Archive | April, 2019

van VV naar OR …

30 Apr

Ja mensen, we zitten sinds kort in de OR (ondernemingsraad) van Royal Flora Holland. Deurtje Hoogheemraadschap is, na de verkiezingen hiervoor, gesloten (natuurlijk nog wel bedankt voor je stem!), maar dit deurtje ging opeens open. Door een vertrekkende collega mocht ik, als ‘best of the rest’ na de OR verkiezing, deze beschikbaar gekomen plek innemen. De eerste paar bijzonder leerzame weken zijn inmiddels achter de rug. Boeiende vergaderingen, maar het meest blijft mij dan bij wat een gedoe het is om ‘s ochtends van Naaldwijk naar Rijnsburg of Aalsmeer te komen, dat vereist flink wat gewenning! Het is inderdaad alsof je op een rijdende trein springt, zoals anderen al opmerkten, maar in het kader van een leven lang leren, leer ik er graag nog wat bij …

vraag ‘an de burgerman week 17

28 Apr

een boom opzetten …

‘Raadsleden moeten zich bezig houden met ‘de grote lijnen’. Over een individuele boom gaan wij niet, we komen pas in beeld als het over een bos gaat. Men verwijt ons zelfs dat we, door met individuele bomen bezig te zijn, het bos, de grote lijn, niet meer zien.

Als volksvertegenwoordiger, wat je als raadslid toch ook gewoon bent, wordt je door burgers nu juist met regelmaat benaderd over zaken die een individuele boom met zich mee kunnen brengen. Daar wil ik in deze column graag eens een boom over opzetten.’

ja mensen, zo begon een column van mijn hand in het toenmalige advertentieblad de Bazuin in De Lier. Het jaar 2010 praten we dan over. Tijdens een wijkschouw werd geconstateerd dat een boom in de wijk 35 jaar voor plezier had gezorgd, maar dat het nu, gezien het formaat, tijd was voor kappen en een nieuwe boom planten. Om een lang verhaal kort te maken, de boom staat er nog steeds.

‘Wat heeft een wijkschouw dan voor nut’ klonk het toen, maar helaas ook onlangs nog. In maart dit jaar stelde mijn partij Westland Verstandig al vragen aan het college van B&W over nut en noodzaak van de wijkschouwen, als achteraf blijkt dat de gemeente ‘niks doet’ met wat de goedwillende burgers te berde hebben gebracht tijdens een rondje door het dorp.

Onlangs mocht de burgerman meelopen met een rondje Kwintsheul. Ook nu weer diverse uit de kluiten gewassen bomen met schots en scheef liggende stoeptegels tot gevolg. Tot m’n verbijstering werd ik na een (positief) berichtje over de wijkschouw op twitter aangesproken door een Heulenaar, die bij de vorige wijkschouw diverse zaken had aangedragen, maar waar vervolgens niks mee gedaan was. Tsja, dan is zo’n rondje Kwintsheul natuurlijk verloren tijd geweest. Niet alleen voor de betrokken burgers, maar ook voor de ambtenaren die een en ander begeleiden. Openlijk mag je je bijna af gaan vragen of de wijkschouwen nog wel iets ‘toevoegen’ aan meedoen van burgers in Westland. Wellicht moet je gewoon constateren dat het niet meer is dan een Meldpunt Leefomgeving wat bij je langs de deur komt. Een mooie service, dat wel, maar wel een met flinke prijs.

gouwe ouwe

25 Apr

een blogje van bijna vier jaar geleden over hoe ik bij Royal FloraHolland terecht gekomen ben …

Published on November 12, 2015

leo g boekestijn is celebrating a work anniversary
FloraHolland 4 years


krijg je zomaar een berichtje van Linkedin dat je al weer vier jaar bij FloraHolland aan het werk bent. Nadat de kindertjes allemaal naar school waren ben ik in de ochtenduren een jaar of zeven aan ‘t werk geweest bij Bruna De Lier. Ik mocht hier de postbussen vullen. Post werd minder, uren werden minder, dus vier jaar geleden via een uitzendburo bij de veiling terecht gekomen. Ook vroeg, maar vooral meer uren maken. Bij de post waren het er amper 10 per week meer terwijl ik nu voor 80 uur per maand in de boeken sta. Was de post meer bezigheidstherapie waar je eigenlijk niet moe van kon worden, is het werk als distributiemedewerker meer een soort betaalde fitness. Tsjonge jonge, moest aan ‘t begin best even wennen aan het gesjouw met al die mooie Westlandse producten. Inmiddels draai meer dan goed gevonden. Gezellige groep collega’s (meer dan 200) en het werk bevalt me prima. Als het werk klaar is gaan we naar huis en dat ligt mij goed blijkbaar ….. Dit werk laat zich overigens fijn combineren met ‘werken’ bij Gemeenteraad en Hoogheemraadschap, is tenslotte meer denkwerk en meestal ‘s middags of ‘s avonds. Overeenkomst tussen FloraHolland en beide andere organisaties is dat het alledrie grote organisaties zijn. Dat heeft z’n nadelen, maar ook voordelen! Lees er hier meer over. Ondertussen ben ik alweer begonnen aan m’n volgende vier jaar. Bij leven en vooral ook welzijn zou ik een twaalf en half jarig jubileum nog net kunnen halen in m’n werkzame leven ……

