Archive | February, 2020

vraag ‘an de burgerman week 9

29 Feb

verschillende waarheden …

tsja, als je Westland report of de gemeentepagina moet geloven is het huidige college van B&W nog succesvoller dan het vorige. Men claimt het ene na het andere ‘succes’. Het vertrek van Karin Zwinkels lijkt daar geen enkele invloed op te hebben. Wat ze verkeerd gedaan heeft zullen we wel nooit te weten komen, maar haar opvolger Albert Abee lijkt uit hetzelfde ‘tuinbouw’ hout gesneden, gezien de uitspraken in het AD afgelopen weekend:

 ‘Kijk, die glastuinbouw zit in de genen van Westlanders en daar eten en leven ze met z’n allen van’

Met die uitspraak kan iedereen het nog best eens zijn, we willen ten slotte niet voor niets ‘de Glazen stad’ genoemd worden. Over de verdeling van die ‘lusten’ zou je het nog wel kunnen hebben, de één profiteert er namelijk veel meer van dan de ander, maar goed ‘that’s life’ zeggen we dan in ‘t Westland. Met de verdeling van de ‘lasten’ gaat het nadrukkelijk wel mis. Met name betreft het dan het huisvesten van de arbeidsmigranten. Dat het een verdienmodel voor uitzendburo’s is, dat is nog tot daar aan toe, maar dat dit ten koste moet gaan van het belang van burgers, is wat mijn partij Westland Verstandig betreft onaanvaardbaar.

De ‘droomoplossing’ die de nieuwe wethouder voor ogen heeft lijkt vooralsnog in Westland in ieder geval nog niet op te gaan:

‘Draagvlak creëren is belangrijk. Als bij mij voor de deur bijvoorbeeld een torenflat wordt gebouwd, ben ik ook tegen. Maar als de procedure goed is gelopen en er goed gecommuniceerd en uitgelegd wordt ben ik nog steeds tegen, maar dan snap ik misschien wel waarom een ontwikkeling goed is voor het algemeen belang. Dat helpt wel in het verwerken van je chagrijn. Als je het netjes speelt en mensen serieus neemt, creëer je draagvlak.’

Bij de voorgestelde locatie Lierhand (700 bedden) lijkt draagvlak bij de coalitiepartijen  vooralsnog leidend geweest te zijn, draagvlak onder de burgers aldaar is niet eens gepeild. Denk niet dat de kersverse wethouder dit met draagvlak bedoeld heeft. Je speelt het dan niet netjes en neemt de mensen niet serieus. Dan creëer je geen draagvlak, maar weerstand. Dat zou wel een heel valse start voor de nieuwbakken wethouder betekenen …

 

vraag ‘an de burgerman week 8

23 Feb

Storm in een glas water?

Ja mensen, na Ciara was het afgelopen weekend de beurt aan Dennis. Het woei flink, dat wel, maar van paniek was geen sprake. In het Lierse wijkje Molensloot-west was dat onlangs wel anders. Gevoelsmatig uit ‘t niets, werden er opeens waarschuwingen uitgedeeld door Handhaving van de gemeente Westland voor niet correct geparkeerde auto’s. Nu moet je weten dat burgerman’s huis ook in dit wijkje staat en ja ‘dan weet men je wel te vinden’. ‘We hadden toch een afspraak met de gemeente’ … ja, die hadden we zeker! De toenmalige bewonersvereniging was met de gemeente overeengekomen dat de strook grond aan de linkerkant van de Molenaarlaan heringericht zou worden, zodat de wijk er 12 ‘min of meer legale’ parkeerplekken bij zou krijgen. Zo gezegd, zo gedaan en iedereen leefde nog lang en gelukkig. Als één van de weinige wijken in Westland is hier, dankzij de overeenkomst, zelfs geen noemenswaardige parkeerproblematiek. Buiten een gestolen airbag en een spiegel gebeurt hier haast nooit wat. Gemeente De Lier werd echter gemeente Westland en van de overeenkomst tussen de gemeente en de bewonersvereniging weten ook steeds minder mensen. Als er dan bijna 20 jaar later bij toeval Handhaving van de gemeente in de wijk verschijnt is het eigenlijk niet eens zo heel gek dat die bemerkt dat de 12 plekken geen ‘officiële’ parkeerplekken zijn. In een woonerf behoort er zich dan namelijk een zogenaamde P tegel op de parkeerplek te bevinden.

20200217_205330

Inmiddels is de storm wat gaan liggen, gemoederen zijn wat bedaard enzovoorts. De overeenkomst is inmiddels boven water en Handhaving heeft alles in werking gezet om te bekijken of de plekken alsnog officieel tot parkeerplek kunnen worden benoemd. Daarmee zou onrust in de toekomst in ieder geval voorkomen kunnen worden.

