Archive | March, 2021

vraag ‘an de burgerman week 12

28 Mar

O nee, OV …

Er zijn van die dingen waar je niet zoveel mee hebt. Dat kan omdat je er nooit mee te maken hebt of omdat je er simpelweg onbekend mee bent. Voor mij is dat het openbaar vervoer (OV). Slechts één keer eerder had een column dit item als onderwerp. Op zich niet zo vreemd, want dat zal in elke, van oorsprong, plattelandsgemeente zo zijn. Als het OV al langs je gemeente komt is het vaak ook nog maar af en toe en zelfs dan zie je maar zelden een volle bus. Meestal moest je ook nog een heel eind lopen of fietsen naar de bushalte, kortom zowel voor de passagier als voor de busmaatschappij is OV op het platteland een drama.

Afgelopen zaterdag kon je in AD Westland dan ook lezen dat de Westlander in het verleden beter af was, als hij of zij zelf z’n vervoer regelde. En zelf iets regelen, daar houden wij Westlanders best wel van. Inmiddels begint ’t echter een beetje vol te worden in Westland. Zo vol zelfs, dat ’t parkeren van je auto, als je die al hebt, een probleem begint te worden. Met de duizenden Westlanders die er elk jaar bijkomen zal dit probleem alleen maar verergeren. In de toekomst is beter OV dan ook een noodzaak. Dat moeten we, als gemeente Westland, op de kaart zien te krijgen bij de metropoolregio Rotterdam Den Haag, die gaan daar namelijk over. Dat zal overigens nog een flinke klus worden, want hoofdrolspelers Rotterdam en Den Haag zorgen vooral goed voor zichzelf.

vraag ‘an de burgerman week 11

17 Mar

De ver-van-mijn-bed-show ….

Op landelijk politiek gebied zijn de verkiezingen voor de tweede kamer in volle gang. De lokale politieke partijen, zoals bijvoorbeeld mijn partij Westland Verstandig, hebben daar verder geen bemoeienis mee. Hooguit ben je geïnteresseerd in eventuele verschuivingen in het politieke landschap. Behouden de traditionele partijen hun zetels of moeten zij een deel daarvan inleveren bij één van de vele nieuwkomers. In de aanloop naar deze verkiezingen was er toch nog regelmatig de vraag ‘an de burgerman of die nog een stemadvies had.

met de handen in ‘t haar ….. wat te stemmen?

Nu heb ook ik de slogan ‘laat je stem niet verloren gaan’ goed in m’n oren geknoopt, dus m’n eerste advies was niet te stemmen op een partij waarvan de verwachting is dat ze het toch niet gaan halen. Dan valt gelijk de helft van de partijen al af, dan houd je er nog een stuk of 16, 17 over. Ben je tevreden over de partij die je vorige keer gestemd hebt, beloon ze dan wederom met je stem. Wil je eens wat anders, of stem je voor de eerste keer, dan is mijn advies gewoon je gevoel achterna te gaan. Gaat je voorkeur uit naar een bepaald persoon, maak rood dat vakje. Meer gevoel bij een bepaalde partij, aan jou om dat aan te geven. Ik ga dit jaar voor groen en meer dierenwelzijn, dan weet je dat ook weer.

Echt veel verschil zal het voor het Westland sowieso niet uitmaken. Daarvoor moeten we nog een jaartje wachten op de gemeenteraadsverkiezingen. Het moment waarop je stem weldegelijk het verschil kan maken. Waar veel andere partijen nog slechts ‘op de winkel passen’ blijft Westland Verstandig ook het laatste bestuursjaar het burgerbelang voorop stellen.

vraag ‘an de burgerman week 10

11 Mar

Godgeklaagd

Ergerlijk = 1) Aanstootgevend 2) Aanstotelijk 3) Bedroevend 4) Erbarmelijk 5) Gênant 6) godgeklaagd 7) Hemeltergend 8) Hinderlijk 9) Infaam 10) Irritant 11) Irriterend 12) Kretelijk 13) Lastig 14) Odieus 15) Onbetamelijk 16) Onduldbaar …

Niet echt een begin van een column van iemand die gewend is het positieve te benadrukken. Tsja mensen, in ruim 20 jaar gemeentepolitiek krijg je best vaak met teleurstellingen te maken. Dat is niet erg, zolang je ook af en toe een succesjes of zelfs een succes weet te boeken. Afgelopen week zijn we echter qua ‘groen’ weer zo’n eind teruggeworpen, dat het voelt als ‘terug bij af’. Vandaar het treurige begin, waarvan je zelf uit de opsomming een titel kan kiezen. 

