Archive | March, 2017

vraag ‘an de burgerman week 13

29 Mar

voor wie deden we het nu ook alweer?

wat is dat toch met de gemeente Westland … Als je als burger iets wil, krijg je zo’n beetje niks voor elkaar. Ben je een groot bedrijf, dan lijkt het ‘U vraagt, wij draaien’ te zijn. De gevolgen hiervan voor de burgers, je weet wel, de burgers ‘waar we het allemaal voor doen’, zijn van ondergeschikt belang. Een jaartje terug bleek dat al toen we die veel te grote reclameborden opeens in de dorpen kregen. Zat niemand op te wachten. Een windturbine op Honderdland, of zelfs een XL supermarkt midden in Naaldwijk, de gemeente werkt er graag aan mee! Zat ook al niemand op te wachten. Onlangs dan het gedraai van de gemeente om te voldoen aan de wensen van de Rabobank, je weet wel, de bank die de mens centraal heeft staan.

 

Om de Rabobank te helpen aan z’n verplichtingen te voldoen neemt de gemeente de meest vreemde besluiten. ‘Zet dat ding maar op het grasveld naast de Bleijenburgbrug’. Ja, maar dat is toevallig wel de plek waar de Lierenaars op z’n tijd graag een feestje mogen vieren. Niet erg, kappen we gewoon een rij bomen die toch al op omvallen stonden. Toegegeven, de bomen staan schuin, maar zijn zeker niet ten dode opgeschreven. Ze geven ons nu schaduw, lucht en verkoeling, dat is toch ook wat waard zou je denken. Nou, dat soort denken is nog niet echt doorgedrongen ten burelen van de gemeente Westland. Ja, maar straks als de twee nieuwe gemeentehuizen klaar zijn, wordt alles anders. Nou beste mensen, dromen zijn realiseerbaar, ik weet het, maar in dit geval heb ik er toch een hard hoofd in.

Heb je zelf een vraag ‘an de burgerman bel dan 513186 of stuur een email naar burgerman@kabelfoon.nl

Me Rabobankie 2

24 Mar

Rabobank, o Rabobank, wat maak je me nou…. Natuurlijk willen we in De Lier een pinautomaat die 24/7 geopend is, makkelijk zat. Die willen we gewoon op het Oranjeplein, vooral niet op de locatie Bleijenburg. Dat moet de directie van deze bank inmiddels toch wel duidelijk zijn. Toch verscheen vandaag opeens een graafmachine

17362425_1918589908422678_5734997682107506259_n

‘we willen daar geen automaat’ roept zo’n beetje heel De Lier, maar toch lijkt men door te zetten. Lees hieronder de memo van de wethouder, die blijkbaar ook al de Lierse situatie niet echt goed aanvoelt

AAN : de leden van de commissie Ruimte
VAN : wethouder F.C. Rijneveen
C.C. :
DATUM : 24 maart 2017
BETREFT : Pinautomaat Oranjeplein De Lier
 

Aanleiding

In de raadsvergadering van 21 maart jl. zijn twee moties ingediend over de locatie van een nieuwe pinautomaat in De Lier. Dit betreft de locatie nabij ’t Centrum in De Lier direct naast de Bleijenburgbrug. In verband met de continuïteit van de dienstverlening heeft de Rabobank aan haar klanten toegezegd dat de nieuwe pinautomaat half april 2017 in gebruik wordt genomen.

Locatie Oranjeplein

De Rabobank heeft eerder aangegeven dat voor een optimale dienstverlening aan haar klanten een locatie op het Oranjeplein de voorkeur geniet boven die nabij de Bleijenburgbrug. Twee door de Rabobank voorgestelde locaties op het Oranjeplein zijn door de gemeente afgewezen. Dit op grond van ruimtelijke en verkeerskundige argumenten. Op nadrukkelijk verzoek van de Rabobank is vervolgens alsnog naar een aanvaardbare oplossing gezocht. Daarbij is als mogelijke locatie een plek in de directe omgeving van de bovengrondse afvalinzamelpunten naar voren gekomen.

Overleg Rabobank

Woensdag 22 maart is over deze locatie voor het eerst met de Rabobank gesproken. Het wordt gezien als een goed alternatief en dit idee wordt samen met de Rabobank verder uitgewerkt. Dat betekent onder meer het opnieuw aanvragen van een vergunning en de daarbij behorende termijnen. De Rabobank wil, gelet op de toezegging aan haar klanten, niet wachten en opent nu alvast de locatie Bleijenburg.

Goede pinvoorziening in De Lier

Het is zowel de Rabobank als de gemeente Westland er alles aan gelegen om een goede pinvoorziening in de kern De Lier te hebben. Hiermee wordt tevens door de Rabobank voorzien in een operationele pinvoorziening in een bepaald gebied. Dit volgens de afspraken die banken onderling hebben gemaakt. Een pinvoorziening die goed bereikbaar is, 24/7 te gebruiken is en zo dicht mogelijk bij de kern van het centrum ligt.

