Archive | October, 2021

vraag ‘an de burgerman week 42

22 Oct

Denksport

Lang geleden kende De Lier een damtoernooi van landelijk niveau. Priva organiseerde dat en de namen van toen waren Ton Sijbrands en Jan Timman als ik het me nog goed voor de geest kan halen. Een schaaktoernooi van een heel ander kaliber vond dit weekend plaats in ’t Anker te De Lier. Al jarenlang blijkt de plaatselijke schaakvereniging een uitwisseling te hebben met het Belgische Lier. Het ene jaar hier, het andere jaar in België én het kon nu weer. Hoewel er serieus geschaakt werd, vormde het gezellig samenzijn toch de hoofdmoot.

Rond de eeuwwisseling ging het Lierse gemeentebestuur ook eens voltallig naar Lier. Voltallig op één na dan, burgerman Leo Boekestijn had namelijk andere verplichtingen destijds. Kwam dat even best uit, kon hij mooi even ‘op de boel passen’ in De Lier. Ben je zomaar opeens een dagje loco-burgemeester! Weer eens wat anders dan designated survivor of nestor van de raad. Denksporten, maar bijvoorbeeld ook de sportvisserij hebben met de politiek gemeen dat je bij alle twee goed stil moet kunnen zitten. Geen woorden, maar daden, zo zien we het ’t liefst. Dat betekent dat er in de Westlandse politiek een flinke kanteling plaats zal moeten vinden. Mooie woorden zijn er genoeg, maar daden ho maar. Laat ‘de kanteling’ nu toch precies de naam zijn van het verkiezingsprogramma van mijn politieke partij Westland Verstandig!

vraag ‘an de burgerman week 41

17 Oct

Istie dan hè ….

Een paar jaar terug kon ik je nog melden dat de Oosterbrug en de daarbij behorende Oostelijke randweg er nu eindelijk aan zaten te komen. Die column had de naam ‘komtie dan hè’. Afgelopen donderdag was het dan zo ver: de verbinding van de N223 met de Kasteelweg in De Lier kon officieel geopend worden. Op tijd én binnen het beschikbare gestelde budget, ook weleens een keer fijn! Met deze verbinding krijgen we flink wat verandering in de verkeersstromen in dit deel van het Westland. Op een aantal plaatsen zou het daardoor rustiger moeten worden. Op plekken waar de verkeersdruk toeneemt zijn maatregelen genomen zoals een fietstunnel om de veiligheid te vergroten.

Met de aanleg van de Oostelijke randweg, en de daarin opgenomen Oosterbrug, krijgt De Lier ruim 20 jaar na de aanleg van een rondweg in De Lier ook grotendeels de zo gewenste rondweg om De Lier. Weliswaar missen we dan nog de aansluiting Veilingweg met de Jochem van der Houtweg, maar die is van minder belang dan de Oostelijke randweg, die zowel de wijk Molensloot als het Westland zelf beter zal ontsluiten. Dat politiek een kwestie van lange adem is blijkt wel weer, want de rondweg om De Lier stond 23 jaar geleden al in het partijprogramma van mijn eerste politieke partij Doorsnee Lierse Bevolking. Net zoals Westland Verstandig nu een lokale politieke partij, die opkwam voor het burgerbelang. Het verwijt dat lokale partijen geen lange termijnvisie hebben kan daarmee ook naar de prullenbak verwezen worden ….

vraag ‘an de burgerman week 40

17 Oct

Vraag ‘an de burgerman week 40

Lekker makkelijk …

’t Gemeentebestuur, wie is of zijn dat nu eigenlijk? Wie is nu verantwoordelijk voor het huidige beleid in de gemeente Westland? Zomaar wat vragen die richting gemeenteraadsverkiezingen van een duidelijk antwoord moeten worden voorzien. In de gemeente Westland zijn bijna vier jaar geleden 39 raadsleden in de gemeenteraad gekozen. Dankzij jouw keuze mag de burgerman daar ook al jaren deel van uitmaken. De gemeenteraad heeft als taak kaders te stellen en vervolgens te controleren of een en ander ook goed uitgevoerd wordt. De uitvoering van die kaders laten we over aan het dagelijks bestuur, dat gevormd wordt door de Burgemeester en de Wethouders (B&W). Dit wordt ook wel het college genoemd. Kenmerkend voor elk college van B&W is dat ze allemaal wel een eigen takenpakket hebben, maar dat ze volgens de gemeentewet ook collegiale verantwoordelijkheid hebben. Juist hier schort het momenteel in Westland aan. De burgemeester zit er gek gezegd ‘voor volk en vaderland’, maar de wethouders zitten er dankzij een politieke partij uit de gemeenteraad. Samen vormen die de coalitiepartijen, in Westland zijn dat CDA, LPF, VVD en CU/Christenunie. Zij maken zogezegd de dienst uit in Westland. De 6 (zes) wethouders komen van deze vier partijen. Samen uit, samen thuis is meestal het motto in Westland. Echt kritische vragen krijgen de wethouders normaliter dan ook alleen van de partijen die geen wethouder hebben, de zogenaamde oppositiepartijen, waarvan mijn partij Westland Verstandig een voorbeeld is. Geklungel met huishoudelijke hulpuren, gedoe met groen of afval, daar mag je een wethouder op aanspreken, maar de verantwoordelijk ligt bij het complete college. Dat laatste wordt nogal eens vergeten richting verkiezingen: in plaats van elkaars hand vasthouden, lijkt men liever de handen vrij te hebben.

vraag ‘an de burgerman week 39

17 Oct

Burendag

 

‘k Weet niet hoe jij een en ander ervaart, maar ik ben maar wat blij dat er weer van alles georganiseerd kan worden. Onlangs nog monumentendag, vorige week een soort van opruimdag en afgelopen zaterdag was er dan weer burendag. Moet je weten dat we, een paar enthousiastelingen uit mijn dorp De Lier, afgelopen zomer ons uiterste best hebben gedaan om het jeu-de-boules veldje bij ’t Anker nieuw leven in te blazen. Op facebook een oproep gedaan en de eerste keer kwam zowaar een handvol mensen opdraven. Eerst is er maar even flink wat onkruid verwijderd, zodat de boule en de ballen beter zichtbaar waren. De weken erop nam de animo flink toe en kon zelfs een heus toernooi georganiseerd worden. De plek waar we spelen ligt zeer centraal in De Lier en dus hadden we veel bekijks daar aan het baron van Gentplein. Ook vanuit het wijkcentrum Vitus Welzijn ’t Anker was onze aanwezigheid niet onopgemerkt gebleven. Het idee met burendag ‘groots’ uit te pakken werd daar dan ook graag ondersteund.

Wat statafels, stoelen en een kan koffie maakten dat je je die dag nog meer welkom voelde dan anders. Mede dankzij het prima weer werd het een ontspannen en gezellig samenzijn. Kreeg de burgerman zelf nog de opmerking ‘jij woont toch niet in deze wijk’…. Tsja, in de tijd van gemeente De Lier was dit nog wel een dingetje, maar sinds we gemeente Westland zijn is De Lier opeens een kern geworden. Met de jaren is dat begrip verdwenen en zijn we nu voor de buitenwereld opeens een wijk in Westland. In ieder geval wel een wijk waar we nog naar elkaar omkijken. Ook als het toevallig geen burendag is.