Archive | June, 2019

vraag ‘an de burgerman week 26

29 Jun

opstandelingen

best lang dacht ik dat Westland en Roermond de enige twee plaatsen in Nederland waren, waar onderling elkaar de bal toespelen nog steeds ‘normaal’ gevonden werd. Bestuurders en een geselecteerd deel van het bedrijfsleven weten wat goed voor ons burgers is en zorgen daarbij vooral dat ze zelf niks te kort komen. Spreek je een bedrijf hierop aan, dan krijg je de blik ‘niks ‘an de hand, gewoon doorlopen’. De goed geoliede propagandamachine van de gemeente maakt het vervolgens af, zodat wij burgers het gevoel krijgen dat een en ander nog normaal is ook. Zeg je daar wat van als persoon of als politieke partij, iets wat mijn partij Westland Verstandig zeker niet na zal laten, dan word je simpelweg weggezet als ‘stelletje azijnzeikers’. ‘Heb je niks anders te doen’ is in dat opzicht ook zo’n leuke reactie. Nu is één van de taken van een gekozen raadslid, het controleren van het dagelijks bestuur, het college van B&W. Dat college wordt echter in het zadel gehouden door de coalitiepartijen, die alleen daarom al niet openstaan voor kritiek op hun college.

Woensdag 19 juni werden burgerman’s ogen echter wijd geopend. Opeens was er het TV programma OpstandelingenIn dit reportageprogramma gaat Sophie Hilbrand langs bij Nederlanders die strijden tegen lokaal bestuurlijk onrecht. Elke aflevering draait om een lokaal conflict. Hilbrand probeert samen met de opstandelingen en bestuurders de kern van het probleem te ontrafelen.’ Zo valt te lezen op gids.tv. De 1e aflevering betrof het gedoe in het Noord-Hollandse Bergen, maar gezien de talrijke reacties is lokaal bestuurlijk onrecht schering en inslag bij tal van Nederlandse gemeentes.

peet

Westland Verstandig staat voor open en eerlijk, maar vooral ook voor standvastig. Wij willen dat de huidige bestuurders meer oog krijgen voor de burgers. ‘De burgers, daar doen we het allemaal voor’ vroeger kon je deze slogan met regelmaat horen in de raadszaal, nu lijkt men die drijfveer totaal vergeten …

 

vraag ‘an de burgerman week 25

20 Jun

2050

deze week een leuke bijeenkomst gehad in het gemeentehuis aan de Verdilaan. Centrale vraag was hoe ‘we’, de gemeenteraad, Westland in 2050 aan willen treffen. We praten dan over ruim 30 (dertig) jaar verder. Je ‘burgerman’ Leo Boekestijn is dan inmiddels de 90 gepasseerd. Bij leven en welzijn tref je dat jaar de column vraag ‘an de burgerman voor de 2500e keer op deze plek aan. Tsja, dat is toch wat je noemt ‘langetermijnvisie’. Als ‘we’ niks doen weten we het wel: Midden-Delfland wordt het ‘Central Park’ en de rest bouwen we gewoon vol. Visies nu duiden op 130.000 inwoners in 2030 en 140.000 in 2040. Deze getallen een beetje doortrekkend kom je uit op 150.000 inwoners in 2050. ‘Welvarend’ Westland zal dan niet meer zijn dan een woonwijk van Den Haag, leve de Metropoolregio! Niks doen is dus geen optie. Het ‘glas’ is zo’n beetje onlosmakelijk verbonden aan ‘t Westland. ‘De Glazen Stad’ is iets waar we trots op zijn, zeg maar gerust dat het een deel van onze identiteit is. Dat moet dus blijven. Bouwen voor de eigen bevolking en voor de mensen die hier werken staat ook niet echt ter discussie. Dan kom je met de 8000 woningen die nu gepland staan al een heel end. Blijft er tenminste ook nog wat ruimte over voor welzijn en welbevinden.

aug13 068

Wat mijn politieke partij Westland Verstandig betreft mag er best wat meer aandacht naar het leefklimaat in Westland. Welvaart is prima, maar meer balans met welzijn en welbevinden is echt nodig.

 

vraag ‘an de burgerman week 24

14 Jun

de stap terug ..

tsja mensen, hoe gaat dat in het leven … soms zit het mee, soms zit het tegen. Met twee stappen vooruit en één stap achteruit komen we uiteindelijk toch verder met z’n allen. Zo’n stap terug gaat echter nooit wennen, ook in de politiek niet. Afgelopen jaren was het gebruikelijk dat de voorjaarsnota door het college van B&W ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden werd. In die voorjaarsnota kan het college aangeven hoe gemeentelijk Westland erbij staat en welke richting ze op willen met de begroting voor het komende jaar.
Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota kunnen de diverse politieke partijen hun mening geven over de visie van het college. Vervolgens is het aan datzelfde college om de op- en aanmerkingen van de partijen al dan niet te verwerken in de aanstaande begroting verderop in het jaar.
Op zich een mooi systeem, waarin ieders inbreng ‘meegenomen’ kan worden zoals dat zo mooi heet. Tot verbazing van velen wil het huidige college de voorjaarsnota dit keer ook vast laten stellen. Mijn partij Westland Verstandig is daar faliekant op tegen. Wellicht was het vroeger gebruikelijk om zo de gemeenteraad buitenspel te zetten, maar dat moet je in deze tijd van ‘meedoen’ toch niet meer willen … De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook de partijen die de wethouders leveren, de collegepartijen, hier geen voorstander van lijken te zijn. Een mooi staaltje van duaal bestuur gebaseerd op eigen verantwoordelijkheden. Bij de behandeling van de voorjaarsnota In juli gaan we zien wat er van die dualiteit overblijft.

vraag ‘an de burgerman week 23

6 Jun

lekker makkelijk …

een bevriende ambtenaar zei me ooit eens: ‘in principe verliest een burger het altijd van de gemeente of welk ander groot bedrijf dan ook.’ Heb je bonje met een bedrijf, dan mag ik hopen dat je een goede rechtsbijstandsverzekering hebt, veel meer kan ik niet voor je doen helaas. Heb je bonje met de gemeente, ook dan mag je blij zijn met een rechtsbijstandsverzekering. Pakken zij jouw zaak op, dan gloort er al wat hoop aan de horizon. Natuurlijk kan je, in geval van bonje met de gemeente, ook ‘de politiek’ inschakelen. Kijk maar eens wat er is gebeurd in het geval van de herwaardering van de uren huishoudelijke hulp. De hele boel is stilgelegd en zal opnieuw beoordeeld gaan worden.

Tsja, en dan de, zo lijkt het althans, uit het niets opgedoken tekorten bij de gemeente. Maar liefst 14 miljoen euro missen we opeens. Komen jij en ik wat tekort, dan zien we ons genoodzaakt minder geld uit te geven. De gemeente heeft echter nog plan b achter de hand. Simpelweg zorgen dat er meer geld binnenkomt. Meer belastingen en hogere belasting zijn zomaar twee manieren om de gemeentekas extra gevuld te krijgen. Lekker makkelijk, dat wel, maar de burger kan z’n geld nu eenmaal maar één keer uitgeven. Op welke manier de gemeente de voorziene tekorten gaat wegwerken, gaan we binnenkort te horen krijgen tijdens de voorjaarsnota. Gaat de gemeente zelf de broekriem aantrekken of moet de burger daar weer voor opdraaien?

verkoeling

 hoe houden we het hoofd boven water