Archive | January, 2018

vraag ‘an de burgerman week 4

25 Jan

informatie delen

burgers worden maar wat graag ‘meegenomen’ als er iets verandert in hun woonomgeving. Een school die plaats moet maken voor huizen of een beloofde ontsluitingsweg die er aan zit te komen, daar wordt met graagte over meegedacht. En hoe mooi is het dan dat je op zo’n informatiebijeenkomst ook nog eens de door jou gekozen volksvertegenwoordiger tegen het lijf loopt. Die moet er over meebeslissen en is natuurlijk maar wat benieuwd over hoe de buurt over de veranderingen denkt. De skatebaan in Poeldijk, geplande huizenbouw aan de Rozemarijn in Wateringen en de tweede ontsluitingsweg Teylingen in ‘s-Gravenzande zijn zomaar drie avonden waar de gemeente de burgers mocht informeren over op handen zijnde plannen.

DTqSwETXUAELtrb

In Poeldijk betrof het een vervanging van de huidige skatebaan. De baan wordt mooier, beter bruikbaar en ook nog eens stiller, maar snel mee aan de gang gaan was de mening van de aanwezigen.

20180118_202510

In de ‘s-Gravenzandse Kiem was de opkomst vele malen groter. Men was niet alleen benieuwd hoe één en ander gesitueerd zou worden, maar vooral wanneer de beloofde ontsluiting klaar zou zijn. Omrijden vindt tenslotte niemand leuk. Je werd deze avond wel met je neus op het feit gedrukt dat afstemming van werkzaamheden aan het Westlandse wegennetwerk prioriteit nummer één heeft.

20180118_192703

Tot slot de avond in Wateringen waar de oude tuinbouwschool plaats zou moeten maken voor wat rijtjes huizen. Gemeente en ontwikkelaar zijn het al eens, maar hoe denken de omwonenden erover, daar was men, net zoals de aanwezige raadsleden overigens, best benieuwd naar. Grootste punten van zorg bleken hier parkeren en groen, bijna Westland eigen moet je helaas constateren. Dat de omwonenden in een zo vroeg mogelijk stadium gevraagd worden mee te denken juicht mijn partij Westland Verstandig van harte toe. Op die manier verkrijg je meer draagvlak voor veranderingen en dat voorkomt veel onvrede achteraf.

 

vraag ‘an de burgerman week 3

19 Jan

taak twee

ter voorbereiding op de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart wederom een vraag ‘an over de taken van de gemeenteraad. Twee weken terug heb ik je al bijgepraat over de kaderstellende rol. De partijen die de wethouders leveren, de zogenaamde coalitiepartijen, bepalen middels een collegeakkoord wat ze komende vier jaar gerealiseerd willen hebben. Dit noemt men de kaders.

Naast een aantal wettelijke taken gaan de Burgemeester en de Wethouders (B&W) hier vier jaar lang mee aan de slag. Of ze dat goed doen controleert de gemeenteraad. Dit is de zogenaamde controlerende taak.

 

Het laat zich raden dat de partijen die de wethouders geleverd hebben hier terughoudender in zijn dan de zogenaamde oppositiepartijen. LPF en met name mijn partij Westland Verstandig hebben de resultaten de afgelopen vier jaar veelvuldig positief kritisch van commentaar voorzien. We controleerden niet alleen, we boden ook altijd alternatieve oplossingen aan waar nodig. Helaas zagen de coalitiepartijen deze helpende hand als ongewenste bemoeienis, terwijl wij gewoon ons ‘werk’ deden. Het eerder genoemde voorbeeld van de geconstateerde ‘ontbossing’ van de gemeente Westland, terwijl een ‘groener’ Westland als kader was gesteld zegt genoeg. Het monddood maken van de oppositiepartijen lijkt afgelopen vier jaar zo’n beetje de hoofdopdracht geweest te zijn van de partijen die de wethouders in het zadel geholpen hebben. Dat de derde taak van de gemeenteraad, volksvertegenwoordiging, hierdoor totaal uit het oog verloren werd zal ik in een volgende column toelichten.

vraag ‘an de burgerman week 2

15 Jan

Endorfine

‘Euro’s alleen zijn niet genoeg; endorfine, dat kleine onzichtbare stofje is minstens net zo hard nodig om de sociale structuur van Westland vitaal en zorgzaam te houden. Dat stofje zorgt zoals u weet voor ons geluksgevoel. Door veel te bewegen en veel te sporten gaan we ons gezonder voelen en zijn we beter in staat om samen te werken en samen te leren’.

