Archive | April, 2017

vraag ‘an de burgerman week 17

26 Apr

vijf voor twaalf ….

vorige week kon je hier nog een positief bericht lezen over de omslag in denken over ‘groen’ in Westland. Het zit er overduidelijk aan te komen, we worden ons steeds meer bewust van de noodzaak te komen tot een gezondere leefomgeving. Deze week dan plots in het nieuws dat een groep mensen onze streek één groot industriegebied vinden worden. Tsja, als je dat nu pas door hebt, heb je wellicht zelf iets te lang onder een steen geleefd, maar beter zijn we gewoon blij met het feit dat wederom een groep Westlanders ‘wakker’ is geworden. Het genootschap oud-Westland zorgt er in ieder geval voor dat we beter na gaan denken over hoe we de schaarse ruimte in Westland in gaan vullen. Nog meer huizen, kassen en/of bedrijventerreinen lijkt de leidraad van het huidige college. Meer bedrijven(lees industrie-)terreinen gaat ten koste van glastuinbouw. Het gebied Honderdland in Maasdijk is hier een ‘mooi’ voorbeeld van. In tien jaar tijd wil men ook van 100.000 naar 120.000 inwoners groeien. En omdat we niet met meer mensen in dezelfde huizen gaan wonen (trend is zelfs met minder) moeten er flink wat huizen bijgebouwd gaan worden. Als gevolg hiervan slinkt het areaal kassen wederom. Omdat we de laatste stukjes ‘groen’ in Westland inmiddels terecht heilig verklaard hebben, is er voor kassen hier bijna geen plaats meer. Langzaam maar zeker wordt het Westland vermoord, zoals een enkeling jaren geleden al aankondigde. Westland Verstandig vindt welzijn en welbevinden voor de bevolking belangrijker dan de welvaart van welke onderneming dan ook. Hoogste tijd dus voor een koerswijziging van dit college, de belangen van de burgers zijn nu lang genoeg ondergesneeuwd.

Heb je zelf een vraag ‘an de burgerman bel dan 513186 of stuur een email naar burgerman@kabelfoon.nl

vraag ‘an de burgerman week 16

19 Apr

op z’n paasbest

langzaam, heel langzaam, maar vooral zeker begint in Westland het groenbesef toe te nemen. Dat het heel langzaam gaat is wellicht jammer, maar veel belangrijker is dat deze toename onomkeerbaar lijkt te zijn. We begonnen deze collegeperiode drie jaar terug met de belofte dat voor iedere te kappen boom er twee teruggeplant zouden worden. We zijn amper drie jaar verder en beseffen nu dat deze belofte niks oplevert. Een dikke boom op een prominente plek vervang je niet zomaar even door er twee sprietjes ergens achteraf voor terug te plaatsen. Steeds vaker doen politieke partijen, zoals Westland Verstandig en GroenLinks de oproep om simpelweg te kappen met kappen. Probeer bestaande bomen gewoon op te nemen in je bouwplan of zie een groep bomen niet als iets wat ‘in de weg’ staat, maar als het begin van een (leef)bos. Dat vraagt een andere ‘mindset’, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet. Welzijn en welbevinden voor ons allemaal gaan concurreren met welvaart voor slechts enkele personen. Vervelend voor die personen, maar ze zullen er toch echt aan moeten gaan wennen. Meer groen, maar ook geen tuinbouwgif meer in de sloot. Klik op onderstaande link om te kijken hoe het staat met de verbetering van de waterkwaliteit. (bedroevend, verklap ik je vast)

Waterkwaliteitsrapportage 2016

Ook wat dat betreft duurde het jaren voordat het besef doordrong dat dit toch echt niet meer van deze tijd is. Dat vereist een inspanning van de glastuinbouwers, maar die investeringen in duurzaam schoon water in de sloot betalen zich direct terug. Wellicht niet in meer welvaart, maar op zeker in welzijn en welbevinden. Uiteindelijk willen we een andere belofte van drie jaar terug natuurlijk ook graag waar maken. Dat is die van duurzaamste glastuinbouwgemeente van Nederland te worden. Dat betekent stoppen met (on)bewust lozen van tuinbouwgif. Pas dan kan je het (paas)beste jongetje van de klas zijn.

