Archive | March, 2018

vraag ‘an de burgerman week 13

28 Mar

1000 (duizend)

zo, dat waren de gemeenteraadsverkiezingen. Ongetwijfeld zal ook dit weekblad er nog vol mee staan, want het is nog maar naar net een week geleden. De ‘kaarten’ zijn opnieuw geschud, waardoor in de gemeenteraad ook andere meerderheden, lees coalities, mogelijk zijn. Maar goed, dat proces ‘loopt’ zoals dat zo mooi heet. Men is nu bezig de boel te verkennen. In de tussentijd kan ik je mooi melden dat mijn partij Westland Verstandig er weer een zetel bij heeft. Het vertrouwen van de Westlandse bevolking in deze burgerpartij neemt zienderogen toe. Blijkbaar zijn we niet de enige die vinden dat de foute bestuurscultuur op de schop moet.

 

Voor de burgerman persoonlijk verliepen deze verkiezingen wel heel bijzonder. Maar liefst precies 1000 (duizend) keer hebben jullie het vakje achter de naam Leo Boekestijn rood ingekleurd. Nog nooit kreeg ik zoveel voorkeurstemmen, waarvoor 1000 (duizend) maal dank natuurlijk. Wat een vertrouwen stellen jullie in mij en mijn partij! Met zo’n achterban ga je met plezier en vol zelfvertrouwen weer aan de slag voor vier jaar. Onze fractie bestaat uit 4 vrouwen en 4 mannen, een verdeling waar menig partij jaloers op is. Of we gaan meebesturen is nog niet bekend. Dat we onze volksvertegenwoordigende taak weer met verve op zullen pakken spreekt voor zich, dat is simpelweg ons bestaansrecht. Blijf ons dus gewoon aanspreken, bellen of mailen.

zelf een vraag ‘an de burgerman? Bel  513186 of stuur een mail naar burgerman@kabelfoon.nl

vraag ‘an de burgerman week 12

21 Mar

bekentenissen

zo op het einde van de verkiezingscampagne moet ik je twee min of meer schokkende zaken opbiechten. De ene is dat ik ook in de campagneperiode beter zichtbaar ben dan de ongeveer 200 weken daarvoor. Laten we zeggen dat waar ik me normaal gesproken elke dag een half uur ‘onder het publiek begeef’ tijdens het boodschappen doen en dergelijke, dit in de verkiezingstijd makkelijk oploopt tot twee en half uur per dag. In vele Westlandse kernen heb ik burgers mogen verblijden met een heerlijke appel onder het motto ‘snoep verstandig, stem verstandig’. Van Maasdijk tot Monster, van Naaldwijk tot Wateringen en van De Lier tot Poeldijk om zomaar eens wat kernen te noemen. Duidelijk zal zijn dat ik er altijd ‘ben’ voor de burger, maar dat je logischerwijs in de verkiezingsperiode extra tijd vrij maakt voor contacten met de burgers op straat. De andere bekentenis is van geheel andere orde. Een oplettende lezer wees de burgerman erop dat hij aan het ‘prutsen’ geweest is. Zo’n opmerking neem je natuurlijk maar wat serieus, al helemaal als je ontdekt dat die lezer het 100% bij het rechte eind had. Wat bleek? In m’n opsomming van keuzemogelijkheden op de lijst van Westland Verstandig kwam Arie Kraaijeveld tweemaal voor. Dubbele kansen voor Arie dus …. Nee hoor dat niet, want gelukkig bleek het ‘mijn’opsomming te zijn en klopte de ingeleverde lijsten wel. Een duidelijk geval van een burgerprutser in plaats van de burgerman. Bij deze dan weer rechtgezet en wellicht kan ik je volgende week melden wat de invloed van deze fout op de verkiezingsuitslag is geweest 😉

 

vraag ‘an de burgerman week 11

21 Mar

een ‘onafhankelijk’ stemadvies

vorige week beloofde ik je een lokaal en onafhankelijk stemadvies waarmee je in de gemeente Westland daadwerkelijk de bestuurscultuur kunt veranderen. Van gedoe in ‘achterkamertjes’ naar besturen in openbaarheid zoals het volgens mij ooit bedoeld is. Lokale partijen, daar hebben we er drie van in de gemeente Westland. Echt onafhankelijk vind ik er maar één en dat is Westland Verstandig. Wellicht een discussiepunt, maar dat is wat ik vind, dat is mijn mening, zo ‘voel’ ik dat. Niet geheel toevallig ook de partij waarvoor ik alweer zo’n jaar of zes in de gemeenteraad mag zitten. Van een in oorsprong protestpartij heeft men in acht jaar tijd een allround lokale politieke burgerpartij weten te smeden waar steeds meer mensen zich thuis voelen. Deel je dat gevoel, stem dan lijst 2 komende 21 maart. Een voorkeurstem uitbrengen? Kies dan hieronder uit de maar liefst 50 mogelijkheden!

