Archive | February, 2017

vraag ‘an de burgerman week 8

23 Feb

me Rabobankie …

ja mensen, ik heb m’n column deze week maar eens een Westlandse titel gegeven. Ben je in ‘t Westland groot gegroeid dan ben je bekend met een aantal iconen zoals daar zijn de bloemenveiling, de kassenbouwers of de Rabobank. Ze waren er altijd al, ‘t enige is dat ze af en toe van naam veranderen. De CCWS heet tegenwoordig Royal FloraHolland en de tegenwoordige Rabobank kennen oude mensen nog als de Boerenleenbank. Had je als kleine jongen wat geld gespaard in je spaarpot, bracht je deze naar ‘de bank’ in je eigen dorp alwaar het getelde geld letterlijk bijgeschreven werd op je spaarbankboekje. Had je wat geld nodig ging je met datzelfde boekje naar de bank en kreeg je het benodigde geld zo mee, zonder afspraak nog wel! Tijden veranderen echter. Wat je vervolgens ziet is dat het ene bedrijf daar beter mee om weet te gaan dan het andere. Sommige verdwijnen, waar andere juist weer kansen zien. Niks erg, ook dat is van alle tijden. Beetje verdrietig wordt het wel als je je na al die jaren nog steeds profileert als ‘de bank dichtbij’, terwijl je in de praktijk steeds verder van de burgers af komt te staan. Dieptepunt van het afgelopen jaar is wel de verwijdering van de geldautomaat in Kwintsheul. De burger, lees klant, lijkt er niet meer toe te doen. De Rabobank investeert veel geld in het Westlandse, waar het tuinbouwontwikkelingen betreft, maar de gewone man wordt aan zijn lot overgelaten. Een geldautomaat hoort toch bij de basisvoorzieningen van een dorp. Als Rabobanklid van het eerste uur schaam ik me zo’n beetje voor het huidige beleid. Kom op Rabobank, vergeet de mensen niet die je groot gemaakt hebben

Heb je zelf een vraag ‘an de burgerman bel dan 513186 of stuur een email naar burgerman@kabelfoon.nl

vraag ‘an de burgerman week 7

23 Feb

lange adem

het zal zo’n tien jaar geleden zijn dat ik voor het eerst hoorde over vispaaiplaatsen. Gezeten in een Delfts collegebankje naast Bas Verkerk kregen we aldaar uitleg over de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Als mogelijkheid om met name de ecologische waterkwaliteit te verbeteren werd die dag aanbevolen Natuurvriendelijke oevers (NVO’s) en vispaaiplaatsen aan te leggen. Dat laatste was vooral bedoeld om de snoek een handje te helpen. Meer snoeken betekent simpelweg minder woelvissen, helderder water, meer plantengroei, kortom een grotere biodiversiteit zo is de verwachting. Bas en ik keken elkaar vragend aan en daarop besloot ik dan maar de vraag te stellen hoeveel ruimte zo’n snoekpaaiplaats in beslag zou nemen. Dat bleek al snel in de honderden vierkante meters te lopen. Een paar jaar later bleek dat een weiland bij de Zeven Gaten in De Lier, aangekocht door het Zuid-Hollands landschap via de crowdfundingsactie ‘dicht het gat’, relatief makkelijk om te bouwen was tot vispaaiplaats. Zo gezegd, zo gedaan en drie jaar geleden was ik zowaar getuige van de opening van dit ware visparadijs. Door omstandigheden wordt de paaiplaats echter deze week pas echt in gebruik genomen. Een aantal dit weekend door sportvissers gevangen snoeken zal uitgezet worden in het ondergelopen weiland. Met een maand of drie weten we of Valentijnsdag voor de snoeken tot iets moois geleid heeft. Hun nageslacht zal na een paar jaar vanzelf terugkeren naar hun geboortegrond, zodat uitzetten niet meer nodig zal zijn. Ondertussen houden we oogje in het zeil!paaiplaats