vraag ‘an de burgerman week 16

19 Apr

hoe zat het ook alweer

Mijn dorp De Lier mag dan allang opgegaan zijn in ons Westland, maar het blijft toch gewoon het centrum van ‘t Westland. d’ Ouwe Lier gaat waarachtig nooit verloren! Top verenigingsleven, waaronder een Oranjevereniging die z’n weerga niet kent in heel Nederland. Een winkelbestand wat dapper stand houdt én het dorp ‘groeit’ nog steeds. Waar sommige dorpen al blij zijn met enkele tientallen nieuwbouwwoningen per jaar, lijken we in De Lier de komende jaren in honderdtallen te moeten denken. De daarmee gepaard gaande bevolkingsaanwas is keihard nodig om het zowel het verenigingsleven als het winkelbestand levensvatbaar te houden. Juist omdat de woningbouwplannen zo’n twintig jaar geleden al zijn ingepland, is hier ook de infrastructuur, lees het wegennet, op aangepast. Meest in het oog springend is de nu al zichtbare Oostelijke Randweg, met de nog onzichtbare  Oosterbrug. Al bestaande infrastructuur aanpassen gaat lastiger. Op de site van Veilig Verkeer Nederland (VVN) lees je hier het volgende over

In verblijfsgebieden, zoals woon- en winkelstraten, ligt de nadruk op verblijfsactiviteiten en niet op het snel verplaatsen van a naar b. In verblijfsstraten vinden veel kriskras bewegingen plaats. Zebrapaden worden dan ook in principe niet gebruikt in 30 km-gebieden. Maar de wet biedt wel die mogelijkheid. Helaas zijn veel 30 km-gebieden sober ingericht, waardoor oversteken wel een probleem kan zijn. In dergelijke gebieden kunnen zebrapaden extra bescherming geven aan overstekende voetgangers.

De zebrapaden bij het kruispunt Hoofdstraat, de Ruijterstraat liggen er om de vele ouderen die daar wonen ‘houvast’ te geven, zo lezen we in het verkeersplan De Lier van 2009. Een jongerenconferentie in 2015 leverde zebrapaden op bij een basisschool op de hoek Frankenthaler, Kerklaan. De onlangs ingestelde jongerenraad is er verantwoordelijk voor dat er nu een voorstel ligt voor een zebrapad ter hoogte van de voetbalkooi bij de Bleijenburgflat. Ook hier geldt het 30km regime, dus het hoort niet, maar zoals we inmiddels wel weten, kán het wel. Of het voorstel van de jongerenraad het gaat ‘halen’, gaan we deze zomer van het gemeentebestuur horen.

wat is dit?!

17 Apr

toegegeven, ik loop al best een poosje mee in de Lierse, danwel Westlandse politiek, maar mysterieuzer als dit ben ik het nog maar weinig tegengekomen … lees even mee

Dag Pieter,

Ik wil er in het openbaar geen punt van maken omdat de tijdelijke parkeerplaats voor de Lier te hard nodig is (dat krijg ik ook steeds te horen van onze Lierse raadsleden), maar ondertussen is dit het vierde / vijfde huishouden die mij aanspreekt op het feit dat er geen informatiebijeenkomst geweest voor deze tijdelijke parkeerplaats t.b.v. Lyra.

Ik stuur dan alle informatie terug dit ik kan vinden (schriftelijke vragen met antwoord, jouw memo). Men snapt dan wel dat het om een tijdelijke maatregel gaat, dat de verkeersveiligheid ook een belangrijk punt is dat nu opgelost is, maar dat neemt niet weg dat hun problemen rond het eerdere vrachtwagen parkeren nooit gehoord zijn.

