Archive | June, 2018

vraag ‘an de burgerman week 26

29 Jun

wat heb jij met molens?

‘zo gaat de molen de molen de molen, zo gaat de molen de mo(ho)len’ … rustig met je armen draaiend zing je dit kinderliedje mee. Je kinderen vinden het allemaal prachtig! Later neem je diezelfde kinderen mee naar de molens op de Westlandse Molendag. Leren ze iets van de geschiedenis van Nederland in het algemeen en van het Westland in het bijzonder. Zelf pik je er ondertussen natuurlijk ook extra kennis van op. ‘Geen kernenergie of kolen, neem een molen’ stond op een poster uit m’n studententijd eind jaren zeventig. Zo’n molen kregen we in De Lier in 2005 bij Westerlee. Het ding schijnt zelfs nog een molenaar te hebben ook, maar deze molen fungeert naast landmark, vooral als teken dat we in Westland best duurzaam bezig zijn met het opwekken van energie. De molens die komende zaterdag, op de 25e Westlandse Molendag te zijn bezichtigen zijn onder te verdelen in korenmolens en poldermolens. In en rond het Westland zijn er een dertiental waar je aan de historie kan proeven. Bij de poldermolens zie je mooi hoe de gemalen oorspronkelijk door windenergie aangedreven werden. Daarna kwam de dieselmotor en niet veel later werden die weer vervangen door de huidige elektromotoren. Het doel van de poldermolen is in al die tijd niet veranderd, namelijk zorgen voor droge voeten! In Nederland bestaat ook nog zoiets als het windrecht. Dit houdt in dat rondom een molen enkele honderden meters geen hoogbouw plaats mag vinden. Te hoge bomen zijn evenmin toegestaan. Momenteel speelt dit bij molen ‘de Vier Winden’ in Monster. Bij een nieuw op te stellen beheerplan is dit zelfs één van de uitgangspunten. Meer ‘molenweetjes’ schieten me op dit moment niet te binnen, maar de vele vrijwilligers hebben er vast nog wel een paar. Komende zaterdag 30 juni ben je van harte welkom!

Poster 2018

zelf een vraag ‘an de burgerman? Bel  513186 of stuur een mail naar burgerman@kabelfoon.nl

vraag ‘an de burgerman week 25

26 Jun

jaar, na jaar, na jaar …

amper twee jaar geleden kon je dit lezen op deze plek

‘afgelopen jaren kon burgemeester van der Tak keer op keer met terechte trots melden dat het aantal woninginbraken in Westland dalende was. Te danken was dit aan extra inzet van politie hiervoor én aan alerte burgers, al dan niet verenigd in buurtpreventieteams. Daar zijn we blij mee, dat spreekt voor zich. Helaas kwam vorige week het bericht naar buiten dat inbrekers een flinke inhaalslag gepleegd hadden in ons mooie Westland. De mooie resultaten van de afgelopen jaren lijken in één keer weer teniet te zijn gedaan. Vervolgens verwacht je ook dit keer een reactie van de burgemeester. Tenslotte zijn we ook in Westland bekend met ‘goede tijden, slechte tijden’. Helaas …. opvallend genoeg geen enkele reactie van van der Tak of een ander collegelid. Met goed nieuws zijn ze er altijd als de kippen bij, maar nu blijft het oorverdovend stil. Te stil, zo stil zelfs dat politieke partijen er vragen over gaan stellen.Tsja, dat roep je natuurlijk wel over jezelf af op zo’n manier. Bij slecht nieuws geeft dit college van CDA, PW, VVD en GBW gewoon niet thuis.’

van der Tak is inmiddels vervangen door van Ardenne en PW en GBW hebben plaats gemaakt voor CU/SGP en LPF. Voor de rest is alles helaas bij hetzelfde gebleven. Ook nu weer stellen politieke partijen vragen, dit keer weer over de zogenaamde weekscans die afgegeven worden door de politie Haaglanden. Ze bereiken de buurtpreventieteams in Westland nog slechts in afgeslankte vorm. Zo weet men in Naaldwijk niet eens meer wat er in Maasdijk aan de hand is. Daarmee worden ze flink op achterstand gezet ten opzichte van onze ‘ongewenste bezoekers’.

