Archive | December, 2020

vraag ‘an de burgerman week 53

28 Dec

Knettergek

Niemand wil het en toch gebeurt het. Liever had ik vredig teruggekeken op het afgelopen jaar, maar het eindigt voor mij in verwondering. Amper nadat het gemeentebestuur van Westland van ons burgers gehoord heeft dat meer groen in Westland belangrijk gevonden wordt, laat datzelfde gemeentebestuur 45 bomen neerhalen in ’s-Gravenzande. Ongetwijfeld heb je er al eerder over gelezen: aan de Woutersweg staan tientallen bomen op een perceel wat een tuinbouwbestemming heeft. De helft van de bomen stonden er al toen er nog kassen op het perceel stonden, de andere helft is door de huidige eigenaar zo’n 20 jaar geleden aangeplant. Die staan er dus ook alweer 20 jaar lang de lucht te zuiveren. ‘Ja, maar waar bomen staan, kun je geen kas bouwen’ …

doodzonde toch …

Tsja, met die redenatie heeft ‘de gemeente’ uiteindelijk z’n gelijk gehaald bij de hoogste algemene bestuursrechter van ons land, de Raad van State. ‘Heel Westland haalde opgelucht adem, want nu blijft Westland tenminste ‘de Glazen stad’, die ze al sinds mensenheugenis is’. Was het maar waar mensen, was het maar waar, dan had de kop van deze column geen knettergek geweest. Feit is dat hier geen glas meer staat en dat het zelfs nog maar de vraag is of dat ooit nog gaat gebeuren. Tot die tijd staan die bomen niemand in de weg. Waarom dan toch een dwangsom van €30.000 als niet tot kappen overgegaan wordt? Kan hooguit zijn om onze status van ‘minst groene gemeente’ hoog te houden. Knettergek dus. Het Westlands gemeentebestuur mag best wat verstandiger worden, dat blijkt uit deze soap wel weer …

vraag ‘an de burgerman week 52

24 Dec

Sterren die stralen …

de kerstdagen zijn aanstaande, lekker samen even bij elkaar kruipen, verbintenis zoeken zeg maar. Tsja, hoewel de behoefte daaraan groter zal zijn dan ooit, is het verstandiger dat dit jaar te beperken tot je huisgenoten. Het fysieke contact is dit jaar wat lastig in verband met die vermaledijde anderhalve meter maatschappij. Elkaar toch ontmoeten gebeurt veelal virtueel, zoals dat zo mooi heet tegenwoordig. Heel anders dan elkaar in levende lijve ontmoeten, maar dankzij de moderne techniek zien en horen we nog wel van elkaar via het beeldscherm.

Vergaderen via Zoom, een kerkdienst via YouTube, zo langzaamaan gaan we het gewoon vinden. Nu weten jullie al dat de burgerman houdt van lijstjes. Die van de WOS top 50, die wordt binnenkort bekend, maar afgelopen zondagavond mocht ik ‘live’ de top 2000 kerkdienst beleven via een YouTube kanaal op internet. Met maar liefst ruim 500 mensen ingelogd voltrok zich daar een waar spektakel. Een uur lang werd je meegenomen in diverse popsongs met hoop, liefde, troost of blijdschap als thema. Geen drempel van een kerkgebouw, maar gewoon lekker thuis op je bank genieten van de muzieksterren. Dankzij de chatfunctie kon je ook zien dat vanuit heel Nederland meegekeken werd. Een originele manier om Westland weer eens positief op de kaart te zetten dus. De uitslag van de WOS top 50 hoor je donderdag 24 december tussen 13.00 en 18.00 uur. Rest mij slechts eenieder fijne kerstdagen toe te wensen én onthouden hè: samen benne we één!

vraag ‘an de burgerman week 51

23 Dec

Glazen stad of tuinbouwcluster

‘Aard jij nog een beetje?’ Met die vraag begin ik deze week de column maar eens. Geen vraag ‘an de burgerman, maar een vraag van de burgerman. ‘Voel jij je nog een beetje thuis in ’t Westland?’ En, wat moet er gebeuren om dat eventueel aanwezige Westlandgevoel te behouden. In verband met de op te stellen Omgevingsvisie is de gemeente in elk dorp langs geweest om jou die vraag te laten beantwoorden. Velen van ons hebben die vraag ook beantwoord en zo kregen we een beeld van verleden, heden en gewenste toekomst van alle dorpen. In de omgevingsvisie krijgen alle dorpen de aandacht die ze verdienen, over die verscheidenheid van wensen was er weinig discussie. Meer discussie ontstond over het grotere geheel, ’t Westland zelf. Over verleden en heden was men het wel eens, we waren en zijn de Glazen stad, al meer dan honderd jaar verbindt het glas van de glastuinbouw de dorpen alhier. Als Glazen stad staan we ons ‘mannetje’ tussen de ons omringende steden. We zijn een tuinbouwcluster en willen dat ook in toekomst blijven, dat staat ook keurig in de visie omschreven. De naam Glazen stad is echter opeens verdwenen, daarmee schoffeer je zo’n beetje alle Westlandse burgers. Je identiteit wordt zomaar te grabbel gegooid. Ook verlies je op deze manier veel steun voor de omgevingsvisie, waarin nota bene meer groen en meer huizen de vooruitzichten zijn. Lachende derde en vierde zijn natuurlijk Den Haag en Rotterdam. Je krijgt zo steeds meer het idee dat ze Westland al verdeeld hebben. Alleen de hoogbouw en de lightrail ontbreken nog …

