Archive | January, 2017

vraag ‘an de burgerman week 4

29 Jan

Nattigheid

Om te voorkomen dat je ‘nat gaat’ moet je maken dat je weg komt. Ondanks het heerlijke schaatsijs van de afgelopen week, wachten een aantal Westlandse wethouders er liever niet op dat ze er doorheen zakken. Onze twee communicatiespecialisten,  Weverling en el Mokaddem  maakten kort na elkaar bekend dat ze het in bestuurlijk Westland voor gezien houden. De één na de ander verlaat het zinkende schip hoor je op straat, terwijl de heren zelf aangeven dat ze zo’n beetje eigenhandig Westland weer op de rit hebben gekregen. Tsja, net als in de rest van Nederland gaat het met de ‘elite’ inderdaad weer een stuk beter. Helaas merken de burgers van Nederland én Westland daar verrekte weinig van. Zij krijgen op de een of andere manier daarvan slechts de rekening gepresenteerd.

Met de ‘elite’ zal het dan wel goed gaan, maar de winkelcentra blijven vooralsnog een dooie bedoening in Westland. Wat te denken van de oproep om winkelcentrum de Tuinen in Naaldwijk te verrijken met een Action?! Dan moet je toch wel heel wanhopig zijn. Alsof er in het ‘buitengebied’ al niet genoeg leegstaat. Natuurlijk zien zowel Weverling als el Mokaddem dit ook wel. Voordat ze op hun daden kunnen worden beoordeeld door de bevolking, geven ze er allebei de voorkeur aan de eer aan zichzelf te houden. Weverling zo’n beetje per direct en el Mokaddem tot aan de verkiezingen. Als kiezer kun je maart volgend jaar dus slechts de partij waarvan ze afkomstig zijn een signaal geven. Verstandige alternatieven zijn er gelukkig genoeg in Westland!

Heb je zelf een vraag ‘an de burgerman bel dan 513186 of stuur een email naar burgerman@kabelfoon.nl

vraag ‘an de burgerman week 3

20 Jan

knallend het nieuwe jaar in …

hé burgerman, we zitten al in de derde week van januari hoor, knallen deden we een paar weken terug!  Tsja klopt als een (carbid) bus, maar ik doelde op de BonteHaasloop van afgelopen zondag. Die was op diverse fronten knallend. Natuurlijk was er het startpistool, die het lopersveld wegschoot. Knallen deden ook de snelle lopers die ondanks de gladdigheid zo’n beetje volgas de Woudsepolder indoken. De grootste klapper werd na afloop bekend gemaakt. De honderden lopers bleken met de twee BonteHaaslopen van dit seizoen ruim 4500 euro voor het goede doel bij elkaar gelopen te hebben. Dat goede doel was in dit geval het Hospice Beukenrode. Al met al een prima opening van het goede doelen seizoen. Ga je je haast afvragen of er ons dit jaar nog meer vuurwerk te wachten staat.

 

Op landelijk politiek gebied staan er verkiezingen voor de tweede kamer op het program. De lokale politieke partijen, zoals bijvoorbeeld mijn partij Westland Verstandig, hebben daar verder geen bemoeienis mee. Hooguit ben je geïnteresseerd in eventuele verschuivingen in het politieke landschap. Behouden de traditionele partijen hun zetels of moeten zij een deel daarvan inleveren bij één van de vele nieuwkomers. Over een paar maanden weten we het! Echt veel verschil zal het voor het Westland sowieso niet uitmaken. Daarvoor moeten we nog een jaartje wachten op de gemeenteraadsverkiezingen. Het moment waarop je stem weldegelijk het verschil kan maken. Waar veel andere partijen nog slechts ‘op de winkel passen’ blijft Westland Verstandig ook komend jaar het burgerbelang voorop stellen.

Heb je zelf een vraag ‘an de burgerman bel dan 513186 of stuur een email naar burgerman@kabelfoon.nl

vraag ‘an de burgerman week 2

16 Jan

van het één komt het ander

in Naaldwijk is de burgerman ‘ de man van de vrouw van de Bladwijzer’. Diezelfde vrouw heeft in de haven van WSV Westland een scheepje liggen ter ontspanning en vermaak. Je raadt vast wel wie dat scheepje mag onderhouden … In de kantine van de haven hangt een AED apparaat. Je weet wel, zo’n ding dat je als de wiedeweerga nodig hebt bij hartfalen. Nu ‘vertelt’ zo’n apparaat nadat je het hebt aangezet wel wat je moet doen, maar verstandiger is natuurlijk dat je goed voorbereid bent. Met z’n allen op cursus dus. Vervolgens worden er op je werk BHV-ers gezocht (Bedrijfs Hulp Verleners). Reanimeren is daar ook onderdeel van dus ook die cursus met succes gevolgd. Het gehalte EHBO van een BHV cursus is fors, maar voor de zekerheid vervolgens ook het EHBO diploma behaald. Met al die kennis en vaardigheden is het natuurlijk niet gek dat je vervolgens de vraag krijgt of je burgerhulpverlener wilt worden. Appje geïnstalleerd van Hartveilig wonen en vervolgens wacht je op een reanimatie oproep, waarvan je natuurlijk hoopt dat ‘ie nooit zal komen. Ging maanden goed, het bleef stil. Zo stil zelfs dat je denkt ‘werkt dit systeem wel’. Inmiddels kan ik bevestigen dat het systeem weldegelijk werkt. Wat helaas niet werkte was mijn mobiele telefoon. Alle geluiden van berichtjes stonden uit, zodat ik de oproep veel te laat las. Alle geluiden aan is ook de oplossing niet. De telefoon is nu zo ingesteld dat alleen bij sms berichten een geluid te horen. Dan weet je tenminste gelijk waar je aan toe bent. Elke seconde telt tenslotte!

