Archive | May, 2020

vraag ‘an de burgerman week 22

30 May

Beter ten halve gekeerd ….

je constateert een probleem en vervolgens stel je, als raadslid (lees volksvertegenwoordiger) daarover een vraag aan het zittende college van B&W. Tot zover niks bijzonders: dit is in de gemeente Westland de normale gang van zaken. Mijn partij Westland Verstandig stelde op 6 januari een vraag over het muziekpad in De Lier, het pad met de rammelende tegels langs de Lee van de wijk Molensloot naar de Jachthaven. De vraag moet nog steeds beantwoord worden, maar inmiddels is de, lange tijd geleden beloofde, halfzachte verharding er gekomen. Daarmee is het pad een goed begaanbaar, veilig pad voor voetgangers geworden. Om duidelijk te maken dat het pad voor voetgangers bedoeld is, heeft de gemeente er borden neergezet die dit aangeven.

‘Nou, mooi gedaan van dit college dan, maar zo bijzonder is dat toch allemaal niet Boekestijn?’

Zo’n opmerking zou ik hier zomaar kunnen krijgen. Wat is er dan wel bijzonder, naast het feit dat de vraag van 6 januari nog steeds niet beantwoord is? In die vraag werd de suggestie gedaan om onderlangs een fietspad aan te leggen. Op die manier zou je de fietsers en voetgangers ‘uit elkaar’ kunnen halen, wat de veiligheid voor beiden natuurlijk enorm vergroot. Je krijgt dan een situatie zoals langs de Vlaardingse vaart bij Schipluiden. Hier wandelen de voetgangers op een schelpenpad bovenlangs en gaan de fietsers onderlangs over een strak asfaltpaadje, ideaal en vooral veilig! De vele fietsers hebben inmiddels de mogelijkheid ‘onderlangs’ allang ontdekt en op ‘organische wijze’ zelf al een pad gevormd in de graskant aldaar. Dit college kiest er ogenschijnlijk niet voor dit ‘nieuwe’ fietspad te legaliseren. Dat betekent dus in plaats van een verbetering voor het fietsverkeer een verslechtering. Vanaf nu moeten de fietsers maar omrijden…. ik verzin het niet mensen, maar dit is wat er nu ‘an de hand is. CDA, LPF, VVD en CU/SGP, de partijen die het college vormen, laten het allemaal gebeuren. Ze staan erbij en kijken ernaar. Westland Verstandig doet er alles aan om deze dwaling te voorkomen

vraag ‘an de burgerman week 21

22 May

Het nieuwe normaal

beste mensen, het wordt dit keer misschien een beetje een belerende column. De titel had net zo goed kunnen zijn:

‘neem mee na aangenaam verpozen, de rommel en de dozen’.

Het begint er op te lijken dat het achterlaten van je troep na een fijn samenzijn het nieuwe normaal in Westland is geworden.

beetje trieste vertoning …

Topper op dit gebied is de, al eerder op deze plek genoemde, picknicktafel in de Zwethzone achter het fastfoodrestaurant. Elk weekend tovert een groep mensen deze plek om tot een soort vuilnisbelt. Het dieptepunt was twee weken geleden, toen er maar liefst drie vuilniszakken nodig waren om alle achtergelaten rommel op te ruimen. Ook dit weekend was het weer raak. De troep paste maar net in één vuilniszak. Op de facebookpagina ‘je bent een echte Westlander’ sprak men niet alleen afkeurend over het achterlaten van troep op deze locatie, maar er werden ook andere plekken genoemd. Kortom, dit lijkt het nieuwe normaal te zijn, net zoals steeds meer mensen het normaal vinden afval niet in een verzamelcontainer te deponeren, maar ernaast. Tsja, als dan ook nog het idee gaat leven dat de gemeente het allemaal wel goed vindt, omdat ze niet in actie komen na een melding, dan lijkt dit inderdaad het nieuwe normaal te worden. Mijn politieke partij Westland Verstandig, en vele Westlanders met ons, vindt dit echter niet normaal en stelt hier dan ook vragen over. Als je vooraf weet dat dit elke zaterdagavond op een vaste plek gebeurt, dan is dat toch een uitgelezen kans voor Handhaving van de gemeente om met deze mensen eens in gesprek te gaan. Dat lijkt ons normaal. Juist met dit soort meldingen zou het voor de gemeente makkelijk scoren moeten zijn bij hun burgers, maar ja, dan moet je natuurlijk wel in actie komen. Een beetje meer daadkracht zou het college van B&W, het dagelijks bestuur van onze gemeente, ook op dit gebied wel mogen tonen …

