Archive | May, 2019

vraag ‘an de burgerman week 22

31 May

dagje uit met de stichting …

ter leering ende vermaeck zijn we onlangs met  gemeenteraad, college en griffie op werkbezoek geweest in het Haagsche. Op het program stond een bezoek aan de Tweede Kamer. De plek van waaruit het land bestuurd wordt zeg maar. Wellicht konden wij gemeentebestuurders daar nog wat van opsteken! In de bus er naartoe was er van coalitie of oppositie gelukkig al niks meer te merken. We gingen gewoon als Westlanders een dagje uit.

61274698_2860983040608948_3526240129372913664_n

De algemene informatie leverde verder niet direct gesprekstof op, enige echte verschil met de gemeentepolitiek is dat wij geen Eerste Kamer hebben. Na de lunch in het restaurant aldaar werden we bijzonder hartelijk ontvangen door …. Arne Weverling. Nou, die kennen we natuurlijk nog wel. Praat opeens een stuk makkelijker ook, Westlanders onder mekaar. Arne zit voor de Volkspartij in de door ons gekozen Tweede Kamer. Iets in Westland voor elkaar krijgen als 1 van de 39 is lastig, maar Arne is 1 van de 150 Kamerleden, je snapt wel dat je dan nog veel harder moet werken. Voor de lokale partijen in de Westlandse gemeenteraad had Arne tot slot ook nog een geruststellende mededeling: als we ergens mee zitten, mogen we gewoon contact met hem opnemen. Hebben we opeens een goede buur in Den Haag. Napraten deden we op ‘t inmiddels zonovergoten Plein, dat je wel kent van het Monopolyspel. Word je haast benieuwd of we de goede sfeer ook vast kunnen houden in de Westlandse vergaderzaal ..

vraag ‘an de burgerman week 21

26 May

op je hoede

ongetwijfeld heb je afgelopen week het bericht gelezen over de man van 98, die in z’n eigen huis overvallen is. De reacties hierop waren bepaald niet mals: laf, laffer, lafst. Laf, omdat het een oudere man betrof, dat mag duidelijk zijn. Oudere mensen zijn nu eenmaal kwetsbaar, al helemaal de groep ouderen die hulpbehoevend is. Dat je met winkelen op je portemonnee moet letten weten ‘de oudjes’ inmiddels wel, maar dat je ook in eigen huis op je hoede moet zijn is eigenlijk te gek voor woorden. Zelfs in complexen van ouderenwoningen weten colporteurs van energie of telefoonabonnementen je tegenwoordig te vinden. Niet binnenlaten en nooit iets tekenen …. het beste advies.

Helaas vonden de laatste overvallen niet plaats door onbekenden, maar juist door mensen die we zouden moeten kunnen vertrouwen. In opdracht van de gemeente kwam iemand langs voor een gezellig keukentafelgesprek over de hulp die men ontving van de thuiszorg. In je eigen vertrouwde omgeving dus, in gesprek met mensen die je zou moeten kunnen vertrouwen, anders had je ze niet eens binnengelaten toch …

Wilt u hier nog even tekenen en voordat je het beseft ben je zomaar gekort met een uur thuishulp. Dat resulteerde in een politieke rel, waardoor alles ‘on hold’ gezet werd. Even pas op de plaats maken dus. Wat Westland Verstandig betreft wordt dit domme bezuinigingsplan zelfs helemaal teruggedraaid, beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald!

vraag ‘an de burgerman week 20

23 May

raar fenomeen …

Agnes schrok zich een hoedje, Sjaak vindt het nog steeds normaal, maar … Bouke zit er weer heel anders in. Waar hebben we het dan over? Tsja, de trouwe lezer van deze column weet het al: de al dan niet foute bestuurscultuur in Westland.

Mijn politieke partij Westland Verstandig wil hier al jaren vanaf. Beetje bij beetje begint dit in Westland zelf ook steeds sterker te klinken. Willen we nog langer het Roermond van het Westen genoemd worden? Nee toch! Vandaar dat burgemeester Bouke Arends onlangs opmerkte: ,,Ik ben druk bezig om dit rare fenomeen in deze gemeente te veranderen, maar dat kost tijd’’. Hij doelde daarmee op het niet handhaven van overtredingen van regels. Een nobel streven. Feitelijk lopen hier echter twee zaken door elkaar: onzinnige handhaving en volstrekt willekeurige handhaving. Ben je net nieuw in Westland, dan verbaas je je terecht over dossiers die al jaren ‘lopen’. Woon je hier wat langer dan zie je dat het vooral de ‘vriendjespolitiek’ is die dit rare fenomeen veroorzaakt. Terecht wil de burgemeester dit, in navolging van Agnes van Ardenne, aanpakken. De vraag blijft dan wel waar en bij wie je gaat beginnen. Laat je je dat influisteren door je ambtenaren of collegeleden of bekijk je dat eens nuchter zelf. Dan kom je al snel tot de conclusie dat onzinnige handhaving al net zo’n raar fenomeen is. We zijn benieuwd wat Bouke daar dan mee gaat doen. Welkom in de gemeente Westland zou je bijna zeggen …