 

1.Peter Duijsens 2.Leo Boekestijn 3.Patricia van der Doorn 4.Renate van der Giessen 5.Carlieke van Staalduinen 6.Melanie Stokkers 7.Arie Bongaards 8.Jan Bogaard 9.Ton Tabben 10.Leon van Es 11.Paula van Selow-Voskamp 12.Mauro Steentjes 13.Robert Hans Joosten 14.Frank van Veen 15.Wendy Vianen 16.Jan Peter Diepersloot  17.Jos Kester   18.Juul Geubbels  19.Kees van Os  20.Kamal Ramkalup  21.Clemens Samwel  22.Walter de Koning  23.Mirjam Duijvestijin  24.Wilmar Voois  25.Rob Lefeber 26.Astrid Bavius 27.Piet Kuiper  28.Kevin Bakker  29.Arie Kraaijeveld 30.Corrie Stolk  31.Astrid Leurink 32.Henk Knol  33.Jan Torenstra 34.Wybe Epema  35.Cilia Lapouge 36.Aad Duijnisveld 37.Henk Feunekes 38.Niek van der Giessen  39.Gerard Hertogh 40.Leon Hulsebosch 41.Henk Barendse  42.Jan Knoop  43.Mariëlle Mol 44.Maarten Ouwendijk 45.Corry Schreuder-Fransen 46.Richard Zavaros 47.Dick Kuiper 48.Anton van der Sar 49.Jan van Heijningen  50.Nico van Rijn

dom, dommer, domst

17 Mar

en daar gaan we weer …. of de tijd heeft stilgestaan. Ontkennen van de foute bestuurscultuur in Westland is een manier van omgaan met problemen. Gewoon ontkennen, niks ‘an de hand, gewoon doorlopen is het motto. Ik moest even graven in de herinnering, maar opeens vond ik de column die ik er eerder over schreef. Nummer 150 verscheen zo’n beetje in de zomer van 2003. Beetje knippen en plakken en hop daar is de column weer terug. Helaas nog zo actueel als wat.

Vraag ‘an de burgerman                            19 augustus 2003

Doen alsof er niets aan de hand is.

Weten we het nog, de gifkip- en de cola-affaire, ze vormden een ommekeer in de berichtgeving van het bedrijfsleven naar de consument. Door ‘schade en schande’ heeft men geleerd wat je moet doen als er iets mis is met je product.

Doen alsof er niets aan de hand is, is zo ongeveer het domste wat je in zo’n geval kunt doen. Crisismanagement is beter op z’n plaats. Hierbij zijn openheid en eerlijkheid de twee belangrijkste voorwaarden.

Bij de overheid, en dan met name de lokale overheid, lijkt dit besef nog steeds niet doorgedrongen te zijn. Uit het verleden kennen we nog de kwestie van de onrust in het Lierse gemeentehuis. De manier waarop het Lierse college van de Burgemeester met z’n beide Wethouders hiermee om is gegaan toonde wel aan dat de inhaalslag richting bedrijfsleven nog moest beginnen.

Inmiddels zijn we weer wat jaartjes verder. Ondanks een door de gemeenteraad goedgekeurd Milieu Beleidsplan lopen het Lierse Groen en Milieu nog steeds de ene na de andere klap op. Stukken strategisch groen worden te koop aangeboden als ware het zoete broodjes en onkruid blijven we ‘gewoon’chemisch bestrijden. Een zeer negatieve score op milieugebied onlangs, werd door de verantwoordelijk wethouder zelfs afgedaan met een simpel: ‘ik slaap er niet slechter van’. Eenzaam onderaan een lijst van Zuid-Hollandse gemeenten prijkte De Lier met een score van 0,2. Vroeger kreeg je nog een 1 voor de moeite, maar blijkbaar was men zelfs daar niet meer van overtuigd…….

Hopelijk blijft de Lierse gemeenteraad nog wel even wakker.

Een column van bijna 15 jaar geleden mensen. Blijven we gewoon op deze voet doorgaan met het motto ‘alles onder het tapijt vegen’ of gaan we de bezem er eens flink doorheen halen?! Komende woensdag kan de Westlandse burger dat gelukkig zelf bepalen.

opbollend tapijt …

13 Mar

ja mensen, je zou denken dat met het bespreekbaar maken van het rapport van bevindingen van zaken die feitelijk niet door de beugel kunnen, Westland duidelijk wil maken dat ze niet in één adem met Roermond genoemd wil worden. LPF Westland en Westland Verstandig gaan wel voor die duidelijkheid.

