Archive | November, 2020

vraag ‘an de burgerman week 47

21 Nov

Een man een man …

Zoals zo vaak is niet altijd alles zo zwart-wit als het lijkt. Het was wethouder Ben van der Stee die me daar op wees tijdens de begrotingsvergadering van vorige week. Natuurlijk is de wereld de dag na genoemde vergadering niet anders dan die ervoor, maar er wordt wel degelijk iets gedaan met ieders inbreng. Er kan echter enige tijd overheen gaan voordat het zichtbaar wordt. Daar had Ben wel een punt, dus bij deze beken ik mijn ongelijk over de stelling dat na het glas en de plas, alles bleef zoals het was. Er verandert dus wel iets, alleen moet je er wel wat geduld voor hebben en je moet het wel willen zien. Dat willen zien is op zich al een lastige, want elk succes(je) kent nu eenmaal vele vaders. Op zich zou dat er niet toe moeten doen, het is tenslotte het resultaat dat telt. De burger, daar doen we het allemaal voor, dat soort dingen.

Genoeg reden voor mijn politieke fractie Westland Verstandig om door te gaan op de ingeslagen weg. Dat het anders kan in de gemeente Westland hebben we laten zien met onze alternatieve begroting. Daarin worden andere keuzes gemaakt, keuzes die op dit moment nog niet gedeeld worden door de meeste andere politieke partijen. Westland Verstandig loopt blijkbaar voorop waar het betreft aandacht voor ‘groen’, een schone, gezonde leefomgeving en cultuur. Dat moeten we beter beseffen, dat moeten we ook beter naar de burgers communiceren. Je blijft dus horen van ons!

vraag ‘an de burgerman week 46

16 Nov

Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef hoe het was

Je gelijk willen halen is zo menselijk als wat. Nu is de burgerman ook maar een gewoon mens, maar deze week hoop ik toch echt het nu eens niet bij het rechte end te hebben. Deze week staat in de gemeente Westland de begrotingsvergadering op de politieke agenda. Sterker nog: als je dit leest is die zelfs alweer achter de rug. Het dagelijks bestuur van onze gemeente, de Burgemeester en de Wethouders (het college van B&W) heeft in het voorjaar al een beetje door laten schemeren welke plannen ze hebben met Westland de komende periode. Ze stonden beschreven in de zogenaamde Perspectiefbrief. De begroting voor 2021 is daar zo’n beetje een uitvloeisel van. Nu moet je ook nog weten dat niet alle politieke partijen vertegenwoordigd zijn in het dagelijks bestuur. CDA, LPF, VVD en CU/SGP maken daar de dienst uit. Dit worden de collegepartijen genoemd. Die hebben na de verkiezingen samen een collegewerkprogramma opgesteld en verwachten van elkaar dat dat leidend is voor het door hen neergezette dagelijks bestuur. De overige politieke partijen, waaronder mijn partij Westland Verstandig, staan daarmee feitelijk buitenspel. Iets wat overigens in de meeste gemeenten van Nederland zo is, Westland is daar niet uniek in. Wat wel uniek is, dat is het feit dat ons bij de aanvang van deze collegeperiode nu juist iets anders beloofd is. Dit college zou gaan besturen ‘van onderop’, de mening van de Westlanderszou er ook na de verkiezingen toe doen. De inbreng van de politieke partijen die toevallig geen wethouder geleverd hebben: ook daar gaan we rekening mee houden! Maak me blij, maak me gek zou ik haast zeggen. Dan beken ik volgende week nederig m’n ongelijk …

vraag ‘an de burgerman week 45

12 Nov

Duurt lang …

Beter laat dan nooit, wijsheid komt met de jaren, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, maar ook vooral een lange adem hebben. Zomaar een rijtje gezegdes waar we ook in de gemeente Westland helaas voorbeelden genoeg van hebben. Nu is tijd natuurlijk wel een relatief iets, want voor het weer in orde brengen van een losliggende stoeptegel vinden we twee weken wachten echt veel te lang. Twintig jaar lang wachten op een rotonde achten we op de een of andere manier dan weer wel acceptabel. Dat laatste was het geval in Monster bij de kruising Emmastraat/Zwartendijk. Iedereen is allang blij dat er uiteindelijk toch een rotonde komt: beter voor de doorstroming en vooral ook een stuk veiliger. Voor politici is het lastig te bepalen op welk moment ze het beste vragenkunnen stellen aan het dagelijks bestuur, het college van B&W. Mijn politieke partij Westland Verstandig maakt van dit instrument nogal eens gebruik. Dat recht heb je, maar voordat je het weet zien ze je als een klein kind dat aan het zeuren is. Richtlijn voor mij als burgerman is dat, als meerdere mensen je de vraag gaan stellen ‘komt er nog wat van’, het de hoogste tijd is om het college te bevragen naar de voortgang van welke kwestie dan ook. Het verbeteren van de fietsverbinding Molensloot richting Laan van Adrichem in De Lier is er zo een. Suggesties zijn er genoeg gedaan, maar het college laat maar niets van zich horen. Wellicht wordt er ‘achter de schermen’ al hard aan gewerkt, maar laat dat dan even weten. Een kleine moeite die de burger de zo gewenste duidelijkheid verschaft.