Dat zij zelfs vrezen dat er straks ook vrachtwagens met draaiende koelmotoren op de tijdelijke parkeerplaats gaan staan. Het zou al heel wat zijn om duidelijk te maken dat dit niet de bedoeling is. Men schijnt al een jaar of 10 te vragen of aan dat vrachtwagen parkeren wat gedaan kan worden.

Het is geen dag rustig! Maar er schijnt nooit een reactie te komen vanuit de gemeente.

Is het mogelijk dat er vanuit de gemeente alsnog een bijeenkomst gehouden kan worden voor de omwoners (o.a. van de woonwagens).

Of nodig deze bewoners als eerste uit om te evalueren en meld dit zo snel mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Jan van Rossum

Ben je er nog … dit schrijven kregen de gemeenteraadsleden gisteren toegestuurd als zijnde artikel 43 vraag. Nu weten we heel goed wie Jan van Rossum is, maar wie Pieter is wordt mij niet duidelijk. Duidelijk is wel dat deze methode van werken ‘effe snel wat regelen’ natuurlijk niet werkt zonder omwonenden er bij te betrekken.

Denk overigens ook eens in kansen, de iets verderop gelegen IJsbaan wil graag dat het rommelige parkeerterrein aldaar opgeknapt wordt. Hier moet toch een win-win situatie van te maken zijn.

vraag ‘an de burgerman week 15

14 Apr

druk,druk,druk

nu moet je weten dat één van m’n motto’s is: ‘t kan best druk zijn, maar je moet je dan vooral niet druk maken. Toch viel dat afgelopen week niet helemaal mee. Maandag na m’n werk bij Royal FloraHolland nog een uurtje mogen helpen bij het aanplanten van het eerste tiny forest in Westland.

56303455_2734804126560174_1888594976586072064_n

Dat deed me onbewust terugdenken aan de boomplantdag uit vroeger tijden. Blijkbaar was dat een goed middel om bewust met alles wat groeit en bloeit bezig te zijn. Dinsdag dan, na het werk naar het ziekenhuis, waar de oudste dochter moeder is geworden van een prachtige zoon, is de burgerman opeens opa! Hoe leuk is dat? Veel tijd om daar bij stil te staan was er niet want in Amsterdam stond de uitreiking van het behalen van het mastersdiploma van dochter twee op ‘t programma. Ervaar je ook eens hoeveel verkeer er ‘s middags op de weg zit. Gelukkig voor ons stond de file vooral aan de andere kant …

Woensdag was relatief nog de rustigste dag. Wel een opmerkelijk telefoontje uit Monster, waar de straatverlichting voorzien was van ledlampen. Beetje jammer dat de bewoners aldaar vervolgens ervaren dat het een stuk minder licht in hun straat is geworden. Zo snapt gelijk iedereen dat led verlichting zuiniger is, maar dat zal wel een verkeerde redenering zijn. Donderdag na paar uurtjes werk, voor datzelfde werk naar Rijnsburg, want we zitten sinds kort in de OR (ondernemingsraad). Deurtje Hoogheemraadschap is, na de verkiezingen hiervoor, gesloten (natuurlijk nog wel bedankt voor je stem!), maar dit deurtje ging opeens open. Boeiende vergadering, maar het meest blijft mij dan bij wat een gedoe het is om ‘s ochtends van Naaldwijk naar Rijnsburg te komen, dat vereist flink wat gewenning. Vrijdagmiddag zowaar een ontspanningsmomentje op de golfbaan in de Zuidbuurt!

56408524_2745323998841520_6606892773473779712_n

Zaterdag een geweldige Kom in de Kas gehad en tot slot mocht ik zondag, met vele andere Westlanders, de marathon in Rotterdam lopen. Ook ontspanning, maar je wordt er best wel moe van. Maar eens kijken of we het deze week iets rustiger aan kunnen doen ….

 