vraag ‘an de burgerman week 6

8 Feb

off topic

onlangs kwam in de Westlandse gemeenteraad de herinrichting van het ‘s-Gravenzandse marktplein aan de orde. Wel of geen doorgaand verkeer behouden, maar ook de vraag wat te doen met het door Ingrid Rollema gemaakte beeld van gravin Machteld. De één wist nog wel een grasveldje achteraf, terwijl de ander onomwonden vond dat Machteld moest blijven. ‘s-Gravenzandse kindertjes hebben nota bene hun vingerafdrukken toendertijd nog in het beeld mogen drukken. In De Lier herinner me zo’n zelfde soort beleving bij het decoreren van het tunneltje onder de N223. Kinderen van het toenmalige jongerencentrum de Garage mochten de beschildering na afloop  ‘ondertekenen’  met een handafdruk. Hoe leuk is dat!

In de gemeenteraad zit Lierenaar Pieter Hoogerbrugge naast mij. Tijdens de beraadslagingen over gravin Machteld vroeg hij zich af hoe het toch met het beeld  van het Lierse Druivenmeisje vergaan zou zijn. Beetje off topic natuurlijk zoals dit tegenwoordig zo mooi heet, maar die vraag liet me niet meer los. Het druivenmeisje is zelfs één van de vier kaarten van De Lier in het kwartetspel Rondje Westland. Dag later via twitter maar eens bij de gemeente navraag gedaan over het lot van dit beeld van Adri Blok. Al snel kwam de beantwoording. Het Druivenmeisje is tijdelijk opgeslagen en wordt na realisatie van de nieuwbouw weer teruggeplaatst op het plein.

druivenmeisje

Kijk, daar word je dan toch weer even blij van. Nog leuker is dat ik je ook nog kan melden dat het oude gemeentewapen in de nieuwe gevel teruggeplaatst gaat worden. En ja, ook de Leilinden blijven staan. Mooi te zien dat we het goede uit het verleden meenemen naar het toekomstige heden. Voor de liefhebbers onderstaand nog de planning van één en ander …

gjm

vraag ‘an de burgerman week 5

6 Feb

alles heeft twee kanten …

ach guttegut, de sfeer in de gemeenteraad is nog steeds prut. Nu is de gemeenteraad gelukkig slechts het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur van de gemeente is in handen van het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). Gelukkig zijn die bijzonder tevreden over zichzelf. Ondanks alle tegenwerking van een deel van de democratisch gekozen gemeenteraad weten ze toch optimaal te presteren, een compliment waard zou je welhaast zeggen. En toch ga ik die hier niet uitdelen en wel hierom: al jaren denkt B&W het gelijk aan eigen zijde te hebben. Al jaren komen slechts dichtgetimmerde ‘voorstellen’ richting de gemeenteraad, waarvan vooral niet verwacht wordt, dat raadsleden die ‘voorstellen’ verbeteren of wat dan ook. De partijen die het college van B&W ondersteunen vinden alles best en de andere partijen mogen best ergens wat van vinden, maar daar wordt helaas nooit wat meegedaan. Tsja, en dan komt het gekissebis in de gemeenteraad het college van B&W natuurlijk maar wat goed uit. Zij staan hier tenslotte vér boven. Dat beeld versterk je vervolgens met een uitgekiende communicatiestrategie via media die jezelf in handen hebt, zoals daar zijn de gemeentepagina’s, Westland report bij de WOS enzovoorts zou ik haast zeggen. Mijn partij Westland Verstandig laat middels deze column en flink wat advertorials in de diverse huis aan huis bladen je het andere geluid horen. Bij ons staat het burgerbelang voorop, wat betekent een voorstel voor de burgers, hoe kunnen we het burgerbelang het beste borgen. Dat is en blijft ons uitgangspunt. Daar mag je ons dan ook op blijven aanspreken.