Archive | December, 2019

vraag ‘an de burgerman week 52

31 Dec
beslag …
prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar, je kent het allemaal wel. Daar horen in Westland oliebollen bij. Beslagje maken en bakken maar. Gewoon kopen bij de bakker kan natuurlijk ook nog. Een heel ander beslag is komend jaar in de Westlandse politiek een hot item. Het betreft hier het zogenaamde ruimtebeslag. Het mag dan zo zijn dat op dit moment alle ruimte in de gemeente Westland een bestemming heeft, maar daarmee hebben we de gemeente ook een soort van ‘op slot’ gezet. Voordeel van hiervan is dat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. De tijd haalt echter dit soort bestemmingsplannen steeds sneller in. Hoe Westland er in 2020 uit ziet is nu makkelijk te voorspellen, maar in 2004 was dat een stuk moeilijker. In 2020 zijn ‘we’, de gemeente, maar dus ook de inwoners, bezig met hoe we Westland aan willen treffen in 2030 of zelfs 2040.
img_2880
Wat je noemt lange termijnvisie. Veranderen we niets, dan valt de woningbouw in 2030 stil, komen er geen wegen meer bij en is er ook geen ruimte voor meer groen in Westland.
Ondenkbaar, maar ook onwenselijk of zelfs onmenselijk. Met ruim 108.000 inwoners zijn we buurstad Delft inmiddels ruim gepasseerd qua inwoneraantal. Een gewone stad zijn we daarmee niet. Wij worden al jaren ‘de Glazen Stad’ genoemd. De glastuinbouw is wat Westland Westland maakt. Een beetje Westlander heeft er z’n roots liggen, kortom het betreft hier onze identiteit, daar moet je zuinig mee wezen. Willen we hier met z’n allen blijven wonen, dan zal de glastuinbouw toch echt een beetje in moeten schikken. Volgens mijn partij Westland Verstandig kan dat best, zeker als daardoor ook de leefbaarheid een stukje vergroot wordt.

vraag ‘an de burgerman week 51

24 Dec
‘nieuwe’ diersoort in Westland gesignaleerd
Op de valreep toch nog positiefs nieuws uit ons, al dan niet, mooie Westland. Zowel in mijn dorp De Lier als in het nabij gelegen Naaldwijk zijn dit jaar bij acties van burgers volop gewoontedieren gespot. In De Lier bij ‘burger’ controles op de Bleijenburg en onlangs in Naaldwijk bij een ‘gele hesjes’ actie van buurtbewoners in de Frederik Hendrikstraat. De aanleiding voor beide acties is feitelijk dezelfde, de automobilisten lijken allemaal op de automatische piloot te rijden. Dat gaat al jaren goed en waarom zou je dat veranderen? De gewoontedieren weten het niet. 
Nou, de buurtbewoners weten het wel! In beide straten is de snelheid gemaximaliseerd op 30 km/u. Dat hebben verkeersdeskundigen zo beslist en dat lijkt ook best logisch omdat beide wegen de respectievelijke woonwijken simpelweg doorsnijden. Omdat handhaving van verkeersregels in Westland bepaald geen prioriteit heeft, hebben de buurtbewoners besloten middels acties de bewustwording van de weggebruikers te vergroten. Zo zijn aan de Bleijenburg afvalbakken voorzien van 30 km/u stickers, heeft men spandoeken opgehangen en is men gaan posten, om de automobilisten duidelijk te maken dat 30 km/u echt hard genoeg is door de woonwijk. In Naaldwijk betrof het naast de snelheid ook het overtreden van het pas ingestelde eenrichtingsverkeer in de Frederik Hendrikstraat. Vanaf de Pijletuinenweg mag je er met de auto niet meer in. Dit staat middels 2 borden aangegeven aan het begin van de straat. Nu praat in De Lier alles zich wel snel rond, maar van de Naaldwijkse situatie was de burgerman niet op de hoogte. Nog sterker, ik was me van geen kwaad bewust toen ik aangesproken werd door een buurtbewoner ‘heb je die borden niet gezien’ …
Blijkt de burgerman ook opeens een gewoontedier. De borden staan er inderdaad, dus mij zul je er niet meer zien. Nu maar hopen dat de extra aandacht die de buurtbewoners er aan geven er toe leidt dat er in beide straten daadwerkelijk rustiger gereden wordt. Wellicht dat deze column daar ook een handje aan helpt!

