Archive | November, 2017

vraag ‘an de burgerman week 47

24 Nov

‘t schiet al weer op

is het dankzij de nieuwe burgemeester eindelijk weer eens een beetje rustiger in de Westlandse politieke arena, beginnen de partijen zich weer op te maken voor de verkiezingen!

 

In de vorige eeuw hield dat in dat je de zaterdag voor de verkiezingen een kraampje in de winkelstraat had. Het winkelend publiek werd getrakteerd op een folder en een ballonnetje en dat was het dan wel zo’n beetje. Tegenwoordig lijkt de campagne de gehele vier jaar te duren. Op zich een goede zaak, want als je alleen maar actief bent in de verkiezingscampagne ben je natuurlijk geen knip voor je neus waard. In de gemeente Westland begint het inmiddels toch al ‘onrustig’te worden. De meeste voormannen of -vrouwen zijn zo’n beetje al bekend, sterker nog de eerste heeft zich alweer teruggetrokken! Een drietal partijen heeft z’n lijst met verkiesbare personen ook al gereed en zelfs de eerste ‘nieuwe’ verkiezingsprogramma’s zien het daglicht. Naast wethouders die stoppen zijn er ook raadsleden die het om moverende redenen voor gezien houden. Altijd jammer natuurlijk, want met hen vertrekt ook flink wat ervaring uit de gemeenteraad.  De bekendgemaakte lijsten overziend blijft overigens een flink deel van de aanwezige ervaring verkiesbaar. Traditioneel pakken de lokale partijen weer flink uit. Bij zowel LPF als GBW staan het maximale aantal van 50 personen op de lijst en bij Westland Verstandig zal dat niet anders zijn verklap ik je alvast. Tot slot wil ik ook nog wel verklappen dat de burgerman één van de 50 kandidaten is op de lijst van Westland Verstandig, maar daarover later meer ….

 

vraag ‘an de burgerman week 46

21 Nov

toezeggingen …

dat was me het weekje wel zeg in politiek Westland. De bezem uit m’n vorige column wordt flink door de oude bestuurscultuur heen gehaald. Dat levert naast een schone lei ook flink wat onplezierige verrassingen op. Voorafgaand aan de begrotingsvergadering kwam dit afgelopen week uitgebreid aan de orde in de Westlandse gemeenteraad. Daar ga ik jullie nu niet meer mee lastig vallen, beter kijken we vooruit, dat was ook de boodschap van zo’n beetje heel de gemeenteraad. ‘De burgers, daar doen we het allemaal voor’ mag dan wel met regelmaat te horen zijn in de raadzaal, maar ‘t wordt de hoogste tijd dat diezelfde burgers daar nu ook eens iets van gaan merken. Tijdens een begrotingsvergadering wordt ook vooruitgekeken. Omdat er komend jaar een nieuwe gemeenteraad gekozen gaat worden, heeft het college van de Burgemeester en Wethouders (B&W) dit keer gekozen voor een beleidsarme begroting. We kabbelen als het ware rustig ‘an naar maart 2018 en de dan door jou en mij gekozen gemeenteraad kan dan zelf bepalen welke koers men wil gaan varen. Wat mijn partij Westland Verstandig betreft mag dit vooral een veel groenere koers zijn. De, zeg maar gerust, ontbossing van Westland moet echt een halt toegeroepen worden.

 

Het zittende college van B&W beloofde dat voor elke gekapte boom er twee nieuwe aangeplant zouden worden. Misschien weet jij ze te staan, maar ik ben ze nog niet tegen gekomen. Beter denken we voortaan eerst eens goed na voordat we nog meer van dit soort toezeggingen doen. De burger voelt zich al vaak genoeg voor de gek gehouden.

vraag ‘an de burgerman week 45

8 Nov

nieuwe bezems vegen schoon

in burgerman’s spaarzame vrije tijd mag er graag een balletje geslagen worden bij Freegolf in de Zuidbuurt. Een keurig verzorgd parkachtig complex waar het sowieso goed toeven is.

De zelfwerkzaamheid op de golfbaan bestaat, naast het reguliere aanharken van de (zand) bunkers, uit het schoonmaken van de afslagmat. Daartoe staat op elke hole een bezem op je te wachten. Gedurende het jaar vermindert de animo om te vegen omdat simpelweg ‘de sleet’ komt in alles. De bezem, het standaardje waar die tegenaan staat en de afslag zelf roepen niet meer iets op van ‘gebruik me’ of ‘maak me schoon’. Vervolgens slaat langzaam de verpaupering toe, de bezemsteel begeeft het of er zit geen haar meer op de bezem, mocht die er überhaupt nog staan… Totdat, ja totdat er opeens een nieuwe bezem staat. Dan blijkt dat menig speler maar wat graag gebruikt maakt van de bezem om zo de afslagmat eens lekker op te kuisen. De bunker wordt na gebruik ook opeens beter aangeharkt en zelfs dat propje papier, waar je eerst nog achteloos langs liep, wordt opgeraapt en achteloos in de prullenbak gedeponeerd. Wat een nieuwe bezem al niet teweeg brengt!

