Archive | October, 2018

vraag ‘an de burgerman week 43

29 Oct

Hou je moeder voor de gek …

dat er in de politiek soms meerdere waarheden te bespeuren vallen mag je inmiddels wel bekend zijn. Vandaar dat de zin ‘je liegt’ weinig tot nooit uitgesproken wordt. Voordeel hiervan is wel dat je op die manier met elkaar in gesprek blijft. Wethouder Vreugdenhil maakte het onlangs echter wel heel erg bont, door te stellen dat terugplaatsing van het beeld van gravin Machteld op het marktplein te ‘s-Gravenzande maar liefst 120.000 (honderdtwintigduizend) euro zou gaan kosten. Oftewel: leuk dat de gemeenteraad dit besloten heeft, maar denkt u er nog even over na, want het is toch wel heel veel geld, aldus de wethouder. Bij navraag door Westland Verstandig bleek dat terugplaatsing van het beeld op het marktplein nog geen 20.000 (twintigduizend) euro zou hoeven  kosten. Ook nog veel geld, maar in ieder geval een stuk realistischer dan het bedrag dat de wethouder de gemeenteraad voorhield.

Een bedrag in ieder geval dat terugplaatsing niet in de weg zou staan. Door het exorbitante bedrag, genoemd door de wethouder, gaat de terugplaatsing van het beeld een geheel eigen leven leiden. Het lijkt net of de Westlandse politiek niets beters te doen heeft. Nog gekker, zelfs de burgerman wijdt er een column aan. We mogen hopen dat wethouder Vreugdenhil met een eerlijker voorstel komt, want het huidige voorstel tast niet alleen de wethouder zijn geloofwaardigheid aan, maar ook die van het voltallige college.

let op: beelden kunnen als schokkend ervaren worden ….

vraag ‘an de burgerman week 42

27 Oct

‘t was me het weekje wel zeg ….

tsja, wat schiet je te binnen, wat ‘leeft’ in de politiek en waar zit de burger zelf mee (je weet wel, die burger, waar we het toch allemaal voor doen). M’n dagelijkse loopje brengt me nog eens ergens en onlangs was dat in ‘t Kraaiennest. Een stukje van het vroegere De Lier dat we aan de gemeente Midden-Delfland hebben gegeven, omdat die er beter voor zou kunnen zorgen. ‘Oh, dat gebied waar de reigers uit het gekapte bos van het Schefferskamp naar toe moesten verhuizen met hun nesten’ … Ja, dat gebied dus. Bleken volgens de ingehuurde experts opeens de bomen allemaal de vallende takkenziekte te hebben. Ondanks wat tegenstribbelende groenliefhebbers kwam hier van uitstel echter geen afstel.

43614938_2377028135671110_2137041220998791168_n

De bomen bij de parkeerplaats hebben ‘t loodje al gelegd en de grote massa, verenigd in een soort Kathedraal, volgt binnenkort. Het gevaar voor vallende takken heeft inmiddels plaatsgemaakt voor het gevaar van overstekende ruiters, dat dan weer wel, want paarden lijken het nieuwe verdienmodel te gaan worden van onze ‘groene’ buurgemeente.

43601399_2377028482337742_5370224848318496768_n

Waar we ‘groen’ liever niet zien is op de straten en stoepen. In plaats van onkruidbestrijdingsmiddelen gebruiken we daar tegenwoordig milieuvriendelijker methodes voor zoals borstelen, branden of met heet water behandelen. Qua effectiviteit zijn deze methodes iets minder, zelfs als men een keer vaker langs komt. Het ‘ergste vuil’ alvast zelf tussen de stoeptegels voor je huis of in de poort achter je huis verwijderen zou al veel helpen. Burgers die helpen hun eigen leefomgeving netjes te houden, nou daar is de gemeente gek op! Net als op burgers die hun afval nog beter gaan scheiden. Word je toch haast benieuwd wat de gemeente als ‘beloning’ in petto heeft.

vraag ‘an de burgerman week 41

27 Oct

nee is ook een antwoord …

hoe gaat dat in Westland als je vindt dat er wat ‘an de hand is. In de meeste gevallen wil je eerst even weten of een ander het ook is opgevallen. Bij een collega of buurtgenoot leg je even de simpele vraag voor ‘heb jij dat ook gezien’. Nu zien Westlanders zo’n beetje alles, dus het antwoord op je vraag zal meestal zijn ‘ja, ‘t is wat hè’. ‘s Avonds op één van de vele verjaardagen in het Westland wordt de boel nog eens kortgesloten en na een nachtje slapen besluit je toch maar een en ander te melden bij het Meldpunt Leefomgeving. Overtuigd van de goede daad die je gedaan hebt ga je vervolgens verder met de dagelijkse gang van zaken. In de tussentijd gebeurt er van alles: Je krijgt een bevestiging van je melding in je emailbox, bij de gemeente wordt je melding naar de betreffende afdeling ‘doorgezet’ zoals dat zo mooi heet en een paar dagen later krijg je bericht dat men de melding opgepakt heeft en dat daarmee de klacht of wens afgehandeld is. Jij blij, dus ook de gemeente blij, want de burgers, daar doen we het tenslotte allemaal voor … toch?

Nou, niet altijd, want soms krijg je het, al dan niet beargumenteerde, bericht dat men niks met jouw klacht of wens gaat of zelfs ook maar kan doen. Ja logisch hoor ik sommige rasbestuurders al zeggen, de gemeente is tenslotte niet van ‘u vraagt, wij draaien’. Dat beseft ook de burgerman maar al te goed, een goed beargumenteerd ‘nee’ valt prima uit te leggen, daar hebben burgers vrede mee. Is een ‘nee’ een gevolg van politieke keuzes, ook dan heb je het er maar mee te doen. Alleen bij verkiezingen kan je daar iets aan veranderen. Een schots en scheef liggend trottoir dat valpartijen oplevert … tsja, dat wordt een stuk ingewikkelder. Na de melding is de stratenmaker langs geweest, maar de verbetering is in de ogen van de melder niet voldoende terwijl bij diezelfde melder het bericht ‘afgehandeld’ van de gemeente is binnengekomen. Sowieso is de onderhoudstoestand van fiets- en voetpaden bepaald niet optimaal te noemen. Mijn partij Westland Verstandig heeft daar gelukkig al vragen over gesteld. In de tussentijd blijft het opletten geblazen …

vraag ‘an de burgerman week 40

24 Oct

die zoeken we op …

tijdens m’n dagelijkse looprondje kwam ik bij de Lierhand een groepje ‘bekenden’ tegen. Altijd gezellig, Westlanders onder elkaar en tijd voor een praatje moet er altijd zijn, toch? Krijg je als Lierenaar opeens de vraag of je weet waarom de Lierhand deze benaming heeft. Nu moet je weten dat hiermee de oversteek bij de N223 ter hoogte van de Oostbuurtseweg en de Noordlierweg bedoeld wordt. De betekenis van het eerste gedeelte spreekt voor zich, maar van een hand is ter plekke niets te zien. Al lopend kwam de gedachte op dat hand wellicht ooit hond is geweest. Waarbij hond staat voor honderd margen, een oppervlaktemaat uit vroeger tijden, zou kunnen toch? Thuisgekomen maar even Google geraadpleegd, wat slechts één (mogelijk) alternatief opleverde, namelijk dat hand een verbastering van land zou kunnen zijn. Vooralsnog blijft de benaming dus een mysterie.

In de politiek kom je die ook volop tegen. Wie de nieuwe burgemeester wordt is zo’n mysterie, maar daar krijgen we voor het eind van dit jaar wel uitsluitsel over. Een ander mysterie speelt al vanaf 2012.  Respectievelijke colleges van de gemeente Westland spreken zo lang al de ambitie uit de duurzaamste glasgemeente van Nederland te willen worden in 2020. Dat is een mooie ambitie, maar verder kent niemand in Nederland deze competitie. Dat we duurzamer aan het worden zijn staat buiten kijf, maar onze plek ten opzichte van de concurrentie blijft vooralsnog onduidelijk. Op de hoeveelste plek stonden we in 2012, op welke plek staan we nu en in hoeverre is nummer één worden een haalbaar doel? Zomaar wat vragen die na zes jaar best van een antwoord mogen worden voorzien …