Archive | January, 2023

vraag ‘an de burgerman week 3

20 Jan

Je laatste rustplaats

Regen en wind vielen ons afgelopen zaterdag ten deel tijdens de schouw van de Westlandse begraafplaatsen. Eenheid in verscheidenheid was ooit het motto bij de start van de gemeente Westland. Die verscheidenheid was er zeker bij de begraafplaatsen. De Lier parkachtig en keurig onderhouden, ’s-Gravenzande met een zekere grandeur, Naaldwijk zakelijk en Monster, Wateringen en Maasdijk klein, maar fijn. Jammer was het te moeten constateren dat zo’n beetje tot 2020 de zakelijkheid de boventoon begon te voeren. Niet de verscheidenheid, maar juist de eenheid leek leidend te zijn ten aanzien van de begraafplaatsen. Gelukkig is de laatste jaren in het beleid een flinke omslag gemaakt. Het onderhoud verbeterde aanzienlijk en ook de in de service richting nabestaanden werd een inhaalslag gemaakt. De Westlander hecht steeds meer waarde aan de laatste rustplaats van overledenen en gelukkig speelt de gemeente daar goed op in.

Verbeterpunten zijn er natuurlijk ook nog steeds en die proberen we, als fractie van Westland Verstandig, deze maand op te halen. Onduidelijkheid is er over het onderhoud van de graven, maar bijvoorbeeld ook over de ruimte tussen de graven. De ene rechthebbende van een graf kan als leidraad hebben ‘laat de doden hun doden begraven’ en kijkt verder niet om naar het graf, terwijl de ander wekelijks een bezoek brengt aan het graf en dit piekfijn onderhoudt. Oneerbiedig gezegd is het net als in de bewoonde wereld: ‘je moet het maar treffen met je buren’. Omzien naar elkaar ervaar je overigens nergens sterker als juist op de begraafplaats. Rang of stand maakt hier gelukkig niks uit.

vraag ‘an de burgerman week 2

12 Jan

’t Staat in de krant, dus het is waar ….

‘er zit een kern van waarheid in’, ‘dat is een halve waarheid’ tot en met ‘een waarheid als een koe’, ’t blijft moeilijk anderen te overtuigen van de waarde van een toezegging. Vorige week kon je op deze plek nog lezen, dat het niet zo simpel is om de huisvestingsproblemen zomaar even op te lossen. We moeten al blij zijn als dit jaar de plannen rondom woningbouw er doorkomen. Een flinke steun in de rug kregen de woningzoekenden afgelopen vrijdagavond van Burgemeester Bouke Arends. Zijn nieuwjaarstoespraak bevatte onder andere deze zin:

‘Ik noem ook het tekort aan (betaalbare) woningen in de gemeente Westland. Wie kan als starter nog een woning kopen of huren? Te lang staan jongeren aan de kant.
Gelukkig kunnen we in de gemeente Westland vanaf begin dit jaar versneld 1.500 betaalbare woningen bouwen voor jongeren en starters. Het college heeft hierover afspraken gemaakt met de provincie.’

Omdat verschillende kranten verschillende waarheden verkondigen, mag je best iets vinden van de titel van deze column, maar als de Burgemeester het zegt …. tsja, dan moet het wel waar zijn toch.

Eindigen we dit keer met nog een waarheid welke de Burgemeester vrijdagavond verkondigde:

‘De gemeente Westland is volop in ontwikkeling en als er één ding is dat mij elke keer weer opvalt in onze gemeente dan is dat veerkracht. Van de glastuinbouw, ondernemers, organisaties, verenigingen én inwoners. Ik heb zeer veel bewondering voor hoe de Westlandse gemeenschap zoveel oppakt.’

Met die veer in onze bips gaan we in ieder geval ‘groos’ het nieuwe jaar in!

vraag ‘ande burgerman week 1

12 Jan

2023

En hop, zitten we opeens alweer in het nieuwe jaar. Met diverse oudejaarconferences én de (burger)mannengriep de jaarwisseling mee mogen maken. Herkenning genoeg dus in de terugblik op het vorige jaar bij zowel Claudia de Breij als Guido Weijers.

Politiek gezien was 2022 een prima jaar voor m’n partij Westland Verstandig. Een mooie uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen, supersnelle vorming van een nieuw college (lees: dagelijks bestuur van de gemeente Westland) én ook nogeens snelle nakoming van dé verkiezingsbelofte: ‘weg met de gele zakken aan de lantaarnpalen’.

opgeruimd staat netjes …

Dat politiek iets is van de lange adem hebben we inmiddels ook wel gemerkt. Wat dat betreft is komend jaar toch een beetje ‘het jaar van de waarheid’ zoals dat zo mooi heet. Westland Verstandig heeft een kanteling beloofd en dat zou in dit jaar toch echt zichtbaar moeten worden. In plannenmakerij, maar vooral ook in uitvoering. Meer en beter onderhouden groen is iets wat snel zichtbaar zou moeten zijn, maar even de woningnood opknappen zal meer tijd vergen. Toch zullen er ook op dat gebied stappen gemaakt moeten worden. De goede wil is er al, plannen maken is stap twee en vervolgens de boel uitvoeren zou stap drie moeten zijn. Stap twee zou zeker dit jaar gemaakt moeten worden. Genoeg om naar uit te kijken dus. Het dagelijks bestuur, de Burgemeester en de Wethouders, wens ik daarbij veel succes!