vraag ‘an de burgerman week 16

24 Apr

 

Spreek voor hen die weerloos zijn

Was me het weekje wel weer in de Westlandse politiek. Gelukkig bleek het huidige college wél in staat tot terugdraaien van voorgenomen besluiten. Iets waar mijn partij Westland Verstandig best trots op is. Het betrof het besluit om de huishoudelijke hulpuren wederom in te perken. Een honderdtal mensen kreeg via de thuiszorgmedewerkster te horen dat het schoonmaken een halfuurtje sneller moest worden gedaan. Nu moet je weten dat ik een en ander niet alleen in politiek opzicht meemaak, maar ook in de praktijk. De zeer gewaardeerde hulp van mijn moeder moest namelijk zo’n mededeling doen bij mijn ‘hulpbehoevende’ moeder. Tot treurnis van beiden, dat zul je wel begrijpen. De beloofde ‘kanteling’ door mijn partij hield onder andere in dat er een koffiemoment mogelijk moest zijn tijdens het schoonmaken van het huis. In plaats daarvan werd de mogelijke tijd daarvoor nu juist afgenomen. Gelukkig kreeg de gemeenteraad het middels twee moties voor elkaar dat niet alleen de ingeperkte tijd werd teruggegeven, maar ook dat het koffiemoment binnenkort in het zorgplan opgenomen wordt. Ga je als volksvertegenwoordiger toch weer tevreden naar huis toe!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: