Archive | November, 2019

vraag ‘an de burgerman week 48

30 Nov

een bijzondere vraag ‘an ….

het onderwerp betreft nu eens niet de gemeentepolitiek of problemen waar burgers tegenaan lopen in het dagelijks leven, maar het betrof een simpel verzoek. Ik werd erop gewezen door collega raadslid Janice de Jong, toen ze zag dat ik uit een pick-up stapte op weg naar een politieke bijeenkomst. Zij had een bericht gelezen op de facebookpagina van de halve marathon van Monster

‘Vandaag materiaal opgehaald bij de sponsors. Eén tegenvallertje. Onze vaste voorrijauto is niet beschikbaar. Wie beschikt er over een 4 WD pick-up die over het strand kan rijden? Normaal mag dat niet maar nu heb je een kans. Je rijdt dan voor de 1/2 marathon uit met de tijdklok.’  

Nu moet je weten dat de burgerman gek is op kansen, dus deze als de wiedeweerga maar even ingekopt. ‘Moet je zelf niet lopen dan?’ was een volgende niet zo heel vreemde vraag, want ik mag hier al tientallen jaren zelf aan de start staan. De zondag erna stond een natuurmarathon in Geldrop op ‘t program, dus dat was geen enkel probleem. ‘k Moest nog wel even m’n netwerk inschakelen om wat tips en trucs ten aanzien van het rijden op ‘t strand te verkrijgen. Oud raadslid Roel Batelaan, inmiddels voorzitter van de Monsterse Reddingsbrigade, wist een uurtje instructie te regelen, zodat de burgerman van Westland Verstandig goed voorbereid aan de start zou verschijnen.

 

Wielrennen Hardlopen 893

foto gemaakt door Jeroen Tibbe Fotografie , waarvoor dank natuurlijk!

Nog leuker werd het toen de WOS doodleuk wist te melden dat het gebruikelijk was dat de commentator van WOS sport mee zou rijden en dat alles gefilmd zou worden vanuit het ‘bakkie’. Om het verder kort te houden: het was veruit mijn snelste halve marathon ooit! Ruim voor de uiteindelijke winnaar van deze strandloop waren wij de finishstreep al gepasseerd. Een dag later mocht ik zelf ‘aan de bak’ op de Stabrechtse heide in Geldrop, ook geen straf ….

 

vraag ‘an de burgerman week 47

25 Nov
550 (vijfhonderdvijftig) …
ben je van goede wil, heb je constructief meegewerkt aan nieuwbouw van een groot glastuinbouwbedrijf, word je achteraf alsnog bij de neus genomen door de gemeente Westland. Dat lijkt een soap, maar is keiharde realiteit voor een, inmiddels oud-tuinder uit De Lier.
Helaas weer een voorbeeld van de door mijn partij Westland Verstandig genoemde, ‘onzinnige handhaving’. Helemaal gek word je natuurlijk als blijkt dat de betrokkenen ook nog eens volstrekte willekeur ervaren. Anders gezegd: Vergelijkbare gevallen worden niet hetzelfde behandeld.
Uit een weer andere rechtszaak kwam naar voren dat deze zaak bepaald niet op zichzelf staat. In het AD kon je het volgende lezen:
De gemeentewoordvoerder legde aan de rechter uit dat Westland maar liefst 550 handhavingszaken heeft lopen waarvan velen over illegaal geplante bomen op glastuinbouwgronden.
ja mensen, je leest het goed: 550 (vijfhonderdvijftig) handhavingszaken heeft de gemeente Westland lopen. Je krijgt steeds meer het gevoel dat de gemeente in deze aan de leiband van LTO Glaskracht loopt. Procederen tegen je eigen burgers, natuurlijk kan dat nodig zijn, maar bij een aantal als dit mag je je toch wel afvragen waar je als gemeente mee bezig bent. De juridische afdeling van de gemeente moet omkomen in het werk als je dit zo leest. Ongetwijfeld zullen voor deze klus ook weer flink wat zogenaamde externen ingehuurd worden. En dat terwijl de gemeentehuizen nu al te klein zijn …. O ja, over de kosten van al deze handhavingszaken zullen we het maar niet hebben. Uiteindelijk is het nota bene de burger zelf die voor de tekorten op moet draven. We zullen dit keer maar eindigen met een hartekreet van velen: stop de onnodige handhaving!

vraag ‘an de burgerman week 46

25 Nov
een goed idee, maar …
omdat ‘de gemeente’ ook niet alles kan zien, zijn ze blij met burgers die ‘ogen en oren’ in de wijk willen zijn. Staan er flinke veranderingen te gebeuren in je wijk, zoals bijvoorbeeld het verhogen en opnieuw inrichten van de buitenruimte in de Lierse bomenbuurt, dan organiseert de gemeente daar graag een informatieavond over. De plannen worden daardoor beter en verkrijgen ook nog eens meer draagvlak. Mooi toch! Het kan ook zo zijn, dat je opeens denkt: daar zouden ze eens wat aan moeten doen én je hebt ook al een idee hoe dat zou kunnen. Met zo’n soort vraag ‘an de burgerman werd ik onlangs geconfronteerd. Omdat de huisartsenpraktijk aan de Lierse van Rijnstraat nogal slecht bereikbaar is voor ambulances deed een buurtbewoonster de suggestie langs de naastgelegen Bleijenburg een soort Ambulance parkeerplek te realiseren. Het ‘zoeken’ zou dan verleden tijd zijn en de patient krijgt sneller hulp, kortom: een goed idee!
Totdat je verder gaat denken …. Jan en alleman staan nu al vaak op de stoep van de Bleijenburg geparkeerd om snel even wat te halen. Je mag er dus gerust van uitgaan dat de mogelijke (tijdelijke) parkeerplek voor de ambulance al snel ‘gebruikt’ zal worden door andere patienten in, al dan niet, nood.
Eigenlijk moeten we constateren dat de huisartsenpraktijk gewoon op een slechte plek zit. Dit kom je in de gemeentelijke praktijk wel vaker tegen. Als je iets in het begin niet in één keer goed doet, is hier later vaak niets meer aan te doen. In ‘gemeente’ termen: maken we bij Ruimtelijke Ordening een fout, dan zitten ze bij Openbare werken met de gebakken peren. ‘Hoe hebben ze dat nou kunnen doen’ hoor je dan later. Vandaar dat we steeds vaker door de gemeente, maar ook door projectontwikkelaars en dergelijke gevraagd zullen worden input te leveren voor plannen die op de rol staan. Dat is echt een goed moment om van je te laten horen. Jouw inbreng kan dan nog worden meegenomen in de plannen. Gaan dus …

vraag ‘an de burgerman week 45

25 Nov

recht is recht en krom is krom ..

In het Burgerkantoor aan het Marktplein in ‘s-Gravenzande hield mijn partij Westland Verstandig afgelopen donderdag een bijeenkomst over de wijze waarop het College van B&W omgaat met het toekennen van huishoudhulpuren. Na de klachtenregen begin dit jaar werd de boel even stopgezet, maar na een voor wethouder Vreugdenhil ‘positief rapport’ van Radar ging men doodleuk weer verder op de ingeslagen kromme weg. Dit ook tot verbijstering van inwoners die al hulp hebben, medewerkers van de zorgaanbieders en vertegenwoordigers van belangenorganisaties.

foto-2-bijeenkomst-Zorg-31-10-19

Oud-burgemeester en oud-rechter Bert van ‘t Laar en juriste Erica Stinissen gaven hun visie op wat er fout is met de Westlandse aanpak. Beiden hebben veel ervaring met procedures tegen gemeenten die op deze manier te werk gaan. Tot nu toe keuren de rechters consequent af dat huishoudhulp enkel gekoppeld wordt aan een schoon huis en er geen concreet aantal uren meer wordt toegekend. Toch gaat Westland over naar “toetsen op schoon huis” en trekt hiervoor alleen al aan extra ambtenaren € 1.7 miljoen uit. Opvallend is dat Westland landelijk bezien aan 2.700 huishoudens huishoudhulpuren zou moeten geven en dus met de in Westland Wmo-hulpbehoevende 1.700 huishoudens al forse voordelen heeft. Over zelfredzaamheid gesproken …

Passages uit het rapport van Radar werden door de sprekers geciteerd en openlijk bekritiseerd. Zij wezen ook op het grote belang van het betrekken van een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het gehele traject voor en vanaf het keukentafelgesprek, het betreft tenslotte kwetsbare ouderen. Ook achten zij, net als de ouderenbonden overigens, het houden van telefonische keukentafelgesprekken onwenselijk en zelfs strijdig met de regels. Na de inleidingen werden door de aanwezigen flink wat vragen gesteld over de huidige gang van zaken. Beide sprekers deden tenslotte een oproep om bij een urenafschaling direct bezwaar te maken. Hun bureaus behandelen die zaken gratis en het is goed direct een gemachtigde te nemen. Zolang de gemeente dit onzalige plan niet intrekt is dit helaas de enige weg.

vraag ‘an de burgerman week 44

1 Nov

omgaan met traumatische ervaringen

soms kan je het gevoel hebben dat je beter even je mond kan houden. Zelfs de burgerman heeft dat. In mijn geval betreft dat zo’n beetje alles wat met militaire dienstplicht te maken heeft. Is wel iets waarvoor we terug moeten naar de vorige eeuw, maar toch. Vanaf 18 jaar was destijds elke jongeman dienstplichtig. De keuring had Boekestijn Leonard G, goed doorstaan, dus niets stond een militaire carrière in de weg … Dat klopt als een bus, maar als je studeerde kreeg je uitstel, jaar na jaar. En, zoals iedereen wel weet: van uitstel komt afstel. Ook dat klopt, maar daar moet je wel wat aan doen. In mijn geval was dat trouwen met nota bene het meisje van m’n dromen. Ja mensen, volkomen legaal konden we op die manier de dienstplicht aan ons voorbij laten gaan. Zo’n huwelijk noemde men destijds een ‘Vredeling’ huwelijk, naar de toenmalige minister van Defensie. Gevolg was natuurlijk wel dat ‘anderen’ de shit op moesten lossen in de militaire missies naar Libanon, Cambodja, voormalig Joegoslavië, Afghanistan, Irak, Mali, en Somalië. De vraag of die missies iets opgeleverd hebben gaan we hier niet beantwoorden, maar zeker is wel dat een deel van ‘onze jongens’ hier traumatische ervaringen hebben opgelopen. Een post traumatisch stresssyndroom (PTSS) kan hier een gevolg van zijn. Over deze problematiek gaat de voorstelling ‘Operatie Geslaagd’ door Erik Krikke en zijn band 7even bridges.

De stichting Veteranen Westland heeft deze voorstelling vast weten te leggen voor maandag 11 november in theater de Naald in Naaldwijk. Een unieke kans om je te verdiepen in deze onderbelichte kant van oorlogvoering.