Nou, daar zijn we dan mooi klaar mee … te hopen is dat de kraanmachinist niet gewoon aan het schaften is, maar dat de oproep van Oranje Comité DeLier effect heeft gehad ….

C7rSfHaW4AAH40Y

vraag ‘an de burgerman week 12

24 Mar

alles gaat naar Naaldwijk

weet je het nog, de grote angst van alle niet Naaldwijkers was dat hun kern het vanaf de eenwording af moest gaan leggen tegen de hoofdstad van het Westland, Naaldwijk. Maasdijk en Honselersdijk waren dat al gewend, maar voor de overige kernen was dit doemscenario een reële bedreiging. Hoe anders kan het lopen … De kern Wateringen lijkt zo’n beetje zelfstandig doorgegaan te zijn. Kwintsheul is in plaats van het stiefkindje van Wateringen, het stiefkindje van Westland geworden. Poeldijk lijkt zowaar op eigen benen te kunnen staan, waar Monster nog een flinke slag te slaan heeft. In De Lier lijkt men nog steeds z’n eigen gang te gaan. Bemoeienis vanuit Westland wordt meestal niet op prijs gesteld. Tot slot ‘s-Gravenzande, met man en macht wordt hier gewerkt aan het nieuwe winkelcentrum, terwijl ook het plein een opknapbeurt krijgt. Tsja, wat gaat dan eigenlijk nog naar Naaldwijk ga je je haast afvragen. De twee nieuwe gemeentehuizen zou je kunnen zeggen, maar dat is zo’n beetje het enige ook. Op Kwintsheul na, kan iedereen z’n dagelijkse boodschappen prima in eigen dorp doen. Daar hebben we Naaldwijk dus ook al niet voor nodig. Wat Naaldwijk nog het meest onderscheid van de andere kernen is het theater de Naald. Daarvoor ga je inderdaad naar Naaldwijk. En vergeet het burgerkantoor van Westland Verstandig niet, ook daarvoor ga je naar Naaldwijk. Tot 1 april in ieder geval dan, want vanaf die datum kun je ook in ‘s-Gravenzande terecht op de plek waar vroeger groenteboer Moerman zat. Ook daar horen we graag wat de Westlanders bezig houdt.

Heb je zelf een vraag ‘an de burgerman bel dan 513186 of stuur een email naar burgerman@kabelfoon.nl

vraag ‘an de burgerman week 11

17 Mar

is dat gewoon water …

wat een loopfeest was het afgelopen zondag weer in het Haagse. Voor de zoveelste keer stond de CPC loop op het programma. Lang geleden liep ik er m’n eerste halve marathon. Fijn voor jou burgerman, maar wat hebben wij daar als Westlanders nu mee, het is tenslotte de Haagse CPC. Klopt helemaal, maar naast het feit dat veel Westlanders deelnemen aan één van de programma onderdelen, is er ook nogal wat Westlandse inbreng bij de ‘hulptroepen’. De drankpost op het 10km punt wordt al jaren bemand door de jeugd van VV Lyra en de Scouting uit datzelfde dorp is zo’n beetje kind aan huis in de finishlocatie op het Malieveld. Toen een paar jaar geleden de vraag kwam ‘pap, kun jij rijden’, was dat gelijk een mooie gelegenheid om zelf weer eens mee te doen met de immens populaire CPC loop. Eerst nog competitief, maar toen ik, als voorbereiding op het mee mogen organiseren van de Westland Marathon, een dagje mee mocht helpen met de scouting was ik verk(n)ocht.FB_IMG_1489303090871

Wat is dat een leuk vrijwilligerswerk. Mensen die stuk voor stuk een geweldige prestatie hebben geleverd mag je na afloop een bekertje water aanbieden. ‘Is dat gewoon water’ krijg je dan als vraag … tsja, zo’n vraag ‘ an de burgerman was eenvoudig te beantwoorden. Dankbaar nam men het bekertje in ontvangst. Om de dorst te lessen of om zich er mee te verkoelen, dat was ons om het even. Nog leuker is het dat de verenigingen die die dag een handje helpen, hier ook nog eens een leuke vergoeding voor krijgen. Het ouderwetse ‘heitje voor een karweitje’ krijgt hiermee een moderne invulling. Zelf vervolgens ook nog de halve marathon recreatief voltooid, dan kom je er ook nog eens achter dat er tientallen Westlanders langs het parcours staan. Dank voor de aanmoedigingen!

