Archive | March, 2019

vraag ‘an de burgerman week 12

26 Mar

de burgers, daar doen we het allemaal voor!

afgelopen week mocht ik aanwezig zijn bij een infoavond van de gemeente over de herinrichting van de Berkenlaan in het dorp De Lier. Eerder waren de bewoners al geïnformeerd over het waarom en deze avond stond in het teken van het ‘showen’ van het ontwerp, waarin de bewonerswensen ‘mee waren genomen’, zoals dat zo mooi heet. ‘Hebben we het zo goed gedaan’ was vervolgens de vraag van de projectleider. De ruim vijftig aanwezigen konden in alle rust hun woordje doen en over een eventuele afsluiting van de straat werd simpelweg gestemd. Een handvol omwonenden had er geen moeite mee, maar voor een overgrote meerderheid ‘hoefde het niet’. Nou, dan doen we het dus niet. Geweldig om zo’n stukje burgerparticipatie live mee te mogen maken!

20190315_180124

Bij een bezoek van mijn fractie Westland Verstandig diezelfde week aan molen ‘de Vier Winden’ in Monster werd ik er door de molengids op gewezen, dat de gemeente bezig was een beheervisie op te stellen voor de molenbiotoop van deze molen. Omdat men daarvoor ook raadsleden uitgenodigd had, wist ik me dat maar wat goed te herinneren. Van de conceptvisie wist ik wel, maar wat momenteel de status van het stuk was, wist zowel de molengids als de burgerman niet af. Tot m’n prettige verbazing wist Google te melden dat de opsteller van het stuk de definitieve beheervisie, beheerplan-molenbiotoop-De-Vier-Winden-te-Monster-eindversie-, in september 2018 al af had. De reden waarom we hier nog geen weet van hebben zal liggen in het feit dat Erfgoedhuis Zuid-Holland de opdrachtgever is. Een en ander is echter gefinancierd door zowel de Provincie als de gemeente Westland. Een half jaar na dato mag de gemeenteraad toch ook wel kennisnemen van het stuk zou je denken. daar gaan we als fractie Westland Verstandig maar even navraag naar doen …

 

vraag ‘an de burgerman week 11

15 Mar

kan ik er wat aan doen?

Of de aarde nu wel of niet opwarmt, dat moet je voor jezelf bepalen, maar dat het klimaat verandert staat buiten kijf. Natter aan de ene kant en juist droger aan de andere kant. In beide gevallen is de verantwoordelijke overheid druk bezig ons burgers te ontzorgen, zoals dat zo mooi heet. Ophogen van dijken en kades springen het meest in het oog, maar denk ook eens aan de diverse waterbergingen, waar overtollig water tijdelijk in geborgen kan worden. Sinds afgelopen zomer is er ook opeens het besef dat te weinig water minstens net zo problematisch is. Ook daarvoor worden nu oplossingen gezocht.

53230842_1902369796559308_8151653567652954112_n

m’n eigen waterberging!

En dan natuurlijk de logische vraag of je er zelf ook iets aan kan doen. Samen met de overheid is er bijvoorbeeld de actie Steenbreek. ‘Tegel eruit, plant erin’ is hier het motto, op die manier komt het water minder snel in riool of sloot en is er minder kans op wateroverlast. Hetzelfde geldt voor regentonnen, een soort miniwaterbergingen, welke je in een droge periode juist weer van pas komen. Wat je nog meer kunt doen is eens in de vier jaar stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen. Toevallig zijn die volgende week woensdag 20 maart. Toevallig is Westland Verstandig’s burgerman Leo Boekestijn ook dit keer weer verkiesbaar. Niet toevallig, geheel bewust dus, vind je me dit keer terug op lijst 5, de lijst van Water Natuurlijk, de groene partij in waterschap Delfland. Men heeft mij plekje 15 toebedacht, daarvoor moet je zo ongeveer middenin het stembiljet zijn. Doen hè!