Inleiding WV-LPF op verzoek om extra raadsvergadering 16-03-18 (G18-000624)

Nog voor de vergadering begint is echter opeens Jan en alleman aan het vegen geslagen. ‘Onder het tapijt’ daar hoort deze shit volgens de bagatelliserende heren de Gier, de Wit, van der Tak, Vreugdenhil, Ferwerda en Spaans. Algemene conclusie van deze heren is dat de gemeenteraad eerstens en vooral naar zichzelf moet kijken. Tsja, alsof dat wat afdoet aan de bevindingen ….

Sterker nog, de bobbel onder het tapijt begint zo groot te worden dat binnenkort de eerste struikelpartijen een feit zullen zijn.

 

de WOS doet deze aankondiging

http://www.wos.nl/vrijdag-extra-raadsvergadering-over-bestuurscultuur/nieuws/item?1071276

vraag ‘an de burgerman week 10

11 Mar

op naar een andere bestuurscultuur

‘ach Boekestijn, wat maakt het nu uit of ik wel of niet ga stemmen. De één zal een zeteltje meer krijgen, de ander een zeteltje minder, veel meer dan dat verandert er niet.’

Nou je raadt het al, met die opvatting ben ik het bepaald niet eens. De tijd is juist rijp voor verandering. Onderzoek naar de bestuurscultuur in Westland heeft dit onlangs, middels een lijst van 10 punten, keihard aangetoond. Unaniem reageerde de gemeenteraad met een vernietigend ‘het is wat’.

Nou dat is dan mooi afgeconcludeerd, kreeg mijn fractie Westland Verstandig te horen op vragen of we nog iets met de constateringen gaan doen. Kortom, je mag toch hopen dat dit onderzoek niet in de la verdwijnt, maar dat er lering uit getrokken wordt. Burgemeester van der Tak mag dan wel vertrokken zijn, maar die was volgens het onderzoek echt niet de enige die wel erg gemakkelijk z’n eigen gang kon gaan. Naast Westland Verstandig  hoor je eigenlijk alleen nog  LPF zich verbazen over de best wel enge conclusies van dit onderzoek. De rest van de partijen lijkt het allemaal wel best te vinden. Westland begint onderhand bestuurlijk het Roermond van het westen te worden. Ik berichtte je er al eerder over. We halen er inmiddels de landelijke TV al mee. Kijk zelf op NPO de serie Ons Belang maar eens. Die foute Westlandse bestuurscultuur moet verdwijnen. Middels jouw stem op 21 maart kun je daar eigenhandig voor zorgen. Volgende week krijg je van mij een lokaal en onafhankelijk stemadvies waarmee je in Westland daadwerkelijk de bestuurscultuur kunt veranderen: van gedoe in ‘achterkamertjes’ naar besturen in openbaarheid zoals het volgens mij ooit bedoeld is.

zelf een vraag ‘an de burgerman, bel 513186 of mail naar burgerman@kabelfoon.nl

 

vraag ‘an de burgerman week 9

1 Mar

bijpraatmoment

de rest van Westland weet het niet, maar er bestaat zoiets als ‘de Lierse raadsleden’.  Voor de eenwording had je er maar liefst 15 van. Na de vorming van de gemeente Westland kwamen evenzogoed altijd nog wel een stuk of 5 raadsleden uit de Westlandse gemeenteraad uit De Lier. Die zogenaamde ‘Lierse raadsleden’ trekken nogal eens gezamenlijk op. Het bemensen van de Domtoren op Monumentendag is daar een heel mooi voorbeeld van.

Afgelopen donderdag was er dan een bijpraatmoment voor de oudere Lierenaar met de, van origine, Lierse politici.

Cor van der Mark, Peter Voskamp, Pieter Hoogerbrugge en natuurlijk burgerman Leo Boekestijn zelf beantwoorden er de vragen die er ter tafel kwamen. Geen ‘Lierse’ kandidaat op je lijst, ook niet erg, die partijen stuurden gewoon een andere kandidaat. Er ontstond een levendige discussie, waarbij het ging van een eigen woningbouwbedrijf tot troep op de stoep en van slecht onderhouden groen tot beschikbaarheid van betaalbare appartementen. Leuk initiatief van onder andere Vitis Welzijn.

Mocht je zelf vragen hebben aan één van de kandidaten van mijn partij Westland Verstandig, we zijn komende vrijdag van 18.00 uur tot 19.30 uur in café de Jachthaven te Kwintsheul aanwezig. Je bent daar van harte welkom voor een praatje of zomaar een vraag over bijvoorbeeld  gemeenteraadsverkiezingen aan de kandidaten van lijst 2.

Zijn we dan alleen maar bezig met de  aanstaande verkiezingen? Nee hoor, afgelopen zondagmiddag zijn we heerlijk muzikaal verwend door de cultuurverbinders. Een huiskamerconcert met de Maxima’s met als ‘voorafje’ Babette Zwinkels. Konden we het hoofd weer even heerlijk ‘leeg’ maken.

zelf een vraag ‘an de burgerman, bel 513186 of mail naar burgerman@kabelfoon.nl