Niet thuis geven is al ook jaren het devies van de afdeling voorlichting van de politie Haaglanden. Zeventien jaar terug was dit al onderwerp van een column en helaas hebben tussentijdse oproepen ook niet veel uitgehaald. Als je de afdeling voorlichting hierover benadert krijg je nota bene eerst de vraag ‘wie ben jij dan wel’ … Tsja, een eenvoudige burgerman die wil weten waarom bepaald nieuws uit de weekscans gehouden worden. Bij Haaglanden houden ze duidelijk niet van pottekijkers. En ja hoor, daar stellen politieke partijen vervolgens weer vragen over. Blijven we lekker bezig met z’n allen

zelf een vraag ‘an de burgerman? Bel  513186 of stuur een mail naar burgerman@kabelfoon.nl

vraag ‘an de burgerman week 24

21 Jun

wat vind jij daar nou van …

regels, handhaving etcetera etcetera … in principe heb ik er niet zoveel mee. Zal wel met m’n licht anarchistische inslag te maken hebben vermoed ik zo. Dat er regels, lees afspraken, nodig zijn in een samenleving staat niet ter discussie. Of we nu met z’n allen links of rechts rijden in het verkeer maakt op zich niks uit. Het is echter wel handig dat we met elkaar afspreken welke keuze we maken. Vervolgens vervatten we dit in verkeersregels. Dat zijn er inmiddels zoveel, dat het welhaast onmogelijk is geworden om een uurtje rond te rijden zonder dat je een overtreding begaat. Nu zijn we in ‘t Westland met z’n allen niet zo moeilijk en doen we zo’n beetje standaard ons ‘eigen ding’. Stukje Westlandse identiteit mag je gerust zeggen. Vinden we allemaal ‘bèst’, kraait geen haan naar. Totdat……. ja totdat er wel gehandhaafd wordt in het ene geval en niet in het andere. Dan staat men op z’n achterste benen. Het gaat in dit geval niet om verkeersregels, maar om regels waar het de ruimtelijke ordening betreft. Iedereen lacht zich rot dat een perceeleigenaar aan de Galgeweg een mooie deal heeft gesloten met de gemeente, waardoor handhaving over bestemmingsregels niet meer aan de orde is. Iedereen gunt de perceeleigenaar dit ook van harte. Beetje gek word je dan als de gemeente wel handhaaft in totaal onzinnige, meestal ook nog kruimelgevallen. ‘Stoppen met onzinnige handhaving’ is dan ook de oproep die mijn partij Westland Verstandig in de Westlandse gemeenteraad gaat doen. Een paar jaar terug zijn we als gemeente al gestopt met het doelloze ‘bestrijden’ van het zogenaamde landjepik, omdat het niks anders opleverde dan ellende. Beter stoppen we ook direct met de al even doelloze onzinnige handhaving op de genoemde ruimtelijke ordeningregel. Dat scheelt de gemeente en z’n inwoners niet alleen een hoop geld, maar daar wordt het ook nog eens een stuk gezelliger van!

zelf een vraag ‘an de burgerman? Bel  513186 of stuur een mail naar burgerman@kabelfoon.nl

vraag ‘an de burgerman week 23

8 Jun

waar was je dit weekend …

zomertijd in het Westland, nou dat betekent dat er elk weekend wel wat te doen is. Een paar jaar terug heeft de burgerman meegedaan aan een regenachtige ellufkroegentocht. Dit jaar was de editie een stuk zonniger en droog. Een prima mogelijkheid om weer eens op de fiets te springen dus. Het enige probleem is dat dit samenviel met een zogenaamde ‘heisessie’  van mijn fractie Westland Verstandig. We waren dit weekend dus niet in ‘t Westland. We zaten in Zuid-Limburg, even weg van de dagelijkse praktijk om samen in ontspannen sfeer verder te bouwen aan de strategie van Westland Verstandig. Gek genoeg liepen we vrijdagavond tegen dezelfde problemen aan als in de gemeente Westland, namelijk wateroverlast.

20180601_190658

Een dag later meer van hetzelfde net over de grens in Belgie, in het Vlaamse Tongeren. Water tot kniehoogte op straat en tien kilometer verderop was er niks aan de hand. In Westland zagen we vorige week min of meer eenzelfde beeld. De Lier kende wederom een spannend dagje, waarbij men ondanks de vele genomen maatregelen, gek genoeg niet minder, maar juist op meer plaatsen wateroverlast ervaarde. Kijkt men voor de schuldvraag hier al snel naar gemeente of hoogheemraadschap, ligt dat in Vlaanderen een stuk simpeler; daar gaat de beschuldigende vinger naar de Walen. Feit blijft dat wijzen naar een ander  niks helpt en dat je beter samen kunt werken om droge voeten te houden.

