Archive | March, 2023

vraag ‘an de burgerman week 13

30 Mar

Klimaatverandering

O jee, we gaan eraan met z’n allen, niks ‘an de hand roepen net zoveel mensen. De mening van jou en mij zal er wel tussenin liggen. Maar wat doet dit wereldprobleem in een column in het Hele Westland? Die vraag kunnen we op twee manieren beantwoorden. De eerste manier is een letterlijke, deze kwam langs als argument voor openhouden van zwembad de Waterman in Wateringen. Blijkbaar gaat de wereldwijde klimaatverandering niet aan ’t Westland voorbij, ook hier lijkt het warmer en droger te worden. Dan is een openlucht zwembad dichtbij maar wat fijn.

de Foppenplas is ook niks mis mee natuurlijk!

Een heel andere klimaatverandering zien we in de Westlandse politiek. Mijn partij Westland Verstandig beloofde een kanteling, een ander politiek klimaat en langzaamaan zien we dat ook gebeuren. Niet in het tempo dat wij wensen, maar meer van twee stappen vooruit, één stap terug. Dat is soms frustrerend, maar je hebt er maar mee om te gaan. Niet te vroeg juichen, niet te snel toezeggingen doen, haalbare doelen, dat soort dingen. En ja, soms zit het mee, soms zit het tegen, nog zo’n wijsheid of wellicht zelfs dooddoener waar je in de praktijk rekening mee moet houden.

Nu maar hopen dat we van die ‘lessen’ nog iets leren ook, want pas dan gaat er echt iets veranderen.

vraag ‘an de burgerman week 12

25 Mar

Dank je wel!

In ’t Westland vinden we alles normaal. Hard werken, vrijwilligerswerk of zelfs mantelzorg, we vinden het allemaal vanzelfsprekend. Zelfs als er iemand ‘dank je wel’ tegen je zegt reageer je nog met een ‘ach, is toch normaal, zou een ander toch ook voor mij doen’. We weten sowieso slecht met complimenten om te gaan. ‘Je gaat er hooguit van naast je schoenen lopen’ kreeg ik ooit als opmerking hierover. Zo’n 15 jaar geleden op cursus in het Haagsche heb ik ‘dank je wel’ leren zeggen. Nog steeds valt het me op dat mensen bijna verbaasd zijn als je ze oprecht bedankt. Genoeg reden om er dus vooral mee door te gaan.

Dank je wel dat je naar de stembus gegaan bent afgelopen woensdag. Fijn dat je zo betrokken bent bij je leefomgeving. Geweldig ook dat zoveel mensen bij de waterschapsverkiezingen het hokje achter mijn naam wisten te vinden. Dank je wel daarvoor! Ondanks alle verkiezingsperikelen gaan de ‘gemeentezaken’ gewoon door. Dat betekent soms ook letterlijk de handen uit de mouwen steken. Met wat companen van mijn politieke partij Westland Verstandig mochten we op uitnodiging van wethouder Ferwerda, dank je wel daarvoor, een stukje centrum van ’s-Gravenzande ontdoen van zwerfvuil. Dit alles in het kader van de landelijke opschoondag. ’t Was even aanpoten, maar het resultaat mocht er zijn. Ga je toch met een goed gevoel het weekend in

vraag ‘an de burgerman week 11

15 Mar

JA,JA …. NEE, JA ….. NEE, NEE

Afgelopen week weer eens ouderwets huis aan huis folders mogen bezorgen. In dit geval om mijn partij in het waterschap te promoten. Je weet wel, die van schoon water in de sloot en die van het samen oplossen met de georganiseerde tuinbouw. Wind, sneeuw, regen en kou moest ik doorstaan, maar gelukkig ook een zonnige zaterdag! Uiteindelijk alle brievenbussen in ’t Lierse van een Water Natuurlijk folder kunnen voorzien, mét mijn 12e plek keurig omcirkeld.

Alle brievenbussen? Nou, dat nu ook weer niet, want de brievenbussen met “nee, nee” zijn overgeslagen. ’t Geeft je natuurlijk wel een uniek beeld van de leefomgeving in je dorp. Heel De Lier zakt, dat weet iedereen onderhand wel, maar op sommige plekken toch echt meer dan elders. ’t Was af en toeeen hele klim.