vraag ‘an de burgerman week 50

17 Dec

Lijstjes …

Einde van het jaar, dus kunnen we opeens weer volop stemmen. Niet op politieke partijen dit keer, maar voorjaaroverzichten van muzieknummers. Landelijk bij de NPO2 voor de top 2000, maar vooral ook lokaal bij de WOS voor de top 50. Kost niks, is een leuk tijdverdrijf en brengt vooral veel herinneringen terug. In mijn top 2000 voorkeurnummers zit onder andere de band Vanderberg met het nummer Burning heart. Moet je weten dat ik die nog heb zien optreden in het oude Nederland 3 in Kwintsheul, dat moet dus voor 1990 geweest zijn. De tijd ook dat Herman Brood er optrad met z’n Wild Romance. Nederland 3 vertrok naar Wateringen, maar de herinnering blijft. Veel moeilijker is het invullen van m’n favorieten voor de WOS top 50. Oh familie van Nico Meijer, Vakantie in De Lier van 3 meter Peter en natuurlijk Westland(want daar wordt belicht) van D!K. Gelukkig mag je er meer invullen, want je wilt bijvoorbeeld ook de Maxima’s niet tekort doen. Leuke lijstjes, waar je ook nog eens zelf mee mag doen met het samenstellen ervan.

Minder leuke lijstjes voor de gemeente Westland zijn die van de groenste gemeente van Nederland of die van de coronacijfers. Op de een of andere manier staat Westland telkens onderaan als je liever bovenaan zou willen staan en andersom. Er echt iets aan doen kun je als burger helaas maar eens in de vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar daar zijn we nog lang niet aan de beurt. Dat is pas weer in maart 2022. De keuzes die nu gemaakt worden, daar is het huidige college van B&W voor verantwoordelijk. Helaas zien we ook deze maand weer dat men overduidelijk meer aandacht heeft voor de huisvesting van arbeidsmigranten dan die voor starters op de woningmarkt. Het gemeentebelang gaat overduidelijk weer voor het burgerbelang. ’t Spreekt voor zich dat de burgerman hier ‘op aanslaat’.

vraag ‘an de burgerman week 49

11 Dec

Ouwe meuk

State-of-the-art kassencomplexen, daar zijn we trots op in het Westland. In Westland zelf is er amper meer plek voor, maar sinds we het Greenport Westland/Oostland genoemd hebben is er weer plek genoeg. Minstens net zo trots zijn we op de historie van het Westland. Kijk maar eens op de facebookpagina ‘je bent een echte Westlander als’. Meer dan 10.000 leden heeft deze pagina, waaronder de burgerman zelf nota bene. Want ja, ook ik hou van de Westlandse geschiedenis. De geur van chrysanten en tomaten zijn me bekend vanuit m’n werkzame leven, maar ook de zalige lucht van een druivenkas in de zomer herken ik nog direct.

Wat opvalt in zo’n beetje elk Westlands dorp is dat menigeen vindt dat er veel teveel oude gebouwen gesloopt zijn. Monster is Monster niet meer, ’s-Gravenzande was vroeger veel knusser en d’ouwe Lier gaat nooit verloren mag dan het lijflied van de Lierenaars zijn, maar de praktijk laat toch wat anders zien. Tsja, en dan is er nu weer de druivenmuur aan de Poeldijkseweg, zo’n beetje de entree van Westland vanuit ’t Haagse. Een stukje Westlands erfgoed dat letterlijk op instorten staat. Nu kost opruimen en er een andere afscheiding voor neerzetten inmiddels bijna net zoveel als de boel laten renoveren door een Westlands bedrijf. Voor mijn politieke partij Westland Verstandig is de cultuurhistorische waarde alleen al de meerprijs waard. Extra mooi is dan natuurlijk dat de entree van Westland op deze plek je weer met trots vervult. Wie het verleden kent, kent de toekomst luidt het gezegde. Logisch dan ook dat je zo’n beetje de oorsprong van Westland, de Glazen stad, koestert en in ere herstelt.

vraag ‘an de burgerman week 48

2 Dec

Stokken en Bijlen zijn dweilen ….

Ja mensen, ’t was me het weekje wel weer zeg. Eerst maar even terugkomen op een eerdere column, waarin ik beloofde na te gaan, wat de status was van de suggestie een fietspad onderlangs aan te leggen langs de Lee bij de wijk Molensloot in De Lier. Binnen een week was het antwoord binnen: prima idee, wat ook nog eens goed uitgevoerd kan worden, omdat de grond al in eigendom van de gemeente is. Echter, net zoals een investering bij jou of mij thuis, ‘we moeten op zoek naar financiën’. Geduld dus maar weer even.

Afgelopen zaterdag AD Westland gelezen? Wist ene John Bijl, deskundige op veel vlakken, te melden dat we in de Westlandse gemeenteraad teveel op de man zouden spelen. Hij miste het debat, we luisteren niet naar elkaars argumenten, jezelf verhogen door de ander te verlagen en meer van dat aantijgingen. Onbewust moest ik denken aan een oud rijmpje dat vroeger in ons dorp de ronde deed. Je vindt het in de titel terug. Kijk, dat is nu op de man spelen. John Bijl doet gewoon z’n werk en hij zal ook wel gewend zijn met kritiek om te gaan, maar dat neemt niet weg dat zo’n artikel het beeld van de Westlandse gemeenteraad weinig goeds doet. (Rien van den Anker schreef er dit over)

Tot slot: een voor mij nieuw verkeersbord dat aangeeft dat je niet achteruit mag parkeren, want dan komen de uitlaatgassen zo’n beetje rechtstreeks in de aanliggende huizen.

Daar is wat voor te zeggen, maar ja, vooruit inparkeren is niet alleen technisch een stuk moeilijker, het is ook bij het weer wegrijden een stuk onveiliger. Word je haast benieuwd wat Handhaving daarmee gaat doen …