vraag ‘an de burgerman week 19

19 May

Sociaal kapitaal

Peter Duijsens van Westland Verstandig pleit voor speciale bijeenkomsten georganiseerd voor gedecoreerden. Dit schrijft de fractievoorzitter in een motie voor de eerstkomende raadsvergadering op 21 mei. ,,Nu is het een lintje én klaar. Maar ook daarna verdient iemand aandacht.” Zo valt te lezen in AD Westland.

Een meer dan terechte conclusie van Duijsens, want het zijn juist deze mensen die het zogenaamde ‘cement van de samenleving’ vormen. Eerder kwam mijn dorpsgenoot Pieter Hoogerbrugge ook al met eenzelfde soort suggestie. Niet toevallig natuurlijk, want juist in De Lier vindt zo’n soort avond jaarlijks plaats. De plaatselijke raadsleden en een wethouder of soms zelfs de burgemeester zijn hierbij ook altijd aanwezig. OC De Lier initieert en organiseert dit al jaren met succes, maar vooral ook met veel waardering van de gedecoreerden. Het ontvangen of ooit ontvangen hebben van een lintje krijgt hierdoor een enorme meerwaarde en dat straalt van de gedecoreerden af.

AD Westland vervolgt met ‘Duijsens hoopt dat de gemeente jaarlijks op kernniveau – en één keer in de vijf jaar op Westlandniveau – de ontmoetingen organiseert. ,,Veteranen treffen elkaar ook op een Veteranendag.” In De Lier en Wateringen worden dergelijke bijeenkomsten al jaarlijks georganiseerd en zeer gewaardeerd, maar de organisatie gaat niet uit van de gemeente.’

Natuurlijk hoeft het niet in elke kern op dezelfde manier georganiseerd te worden, het motto bij de vorming van de gemeente Westland was tenslotte niet voor niets ‘eenheid in verscheidenheid’. Hoe de verschillende politieke partijen over deze motie denken, gaan we 21 mei zien. Dat het een meer dan ‘sympathieke’ motie is staat in ieder geval buiten kijf!

vraag ‘an de burgerman week 18

2 May

iets met een ezel …

toegegeven: na de gemeenteraadsverkiezingen heb ik nog geen enkele wethouder horen zeggen ‘de burgers, daar doen we het allemaal voor’. Waar ‘ze’ het dan wel voor doen mag je jezelf onderhand ook wel afvragen, maar goed: ter zake! Als iets de burgers raakt, dan is het wel het afvalbeleid. In het verleden deed de betreffende wethouder gewoon wat hem of haar het beste uitkwam. De mening van de burger of zelfs de gemeenteraad deed er feitelijk niet toe. Dat leverde ons inmiddels drie kliko’s op in de voor- of achtertuin of zelfs in het gemeentelijk plantsoen.

Eind vorig jaar was er dan opeens, als een duveltje uit een doosje, het plan om de burger met een plastic zak plastic te gaan laten verzamelen. Dat zou de hoeveelheid restafval flink verminderen en dus ook minder verbrandingskosten opleveren. Als hamerstuk werd het zo’n beetje aangeboden, maar daar trapte de gemeenteraad vooralsnog niet in, tot verbazing van de wethouder. Een oplossingsrichting kwam er echter snel: de gemeenteraad werd meegenomen in een werkgroep en voor de burgers was er een heuse enquête.

enquete

Naast gemeenteraadslid voor Westland Verstandig is de burgerman natuurlijk ook een gewoon burger, dus heb ik die enquête ook proberen in te vullen. Echt begrijpen deed ik de enquête niet, maar de burger heeft in ieder geval een mogelijkheid gehad om er iets van te vinden. De resultaten gaan we betrekken bij de besluitvorming, zoals dat zo mooi heet. De opdracht van de overheid is overigens dat we van 200 kilo restafval nu, naar 100 kilo per persoon per jaar in de toekomst gaan. Wat je noemt ‘een flinke opgave’ …