Archive | January, 2022

vraag ‘an de burgerman week 4

28 Jan

Gemeenschapszin

Afgelopen week heb ik weer ten volle kunnen ervaren waarom ik zo gek ben op ’t Westland. De streek bedoel ik dan natuurlijk. Met de kassen, met de weilanden, maar vooral met de mensen die er wonen. De verbondenheid met je medemensen vind je bijna als vanzelfsprekend op het platteland. De vraag: ‘van wie ben jij er één’ werd nog weleens gesteld, maar na het beantwoorden van die vraag klonk het meestal ‘oh, dan zal het wel goed wezen’. En het was ook altijd goed! Zo’n gevoel van gemeenschapszin kon afgelopen zaterdag in De Lier, op de grens van ‘gras en glas’ ervaren worden.

Met maar liefst zeventig tractoren werd een overleden boer een eerbetoon gebracht richting zijn laatste rustplaats. De steun van de gemeenschap voor de betrokken familie was overduidelijk voelbaar.

Hoe ‘houdbaar’ de gemeenschapszin in de Westlandse toekomst is weet ik ook niet, maar met het oprukken van de stad én de fratsen die daar bij horen maak ik me best zorgen. De vanzelfsprekendheid waarmee we voor elkaar klaar staan was al af aan het nemen en die afname lijkt door het coronagebeuren alleen maar te versnellen. Verenigingen hollen achteruit in ledental en ook bestuurders zijn steeds moeilijker te vinden. Gemeenschappen zijn er nog wel, maar zijn vooral online te vinden en worden dan communities genoemd. Westlandbreed is dan opeens wereldwijd, maar op straat merk je er hoegenaamd niks van. De talrijke familieleden van vele Westlanders in Canada lijken dankzij het internet zo’n beetje om de hoek te wonen, maar wie je echte buren zijn weten we amper meer. Ga daar maar eens verstandig mee om ..

vraag ‘an de burgerman week 3

20 Jan

Toch niet weer over die zakken hè …

moet je weten dat deze column, voor het verzenden naar de redactie, nog altijd even door de vrouw nagekeken wordt. En ja, de inmiddels beruchte zakken aan de lantaarnpalen zijn noodgedwongen nogal eens langsgekomen alhier. Terechte opmerking dus van deze bepaald niet doorsnee Westlandse. Voorkomen moet worden dat ‘anderen’ mijn politieke partij Westland Verstandig wederom weg gaan zetten als one issue partij.

Tsja, je zou bijna zeggen ‘was het maar one issue in Westland’. Niet alleen bij de inzameling van het afval gaat het fout, wat te denken van de aanbesteding, zelfs daar zat ‘een luchtje aan’. Het opnieuw indiceren van de huishoudelijke hulpuren, naar resultaat dit keer, ‘maak ze gek die oudjes’ leek het motto wel. ’t Leek ook of de gemeente een geheim meldpunt Bomen had: als jij verraadde waar nog bomen stonden, zorgde de gemeente wel voor het verwijderen daarvan! Dit alles trouwens met goedkeurende blikken van de coalitiepartijen CDA, LPF, VVD en CU/SGP. De nog steeds voortdurende mishandeling van het resterende gemeentelijk groen moeten we de aannemer niet kwalijk nemen. Nee, dat snap ik ook wel, dat gebeurt gewoon in opdracht van dit college. Een plaatje deze week in de krant liet zien dat we ook op het gebied van financiën stappen gemaakt hebben.

uit het AD van de afgelopen week

Helaas wel stappen de verkeerde kant op, dat dan weer wel. Van financieel op orde in 2017 naar financieel hogere risico’s in 2022 volgens het Provinciaal Toezicht. De tijd van de koers iets wijzigen is echt voorbij, het roer moet om. Hoog tijd voor een kanteling.

vraag ‘an de burgerman week 2

16 Jan

Weet u waar nummer 61 is …

De ene vraag ‘an de burgerman is overduidelijk de andere niet. De vraag ‘doe je nog mee aan de gemeenteraadsverkiezingen’ is best een logische in aanloop naar de komende verkiezingen in maart. Kan ik ook gemakkelijk beantwoorden, want ook dit keer sta ik weer op de lijst van Westland Verstandig. De vraag ‘weet u waar nummer 61 is’ vereist wellicht wat meer context.

Afgelopen zondag was de dag van m’n boosterprik. Mooi wandelingetje van De Lier naar zalencentrum de Brug in ’s-Gravenzande en lopende op de Julianaweg kreeg ik die vraag vanuit een geopend portierraam. Nummer 61 zei me niks, dus de tegenvraag ‘waar moet u zijn’ gesteld. ‘We moeten naar de priklokatie’ was het antwoord. Met ‘net na de tweede rotonde aan de linkerkant’ was ook deze vraag ‘an de burgerman snel beantwoord. ’t Prikken zelf stelde niet veel voor, men had de boel goed georganiseerd en met een kwartiertje stond ik weer buiten.

Wandelend zie je natuurlijk veel meer dan autorijdend, vandaar dat ik besloot er maar een echt ‘ommetje’ van te maken. Heen over de Galgeweg, terug over de Rijnvaartweg dus. Man man, wat een bouwactiviteiten aldaar. Kon ik ook gelijk zien wat men met het bos aldaar gedaan had. Voorlopig leek het nog het meest op een hoop zand, maar dat zal in de loop van het jaar wel groener worden. Ondanks het feit dat de gebouwde woonwijk gasloos opgeleverd is, staat in de hoop zand een gasgestookte ketel, die voorlopig de wijk warm moet houden. Dat voelt best raar kan ik je vertellen! Word je haast benieuwd wat voor rare dingen we dit jaar nog meer tegen gaan komen …

vraag ‘an de burgerman week 1

9 Jan

Het heft in eigen handen nemen

En hop, daar zijn we dan opeens in 2022 beland. Met het vuurwerkverbod had je het zomaar kunnen missen, maar gelukkig waren er nog de kerkklokken in De Lier die van 20.21 tot 20.22 uur geluid werden.