vraag ‘an de burgerman week 20

15 May
man on a mission
het was me het zondagje wel zeg! De week voorafgaand aan deze zondag was me al duidelijk geworden dat moederdag er aan zat te komen, meer drukte op de bloemenveiling namelijk. ‘s Ochtends eerst de moeder van m’n vIjf kinderen verwend en daarna naar m’n eigen moedertje die stilletjes aan de negentig jaar aan gaat tikken (D.V.). ‘s Middags wat burgerman klusjes die ik gelukkig hardlopend af kon doen. Toevallig betrof het allemaal zaken richting Zwethzone, dus hardloopkloffie aangetrokken en op pad. De eerste vraag ‘an betrof een omleidingsroute voor fietsers richting de Bonte Haas, die niet klopte.
685F0897-9D23-4B78-BD29-AF522E890D2C
Al jaren is me bekend dat je met de auto probleemloos door ‘t Westland kan karren, maar ook dat tweewielers overduidelijk op het tweede plan staan alhier. Op die manier krijg je mensen niet uit de auto, dat moge duidelijk zijn, maar dat terzijde. De foute omleiding over de Broekpolderlaan was inmiddels verwijderd, nu moest je maar via de Middelbroekweg gaan. Stukje om, maar ‘t is niet voor niks een omleidingsroute toch? Dit alles overigens in de wetenschap dat de meeste Westlanders zich niks aantrekken van omleidingsborden. Die rijden gewoon om het bord heen en vervolgen doodgemoederd hun route. Gaat meestal nog goed ook gek genoeg. ‘t Andere betrof de puinzooi die gebruikers van een tweetal bankjes in de Zwethzone keer op keer zaterdagavond achterlieten na ongetwijfeld ‘aangenaam verpozen’.
9937C439-D82E-4096-B050-722D09CAAD1C
Twee weken geleden dit zelf geconstateerd, dit weekend ontplofte facebook zo’n beetje van de ergernis over wederom een ‘bende’, op z’n Westlands gezegd. In m’n rugzak dus maar een vuilniszak meegenomen, maar die bleek overbodig, want op beide plekken was de zooi al in zakken gedaan door ‘geen woorden, maar daden’ mensen.
76C8ACBC-BF34-474F-A6DF-BBCDEE271CCF
Respectievelijk één en drie zakken waren gevuld met de zooi. Je mag toch hopen dat Handhaving van de gemeente Westland meeleest op facebook en dat ze de rotzooimakers eens aanspreekt op dit ongewenste gedrag. Via ‘t Woudt maar weer eens op huis ‘an gegaan, bleek ik en passant ook nog eens de 15 kilometer aangetikt te hebben!

vraag ‘an de burgerman week 19

15 May

huurverhoging …

ben je met z’n allen letterlijk bezig de coronacrisis te overleven, lijken sommige instanties te doen alsof er niks ‘an de hand is. De anderhalvemeter-samenleving vereist op zich al een hele inspanning van ons allen in Westland. Zoals ik al eerder schreef, zijn met name de kwetsbare ouderen de pineut. Met de halverwege april aangekondigde huurverhogingen wordt het ook financieel een stuk lastiger om het hoofd boven water te houden. Mijn politieke partij Westland Verstandig heeft daar inmiddels het college van B&W vragen over gesteld. Als huurder krijg je simpelweg de mededeling dat de woningcorporatie de huur met 5,1 %, en in sommige gevallen zelfs meer, mag verhogen van de rijksoverheid. Nergens staat dat dat moet, maar de woningcorporatie gaat daar volledig aan voorbij. En dat in een tijd waar baanzekerheid op de tocht staat, loonsverhogingen en dergelijke uitgesteld worden of zelfs gewoon niet doorgaan etcetera. Tsja, en dan toch weer terug naar de kwetsbare oudere. Begin april een brief van de woningcorporatie: ‘u krijgt geen huurverhoging’. ‘Nou mooi’ denk je dan: huurder blij, mantelzorger blij en we gaan weer verder met de dagelijkse gang van zaken. Totdat, ja totdat 24 april bij betrokkene de algemene informatiebrief van de woningcorporatie over de huurverhogingen in de bus valt. Ben je weer een weekend en wat slapeloze nachten verder, voordat dat allemaal weer opgehelderd is. Communiceren op zich is al lastig, maar jezelf inleven in de wereld van de kwetsbare medemens blijkt nog veel moeilijker. Wat dat betreft doet de woningcorporatie niet onder voor gemeente of zorgorganisatie. Niet de belangen van de client, maar de belangen van de organisatie zelf lijken centraal te staan. Harde woorden, maar helaas maar al te vaak de keiharde realiteit.

vraag ‘an de burgerman week 18

15 May

samenwerken aan een nieuwe balans

zo Boekestijn, gaan we op de filosofische toer … Je zou het haast denken met zo’n deftige titel boven de column. Een nieuwe balans voor een maatschappij die door het coronavirus totaal uit balans is geraakt, dat zal bedoeld worden. Dat is wel iets wat moetgebeuren, maar beschouwingen daarover komen wel als de tijd daar rijp voor is. Nee mensen, geloof ‘t of niet, dit is de ondertitel van het werkprogramma van het huidige college. Dik twee jaar onderweg, maar helaas is van samenwerken nog niks terecht gekomen, met als triest resultaat dat er van balans al helemaal geen sprake kan zijn. Mijn partij Westland Verstandig is, net als GBW, GL, PvdA en D66, een oppositiepartij. De partijen die het huidige college van de Burgemeester en Wethouders (B&W) in ‘t zadel houden, CDA, LPF, VVD en SGP/CU worden coalitiepartijen genoemd. Inmiddels is wel duidelijk wat niet bedoeld wordt met de ondertitel. Geen enkele inbreng van oppositiepartijen wordt op prijs gesteld. Van samenwerking is dan ook geen sprake, laat staan van een nieuwe balans tussen coalitie- en oppositiepartijen. Zaken waar het aantoonbaar fout is gegaan worden systematisch afgedaan met ‘niks ‘an de hand, gewoon doorlopen’.

foto 1

Afgelopen week nog weer met het resultaat gericht herindiceren van de huishoudelijk hulp door wethouder Vreugdenhil, ‘niks ‘an de hand’ volgens Piet en de coalitiepartijen. ‘t Zogenaamde muziekpad langs de Lee in De Lier, ‘ach, er ligt wel vaker een stoeptegel los’, hou daar nu toch eens over op ‘gewoon doorlopen’ is het advies van wethouder Snijders. De koerswijziging die Westland Verstandig voorstaat naar aanleiding van de financiële gevolgen van de coronacrises werd afgedaan met een ‘nog niks ‘an de hand’ bij monde van wethouder van der Stee. Tsja, dan moet je straks niet gek opkijken als ‘gewoon doorlopen’ opeens niet meer lukt.