bezem

In de gemeente Westland waren we ook wel toe aan een nieuwe bezem. Niet iedereen was daarvan overtuigd gezien het feit dat een meerderheid van de gemeenteraad vond dat de bezem nog wel een periode mee kon. De argumenten van Westland Verstandig werden op dat moment nog simpel weggeveegd. Nog geen twee jaar later blijkt dat de nieuwe bezem weldegelijk keihard nodig was. De gemeente werd bijna letterlijk als een familiebedrijf gerund en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. De nieuwe burgemeester mag dan Westlandse roots hebben, maar dat is voor haar in ieder geval geen reden om zaken die niet door de beugel kunnen met de mantel der liefde te bedekken. De najaarsschoonmaak is overduidelijk begonnen!

 

vraag ‘an de burgerman week 44

3 Nov

komtie dan hè ….

ja ja mensen, het 3-in-1 project nadert z’n voltooiing. De verlengde veilingroute gaat begin volgend jaar aangesloten worden op de bestaande veilingroute, zodat we direct vanaf het Vlietpolderplein de veilingroute op kunnen. Tegelijkertijd wordt, zoals het er nu naar uitziet, ook begonnen met de aanleg van de Oostelijke randweg. In 2018 zou de verbinding van de N223 met de Kasteelweg in De Lier dan een feit moeten zijn. Met deze twee verbindingen krijgen we flink wat verandering in de verkeersstromen in dit deel van het Westland. Op een aantal plaatsen zou het daardoor rustiger moeten worden. Op plekken waar de verkeersdruk toeneemt worden maatregelen genomen zoals een fietstunnel om de veiligheid te vergroten.

oost

Met de aanleg van de Oostelijke randweg, en de daarin opgenomen Oosterbrug, krijgt De Lier 20 jaar na de aanleg van een rondweg in De Lier ook grotendeels de zo gewenste rondweg om De Lier. Weliswaar missen we dan nog de aansluiting Veilingweg met de Jochem van der Houtweg, maar die is van minder belang dan de Oostelijke randweg, die zowel de wijk Molensloot als het Westland zelf beter zal ontsluiten. Dat politiek een kwestie van lange adem is blijkt wel weer, want de rondweg om De Lier stond 20 jaar geleden al in het partijprogramma van mijn eerste politieke partij Doorsnee Lierse Bevolking. Net zoals Westland Verstandig nu, een lokale politieke partij die opkwam voor het burgerbelang. Het verwijt dat lokale partijen geen lange termijnvisie hebben kan daarmee ook naar de prullenbak verwezen worden ….

vraag ‘an de burgerman week 43

1 Nov

bomen

dit keer ga ik met jullie eens bomen over een onderwerp waar het dagelijks bestuur van Westland ogenschijnlijk niets mee heeft. Bomen zijn een sta in de weg, zelfs het feit dat Groen Links een collegepartij is doet daar niks aan af. In de gemeente Westland is al jaren een grote kaalslag gaande waar het betreft het bomenareaal. De complete sloop van het bos op de locatie Schefferkamp in De Lier zegt helaas genoeg.

20170922_152351

Gek genoeg is elk verzoek van een burger om iets te doen aan een overlastgevende boom in de openbare ruimte zo’n beetje 100% aan dovemansoren gericht. Met welk argument de burger ook komt, steevast komt de gemeente met het standaard antwoord dat ‘we al zo weinig groen hebben’ (sic) en dat de betreffende boom ‘niks mankeert’. Twee feitelijk juiste constateringen, maar dat doet niets af aan het feit dat de bomen weldegelijk overlast voor de burger veroorzaken. Meestal betreft het bomen die simpelweg te groot zijn geworden voor de plek waar ze staan. Je doorzonkamer is langzamerhand veranderd in een darkroom en uitdijende wortels slopen simpelweg alles wat in de buurt van de boom aanwezig is. De burgers willen normaal over het trottoir kunnen lopen en ook willen ze zelf bepalen of ze zon in huis willen hebben. Vervang simpelweg de overlastgevende boom van 30 of 40 jaar oud door een jong exemplaar en we kunnen weer tientallen jaren genieten van boom die wel in het straatbeeld past, maar geen overlast geeft. Als het de gemeente uitkomt wordt een compleet bos onnodig gesloopt, maar als een burger gemotiveerd een verzoek doet geeft diezelfde gemeente standaard niet thuis. Het belang van de burger lijkt er in het geheel niet toe te doen, dat mag gerust de conclusie zijn. Het huidige bestuur, gesteund door CDA, GBW, VVD en Groen Links hebben niks met burgerbelang en al helemaal niks met ‘groen’. Mijn partij Westland Verstandig heeft het burgerbelang voorop staan en ja, wat ons betreft mag het best flink wat groener worden in Westland!