De vraag is even of die ook in de rest van Westland te horen waren, maar goed, 2022 is een feit. Ook nog eens een feit waar we het best met z’n allen over eens kunnen zijn. Zelfs mensen die uitgaan van een andere jaartelling zullen zeggen: voor jullie is het nu 2022. Zo harmonieus wordt helaas niet met elk onderwerp omgegaan tegenwoordig. Politiek is best vaak een splijtzwam, maar wat we nu rond covid 19 meemaken lijkt mensen eerder tegen elkaar op te zetten, dan ze nader tot elkaar te brengen. Het meest trieste is nog dat het virus vooralsnog gewoon z’n eigen gang lijkt te gaan, onafhankelijk van wie er bestuurlijk aan de touwtjes trekt.

In gemeenteland mogen we binnenkort zelf weer aangeven door wie we het liefst bestuurd willen worden. De gemeenteraadsverkiezingen komen er namelijk weer aan. Hoe we met covid 19 omgaan zal geen verkiezingsitem zijn, wantdaar gaat de gemeentepolitiek niet over, dat bepaalt ‘Den Haag’. Het beleid ten aanzien van wonen, groen en hoe we omgaan met afval zijn zomaar wat zaken waar een gemeente wel een keuze in kan maken. CDA, LPF, VVD en CU/SGP zijn daar zo te lezen afgelopen periode zeer tevreden over. Mijn partij Westland Verstandig beluistert bij de burgers iets heel anders. Hoog tijd voor een kanteling van het beleid. Aan jou straks de keus om dat aan te geven in het stemhokje.

vraag ‘an de burgerman week 52

9 Jan

Tijd voor bezinning ..

Kerststress, van familiebezoek tot boodschappen doen, je kunt het er maar druk mee hebben. Richting oudejaarsavond hebben we zowaar een weekje om bij te komen van de kerstperikelen. Zelf mocht ik er tijdens de kerstdagen nog tweemaal op uit trekken voor een burgermans klusje. Helaas tweemaal voor die stomme kroonringen. Je weet wel, die ringen rond de lantaarnpaal waar je eens in de twee weken je verzamelde plastic, blik en drinkpakken in een gele zak aan mag hangen. Beter gooi je de zak gelijk in een daarvoor bestemde container, maar die kroonringen blijken een enorme aantrekkingskracht te hebben. Niet fijn als dat je uitzicht voor de kerstdagen is, kon ik constateren in De Lier.

Dagje later in Wateringen langs de Kerklaan ter hoogte van de WillemIII straat leek het wel een ministortplaats inclusief een matras uit de herberg, dat blijkbaar niet meer nodig was. Je zal er naast wonen …

Voordat iemand gaat zeggen: kom jij dan met een oplossing, geef ik die nu maar alvast. Een drastische oplossing is natuurlijk overstappen op nascheiding. Dat is ook waar mijn politieke partij Westland Verstandig voorstander van is. Een tijdelijke oplossing is het bijplaatsen van oranje verzamelcontainers en stoppen met die overlastgevende kroonringen rondom de lantaarnpalen. Hopelijk komt dit college wat dat betreft nog tot bezinning.

Tot slot wens ik jou en de jouwen een zinvol 2022 toe!

vraag ‘an de burgerman week 51

9 Jan

De boel bij elkaar houden

In de gemeentepolitiek kom je best vaak tegen dat een plannetje van de gemeente tot verbinding leidt. Meestal betreft het dan een slecht plan en de verbinding die ontstaat is bij buurtbewoners onderling. We zagen dat bij het callaneticsplan, maar zien het ook als er ergens weer een park voor arbeidsmigranten doorheen gedrukt moet worden. Het plan op zich kan wel goed zijn, maar de plek, waar het gerealiseerd moet worden, niet.

In ’t geval van het speelpark voor de grotere jeugd is de goede plek er wel gekomen, waardoor buurt en gemeente weer door één deur kunnen. Er samen uitkomen bij de locaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten lijkt nog ver weg, dus wat dat betreft is er nog wel wat te wensen voor het nieuwe jaar.

De boel bij elkaar houden op landelijk politiek gebied valt ook al niet mee. Het coronabeleid, hoe goed bedoeld ook, leidt niet echt tot meer saamhorigheid onder de bevolking. Onderling is er steeds meer tweespalt en aan de daling van het vertrouwen in onze bestuurders lijkt ook maar geen eind te komen. Kortom, we gaan met sombere berichten niet alleen het jaaruit, ook het begin van het nieuwe jaar voorspelt weinig goeds.

Gelukkig zijn er in maart gemeenteraadsverkiezingen! Nu hoor ik je zeggen ‘die gaan toch niet over het landelijke coronabeleid’. Dat klopt, maar ze gaan wel over hoe de gemeente omgaat met het ophalen van huisafval of de kans dat je als Westlandse jongere ooit nog aan een huis komt in Westland. Wil je meer van hetzelfde? Stem dan dezelfde partijen die nu verantwoordelijk zijn voor genoemde zaken. Wil je een kanteling, dan kom je als vanzelf bij Westland Verstandig terecht. Genoeg om te overdenken komende feestdagen!