Archive | December, 2018

vraag ‘an de burgerman week 52

30 Dec

wisselen

in het Westland zijn we best een beetje sportgek. Geen streek in Nederland waar zoveel mensen lid zijn van een sportvereniging. Opgevoed in een korfbalfamilie, heeft ook de burgerman in z’n jeugd veel plezier aan het sporten beleefd. Niet alleen leerzaam vanwege het om leren gaan met winnen en verliezen, maar ook vanwege het zogenaamde wisselen. Leuk als je reserve stond, want dan mocht je ‘erin’, maar minder leuk als je naar de kant geroepen werd voor een wissel. Maar goed, het belang van het team stond voorop, ook al zo’n leermoment. Een coach wisselt de één voor de ander omdat hij daarmee een beter resultaat verwacht.

 

Afgelopen jaar hebben in politiek Westland ook met een wissel te maken gehad. GBW eruit, LPF erin, om het maar even eenvoudig te duiden. Bestuurlijk zou Westland flink opgeschud worden, zo was de verwachting bij sommige partijen. Andere partijen zagen deze wissel als ‘meer van hetzelfde’ en voorlopig lijken die het gelijk aan hun zijde te hebben. Onduidelijk is nog hoe de burgemeesterswissel uit gaat pakken. Bij deze wissel lijkt niets aan het toeval overgelaten te zijn. Politiek Westland heeft zich volop met deze wissel kunnen bemoeien en misschien reageert men daarom wel zo enthousiast op de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. Vol vertrouwen vooruitkijken dus maar.

Wisselen doen we ook nog van jaar, van 2018 naar 2019. Daarom eindig ik deze column met het uitspreken van de beste wensen voor het komende jaar!

 

vraag ‘an de burgerman week 51

20 Dec

burgervader

zoals je ook wel zult begrijpen, is wat je nu leest een paar dagen eerder opgeschreven. Een krant moet nu eenmaal ook nog worden samengesteld, worden gedrukt én worden verspreid. Al schrijvende heb ik nog te maken met burgermoeder Agnes van Ardenne, terwijl als je dit leest de nieuwe burgervader Bouke Arends inmiddels is geïnstalleerd. Nu moet ik zeggen dat het vader en moedertje van de burgers spelen een taak lijkt die de meeste burgemeesters wel goed onder de knie hebben. Leiding geven aan het bestuur van de gemeente Westland is echter een heel andere zaak. De burgemeester is zowel voorzitter van het dagelijks bestuur (het college van Burgemeester en Wethouders, B&W), als van het algemeen bestuur, de gemeenteraad. Dat vereist soms wat ‘schipperen’, maar dat ging van Ardenne eigenlijk best goed af. Sterker nog, de sfeer in de gemeenteraad is naar mijn mening best wel verbeterd tijdens haar ‘regeerperiode’. Bij haar aantreden durfde ze het aan om direct de vinger op de zere plek te leggen, namelijk die van de foute bestuurscultuur. Eindelijk voelde mijn politieke partij Westland Verstandig zich gesteund in deze ‘strijd’. Vriendjespolitiek bleek niet alleen aan de orde in het dagelijks bestuur, maar werd ook aangetroffen in de haarvaten van de ambtelijke organisatie. Dit alles kwam aan het licht door de zogenaamde ‘negen observaties’. Naast de nogal gulle giften richting een cultuurorganisatie, bleken er nog een negental zaken niet door de beugel te kunnen. Kortom, zaken die niet gingen zoals het hoort. Met de afscheidnemende Agnes van Ardenne ben ik het eens, dat terugkijken niet meer gaat oplossen dan nu het geval is. Vooruitkijken dus! Wat dat betreft ligt er voor onze nieuwe burgemeester Bouke Arends een ‘schone’ taak.

20181218_200843

Vanzelfsprekend wenst de burgerman de burgemeester daarbij veel succes!

 

vraag ‘an de burgerman week 50

14 Dec

met kleine, heel kleine stapjes vooruit!

nou mensen, het was me het weekje wel weer zeg. Les één is wel dat niet goed communiceren minstens net zoveel onrust veroorzaakt als helemaal niet communiceren. In De Lier had de gemeente flink wat borden laten plaatsen met de tekst ‘boomtransport’.

DtVNti7WwAArR4y

Nu staan er in het Westland al niet veel bomen meer, dus niet geheel onterecht dacht men dat ook de laatste bomen in het dorp verwijderd zouden worden. Nu is mij geleerd dat je onrust, als het maar even mogelijk is, weg moet zien te nemen. De kwestie dus maar even gedeeld via social media en warempel, de onrust berustte gelukkig op een misverstand. Waar in vroeger tijden een in de weg staande boom simpelweg gekapt werd, had men nu besloten twee forse platanen uit de verzakte Meidoornhof te transplanteren naar de nieuwbouwwijk Liermolen. Toegegeven, daar wordt het niet groener van in De Lier, maar het is wel een bewijs dat het groenbesef aan het toenemen is. Iets waar politieke partijen als GroenLinks en Westland Verstandig zich al jaren hard voor maken. Dat de ‘strijd’ nog niet gestreden is blijkt wel uit het feit dat bomenkap in het Westland nog steeds massaal plaatsvindt.