Heb je zelf een vraag ‘an de burgerman bel dan 513186 of stuur een email naar burgerman@kabelfoon.nl

vraag ‘an de burgerman week 1

13 Jan

een nieuw jaar, nieuwe kansen ….

2017

ja mensen, ook dit jaar beginnen we weer met positieve gedachtes. Denken in kansen, hoe klein ze soms ook zijn. Als Westlander van 50 jaar oud een baan zien te vinden dit jaar, als volksvertegenwoordiger gehoord te worden in de gemeenteraad of als dat er met jou als burger, nu eens wel rekening gehouden wordt. Dromen blijven realiseerbaar, daar ben ik nog steeds van overtuigd. Dat is ook mijn drijfveer om ook dit jaar weer enthousiast aan de slag te gaan in Westland én Delfland. Hoewel in de Westlandse politiek samenwerken nog niet echt wil lukken, zie je om je heen steeds meer voorbeelden waar samenwerking wel degelijk vruchten afwerpt. Waar serieus geluisterd wordt naar elkaar is de kans hierop het grootst.

De eerste vraag ‘an de burgerman is inmiddels ook alweer binnen.  Lopend ter hoogte van zwembad de Hoge Bomen in het Naaldwijkse kreeg ik de vraag waar de handbal was. Moet eerlijk zeggen dat een direct antwoord daarop van mij uitbleef, maar gelukkig bracht een belletje uitkomst. Burgerman’s wisseling van het jaar verliep overigens rustig, wat dat betreft zijn we er in mijn dorp De Lier de laatste twintig jaar flink op vooruit gegaan. Het grote vreugdevuur van weleer heeft plaatsgemaakt voor een groot aantal vuurkorven of -tonnen bij de mensen thuis. Verstandig genoeg kiest men er dus voor oud en nieuw te vieren in huiselijke kring en dat bevalt iedereen prima! Zondagmorgen reed bij ons de gemeentelijke reiniging ook al weer voor om de laatste vuurwerkresten te verwijderen, zodat we ook op dat gebied weer met een schone lei kunnen beginnen!

Heb je zelf een vraag ‘an de burgerman bel dan 513186 of stuur een email naar burgerman@kabelfoon.nl

vraag ‘an de burgerman week 52

2 Jan

l’histoire se répète …

ja mensen, naast een mondje Engels en Duits heeft deze Westlandse jongen ook nog kennis van wat Franse woorden en gezegdes. Echt ingewikkeld is de vertaling natuurlijk nu ook weer niet; histoire staat voor historie en répète voor repeteren. Letterlijk vertaald betekent het niks meer dan dat de geschiedenis zich herhaalt. Met een paar puntjes erachter is het een min of meer berustende of relativerende verzuchting. Ik kwam tot die verzuchting na het lezen van de oud en nieuw column van vijf jaar geleden.

Samenwerken was het centrale thema in de nieuwjaarsrede van burgemeester van der Tak. In een heerlijk volle oude kerk in Naaldwijk keek de burgemeester even terug op 2011 en duidde vervolgens z’n verwachtingen voor 2012. Samenwerken staat daarbij voorop. Nou, dan ben je bij Westlanders aan het goede adres. Wij doen hier zo’n beetje alles al samen, het lijkt in onze genen te zitten. Van ‘onze’ kant uit komt het dus wel goed, daar heb ik alle vertrouwen in.

Een eerste stap om de mooie woorden van de burgemeester inhoud te geven zal dan ook van het college zelf moeten komen. Toon nu eens daadwerkelijk interesse in wat de Westlandse bevolking of zelfs hun volksvertegenwoordiging ergens van vindt. Ga niet stomweg elk eigen voorstel lopen verdedigen en doordrukken, maar betrek gemeenteraad én bevolking nu eens bij zaken die eenieder aangaan. Pas dan krijgt samenwerking écht een kans……..

Innige samenwerking met het bedrijfsleven is er inmiddels wel, maar verstandige burgers die mee willen doen, die doen er nog steeds niet echt toe. Eindigen we dit keer maar eens met een oud Latijns gezegde ‘non blaterare, sed polire’. Dat zou onze burgemeester toch aan moeten spreken!