IMG-20170313-WA0003

Heb je zelf een vraag ‘an de burgerman bel dan 513186 of stuur een email naar burgerman@kabelfoon.nl

vraag ‘an de burgerman week 10

9 Mar

‘ t mag best wat groener in ‘t Westland

Westland Verstandig en Groen Links zijn samen zo’n  beetje de enige ‘groene’ partijen in de Westlandse gemeenteraad. De overige partijen hebben in de praktijk alleen maar oog voor andere belangen. Bestaand groen, of het nu een bos, een bomenrij of een boom op een schoolplein betreft, blijkt, als het er op aankomt,  simpelweg met een pennenstreek gekapt te kunnen worden. Bezwaarmakers worden vervolgens figuurlijk het bos ingestuurd met de mededeling dat we voor elke gekapte boom er twee terug planten. Alsof een boom van 25 jaar oud te vergelijken valt met 2 stuks jonge aanplant.

Twee praktijkvoorbeelden spelen momenteel in mijn dorp De Lier. De gemeenteraad wordt middels een memo op de hoogte gebracht van het feit dat er voor de plaatsing van een Rabogeldautomaat vijf monumentale bomen op een prominente plek in De Lier geslachtofferd moeten worden. En passant vermeldt men ook maar even dat de bomen toch al op sterven na dood zijn.

 

op sterven na dood ….. ja ja ..

Neem van mij aan, daar wordt het niet groener van. Nog gekker wordt het aan de Lierse Hoefweg. Het voormalig Schefferkamp is een groene oase in het verder zo zoetjes aan volgebouwde Westland. Deels bos, deels grasland is de situatie nu. Kortom, een ideale plek om verder te ontwikkelen als leefbos. Daar zou het daadwerkelijk groener van worden in het Westland. Maar nee hoor, ook hier een memo met een afwijkend voorstel. Kappen dat bos en teruggeven aan de glastuinbouw is het advies. Elders ligt er dan opeens de plicht twee keer zoveel bomen terug te planten. Kan je toch beter het bestaande bos laten staan en wellicht zelfs uitbreiden tot een robuust stuk natuur. Daar gaan we komende tijd mee aan de slag!

Heb je zelf een vraag ‘an de burgerman bel dan 513186 of stuur een email naar burgerman@kabelfoon.nl

Stompzinnigheid ten top

3 Mar

tot m’n verdriet moet ik constateren dat wederom het groen het onderspit moet delven in Westland. Maar liefst vijf bomen gaan we opofferen om het installeren van een Rabo geldautomaat mogelijk te maken. Lees er hier alles over

memo-commissie-ruimte-stavaza-pinbox-de-lier

zo’n beetje iedereen constateert dat de locatie ‘oude graf’ totaal ongeschikt is. Het Oranje Comité De Lier was een onverwachte tegenstander, maar die zijn inmiddels gepaaid met de alternatieve plek op de ‘feestlocatie’ die het normaliter des zomers is. Een geldautomaat is een sta – in – de weg, maar wat denk je van die bomen. Nou ik denk dat die bomen er prachtig staan. Ze zorgen voor lekker wat zuurstof, verkoeling, vangen fijnstof en wat te denken van de vele vogels die zich er bijzonder goed thuis voelen!

 

Dit stukje heilige grond in De Lier moet er keer op keer aan geloven. Tien jaar terug moest er opeens een appartementengebouw komen ter markering van het centrum …. pfffff leuk verzonnen van het Westlandse college van B&W, maar daar zat niemand op te wachten in De Lier. Onlangs nog plannen om de oude haven ‘in ere’  te herstellen. Alsof de bestaande parkeerplek totaal overbodig zou zijn. Nu weer het volgende onzinnige plan, wat ook nog eens een aanslag op het groen in De Lier betekent. En dan te bedenken dat zowel Rabobank als de gemeente Westland de mond altijd vol hebben als het gaat over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De Lierenaars willen een geldautomaat dichtbij. Dichtbij het centrum van het dorp. Niet bij verenigingsgebouw ‘t Centrum. Te hopen valt dat daar het misverstand is ontstaan ……..

in de herkansing

1 Mar

vorige week dekte in de papieren editie van vraag ‘an de burgerman de titel de lading niet. Foutje, moet kunnen 😉 Deze week klopte het gelukkig weer als vanouds. Grappig genoeg is de inhoud alleen maar actueler geworden.

column

Niet alleen in Kwintsheul, ook in m’n eigen dorp De Lier is er gedoe rond de Rabogeldautomaat. Op ludieke wijze werd hieraan uiting gegeven tijdens de carnavalsoptocht. Woensdagochtend vroeg leek de geldautomaat er al te staan. Krijg je vast een idee hoe zoiets de omgeving opfleurt. Denk zelf dat ik één van de eerste ‘klanten’ was. c5zmtklwmaa1r9w