Archive | September, 2017

vraag ‘an de burgerman week 38

24 Sep

sociale cohesie

tsjonge jonge jonge … wat is er in Westland toch ‘an de hand met de woningtoewijzing. Toen we in 2004 begonnen met de gemeente Westland was het motto ‘eenheid in verscheidenheid’. Hiermee doelde men destijds op het feit dat we samen dan wel één gemeente Westland gingen vormen maar dat de diverse kernen hun ‘eigenheid’ zouden behouden. Nou weet ik niet hoe jij dat afgelopen 12 jaar hebt ervaren, maar van die ‘eigenheid’ blijft onderhand weinig meer over. Woningbouwverenigingen gingen van woningtoewijzing per dorp naar toewijzing op Haaglanden niveau. De gevolgen hiervan voor de sociale cohesie zijn desastreus. Waar vroeger iedereen een beetje op elkaar lette zie je nu veel meer onverschilligheid. In je eigen dorp is er geen plek meer voor jongeren, maar wat nog veel erger is, ook oudere dorpsgenoten moeten soms opkrassen, omdat woonruimte simpelweg door ‘buitenstaanders’ opgeëist wordt. Wat eens een hechte samenleving was verwordt zo tot los zand, waar verder niks mee te beginnen is. Het huidige college van de gemeente Westland lijkt het allemaal nog goed te vinden ook. ‘We bouwen naar behoefte’ heet het dan zo mooi. Jammer genoeg schiet de ‘behoeftige’ doorsnee Westlander daar niet zoveel mee op.  Het idee van Westland Verstandig om als gemeente een eigen woningbedrijf op te zetten lijkt meer kansen te bieden om de Westlandse saamhorigheid te behouden.

vraag ‘an de burgerman week 37

14 Sep

blik op ‘t Westland

‘t Duurt effe, maar met ‘t ouder worden ga je de dingen van ‘vroeger’ meer waarderen. Je oude huis, je oude school enzovoorts. Voor het bezichtigen én beleven van de heel oude gebouwen hebben we zelfs een speciale promotiedag in Nederland, de Open Monumentendag. Op die dag is er volop aandacht voor karakteristieke oude gebouwen. Zo ook in mijn dorp De Lier, waar de Domtoren bezichtigd en beklommen kon worden. Maar dan moet je natuurlijk wel weer vrijwilligers hebben om dat te begeleiden. Zo is het maar net, en dat is ook de reden dat je bij het beklimmen van de Domtoren al weer heel wat jaartjes ‘Lierse’ politici vanuit de Westlandse politiek tegenkomt. Dit jaar waren Astrid Bavius, Jan de Nooy en de schrijver van deze column present. Zo kon het dit jaar gebeuren dat je bovenop de Domtoren welkom werd geheten door de burgerman, hoe leuk is dat! Maar liefst 242 personen zijn de historische trappen beklommen om een blik op ‘t Westland te werpen. Ondanks of misschien wel dankzij de regendreiging was het zicht vanaf de ruim dertig meter hoge toren perfect. Uniek dit jaar was de onweersdreiging rond een uur of één. Licht geamuseerd meldde een bezoekster dat al m’n losse haren rechtovereind stonden, waarop ik lachend reageerde met ‘bij U is het niet anders’. Dit natuurkundig fenomeen is een duidelijke voorbode voor aanstaand onweer. Overleg met een aanwezige oud-molenaar deed ons besluiten de toren terstond te ontruimen. Veiligheid boven alles tenslotte. Onderweg naar beneden klonk er ook nog een flinke donderslag, waardoor het verstandige besluit te ontruimen verder geen discussie opleverde. Een kwartier later hebben we de toren weer ‘vrijgegeven’ zoals dat zo mooi heet. Al met al bijzonder leuk vrijwilligerswerk waarbij je bezoekers ‘t Westland eens van een heel andere kant kunt laten zien.

BlikOpWestland

‘Blik op ‘t Westland’ ….. foto gemaakt door T van Dijk, waarvoor dank natuurlijk.

 

vraag ‘an de burgerman week 36

12 Sep

‘t kan verkeren

‘n paar jaar terug was sluiting van zwembad de Hoge Bomen slechts een kwestie van tijd. Zwemwater was er genoeg in Westland en die enorme lap grond die het zwembad in beslag nam konden we wel voor nuttiger zaken gebruiken. Wethouder el Mokaddem was niet te vermurwen, want ‘de Raad had het zo beslist’. Gelukkig staken een flink aantal gebruikers van zwembad de Hoge Bomen de koppen bij elkaar en zo ontstond er de actiegroep ‘vrienden van zwembad de Hoge Bomen’. Naast Dave van Koppen (LPF) mocht ook burgerman Leo Boekestijn (Westland Verstandig) aanwezig zijn bij een van de eerste vergaderingen van de actiegroep. Die samenwerking zorgde ervoor dat het onderwerp weer terugkwam op de politieke agenda en zo kon het zomaar gebeuren dat een motie tot behoud van deze zwembadlocatie raadsbreed werd aangenomen. Een tussentijdse poging het sterk verouderde zwembad te verkopen mislukte jammerlijk, wat betekende dat de gemeente zelf aan de slag moest om de motie uit te voeren.

Gelukkig pakte de gemeente dit goed op. Na overleg met de ‘vrienden van’ werd vorige week een delegatie van de gemeenteraad meegenomen op een inspiratiedag. Ambtelijk was men benieuwd wat voor ideeën er leven bij de diverse politieke partijen in de gemeenteraad. Het oorspronkelijke idee van één groot Westlands zwembad is inmiddels al lang en breed van tafel. Het moet vooral een (multi) functioneel bad worden.  Hierover was eigenlijk geen discussie. Een zwembad is om in te zwemmen, maar er kunnen best functies aan toegevoegd worden, zoals fysiotherapie, welness en dergelijke. Voor de ‘vrienden van’ was het overigens een vanzelfsprekendheid dat ‘buitenzwemmen’ mogelijk moet blijven.

DIokyOqW0AAfsdS

Had ik vorige week nog m’n twijfels of de burgers nu wel echt op twee nieuwe gemeentehuizen zaten te wachten, weet ik nu wel zeker dat modernisering van het zwembad in Naaldwijk op brede maatschappelijke steun kan rekenen.