Dat is me toch ook wat .. naast alle gebruikelijke complimenten over het functioneren van het dagelijks bestuur van de gemeente Westland, kwam burgemeester van Ardenne opeens met een betoog over endorfine. Je zult wel begrijpen dat ik opeens op het puntje van m’n stoel zat. Eindelijk eens iemand in het Westlandse college van B&W die niet alleen in euro’s denkt. Natuurlijk moet de economie draaien, dat snapt iedereen wel, maar de vraag in welke mate en ten koste waarvan mag ook best eens gesteld worden. Welvaart is oké, maar welzijn en welbevinden moeten niet uit het oog verloren worden.

Deze burgemeester durft dat te benoemen en dat is goed nieuws voor de burgers in Westland. Met meer euro’s alleen kom je er niet, al helemaal niet als die euro’s alleen maar bij  bedrijven terecht komen. Het gedoe rond de strandhuisjes is hier een ‘mooi’ voorbeeld van. Gunnen we een enkele ondernemer een zak euro’s of gunnen we duizenden Westlandse burgers een flinke dosis geluksgevoel omdat we het strand ongerept en vooral open houden. Dankzij het besef dat er inderdaad meer is dan euro’s alleen is er inmiddels een flinke kentering gaande, waar het dit soort besluitvorming betreft. Waar in het verleden het dagelijks bestuur van B&W slechts keek of er voor de gemeente ook nog wat euro-tjes uit te halen viel, betrekt men nu nadrukkelijk de bevolking bij het nemen van dit onomkeerbare besluit. Dat is positiefs nieuws, daar wordt de burger blij van. En ook dat gevoel maakt weer dat er endorfine vrijkomt. Daarmee lijkt dit nu al het jaar van de samenwerking te worden. We gaan het zien, maar vooral beleven als het aan mij ligt….

strand

mijn ‘endorfine’ moment afgelopen weekend ….

vraag ‘an de burgerman week 1

7 Jan

 

beste mensen, beste wensen, dat Westland zich dit jaar maar eens flink mag herpakken. D-day nadert, het verkiezingsjaar is aangebroken. Met al die weglopende bestuurders leek geen eind te komen aan deze ‘regering’ in Westland, maar in maart is het dan toch echt gedaan met dit volgens eigen zeggen ‘meest succesvolle college ooit’. Toch is het de afgelopen vier jaar niet echt groener geworden in Westland, ondanks de toezegging dat men voor elke gekapte boom er twee terug zou planten. Op huisvestingsgebied lijken we ook al niet echt succesvol. Statushouders, Moelanders en Westlandse jongeren op zoek naar woonplek komen in de meeste gevallen in Westland nog steeds niet aan de bak. Tel daarbij op de overduidelijke zichtbare bezuinigingen op het onderhoud van de buitenruimtes en dan besef je pas echt wat een ‘zooitje’ dit college er eigenlijk van gemaakt heeft. Enkele grote bedrijven profiteren van dit vriendencollege, maar wij burgers staan zo’n beetje met lege handen. Leuk hoor, zo’n beetje alles volbouwen en dichtasfalteren, maar de leefbaarheid heeft er wel erg onder te lijden gehad. Welzijn en welbevinden, daar wordt het nu de hoogste tijd voor. Dat is ook waar mijn politieke partij Westland Verstandig voor gaat. Het burgerbelang zou weer het uitgangspunt moeten zijn, dat is ook het bestaansrecht van de gemeentelijke overheid. Kies daarom verstandig.