Archive | May, 2022

vraag ’an de burgerman week 21

27 May

Compliment

Als gemeente Westland staan we helaas nogal eens bovenaan in lijstjes waar je liever onderaan zou staan én omgekeerd. Bovenaan het lijstje van ‘minst groene gemeente’ bijvoorbeeld. Dat moet je toch niet willen. Geen wonder dat de nieuw gevormde ‘regering’ van Westland vergroening hoog op de lijst van verbeterpunten heeft staan. Met het vormen van die Westlandse regering stonden we nu eens wél bovenaan in een rijtje, waar je ook graag bovenaan wilt staan. De verkiezingen voor de Westlandse gemeenteraad waren op 16 maart en al op 16 mei was er een akkoord over de nieuwe regering. Voor regering mag je ook lezen dagelijks bestuur of college van Burgemeester en Wethouders (B&W). GemeenteBelang Westland, de Westlandse VVD en mijn partij Westland Verstandig waren het snel eens over de te varen koers en ook de verdeling van de wethoudersposten verliep voortvarend.

In veruit de meeste gemeenten van Nederland is men nog niet zover, dus mag je dit gerust zien als een compliment. Nou zijn wij nuchtere Westlanders nooit zo van de complimenten, want je zou er maar van naast je schoenen kunnen gaan lopen, maar zo’n compliment ‘voelt’ best lekker!
De koers die we gaan varen staat in een 21 pagina’s tellend document, dat men ook wel het collegeprogramma noemt. Zoals beloofd komt er ook een versie voor laaggeletterden, maar dat blijkt nog een hele opgave te zijn. In eenvoudige bewoordingen in twee pagina’s vertellen wat er in 21 pagina’s is opgeschreven is niet eenvoudig en duurt nog even, maar het is ongetwijfeld het wachten waard.

vraag ’an de burgerman week 20

21 May

Bijzondere verjaardag

In de column van vorige week kon je al lezen dat burgerman’s verjaardag aanstaande was. Nou inmiddels is die al achter de rug. Ooit mocht ik verjaren tijdens de Roparun doorkomst in het Belgische Zele. Daar is het per definitie al feest, laat staan als men ook nog weet dat er een jarige op komst is. Afgelopen maandagavond wederom veel mensen op m’n jaardag. De Westlandse VVD, GemeenteBelang Westland en mijn partij Westland Verstandig zijn er, na het horen van maatschappelijk middenveld en de overige politieke partijen, in geslaagd een coalitieprogramma op te stellen. In recordtempowaarschijnlijk, want alleen voor het screenen van de beoogde wethouders staat al zo’n week of drie. De presentatie van het coalitieprogramma én de bekendmaking van de vijf wethouders vond 16 mei plaats. Verjaren thuis is er dan niet bij, maar als politicus is er natuurlijk geen mooier cadeau dan een ondertekening van een overeenkomst voor komende ‘regeringsperiode’ in de gemeente Westland. Gaandeweg de onderhandelingen kon je op straat al horen: ‘krijg nou wat, ze doen daadwerkelijk wat ze beloofd hebben’. Een mooi compliment natuurlijk, maar beter gaan we nu ‘Aan de slag.Voor Westland.’ Niet geheel toevallig ook de titel van het ondertekende coalitieprogramma.

https://www.westlanders.nu/politiek/coalitieakkoord-en-nieuwe-wethouders-gepresenteerd-39631

vraag ‘an de burgerman week 19

15 May

Je wordt ouder papa …

Nog een weekje, mensen, en de burgerman wordt weer een jaartje ouder. We gaan D.V. de 64 jaar aantikken. Dat betekent op de bloemenveiling dat ik nog 3 jaar lang de karren van de kooplui mag vullen met de producten van onze kwekers. Met de ‘ouwelullendag’ die ik inmiddels heb gekregen moet dat wel lukken. Bij het lezen van de titel van deze column moest je waarschijnlijk denken aan het populaire liedje van Peter Koelewijn: ‘Je wordt ouder papa, geef het maar toe, je wilt er alles aan doen, maar je weet niet hoe’. Nou, dat had ik van ’t weekend aan de hand. Stukje lopen in de Delftse Hout met dochterlief. ‘Doen we de 10 km vandaag pap’, was de vraag. ‘Nou uhh, op m’n blote voeten vind ik 5 km ook wel weer genoeg’, was mijn antwoord. Klokslag 11 uur werden we weggeschoten en pas bij 2 km zag ik m’n dochter weer terug. Ik nog denken dat ik langzaam gestart was, maar de rest was er gewoon als een haas vandoor gegaan. Bij de finish dacht ik nog wat over te hebben, maar m’n eindsprint eindigde in een onfortuinlijke val over de finish. Zal wel iets met hoogmoed geweest zijn.