vraag ‘an de burgerman week 50

11 Dec

wat vind jij daar nu van ….

ja ja mensen, lees je vrijdag nog over een, alweer succesvolle, Chinareis van ‘t Westlands college, met loco-burgemeester Karin Zwinkels zo’n beetje in de hoofdrol, blijkt ze een dag later opgestapt te zijn.

csm_Foto_3_Werkbezoek_China_16-23_november_2019_9cbbe399ea

‘t Kan snel gaan, denk je dan op z’n Westlands. Gedoe binnen haar eigen fractie blijkt de achterliggende oorzaak te zijn, maar goed, daar gaan wij dan weer niet over. ‘t Moet natuurlijk wel gezegd worden dat Karin ‘haar mannetje stond’ waar het de tuinbouwbelangen betrof. Waar mijn partij Westland Verstandig als uitgangspunt de burgers van Westland heeft, ging Karin overduidelijk voor de belangen van tuinbouwend Westland. Wellicht zelfs iets te overduidelijk. De belangen van de Westlandse burgers worden steeds vaker ondergeschikt gemaakt aan de belangen van het tuinbouwbedrijfsleven, met talrijke voorbeelden van onzinnige handhaving tot gevolg. Over de huisvesting van arbeidsmigranten zullen we het maar niet hebben. Of toch wel …. afgelopen woensdagavond mocht de burgerman aanwezig bij een bijeenkomst van buurtbewoners rond de Honselse Hertenlaan. Het ombouwen van een accountantskantoor naar een pension voor 30 arbeidsmigranten stond hier op de agenda. Het zoveelste voorbeeld waarbij arbeidsmigranten als verdienmodel gebruikt worden. Welzijn en welbevinden van de buurt lijkt er in ‘t geheel niet toe te doen. Welvaart voor sommige, al dan niet, Westlanders lijkt momenteel belangrijker dan welzijn en welbevinden van alle Westlanders. Het huidige college van CDA, LPF, VVD en Christenunie/SGP lijkt het allemaal wel goed te vinden. Gelukkig staat bij mijn partij Westland Verstandig het burgerbelang voorop. Samen op weg naar een betere balans. Dat lijkt me een mooi voornemen voor ‘t komende jaar!

vraag ‘an de burgerman week 49

5 Dec

verbonden door licht

afgelopen vrijdagavond was het ‘lichtjesavond’ op de Lierse begraafplaats. Nu moet je weten dat de burgerman een gereformeerde achtergrond heeft. ‘Laat de doden hun doden begraven’ werd vroeger zo’n beetje letterlijk genomen. Van m’n opa’s begrafenis heb ik geen weet, pas toen we tientallen jaren later m’n oma ter aarde gingen bestellen is de grafsteen weer netjes in orde gemaakt. Zo’n veertig jaar verder is dat echter in ‘t geheel niet meer aan de orde. Gedenken en herdenken van diegene die ons ontvallen zijn is breed geaccepteerd inmiddels.

verbonden

Voor de zesde keer op rij was de begraafplaats in ‘t licht gezet door honderden waxinelichtjes in glazen potjes. Lichtbogen, fakkels en vuurkorven zorgden verder voor licht in het donker. Achter de aula en halverwege de begraafplaats waren diverse optredens van muziekgezelschappen met, uiteraard, gepaste muziek. De verbondenheid door het licht werd gevoeld door de vele honderden aanwezigen. Dit in tegenstelling tot de regen, die niemand scheen te deren.  Dank aan de vele vrijwilligers is hier zeker op z’n plaats evenals de financiële ondersteuning van de stichting Liers Gevoel. Eenheid door verscheidenheid was ooit het motto van de nieuw gevormde gemeente Westland. Hiermee werd bedoeld dat elke kern z’n eigenheid mocht behouden. In De Lier lijkt dat vooralsnog redelijk gelukt.

De saamhorigheid was gewoon voelbaar die avond. Laten we zuinig zijn op al onze kernen zodat we het Westlandse ‘samen benne we één’ overeind kunnen houden …