In dezelfde week was het ook schrikken langs de N223, de provinciale weg van Westerlee naar Delft. Er was een pilot beloofd met metalen ‘suskasten’ in de berm langs de weg om geluidsoverlast weg te nemen. Dan zou je denken dat die langs de Karel Doormanlaan komen te liggen, want daar staan flink wat huizen dicht bij de weg. Westland Verstandig heeft hier zelfs vragen over gesteld, maar kreeg een jaar geleden nul op het request van de provincie. Met de toegezegde 300 meter zou een flinke slag geslagen kunnen worden was de algemene gedachte. Hoe gek word je dan als je bemerkt dat de pilot langs de verderop gelegen van Doornlaan uitgevoerd gaat worden. Honderden meters heg, die net lekker begon te groeien, werd verwijderd om de stalen suskasten aan te brengen. De ‘winst’ aan mogelijke geluidsvermindering weegt natuurlijk in de verste verte niet op tegen de aantasting van de groenbeleving aldaar. Wat dat betreft is er dus nog genoeg werk aan de winkel voor de ‘groene’ politieke partijen in onze gemeente Westland.

 

Jantje van Lei(den)

13 Dec

Wil je een serieus antwoord van het college van de Burgemeester en haar Wethouders (B&W) dan moet je in ieder geval een serieuze vraag stellen. Onderstaande, meer dan goed onderbouwde  vraag voldoet volgens mij wel aan die kwalificatie.

Edelachtbaar College,

Precies zes jaar geleden zijn ‘we’, politie, gemeente en burgers, bezig geweest met het verwijderen van een zwarte auto aan de Dijkweg te Honselersdijk. Burgerman Leo Boekestijn zorgde destijds voor een doorbraak door dit aan de orde te stellen tijdens een overleg tussen gemeente en politie.

 https://www.westlanders.nu/nieuws/autowrak-aan-de-dijkweg-eindelijk-geborgen-5154/

Je zou denken dat de procedure voor het verwijderen van autowrakken of andere auto’s zonder kenteken inmiddels gestroomlijnd is. Niets lijkt echter minder waar. Sinds een paar maanden zijn de bewoners aan de Parklaan te De Lier bezig met het verwijderd krijgen van een auto zonder kenteken in hun straat. Op zich lijkt de procedure in beginsel te kloppen. Burgers hebben melding gedaan, de gemeente is vervolgens in actie gekomen en heeft middels een aankondiging die is bevestigd aan de auto, gemeld dat als auto niet binnen 7 dagen verdwenen is, de gemeente hier zorg voor zou dragen. Bijgaand treft u daar een foto van aan.

20181027_162357

Een vraag aan dezelfde Burgerman deed Leo Boekestijn besluiten 31 oktober de melding door te zetten middels een tweet richting gemeente Westland, hier kwam verder geen reactie op.

https://twitter.com/leonardgustaaf/status/1057664988196888577

Het spreekt voor zich dat ‘de buurt’ de situatie inmiddels meer dan zat is.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Wanneer gaat de gemeente over tot verwijdering van het voertuig zoals in de brief ook aangekondigd wordt?

 De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Bij ons, lees Westland Verstandig, is de vraag 7 november de deur uitgegaan. Ruim een maand later kregen we dan het antwoord van de gemeente

Knipsel

O, mooi …. zou je dan kunnen denken. Ja, dat zou je kunnen denken. Niks ‘an de hand, gewoon weer doorlopen. Natuurlijk hadden we zelf ook allang gezien dat betreffende auto weer verdwenen was. Gezien de wel heeel magere beantwoording vraag je je dan ook werkelijk af waarom het ruim een maand geduurd heeft een en ander te beantwoorden. Liever had ik gelezen wat nu het ‘staande’ beleid is. Nu weten we wat we al wisten en daar stellen we geen vragen voor. Overigens staat het volgende wrak ook alweer een maand zonder te bewegen op een parkeerplaats bij de Zwethzone. Inclusief een kaartje van 10 november waarin eigenaar gesommeerd wordt auto te verplaatsen.

20181111_223925

vraag ‘an de burgerman week 49

9 Dec

jij bent toch Remmert Keizer ….

als je adverteert met ‘of spreek me gewoon aan op straat’, dan moet je ook niet gek opkijken als dat ook daadwerkelijk gebeurt. Je gezicht associeert men met politiek en vervolgens plakt men daar een naam op. Maar netjes gemeld dat mijn naam Leo Boekestijn is en dat de overeenkomst met Remmert inderdaad is dat we beiden in de Westlandse gemeenteraad zitten. Het maakte in dit geval nog niet eens uit ook, want de vragensteller, een Westlandse chauffeur, vroeg zich af of wij ‘van de politiek’  ooit weleens in een vrachtauto gezeten hadden. De inrichting van het Westlandse wegennet is daar namelijk niet goed op berekend volgens de chauffeur.

!cid_921614311380189311078958

En ik maar denken dat we in het Westland nu juist ons stinkende best doen om de vrachtauto’s ruim baan te geven. Bestaande wegen breder maken is een oplossing, maar dat is niet altijd mogelijk. De schrik sloeg me pas echt om het hart toen ik vernam dat zelfs de rotondes van het 3-in-1 project niet goed gedimensioneerd zijn. Vanaf de rechterbaan kan een vrachtwagen nu eenmaal niet haaks de rotonde op, die heeft simpelweg meer ruimte nodig waar het de korte bocht naar rechts betreft. Even opletten dus als je daar als automobilist naast staat op de tweede baan. Ook op het laatste moment nog even invoegen voor een vrachtauto is voor chauffeurs nogal een verschrikking. Een personenauto stopt gewoon als je op de rem trapt, maar voor een vrachtauto met 46 ton peren is dat een heel ander verhaal. Bij deze herhaal ik dan ook maar de oproep van de chauffeur om wat meer rekening te houden met hem en zijn collega’s. Geef ze wat meer ruimte. Tegelijkertijd kijken wij van de politiek waar het nog mogelijk is in Westland om bestaande wegen nog iets te verbreden.