en weer opgestaan …


In de lokale politiek is het niet anders. Ook hier val je weleens, maar dankzij flink wat ervaring en veerkracht sta je ook daar meestal gewoon weer op. Van fouten leert men, zegt men niet voor niets. Een pensioenleeftijd in de politiek is er overigens niet. Daar bepaalt de kiezer je houdbaarheidsdatum. Voorlopig staat die, dankzij jullie stemmen afgelopen maart op Westland Verstandig , toevalligerwijs ook op 67 jaar. ’t Kan verkeren …

vraag ‘an de burgerman week 18

15 May

Geen gehoor …

Je belt iemand en je krijgt ‘geen gehoor’. Jaren terug een bekend fenomeen, maar met de huidige technieken komt dit niet zo vaak meer voor. Wat wel vaak voorkomt is dat er niet opgenomen wordt of, gevoelsmatig nog veel vervelender, je wordt, al dan niet met een muziekje, in de wacht gezet. Je hebt iets te vertellen aan iemand, maar het lukt niet eens om in contact te komen met diegene. Je geduld wordt op de proef gesteld, frustratie ligt op de loer en als het wachten te lang duurt is het resultaat vaak ook nog ‘laat dan maar’. In de gemeente Westland ligt er nu een plan voor om Westlandbreed een ombudspersoon aan te stellen én voor elke kern een aanspreekbare ambtenaar aan te wijzen. Dat zou de 30.000 (dertigduizend) meldingen betreffende de leefomgeving drastisch omlaag moeten brengen én de klanttevredenheid kunnen verhogen. Word je haast benieuwd of het daadwerkelijk ook zo gaat uitpakken.
‘Geen gehoor’ kan ook betekenen dat iets slecht klinkt. Het doet bij wijze van spreken pijn aan je oren om iets aan te horen. In Westland bestaat zelfs een koor met deze naam, Nico Meijer is de initiator hiervan. Afgelopen zaterdagmiddag mochten ze optreden op de open dag van de Reddingsbrigade in Ter Heijde aan Zee. Voor de zekerheid had ik oordoppen bij, maar dat was helemaal niet nodig. Niet kunnen zingen is dan wel een vereiste als je lid wil worden van dit koor, maar gaandeweg heeft de dirigent er toch een echt koor van weten te maken. ’

‘t Scheelde maar weinig of we hadden de polonaise ingezet met Nico’s carnavalskraker ‘oh familie’ …

vraag ’an de burgerman week 17

3 May

Doe’s normaal

Westland en ‘groen’ zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ondanks het feit dat we de minst groene gemeente van Nederland zijn, hebben we hier wel de meeste kennis van ‘groen’. Geen wonder dat de burgerman vroeg in het najaar gevraagd wordt of het normaal is dat de, nog vol in het blad staande, wilgen nu al geknot worden. De tijd om het ‘groen’ te beleven wordt zo wel erg beknot. Al helemaal als op dit moment, ‘as we speak’ in goed Nederlands, de al volop uitgelopen treurwilgen rigoreus teruggesnoeid worden. Dat wordt zomer voordat zo’n boom weer een beetje groen oogt, eigenlijk te treurig voor woorden. Eerder zagen we dit ook al bij de toch al laat in z’n blad komende Platanen. Zit er eindelijk wat blad aan in mei, komt de groenman de boel kandelaberen, zoals de drastische vormsnoei bij deze boomsoort met een moeilijk woord genoemd wordt. Dan is het augustus voordat je weer wat ‘groen’ ervaart.

Westlanders zijn gewend met de seizoenen te leven, dan moet je dus juist niet veel te vroeg of veel te laat gaan snoeien. Wacht gewoon totdat het blad van de boom is en als een boom eenmaal uitgelopen is, laat ‘m dan met rust. Dat scheelt weer een hoop telefoontjes richting meldpunt leefomgeving, is beter voor de natuur én de burgers, ‘voor wie we het allemaal doen’, weet je nog, zijn ook meer tevreden. Het vereist misschien een aanpassing in het snoeibeleid van de gemeente, maar dat moeten we dan maar snel doen!

vraag ’an de burgerman week 16

3 May

In verband met de Paasdagen is de aanleverdatum van deze column een paar daagjes vervroegd. Heel verwarrend voor iemand met een licht autistische inslag, maar we gaan toch proberen er weer een informatieve column van te maken. Afgelopen weken heeft de griffie van de gemeente Westland diverse bijeenkomsten laten organiseren voor de nieuw gekozen raadsleden. Het is tenslotte wel handig als je goed beslagen ten ijs komt in politiek Westland. Raadsleden die al wat langer ‘meelopen’ mochten ook gewoon deelnemen, burgerman Leo Boekestijn was er dus ook bij. Een mooie gelegenheid om eens te kijken of de theorie ook klopt met de Westlandse praktijksituatie. 

Wat direct al opviel was dat Westlandse politici zich niet in een hokje laten duwen. Zoals echte Westlanders betaamt gaan die gewoon hun eigen gang. Gelukkig ook maar, want anders zou de politiek niet zo divers zijn. Afgelopen 16 maart kon de kiezer, jij en ik dus, maar liefst kiezen uit 10 partijen. Kiezen wat je ouders kozen is er inmiddels steeds minder bij getuige de uitslag dit keer. Daaruit blijkt dat de kiezers die nog naar de stembus gaan weldegelijk nadenken over de partij van hun keuze. Dit keer was er zelfs sprake van een heuse kanteling. De kiezers willen niet alleen dat het beter wordt, het moet ook anders. Natuurlijk blijft de tuinbouw nummer één in Westland, maar er moet echt meer aandacht komen voor de leefomgeving. Dat signaal was overduidelijk na de verkiezingsuitslag.