Archive | March, 2020

vraag ‘an de burgerman week 13

29 Mar

op de plaats ….rust

zo dan, dat was me ‘t weekje wel zeg! Zo’n ‘iedereen weet ‘t beter weekje’. Zo’n week waarin het advies ‘zorg goed voor jezelf’ door sommigen iets te letterlijk wordt genomen. Hoogste tijd dus om even een moment rust in te plannen. ….

Tel je zegeningen of desnoods je rollen toiletpapier, ‘t zonnetje schijnt volop, ‘t is geen oorlog en wat een saamhorigheid opeens, om samen de Corona crisis door te komen. Want, laten we eerlijk wezen, crisis is het natuurlijk wel momenteel. Door de overheidsmaatregelen, gebaseerd op adviezen van het RIVM, zouden komende week de eerste effecten zichtbaar moeten worden. Overduidelijk is dat het Coronavirus Westland niet overslaat. Ook hier worden steeds meer besmettingen geconstateerd. Houd je dus aan de adviezen, hoe lastig dat soms ook is.

Zonder vervoer ligt alles stil, maar zonder lading valt er ook niet veel te vervoeren is inmiddels ook wel duidelijk. ‘Vrouwen bloot, handel dood’ lijkt vervangen te zijn door ‘Europa plat, handel op z’n gat’. Bloemen en planten behoren overduidelijk niet tot de 1e levensbehoeftes en, hoe graag de bloemen- en plantenwereld het ook wil, hun producten moeten het dit keer afleggen tegen toiletpapier. Het dagelijks leven in Westland ligt daardoor zo’n beetje plat. Of het nog weken of maanden gaat duren, we weten het simpelweg niet.

Zit je verplicht thuis, heb je eindelijk tijd voor dat klusje dat al een poos is blijven liggen. Blijk je ook daar weer niet uniek in te zijn, kom je nog voor een dichte deur bij de bouwmarkt te staan ook. ‘t Lijkt daar de Lierse feestweek wel, je komt er pas in, als een andere persoon eruit is gegaan. Tsja, regels en reguleren, wen er maar aan komende weken, de denkbeeldige gifbeker is nog lang niet leeg. Eindigen we deze week eens met een oproep in ‘t Engels, die verder geen vertaling behoeft: Buy flowers, not toiletpaper …

 

 

Designated survivor

28 Mar

App-je van je zoon: pap, je staat op internet. Met een keurig linkje naar het regionieuws van AD Westland. Mocht in ‘t verleden al ooit nachtje loco-burgemeester van De Lier zijn,  maar eens kijken hoe dit zich ontwikkelt…

783D6BF4-3ECB-4596-A9BE-C2A0193B035C

Als zowel de burgemeester als alle wethouders/loco-burgemeesters besmet raken met het coronavirus en niet meer kunnen werken, dan neemt Leo Boekestijn de bestuurlijke macht in de gemeente Westland over.

Boekestijn is namelijk de nestor van de raad, het langstzittende raadslid. Deze ‘Designated Survivor’ is partijlid van WestlandVerstandig. Mocht hij ook ziek zijn, of niet beschikbaar, dan gaat die tijdelijke bestuurlijke rol naar de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Dat is de persoon die normaliter bij afwezigheid de burgemeester vervangt: Cor van der Mark van het CDA.

Zo zijn de formele regels, maar omdat deze extreme situatie zich eigenlijk nog nooit heeft voorgedaan, sluit burgemeester Bouke Arends ook niet uit dat er in overleg met de gemeenteraad misschien wel een andere persoon wordt gevraagd en benoemd.

Drastische maatregelen

Afgelopen vrijdag nam hij een serie drastische maatregelen waarbij onder meer het gemeentehuis voorlopig vrijwel op slot wordt gedaan en zo goed als alle ambtenaren thuis zijn gaan werken. Het is onduidelijk wat voor, nog draconischer, maatregelen er nog mogelijk zijn. De Westlandse burgemeester zei in ieder geval niet van nog meer verdergaande algemene maatregelen op de hoogte te zijn.

vraag ‘an de burgerman week 12

18 Mar

‘t is wat …

meestal is het gelukkig de ‘ver van mijn bed show’, maar soms heb je er opeens zelf mee te maken: rampspoed en tegenslag. De politiek laat ik deze keer maar even voor wat het is, ondanks het feit dat iedere maatregel om het coronavirus te beteugelen tot discussie leidt.

Op ‘t moment van schrijven (zondagochtend) worden steeds stringenter maatregelen genomen. Discussie is er nu nog of scholen en café’s nog open mogen blijven, maar op het moment dat je dit leest zal ook die discussie wel verstomd zijn. Wat de burgerman er zelf van meemaakt? Tsja, met eigen ogen kunnen zien dat Belgische caféliefhebbers zaterdag simpelweg de grens met Nederland overstaken om aldaar een biertje op ‘t terras te nuttigen, iets wat bij hun thuis inmiddels onmogelijk was geworden door de maatregelen van de Belgische regering. Dat het virus niet ophoudt bij lands- dan wel gemeentegrenzen is overduidelijk. Ondanks het feit dat mijn dorp De Lier wat geïsoleerd schijnt te liggen volgens velen, heeft ook daar het virus al toegeslagen. En verder,  zoals je weet is al het vergaderen bij de gemeente stilgelegd, je mag echter wel hopen dat het huisvuil nog opgehaald wordt.