vraag ‘an de burgerman week 14

14 Apr

Licht in de duisternis …

Ondanks het feit dat ‘t Westland, omdat er wordt belicht, zelfs vanuit de ruimte ‘s nachts zichtbaar is, blijkt er toch op sommige plekken behoefte aan méér verlichting. Een best wel lange zin om deze column mee te beginnen, maar dan weet je tenminste direct waar het over gaat. Afgelopen maand kwamen diverse politieke partijen met wensen van burgers voor extra verlichting. Ook de burgerman krijgt nogal eens een vraag over lantaarnpalen die stuk zijn, in of buiten het dorp. Een melding naar het meldpunt leefomgeving volstaat meestal om weer licht in de duisternis te krijgen. Lastiger wordt het, als men vindt dat het op een bepaalde plek te donker is. Dan moet je een verzoek richting de gemeente doen om ter plekke verlichting aan te brengen. Bij de Timmerwerf in De Lier schijnt het licht van de lantaarnpaal weer, maar desondanks blijft het richting de Kerklaan een donkere boel. Hetzelfde geldt voor de bocht van de Kanaalweg naar de Cramerlaan. Er is verlichting, maar echt veel zien doe je er niet,  met onlangs nog een vervelend ongeval tot gevolg. De vraag waarom er opeens diverse verzoeken om extra verlichting opduiken zal wel niet beantwoord kunnen worden, maar wellicht zou de gemeente een oproep kunnen doen om plekken die meer verlichting behoeven aan te melden bij de gemeente, zodat het in één keer beetgepakt zou kunnen worden. Nut en noodzaak zouden hierbij aangegeven moeten worden en misschien ook een tijdspad en een kostenplaatje. Dat voorkomt hapsnap beleid én biedt iedereen de kans zijn of haar zegje te doen. Kiezen voor een projectmatige aanpak noemen ze dat in het bedrijfsleven. In de praktijk blijkt dat best vaak prima te werken. Nu maar eens kijken of dat in gemeenteland opnieuw te organiseren valt. Bij de school-thuis routes pakte het tenslotte ook prima uit.

 

op de reservebank ..

5 Apr

Uitslag OR verkiezing bekend dus … ben best of the rest geworden. Op de reservebank dus. Had dubbel zoveel steun als 3 jaar terug, de opgaande lijn zit er overduidelijk in. Alle stemmers bedankt voor de steun!

alle uitslagen vind je hier ……
https://floraholland.sharepoint.com/sites/intranet/nieuws/Paginas/Uitslag-OR-verkiezingen—nieuwe-OR-per-11-oktober-2018.aspx

oranje boven

4 Apr

help me ‘oranje’ boven te krijgen. Komende maandag, dinsdag en woensdag zijn er Ondernemingsraad verkiezingen. Stemmen kan alleen met je @royalfloraholland.com account. Daar vind je ook mail over de verkiezingen. Beetje veel gedoe allemaal, maar ja, is niet anders. Heb je vragen … trek me komende dagen gerust van m’n trekker!

Met bovenstaande tekst ben ik bijna een halfjaar geleden de ‘strijd’ aangegaan voor 1 van de 3 plekken welke beschikbaar zijn in de OR (ondernemingsraad) voor logistiek Naaldwijk. Het werd uiteindelijk plek 4 ….

vraag ‘an de burgerman week 13

3 Apr

Klas in de Kas

‘weet je waar je eens wat over moet schrijven …’ dat is een vraag ‘an de burgerman, die elk jaar wel een paar keer opduikt. Deze keer was het op m’n werk bij Royal FloraHolland, waar ik in de ochtenduren mee mag helpen de geveilde snijbloemen van de kwekers te verdelen. Je weet wel, met die oranje trekkertjes, die allemaal door elkaar lijken te rijden. Rondom onze verdeelhal ligt een balustrade op enkele meters hoogte. Op die manier kunnen bezoekers op gemak bekijken hoe het verdelen in z’n werk gaat. Echt last daarvan hebben wij verdelers niet, want wij hebben het druk genoeg met ons werk.

20190319_094840

In de pauze zat de kantine bomvol kinderen, dat gebeurt wel vaker, dus dat roept bij ons niet direct vragen op. Dit keer  werd ik echter aangesproken door de begeleider van de groep met de vraag waar deze column mee begon. ‘Zeg het maar’ was mijn antwoord, waarop ik het onderwerp van deze column te horen kreeg.   Klas in de Kas is een initiatief van de Infogroep Glastuinbouw Westland. Hiermee wordt de glastuinbouw onder de aandacht van basisschoolleerlingen in het Westland en Midden-Delfland gebracht. Dit gebeurt onder meer door middel van bedrijfsbezoeken en gastlessen. Men doet dit al 35 jaar! Zo dan … geen klein bericht, om het maar even op z’n Westlands te zeggen. Wil je zelf kennismaken met dit mooie initiatief, dan kan dat volgend weekend, 6 en 7 april, tijdens Kom in de Kas, aan de Herenwerf in Maasland.

De mensen van Klas in de Kas zijn dat weekend te vinden op het bedrijf van Arend Roses, Herenwerf 38. Zelf ben ik er in ieder geval zaterdagochtend te vinden, want elk jaar nodigen de Tuinbouw Jongeren Westland (TJW) politiek Westland uit om ‘even bij te praten’ en te genieten van al het moois wat de Westlandse kwekers te bieden hebben. Namens Westland Verstandig ben ik ook dit jaar weer present!