Vergeleken met Poeldijk en Honselersdijk valt het met de bestrating in De Lier nog alles mee en gevoelsmatig kan ik me ook niet meer voorstellen dat hondenpoep op straat nog steeds ergernis nummer één is. ’t Mag best iets groener klonk het wel vaak en dan liever niet op straat, maar in de groenstrook waar het hoort zogezegd. Ergernis nummer één lijkt momenteel de onmogelijkheid voor burgers om een te grote boom vernieuwd te krijgen, terwijl dit bij bedrijven of overheden met ogenschijnlijk gemak toegestaan wordt. De balans in deze wordt overduidelijk gemist.

vraag ‘an de burgerman week 10

9 Mar

Je groene stem in het waterschap

Met de waterschapsverkiezingen op komst zal het je niet verbazen dat ik daar nogmaals de aandacht voor vraag. Droge voeten lijkt dit keer geen verkiezingsitem te zijn. Sinds 1998 is daar al veel aandacht aan besteed en voorlopig lijkt dat in Westland een minder groot probleem. Dijken zijn op hoogte en gemalen zijn aangepast zodat er meer water sneller afgevoerd kan worden. Momenteel wordt ook onderzocht of je een deel van dat water op kunt slaan om op die manier de droge tijden beter te kunnen overbruggen. Het kan dus allemaal nog best wat duurzamer en groener. Verbetering van de waterkwaliteit lijkt er deze verkiezingen wel toe te doen. Mijn partij in het waterschap, Water Natuurlijk Delfland, vraagt hier niet alleen volop aandacht voor, maar steunt ook de gerichte aanpak in Westland, zoals die onlangs in gang is gezet. Samen met de gemeente en de georganiseerde tuinbouw op weg naar schoner water. Vandaar dat je mijn naam, Leo Boekestijn, terug kunt vinden op plek 12 van lijst 3.

Namens Water Natuurlijk wil ik graag jouw groene stem in het waterschap zijn.

vraag ‘an de burgerman week 9

2 Mar

Taskforce en hotspots

Als de burgers uitgelegd wordt wat het waterschap doet vindt 91% dit belangrijk werk. Nou, gelukkig maar, want de waterschapslasten zijn fors in deze regio. De taak ‘droge voeten houden’ is inmiddels redelijk op orde. En over de vuilwaterverwerking, kortom alles wat wij in ’t riool kieperen, hoor je ook maar weinig klachten. Problematischer is het gesteld met de waterkwaliteit in het Hoogheemraadschap van Delfland. Blijken wij hier in Westland nog zo’n beetje de grootste vervuilers te zijn ook. Ondanks miljoenen investeringen in de rioolaansluitingen en de zogenaamde gebiedsgerichte aanpak, blijft het een beetje dweilen met de kraan open. Ondanks de goede wil van gemeente, Hoogheemraadschap én de tuinbouw zelf. De afgesproken doelen, vastgelegd in de Kader Richtlijn Water 2027, gaan we zo nooit halen. Omdat dat al over 4 jaar is, hebben gemeente en Hoogheemraadschap een taskforce opgericht. Dit is een kleine groep van deskundigen met een speciale opdracht. Dankzij de metingen van de afgelopen jaren is bekend op welke plekken de grootste vervuilingen plaats vinden. Bewust of onbewust? Dat doet er in dit geval niet eens toe, beiden moeten opgespoord worden. Deze plekken noemt men de hotspots en daar begint de taskforce met z’n opdracht. Geen spannend jongensboek, maar gewoon meten en kijken waar de vervuiling vandaan komt. Mijn partij in het waterschap, Water Natuurlijk, steunt dit plan volledig.

waterschapsverkiezingen … 15 maart

Schoon water is niet alleen belangrijk voor de natuur, maar ook voor onszelf. Recreëren in en op het water moet toch gewoon kunnen zonder er ziek van te worden. Westlanders zoeken in de zomer graag verkoeling bij de Wollebrand, in het Prinsenbos of op de Foppenplas. Dat doen we dan wel graag in de wetenschap dat het zwemwater daar oké is.