Het coronavirus drukt ook een flink stempel op m’n werk op de bloemenveiling. Sowieso vanwege de hygiëne maatregelen, maar vooral vanwege de massale doordraai.

doordraai

Moet je weten dat burgerman Leo Boekestijn opgegroeid is in een tuinbouwgezin, ‘brengt het nog wat op’ is in de tuinbouwwereld een gevleugelde uitspraak. Als ‘het’ vervolgens niets opbrengt en slechts nog kan dienen als biomassa, moet je wel even slikken. Soms zit het mee, soms zit het tegen … ach ja, dat is ongetwijfeld zo. Voor dit keer eindig ik dan ook maar met je sterkte te wensen om deze bijzondere weken door te komen.

 

vraag ‘an de burgerman week 11

18 Mar

eenheid in verscheidenheid

Hoe mensen over politiek denken, hoor je vaak beter op een verjaardag dan in de raadszaal. Als Westland doen we het best goed. We zijn zelfs een groeigemeente, het kan niet op blijkbaar! Dankzij de komst van die ene gemeente Westland staan we plots ‘op de kaart’ zoals dat zo mooi heet. We tellen opeens mee in Nederland. Nou, dat is mooi dan, maar wat heeft die ene gemeente de burgers zelf nu opgeleverd? Het lijkt er veel op dat de eenheid in Westland belangrijker gevonden wordt dan de verscheidenheid. Het kenmerkende van de kernen wordt op de een of andere manier steeds meer afgevlakt. Onder het motto ‘harmoniseren’ vindt telkens weer een vervlakking plaats. Dat daarmee de eigenheid van de kernen gevaar loopt spreekt voor zich. Straks zie je alleen nog maar aan de Watertoren dat je in Naaldwijk bent.

Nieuw dieptepunt op het gebied van ‘harmonisatie’  lijkt het ophogen van grond rond gemeentegraven. En dan met name de manier van handelen rondom deze, overigens noodzakelijke, ophogingen. Na commotie in ‘s-Gravenzande volgde Monster en helaas kan na dit weekend ook Maasdijk aan dit verdrietige rijtje worden toegevoegd. Ook hier werden mensen geconfronteerd met een graf wat plots ontdaan was van grafmonumentjes, plantjes en dergelijke. Die lagen bij nader onderzoek langs de heg even verderop. Een en ander wordt op deze manier als grafschennis ervaren, wat natuurlijk nooit de bedoeling kan zijn geweest.

20200308_161414_resized_1

Bij de hoofdingang is het ophogen best duidelijk gecommuniceerd, maar bij de, net als in ‘s-Gravenzande aanwezige zij-ingang stond niets vermeld. Dan is het schrikken als je plots geconfronteerd wordt met ‘gerommel’ aan het graf van je dierbare. Een simpele brief naar de grafhouder zou niet alleen veel leed hebben kunnen voorkomen, maar had ook meer duidelijkheid kunnen verschaffen over wat nu wel en niet mag ten aanzien van de inrichting rond de grafstenen. Onrust over de laatste rustplaats, dat wil toch niemand …

vraag ‘an de burgerman week 10

5 Mar

de Glazen Stad

met mijn politieke partij Westland Verstandig hebben we regelmatig overleg met organisaties in Westland. Van Ouderenbond tot Woongroep, van Vuilophalers tot LTO. Met de vertegenwoordigers van de Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) waren we onlangs in gesprek. Gastheer was Koppert Cress, waarvoor dank natuurlijk.

lto

Nu staat mijn partij Westland Verstandig (WV) zo’n beetje lijnrecht tegenover het gedachtegoed van LTO, waar het betreft de zogenaamde ‘onzinnige handhaving’. Wij snappen hen niet en zij snappen ons niet … Tsja, kan je dan nog een zinvol gesprek hebben? Wat mij betreft zeker wel! We zijn het namelijk best eens over het toekomstbeeld van Westland in 2040 of zelfs 2050.

Meer inwoners, lees arbeidskrachten, daar ontkomen we niet aan. Die mensen moeten wel ergens wonen, daar zullen we dus ruimte voor vrij moeten maken. De bedrijvigheid in Westland zal alleen maar toenemen, ook daar is geen verschil van mening over. Naast wonen en werken, wil je ook nog recreëren en dat dan ook nog liefst in een groene omgeving. Ook dat kost ruimte. Naast welvaart, dus ook aandacht voor welzijn en welbevinden. Tot slot de glastuinbouw zelf, onze identiteit, ons bestaansrecht tussen de grote steden om ons heen, dat moet behouden blijven. Kwaliteit gaat dan noodgedwongen wel voor kwantiteit. De benodigde ruimte voor de eerder genoemde zaken moet tenslotte ergens vandaan komen.

Ook in 2050 de Glazen Stad overeind weten te houden tussen de steden rondom ons, een mooi gezamenlijk doel!

 

 

Bloeie morgen …

2 Mar

Werken doe ik part-time bij Royal Flora Holland in Naaldwijk. Ik mag er ‘s ochtends met zo’n 200 collega’s de bloemen van de kwekers verdelen richting kopers. Werd ik aldaar toch gevraagd om een stukje voor een her-opgerichte kwartaalkrant te schrijven ..

Logistiek Naaldwijk Logistiek Naaldwijk heeft een nieuw ‘krantje’ …

Jaren terug was er Logizine, een papieren magazine, dat overbodig leek in een tijdperk dat ‘alles’ digitaal werd. Zeven jaar later blijken we toch met z’n allen nog niet zo digitaal en werd de behoefte gevoeld toch weer met een papieren editie te komen. Staat het uiteindelijk ook nog als gastcolumn op de voorpagina van Bloeie Morgen, zoals het nieuwe blad is gaan heten. 😉