IMG-2396

vraag ‘an de burgerman week 10

10 Mar

20 maart …. Provinciale feestdag?

bij mijn partij Westland Verstandig is er momenteel geen enkele sprake van verkiezingskoorts. We hebben het druk met de dagelijkse gang van zaken in de Westlandse politiek, dat dan weer wel, maar 20 maart is voor de Westlandse lokale partijen nu eenmaal geen verkiezingsdag. Zuid-Holland Verstandig of GemeenteBelang Zuid-Holland kom je echt niet tegen op de kieslijst voor de Provinciale Staten. Gelukkig hebben we tegenwoordig stemwijzers voor diegenen die geen tijd en of zin hebben om de diverse partijprogramma’s te vergelijken. Zo kom je vanzelf uit bij een partij die, net als Westland Verstandig, de burger als uitgangspunt neemt en die diezelfde burger ook nog eens een groenere leefomgeving gunt. Doe er je voordeel mee!

IMG_20150211_152536_1

Tegelijk met de verkiezing van de Provinciale Staten zijn er ook de Waterschapsverkiezingen. Mocht je de envelop met de stembiljetten al opengemaakt hebben, dan was dit je ongetwijfeld al opgevallen. Het zal je dan ook opgevallen zijn dat er partijen op de lijst staan die je tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer niet tegenkomt. Waar Westland Verstandig zo’n beetje de ‘groenste’ partij in de gemeente Westland is, geldt dat bij de waterschapsverkiezingen voor de partij Water Natuurlijk. Niet voor niets hebben ze als slogan ‘de groene waterschapspartij met hart voor blauw’. Op de eerste plaats gaan waterschappen over ‘droge voeten’, sinds de wateroverlast van 1998 is men het daar in het Westland ook over eens. Daar is dan ook geen discussie meer over. Discussie is er wel over schoon water in de polders en dan vooral over de manier waarop we dat kunnen bereiken. Ons waterschap, Hoogheemraadschap Delfland, heeft er bewust voor gekozen dit in samenwerking met de boeren en tuinders te doen. Wat Westland Verstandig betreft mag hier gerust ´een tandje bij´. Wat je zelf kunt doen om wateroverlast te beperken en de waterkwaliteit te verbeteren lees je volgende week op deze plek!

vraag ‘an de burgerman week 9

10 Mar

van het kastje naar de muur …

wij burgers zijn de ogen en oren van de gemeente zo hoor je wel eens zeggen. Logisch, want wij zien dingen die niet in orde zijn als eerste. Vooral waar het zaken in je directe leefomgeving betreft. De gemeente is echter niet overal van. Soms moet je de provincie of bijvoorbeeld de woningbouwcorporatie inschakelen. Lastig wordt het voor een doorsnee burger als zo’n beetje elk denkbare partij ontkent er iets mee te maken te hebben. Onlangs kreeg ik de volgende, best bijzondere, vraag ‘an de burgerman van een bewoonster van de Ruijterhof in De Lier. Nu moet je weten dat dit seniorencomplex na de bouw verbonden is middels een corridor met het woonzorgcentrum de Triangel. Een mooie oplossing om droog, maar vooral ook veilig van het ene naar het andere complex te kunnen gaan.

Het was mevrouw opgevallen dat er al maanden niet meer schoongemaakt werd in de corridor. Zoals een betrokken burger betaamt trok ze daarvoor aan de bel bij Arcade Wonen, de verhuurder van de Ruijterhof. Eerder namen de schoonmakers van dat complex namelijk wel de corridor mee tijdens hun schoonmaakronde. Als antwoord op haar vraag kreeg mevrouw te horen dat Arcade er achter was gekomen dat de corridor niet van hen was. Nou niks aan de hand denk je dan nog, dan moet die bij de Triangel horen. Dus hup, door de corridor daar even naar binnengeglipt en aldaar de vraag gesteld of het schoonmaken van de corridor in het schema van de Triangel opgenomen kon worden. Nou je voelt ‘m al aankomen: ‘is niet van ons’. Tsja, te lange leste dan maar contact opgenomen met de burgerman. Is de corridor wellicht van de gemeente? Het zou zomaar kunnen… Het ding is neergelegd op de bestaande Piet Heinstraat als service voor de bewoners van beide complexen. Wat voor afspraken er destijds gemaakt zijn weet ik niet, maar dat gaan we deze week maar eens navragen bij de gemeente. Wellicht dat dat een oplossing dichterbij brengt.