Samenwerken is ook waar Westland Verstandig voor staat. Niet alleen in fractieverband, maar ook in de gemeenteraad met andere fracties, wethouders, burgemeester en ambtenaren. Dat was zo’n beetje de eindconclusie van dit weekend, waarin we natuurlijk ook volop aan de rijke cultuur van Limburg hebben kunnen snuiven!

zelf een vraag ‘an de burgerman? Bel  513186 of stuur een mail naar burgerman@kabelfoon.nl

omgevingsmanagement …

6 Jun

al twintig jaar lang vraagt zo’n beetje elke gemeenteraad waar ik deel van uit heb mogen maken of de buurt ook betrokken is bij plannenmakerij van welke ontwikkeling dan ook. Met de aangekondigde omgevingswet krijgt dit zelfs een min of meer een officieel tintje. Eigenlijk raar dat dit nodig is natuurlijk want iedereen weet dat omgevingsmanagement niet alleen tijdwinst oplevert, maar ook zorgt voor meer draagvlak in de buurt. Via deze link lees je er meer over.

De invulling van de locatie Leen Post in Naaldwijk is een voorbeeld van een paar jaar terug van hoe het nu juist niet meer zou moeten. De buurt schrok zich rot toen bouwplan Populier gepresenteerd werd, zonder dat zij er ook maar één keer bij betrokken waren.

 

Onlangs dan weer de presentatie van een grootschalig arbeidsmigrantenhotel aan de Tiendweg in hetzelfde Naaldwijk. De plannen worden zonder zich iets aan te trekken van de buurt gewoon doorgezet. Gisteravond dan in Wateringen wederom verbazing van de omwonenden waar het ging om de presentatie van een nieuwbouwproject aan de Kerklaan. Geruchten gingen er al genoeg, maar als blijkt dat die geruchten wel degelijk gebaseerd zijn op de ‘nieuwe werkelijkheid’ heb je natuurlijk de poppen aan het dansen. Voor Westland Verstandig aanleiding om daarover het college te bevragen.

737) WV inzake nieuwbouwproject Kerklaan Wateringen (G18-001382)

‘Als aannemer een project uitvoeren zonder rekening te houden met de omgeving heeft nare gevolgen. Geen draagvlak betekent een klagende, niet meewerkende omgeving.’

dat moet je toch niet willen ….

‘jij zit toch bij het Hoogheemraadschap?’

4 Jun

 

vandaag bijna paginagroot in AD Westland een artikel over bestuurlijke onrust bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

Knipsel

Weet je van niks dan schrik je best van zo’n bericht. Anderen kregen diezelfde schrik al een jaar eerder toen de zogenaamde Galanbrief binnenkwam. Nu precies een jaar geleden. In deze brief wordt voor het eerst gewag gemaakt van onderlinge strubbels in het dagelijks bestuur van HHDelfland. Op verzoek van het algemene bestuur komt het college van de Dijkgraaf en de Hoogheemraden (D&H) vervolgens met een reactie op de brief van de Galangroep. De brief van november vorig jaar bevat een aantal verbeterpunten. Gezien de publicatie vandaag lijkt het er op dat de Dijkgraaf de conclusie heeft getrokken dat de verbeterpunten niet geheel, dan wel niet gaan worden gerealiseerd. Dat is eigenlijk net zo schokkend als het ‘nieuws’ wat een jaar eerder in de Galanbrief naar buiten kwam.

Logisch dat je als lid van het algemeen bestuur gevraagd wordt of je al die tijd niks door had. Opvallend genoeg moet ik dan zeggen: ‘nee’. Zeker niet in de mate zoals door Galan beschreven. Commissie- en Verenigde vergaderingen verlopen altijd in goede sfeer, vandaar de verbazing over de Galanbrief van vorig jaar, maar ook de teleurstelling dat het zelfreinigende effect van het dagelijks bestuur, gezien de uitlatingen van de Dijkgraaf, nog niet erg aanslaat. Persoonlijk betreur ik dat in hoge mate.

