Archive | August, 2020

vraag ‘an de burgerman week 33

13 Aug

Wat is het warm hè …

Met de oproep ‘probeer het hoofd koel te houden’ eindigde de column van vorige week. Sowieso is dat wat mijn politieke partij Westland Verstandig hoog in ’t vaandel heeft staan. ‘k Weet natuurlijk niet hoe het jou letterlijk vergaan is, maar dat viel om de drommel nog niet mee zeg. Op mijn werk bij de bloemenveiling was het nog best te doen. De ochtenduren zijn tenslotte de minst warme en de te verdelen bloemen komen veelal uit de koelcellen. Eenmaal thuis doe je alleen wat je moet doen, voor de rest is jezelf rustig houden het devies. Binnen is alles potdicht en vergeleken met de 34 graden Celsius buiten, voelt 24 graden binnen zelfs lekker aan. Heb ik ook nog eens het geluk dat ik, bij wijze van spreken, in de kassen opgegroeid ben. Daar kon het ook best warm worden, zelfs met een (krijt)scherm. Voor ’t middageten nog even een stoomzeiltje omleggen, je deed het gewoon. 

Vandeweek bij de bbq de tv maar weer eens buiten gezet. Niet voor de voetbal dit keer, maar voor de persconferentie van de heren Rutte en de Jonge over het coronavirus. ‘We zijn er nog niet’, met die conclusie kan iedereen het wel eens zijn denk ik zo. De diverse complottheorieën die de ronde doen laat ik maar even voor wat ze zijn. Afstand bewaren en lekker naar buiten lijkt een goede remedie, maar ik snap best dat je met deze tropische temperaturen liever binnen blijft. Tot slot de vraag: ‘beurt er in de politiek nog wat’. Nou, beslist wordt er niks, maar het bericht dat de aanleg van de Oostelijke randweg alhier in De Lier weer opgestart is, doet menig mens goed.

vraag ‘an de burgerman week 32

13 Aug

Komkommertijd

Goedemorgen heer Boekestijn,

Uw melding over de kapotte lichtmast wordt binnen de Gemeente Westland intern uitgezet naar de projectleider van de renovatie van de N222. De betreffende verlichting is namelijk voor de renovatie extra bijgeplaatst door de aannemer, maar is niet in beheer van de Gemeente Westland.
Voor nu meld ik uw melding af in ons beheersysteem. U zal hier vermoedelijk een melding van ontvangen.

Bovenstaande gaat over een afgebroken lantaarnpaal bij het strandje aan de Wollebrand. Er schijnt een briefje op gezetente hebben dat er al een melding van gedaan was, maar dat briefje was zelf inmiddels ook al verteerd. Halfjaartje later toch maar melding gedaan bij de gemeente, dat er nog steeds niks veranderd was. Wat de melder en mij al wel opviel is dat er twee lantaarnpalen ongenummerd waren. Ze stonden tussen nummer 23 en 24, best wel vreemd, maar na het antwoord van de gemeente is dat in ieder geval verduidelijkt. Blijft vervolgens de vraag wat de projectleider van de renovatie van de N222 met dit bericht gaat doen. Overduidelijk was er behoefte aan meer verlichting op die plek. Je mag dus verwachten dat de lantaarnpaal vervangen zal gaan worden. ’t Kan natuurlijk ook zo zijn dat men de lantaarnpalen tussen nummer 23 en 24 gewoon weer verwijdert, ondanks de behoefte aan een goede verlichting op die plek. We gaan het allemaal zien …

O ja, de platgereden lantaarnpaal op de Kasteelweg, daar is ook al diverse keren melding van gemaakt. Nu maar hopen dat die wel onder het beheer van de gemeente Westland valt.

Nog een laatste advies: Lang geleden zong Conny Vink met haar schellebellen al ‘maak je niet dik, dun is de mode, maak je niet kwaad, eet een tomaat’. We zijn met veel meer mensen thuis dan normaal en daarom blijft niks onopgemerkt. Er is meer rumoer in de wijk zegt de één, eindelijk eens wat reuring zegt de ander. Probeer het hoofd koel te houden!

vraag ‘an de burgerman week 31

13 Aug

de burger, daar doen we het allemaal voor!

Precies 15 jaar terug, toen onze gemeente Westland pas een jaartje bestond, ontbrandde er een flinke discussie over het scheiden van afval. In Hoek van Holland mochten de burgers dat jaar groen en grijs weer in één bak kieperen, want dat maakte voor het milieu niet uit. In Westland was men van mening dat vooraf scheiden beter voor het milieu was. Nu weten jij en ik inmiddels wel dat er meer waarheden zijn, maar in dit geval kon je er gerust van uitgaan dat het feitelijk om het even was, voor welke methode je ook zou kiezen. Vervolgens leek het een prima idee om maar eens te vragen wat de burger prettiger vond. Zover kwam het in 2005 echter niet. Sterker nog: ook nu na 15 jaar niet. Ook nu weer discussie over vooraf scheiden thuis of nascheiden in de afvalfabriek. De Westlandse burger vragen we niks, die moet voortaan ook z’n plastic apart in gaan zamelen. Of hij of zij het nu leuk vindt of niet. Persoonlijk vind ik het wel leuk, maar je moet er wel plek voor hebben in je voor- of achtertuin. Bij de invoering van de papierbak stonden er al 660 setjes groen/grijs op gemeentegrond, dat zal inmiddels niet minder geworden zijn. 

Zet je nu alles op een rijtje, dan zien we dat de aparte inzameling van glas en papier in Westland best goed gaat. Voor diegene die plastic graag apart houdt zijn er verzamelcontainers in elke kern. Dit stukje ‘vrijheid blijheid’wordt zeer gewaardeerd door de Westlandse burger. Meer bakken betekent meer controles, meer gedoe dus. Daar wordt het in Westland allemaal niet gezelliger van. Burgers en gemeente zouden samen op moeten trekken in deze, pas dan zijn er goede resultaten te behalen.

vraag ‘an de burgerman week 30

13 Aug

Een goed verstaander …

Tsja, als je werkt bij de bloemenveiling en je ziet dan dat in de perspectiefnota van de gemeente Westland diezelfde bloemenveiling genoemd wordt, dan is je interesse al snel bovenmatig gewekt. In die perspectiefnota, een stuk met plannen voor de toekomst, werd met een half woord gerept over ontwikkelingen bij Royal FloraHolland (RFH). Omdat ik meebesturen best leuk vind maak ik als vertegenwoordiger van de werkvloer deel uit van de ondernemingsraad (OR) van de veiling. Niet meer dan logisch dat je dan aldaar navraagt wat de plannen zijn waar de gemeente Westland op doelt. Beide organisaties hebben ‘transparantie’ hoog in ’t vaandel staan, dus kom maar op met die plannen.

CEO Steven van Schilfgaarde van RFH deed in een interview met de bloemisterij uit de doeken in welke richting we de veranderingen moesten zoeken. Dat er wat staat te gebeuren bij de Greenport Horticampus zal voor niemand een verrassing zijn, maar dat aan de Dijkzijde mogelijk een deel van de bloemenveiling gesloopt gaat worden voor woningbouw was best spraakmakend.

De plek zelf is natuurlijk zo slecht nog niet. ’t Gaat in ieder niet ten koste van ‘glas’ of ‘groen’. Daar is mijn partij Westland Verstandig maar wat blij mee. Gaan we er dit keer maar wel even vanuit dat de woonbehoefte van Westlanders nu wel centraal zal staan bij wat voor huizen er gebouwd gaan worden …