, dan doen we het rechts wel. We zagen het vorige week nog bij de besluitvorming over de Flora Campus Westland. In het Masterplan kan nog volop geschoven worden volgens de wethouder, maar tegelijkertijd blijkt het meeste toch echt al vast te liggen. Starters en spoedzoekers hebben de verplaatsbare woningen inmiddels allang zien staan komende vanuit Delft het Westland in, maar dat blijkt slechts een opslagplek te zijn. Het vinden van een definitieve tijdelijke locatie wil ook deze collegeperiode maar matig lukken. Tot overmaat van ramp wiste ik ook nog het verkeerde bericht op burgerman’s antwoordapparaat, excuses aan de heer van der Meer, wellicht kan die nog een keer terugbellen naar 513186. Gelukkig is de zon inmiddels wel gaan schijnen, qua weer lijkt de kanteling uiteindelijk wel door te zetten. In politiek Westland is dat vooralsnog hard werken.

vraag ‘an de burgerman week 20

24 May

Is het dan toch allemaal al beslist?

Royal FloraHolland, je weet wel, de bloemenveiling, geeft aan minder ruimte nodig te hebben in de toekomst. Nou, komt dat even best uit voor de gemeente Westland, die heeft nu juist meer ruimte nodig in diezelfde toekomst. Enkele van de ‘bloembladen’ aan de Middel Broekweg waren al bestemd, maar en passant werd ook de Dijkzijde vast ingevuld met de o zo gewenste woningbouw in Westland. Dat laatste ging niet alleen de bloemenveiling, maar ook de Provincie iets te snel en voorbarig. Daarop concentreerde de gemeente zich voor de volle 100% op het gebied rond de World Horti Campus.

blik vanaf de twaalfde …

Diverse informatieavonden volgden en ook de gemeenteraad werd wederom ‘meegenomen’ zoals dat zo mooi heet. In het masterplan Flora Campus Westland kon je best goed teruglezen wat de bedoeling was van het geheel. Daar ga ik hier verder niet op in, over het geheel was er namelijk best overeenstemming. Daar is een masterplan ook voor. Wat, wanneer en hoe de diverse elementen uit het plan gerealiseerd gaan worden, dat wordt later bepaald zo was de boodschap vanuit de plannenmakers. Tijdens een commissievergadering over dit onderwerp bleek echter dat van schuiven met elementen in plaats, tijd of vorm zo goed als geen sprake meer kon zijn.

Met diverse partijen lijken al afspraken te zijn gemaakt over de invulling van het te bebouwen terrein. Tsja, als dat zo is heeft al die inspraak, participatie of hoe je het ook noemt niet veel tot geen nut. Dan wordt het ‘tekenen bij het kruisje’ en dat is nu juist waar mijn politieke partij Westland Verstandig niet van is. Woensdag 24 mei gaan we zien of er nog ‘geschoven’ kan worden in het plan.

vraag ‘an de burgerman week 19

11 May

Bouwen voor jongeren of voor ouderen?

Soms hoef je iets niet zelf te verzinnen, dat heeft de gemeente dan al voor je gedaan. Sterker nog, ook nog in overleg met de woningbouwvereniging. Een en ander is verwoord in de woonvisie. Die visie wordt op z’n tijd ook nog geactualiseerd zoals dat zo mooi heet. Sociale huur, middenhuur of dure koop, alles vind je terug in de woonvisie. Beetje jammer is dat een woningbouwplan op z’n minst een jaar of 7 (zeven) in beslag neemt, zodat je met je woonvisie bijkans altijd achter de feiten aanloopt. In mijn dorp De Lier komen op vrij korte termijn ruim 100 sociale huurwoningen beschikbaar. In plan de Liermolen 66 stuks en aan de Sportlaan 42. Met een visie mag je verwachten dat er gebouwd wordt ‘naar behoefte’. Dat roept al snel de vraag op wiens behoefte? Die van het dorp De Lier, die van Westland of die van Haaglanden? Wie komen daar te wonen? Nog een terechte vraag is of dit nu zorg gaat dragen voor de zo gewenste doorstroming op de Westlandse woningmarkt. Wordt dit de plek waar Westlandse jongvolwassenen hun eerste woning gaan vinden? Zo ja, dan is ook de verhuiskans van de ouderen opeens een stuk groter. ’t Is tenslotte wel handig dat je kinderen het huis uit zijn als je kleiner wilt gaan wonen. Veel vragen van de burgerman dit keer, maar wellicht wel vragen die bij meer mensen leven. Over een jaartje maar eens kijken of die ruim 100 sociale huurwoningen ook voor meer sociale cohesie hebben gezorgd.

vraag ‘an de burgerman week 18

5 May

Vraag ‘an de burgerman week 18

Duistere krachten …

Ietsje minder welvaart ten bate van wat meer welzijn en welbevinden, die wens hoor je steeds vaker in Westland. Dat bespreekbaar maken wil nog niet erg lukken helaas. Hét bedrijfsleven en dé glastuinbouw propageren nog steeds ongebreidelde economische groei ten koste van het welzijn en welbevinden van de meeste Westlanders. Nog meer economische groei betekent nog meer ruimtebeslag, nog meer arbeidsmigranten en natuurlijk ook nog meer drukte op de weg. Dit alles ook nog eens in de wetenschap dat voor de Westlandse jeugd, of moet je inmiddels zeggen jongvolwassenen, geen huis beschikbaar is alhier. Met bouwen moeten we de hoogte in en de dorpen in Westland groeien bijna aan elkaar. Zo begint de ooit zo geroemde ‘Glazen stad’ langzaam iets uit het verleden te worden. ‘Als ’t glas moeten wijken voor het steen, waar mot dat dan met Westland heen’ zongen de Kromme Jongens ooit en die vraag lijkt actueler dan ooit. ‘Ja maar, we profiteren er toch allemaal van’ is een veel gehoorde reactie op bovenstaande problematiek. Een kleine minderheid zal er zeker van profiteren, maar gevoelsmatig krijgt een steeds groter deel er vooral last van. Bij besluitvorming over toekomstige plannen zal hier toch echt rekening mee gehouden moeten worden. Dat is de enige manier om het ‘eigene’ van de streek te behouden.