Hoe nu verder …. Er is nieuwe huisvesting, er is een nieuwe secretaris-directeur en vanmiddag is er ook een nieuwe Dijkgraaf. Bovenal is er steeds meer bewustwording dat samenwerking niet alleen verticaal, maar juist ook horizontaal plaats moet vinden. Sowieso loopt het tijdperk van het huidige dagelijkse bestuur af in maart 2019, want dan mogen we weer naar de stembus voor het kiezen van nieuwe bestuurders. Hopelijk speelt het ‘armpje drukken’ dan geen rol meer.

inmiddels is ook een reactie binnengekomen van het huidige dagelijks bestuur over de ‘uitlatingen’ van de voormalig Dijkgraaf

Geachte VV-leden,

Het college heeft vanochtend onderstaande woordvoering vastgesteld in verband met de berichtgeving in de media over de brief van de voormalige dijkgraaf.

“Het college heeft kennis genomen van de brief van de voormalig dijkgraaf. Het dagelijks bestuur van Delfland onderschrijft dat de dijkgraaf in zijn ambtsperiode verdienstelijk is geweest voor Delfland. Het college onderkent ook het belang van een goede onderlinge samenwerking in het college, maar beschouwt de uitingen van de voormalig dijkgraaf hierover als een persoonlijke, eenzijdige opvatting. Het college heeft in de afgelopen periode de nodige stappen gezet om de onderlinge samenwerking verder te verstevigen en ziet de samenwerking binnen het bestuur en met de organisatie onder leiding van de nieuwe dijkgraaf met veel vertrouwen tegemoet.”

14-juni kwam de Telegraaf nog met onderstaand bericht. Meer van hetzelfde, olie op het vuur of toch ook weer nieuwe feiten? Wie het weet mag het zeggen, maar de VV leden wachten liever op de geagendeerde bespreking.

Waterschap ligt onder vuur

vraag ‘an de burgerman week 22

1 Jun

verantwoordelijkheid nemen

‘jij zit toch bij Westland Verstandig’ … uhh, ja zelfbenoemd burgerman Leo Boekestijn is inderdaad lid van de fractie van Westland Verstandig in de Westlandse gemeenteraad. Als vertegenwoordiger van de politiek heb ik onlangs ook nog eens een plekje gekregen in het partijbestuur van Westland Verstandig. ‘Uhh, ja’ is dus eigenlijk nog iets te bescheiden, een volmondig ‘ja’ ware meer op z’n plaats. ‘Waarom zitten jullie nu niet in de coalitie’ is de vervolgvraag. Tsja, eerlijk gezegd vragen wij onszelf dat ook af. Een constatering is dat ze ‘ons’ er niet bij wilden hebben. Als je simpelweg in meerderheden denkt is dat ook helemaal niet nodig. Het is wel raar dat diverse grote partijen, die samen veel Westlandse burgers vertegenwoordigen, met ogenschijnlijk gemak aan de (oppositie-) kant gezet zijn.

 

Een interessante vraag is of het uit maakt of je in de coalitie of in de oppositie zit. In de oppositie maak je geen deel uit van het dagelijks bestuur, zijnde de Burgemeester en haar Wethouders (B&W). Dat is een nadeel, andere maken de plannen, jij mag er slechts wat van vinden en maar hopen dat men iets doet met je aanbevelingen. De controlerende taak van de gemeenteraad, lees volksvertegenwoordiging, kan je echter veel beter uit voeren in de oppositierol. Je hebt je handen vrij zogezegd, je hoeft je niet ‘in te houden’ omdat de verantwoordelijk wethouder toevallig van dezelfde partij is als die van jou. Datzelfde is ook aan de hand waar het betreft de derde taak, een stem geven aan de burger, het vertegenwoordigen van de burger richting gemeente. Ook hier ben je in het voordeel als oppositie, je kan 100% gaan voor de inhoud. Waar we de kans krijgen pakken we die, ook waar het de bestuurlijke bemensing van de diverse commissies betreft. Waar mogelijk neemt Westland Verstandig dus de verantwoordelijkheid. Daar mag je ons dan ook op aanspreken; in één van de burgerkantoren, via email of telefoon of gewoon op straat, we horen graag van je!

zelf een vraag ‘an de burgerman? Bel  513186 of stuur een mail naar burgerman@kabelfoon.nl