 

vraag ‘an de burgerman week 7

14 Feb

storm met een hoofdletter C

 

aangekondigd was deze week  ‘parkeerproblematiek’ aan de Lierse Molenaarlaan, maar daar zijn ontwikkelingen gaande, waardoor dit wellicht een storm in een glas water blijkt te zijn. Mooi bruggetje natuurlijk naar de eerste storm in ons land met een naam. Matthew, Katrina en Irma zijn zomaar wat namen van tropische stormen, waarvan wij alleen de beelden op tv kennen. ‘Verwoestend’ is het woord wat daar het beste bij past. In ons land heeft men onlangs ook besloten om stormen vanaf code oranje een naam te geven. Dat zou het bewustzijn voor het gevaar vergroten. Nu weet ik niet hoe het in jouw omgeving beleefd werd, maar het leek wel alsof het hier voor het eerst flink ging waaien. Nog net niet werden planken voor de ramen getimmerd, maar de angst zat er bij velen goed in. Dankzij de naam Ciara was het bewustzijn inderdaad een stuk vergroot. Wonend aan de kust zijn we echter wel wat wind gewend en dankzij de Westlandse nuchterheid was er ook niet direct sprake van een panieksituatie. ‘Zou dat nou wel’ en ‘ ‘k mot ut eerst nog zien’  klonk er nog ‘t meest.

tak

‘waait ‘t dan’….

De afgelopen 40 à 50 jaar is er ook best veel veranderd. We nemen het weer en vooral de weersveranderingen steeds serieuzer. Het aanpakken van de wateroverlast is een goed voorbeeld, maar ook de verbeteringen op het gebied van de kassenbouw zijn overduidelijk. Dat neemt niet weg dat de natuur ons steeds weer weet te verbazen, wat te denken van de verwoestende hagelbuien een paar jaar terug in het Brabantse Asten. Met de naamgeving van stormen neemt ongetwijfeld het bewustzijn toe, maar mijn Westlandse nuchterheid zegt dat het aan de windkracht niks verandert …

 

vraag ‘an de burgerman week 6

12 Feb

weten ze je nog een beetje te vinden burgerman …

wowie, wat een week hebben we in De Lier achter de rug zeg. Op diverse manieren kregen inwoners het ‘voor hun kiezen’. Twee zal ik er uitlichten: de voorgestelde arbeidsmigrantenhuisvesting in de Oostbuurt en het plots handhaven van ‘verkeerd’ geparkeerde auto’s aan de Molenaarlaan. Ja, ik weet het, allemaal weer in mijn dorp De Lier, maar het kan ook net zo makkelijk in Naaldwijk, Poeldijk of welke woonkern dan ook plaats vinden.

Of ze bij de gemeente na 6 of 7 eerdere debacles over plekken voor mogelijke arbeidsmigrantenhuisvesting helemaal niks geleerd hebben? Die vraag doemde donderdagochtend op toen in het AD ‘opeens’ de beoogde plek voor 700 (zevenhonderd) arbeidsmigranten bekend werd gemaakt. Net als bij alle vorige keren wist ook nu de buurt weer van niks. Zo moeten we toch niet met elkaar omgaan mensen. Terecht voelt de buurt zich ‘overvallen’.

EPdb1pdWAAUxFER

Buurtschap de Oostbuurt groeit op die manier zomaar naar duizend bewoners en laat daarmee Westerlee, maar zelfs ook Ter Heijde en Heenweg zomaar achter zich. Vorige zomer vond Glastuinbouw Nederland (LTO Glaskracht) dit perceel nog onbespreekbaar, maar door de eerdere mislukte pogingen kwam dit perceel ‘van ellende’ toch in beeld. Nota bene ook nog eens op een geweldige zichtlocatie, inderdaad zo’n beetje de entree van ‘t Westland. Menig aan de glastuinbouw gelieerd bedrijf had zich hier ongetwijfeld willen vestigen. Beter voor het glastuinbouwcluster wat wij willen zijn en zeker beter voor de buurt. Afijn, ‘t belooft een warm voorjaar te worden.

 

volgende week: de plotse parkeerproblematiek in de Lierse Molenaarlaan

 

vraag ‘an de burgerman week 5

1 Feb

haalbare doelen

ah joh, doe maar een nieuw theater op de plek van het oude gemeentehuis ….

‘k Weet niet hoe dit bericht bij jou ‘binnenkwam’ afgelopen weekend, maar ik schrok er best van. Ambitieuze plannen, daar ben ik op zich wel voor in, maar een beetje realistisch moeten ze wel zijn. Kortom, hoe haalbaar is nieuwbouw van de Naald op genoemde locatie? Willen we deze open plek eigenlijk wel volbouwen? Vanzelfsprekend hoort ondergronds parkeren daar dan ook bij, anders wordt Naaldwijk centrum nog slechter bereikbaar. Dat gaat de gemeente bergen geld kosten, geld dat er momenteel nog niet is. De wens van de directeur van de Naald is op zich best logisch. We zitten nu voor een dubbeltje op de eerste rang, maar willen we dat volhouden, dan gaat dat in de toekomst een kwartje kosten.

naald

Terecht wil de directeur weten waar hij aan toe is. Met een opknapbeurt kan het theater weer een jaar of vijf mee, maar je gaat niet tot 2025 wachten om een definitief besluit te nemen over de toekomst van de Naald. Het college van B&W schijnt toegezegd te hebben dit jaar nog met een visie te komen. Nu maar hopen dat ze daar niet alleen de coalitiepartijen, maar ook de partijen die toevallig niet in de coalitie zitten hierbij gaan betrekken. Bij mijn partij Westland Verstandig staat cultuur hoog in ‘t vaandel, ‘t mag dus ook best wat kosten, maar gevoelsmatig moet ‘t allemaal wél kloppen.