Heb je zelf een vraag ‘an de burgerman bel dan 513186 of stuur een email naar burgerman@kabelfoon.nl

vraag ‘an de burgerman week 15

16 Apr

geseponeerd …

ja mensen, het duurde even maar voor de zoveelste keer is een poging Westland Verstandig de mond te snoeren mislukt. Een bevriend raadslid zei ooit eens dat hij niet in de gemeenteraad zat om dingen eerder te weten dan ‘gewone’ burgers. Laat staan dat je informatie die je hebt, niet zou delen met het ‘gepeupel’. Vorig jaar zinde het een meerderheid van de gemeenteraad niet dat wij ‘geheime’ informatie op de website van Westland Verstandig hadden geplaatst. Na wat gekonkel besloot men de Burgemeester opdracht te geven aangifte te doen tegen de zeven individuele leden van de fractie Westland Verstandig, wegens het lekken van geheime informatie. Nou, daar ben je mooi klaar mee. Je bent je van geen kwaad bewust en dan wordt je zomaar in een kwaad daglicht gesteld. Sta je bij de kassa van de Jumbo, kijken de mensen je verbaasd aan … dat ik nog op vrije voeten was zeg maar.

 

Ook bij m’n entree in de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap Delfland kwam deze zaak ter sprake. Kortom, ik had er hardstikke last van. Uiteindelijk heeft het Openbaar Ministerie (OM) besloten de aangifte niet eens in behandeling te nemen. Alle ophef voor niks, maar wel je goede naam te grabbel gegooid. Overigens bijzonder dat je als ‘lijdend voorwerp’, niets van dit alles persoonlijk te horen krijgt. Maar ja, zo schijnt de Nederlandse wetgeving in elkaar te zitten. Beetje vreemd ..

Heb je zelf een vraag ‘an de burgerman bel dan 513186 of stuur een email naar burgerman@kabelfoon.nl

vraag ‘an de burgerman week 14

15 Apr

wat gebeurde er nu echt …

extra raadsvergaderingen, daar zit in principe niemand op te wachten. Toch was er vorige week dinsdag weer één. En wel omdat een wethouder de gemeenteraad onvolledig, niet juist dan wel niet geïnformeerd had over perikelen rond het opstellen van de strandvisie. Westland Verstandig en LPF Westland pikten dat niet en vonden dat de betreffende wethouder het stranddossier beter in kon leveren. Een motie met die opdracht stond centraal op de agenda van de extra raadsvergadering. De avond voor de raadsvergadering stuurde het college van de Burgemeester en Wethouders (B&W) een bericht rond met de mededeling dat er wat hen betreft niks ‘an de hand was en dat de wethouder gewoon door mocht lopen. Gaandeweg de dag van de raadsvergadering begon zich echter een meerderheid af te tekenen voor genoemde motie. Zowel GBW als GroenLinks Westland hadden de buik meer dan vol van het gedraai van de wethouder ‘strand’. Dat wetende zou je denken dat de wethouder voortijdig bekend zou maken dat hij afstand van de portefeuille ‘strand’ zou doen. Een extra raadsvergadering had daarmee voorkomen kunnen worden. Dat gebeurde echter niet! Vreemd zou je denken, want betreffende wethouder heeft ook de portefeuille financiën onder z’n hoede. Tellen kan hij dus wel. En toch liet men iedereen opdraven naar het gemeentehuis in ‘s-Gravenzande. Want ja, wie weet was één van de voorstemmers van de motie verhinderd. Uiterst zorgvuldig werd dan ook de presentielijst ingevuld. Wat bleek, alle voorstemmers waren present, er was dus geen ontkomen meer aan voor wethouder Ouwendijk.

C8BVI-yXUAIWSpr

Dat concluderende liet hij het niet op een stemming aankomen en hield wijselijk de eer aan zichzelf, tot verbijstering van de vele aanwezigen. Westland onwaardige toestanden die hopelijk snel tot het verleden gaan behoren.

Heb je zelf een vraag ‘an de burgerman bel dan 513186 of stuur een email naar burgerman@kabelfoon.nl