Nog geen twee jaar geleden, april 2019, mocht ik een uurtje helpen met planten van het eerste minibos in Westland. Nog eens drie minibosjes werden in 2020 toegezegd door de wethouder aan de gemeenteraad. Als die belofte waargemaakt zou zijn, bezat Westland nu vierminibossen. De toegezegde ‘vergroening’ van Westland leek dus goed op gang te komen! Maar niet heus, helaas. De teller staat inmiddels niet op vier maar op nul, niks, nada. Die toegezegde drie zijn er nooit gekomen en dat ene minibos, dat zo trots langs de Piet Struijkweg lag, is onlangs netjes omgeploegd. Foutje bedankt, moet kunnen toch, tsja het zal allemaal wel, maar misschien snap je nu de titel van deze column wat beter …

Toch ook nu weer een poging positief te eindigen. Een vriendin had zich in ’t zweet gewerkt om een te groot geworden conifeer te verwijderen, waarop ik opmerkte dat het zo niet groener werd in Westland. Daarop merkte zij op, dat ze begin dit jaar al twee nieuwe bomen geplant had. Kijk, dat zou de gemeente Westland nou ook moeten doen. Voordat een boom gekaptwordt moeten er al twee geplant zijn. Dan had Westland nu een flink stuk groener geweest!

vraag ‘an de burgerman week 9

8 Mar

de wijkagent

het moet nog in de vorige eeuw geweest zijn dat respect voor ‘de politie’ in ’t geheel geen item was. Dat was een vanzelfsprekendheid. De tijd van Bromsnor zeg maar, de tijd dat ontzag voor het gezag de norm was. Daarna ging het snel bergafwaarts met dat ontzag: krakersrellen, de kroning van Beatrix in 1980 enzovoorts zou je haast zeggen.

de wijkagent krijgt hulp van de ME (30-4-1980 Amsterdam)

Gelukkig is dit in Westland niet helemaal hetzelfde gegaan. Wel zijn we hier van een politiebureau in elke grote kern teruggegaan naar één bureau voor het hele Westland. Alleen daarmee is de zichtbaarheid van de politie al enorm afgenomen. In De Lier had de toenmalige dorpspartij DLB ooit als wens in het verkiezingsprogram staan: laat op woensdagmiddag een tweetal agenten in de winkelstraat ‘de ronde doen’. Gewoon om te laten zien dat je er bent, erbij hoort en aanspreekbaar bent voor burgers. Uitvoering aan die wens is helaas nooit gegeven. Afgelopen november bleek dat die wens, meer zichtbaarheid van de wijkagent, nog steeds springlevend is. Unaniem nam de gemeenteraad van Westland over dit onderwerp een motie aan. Met het plaatsen van een advertentie op de gemeentepagina eind december dacht het college van B&W hiermee klaar te zijn. Mijn partij Westland Verstandig denkt hier heel anders over en daarom staat de motie ‘wijkagent in positie’ deze donderdag weer op de agenda in de commissie bestuur. Onbekend maakt onbemind luidt nog steeds het gezegde, dé wijkagent moet gewoon weerónze wijkagent worden.De burgers werden mondiger en de politie kreeg te maken met bezuinigingen, reorganisaties en vooral veel meer werk op straat.

check die roosjes aan de wapenstok …

vraag ‘an de burgerman week 8

8 Mar

Lentekriebels

Het is dat je het met je eigen ogen allemaal ziet, anders zou je het toch niet geloven: het ene weekend massaal op het ijs ‘met de schaatsen onder’, het weekend erop weer lekker met de veilingschuit door de Westlandse wateren. Verbazing, ongeloof, maar vooral lachende gezichten zijn het gevolg. Lekker naar buiten met z’n allen, gelukkig is daar nog ruimte genoeg voor in het Westland, waar ik Midden-Delfland dan ook maar even onder schaar. De Wollebrand, de Zwetzone, de Woudse polder en de Dorppolder, stuk voor stuk heerlijkegroengebieden waar ik regelmatig een stuk mag wandelen of hardlopen vanuit het Lierse. Woon je aan de andere kant van het Westland, dan is daar natuurlijk nog het Staelduinse bos en het strand om te genieten van het buiten zijn.

de gruttoplas

Een stuk groen, dat onlangs flink ‘op de schop’ is gegaan, is ’t Kraaiennest tussen De Lier en Maasland in. De plas tegen de weilanden aan is geschikt gemaakt voor de weidevogel bij uitstek: de grutto. Deze beestjes kunnen best wat hulp gebruiken, want hun aantal neemt al jaren af. In de Wollebrand houdt men al rekening met de grutto’s. Door verlaging van de waterstand kunnen de grutto’s zich hier lekker volvreten, na hun reis uit Afrika. Momenteel verblijven hier al meer dan honderd stuks, best uniek om te zien. Ook de naastgelegen snoekpaaiplaats in de Zevengaten is weer onder water gezet. Met dit soort initiatieven helpen we de natuur in Westland een handje, daar worden we allemaal beter van.