Archive | December, 2016

vraag ‘an de burgerman week 51

29 Dec

Kerstgedachtes

Burgerman’s laatste vergadering dit jaar was er een in het Delflandse. Het betrof de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland. De meeste vergaderpunten waren in de commissies al uitgediscussieerd, die konden dus als hamerstukken snel afgetikt worden. Over het enige bespreekstuk werden we het ook al snel unaniem eens, zodat we na een uur al aan het behandelen van de zogenaamde kerstmotie konden beginnen. Vorig jaar was dat een oproep richting het dagelijks bestuur om mee te doen met Battle of the beach. Wie z’n bouwwerk is het best bestand tegen de opkomende vloed? Wat een feest voor diverse groepen acht uit de regio was dat zeg. Dit jaar betrof het een oproep om daarvoor geschikte percelen van Delfland in te zaaien met inheemse bloemzaden, zodat de bijen meer kans hebben te overleven in onze steeds grijzer wordende omgeving. Namens mijn fractie aldaar, AWP Delfland, mocht ik onderstaande motie mede indienen en toelichten

eindejaarsmotie-2016-wn-awpd-pvda-pvdd .

 

Na het uitwisselen van wat argumenten voor en tegen werd ook de motie unaniem aangenomen. Wat een genot om in zo’n harmonieuze omgeving  te mogen vergaderen.

Wat een contrast ook met het vergaderen in de gemeente Westland. Mijn partij Westland Verstandig wil meedenken en meepraten over beleidsvoorstellen, maar dat wordt in de meeste gevallen niet echt op prijs gesteld. Het dagelijks bestuur van Westland bepaalt het beleid liever zelf en ziet meedoen en meepraten van de oppositiepartijen slechts als een aanval daarop. Dan kan je alleen nog maar een verdedigingsmuur optrekken. Lijkt me een mooie kerstgedachte om die volgend jaar maar eens te gaan slechten.

vraag ‘an de burgerman week 50

22 Dec

mantelzorg

lang geleden, bij de opening van het inmiddels alweer gesloten Zorgloket in De Lier had men Hannie van Leeuwen weten te strikken voor wat openingswoorden. Van de vele overdenkingen die ze met ons deelde is me er één goed bijgebleven. ‘We moeten ons samen wel afvragen hoe we de zorg betaalbaar kunnen houden’. Achteraf gezien toch wel historische woorden, want vanaf die datum leek het zo’n beetje bergafwaarts te gaan met de zorg in ons land. Op zich niet zo vreemd als je constateert dat diezelfde zorg soms over the top was. Al veel eerder, in de jaren zeventig, hadden anderen geconstateerd dat totaal professionaliseren van de zorg onmogelijk zou zijn. Kortom, het vrijwilligerswerk op dit gebied is keihard nodig. Zorg voor hulpbehoevenden door naasten noemt men mantelzorg. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.

Ook in onze gemeente Westland wordt deze vorm van vrijwilligerswerk terecht zeer gewaardeerd. Gezien onderstaand artikel vraagt het nogal een en ander van je …

mantelzorg

Erkende mantelzorgers kunnen,  in 2017 dan ook een extraatje verwachten van 100 euro als blijk van waardering. Sta je bij de gemeente bekend als mantelzorger dan maak je sowieso aanspraak op dit extraatje. Kennen ze je nog niet, dan moet je eerst even een formulier invullen om te beoordelen of je voor het extraatje in aanmerking komt. Ongetwijfeld is de eerste groep verreweg het grootst en dan rijst natuurlijk de vraag waarom deze mensen de 100 euro niet gewoon automatisch overgemaakt krijgen, in plaats van deze verplicht aan te moeten vragen. Scheelt een hoop gedoe voor mensen die toch al genoeg aan hun hoofd hebben en geeft ook nog eens minder rompslomp voor de gemeente. Scoren we op ´t einde van het jaar ook nog eens wat punten op het gebied van deregulering!

in één keer naar het aanvraagformulier? Klik dan op onderstaande link!

https://www.mantelzorgwestland.nl/mantelzorg/aanvraagformulier-mantelzorgwaardering-2017

Voortvarend Westland

17 Dec

 

voortvarend-westland

in samenwerking met Jan en alleman die met vaarrecreatie te maken hebben brengt de gemeente Westland met regelmaat de nieuwsbrief Voortvarend Westland uit. Omdat de vaarwegen natuurlijk niet ophouden bij de gemeentegrenzen worden ook ‘nieuwtjes’ uit omliggende gemeentes gepubliceerd. Mooi initiatief! Klik op onderstaande link om de december editie te lezen.

voortvarend-westland-dec-2016

vraag ‘an de burgerman week 49

7 Dec

Wie zoet is …

ja, ja mensen, het is weer december. De tijd van Sinterklaas en Kerstfeest. Pakjesavond heb je waarschijnlijk al achter de rug, want afgelopen weekend stond natuurlijk in het teken van Sinterklaas. In een van zijn liedjes komt voor ‘ wie zoet is krijgt lekkers! Nou zijn ze in Kwintsheul al vijf jaar zoet, maar het lekkers wordt ze nog steeds onthouden. Sterker nog, het een na het ander wordt hun afgenomen. Voor jong, maar vooral ook oud, is het maar wat fijn dat er bij de oversteekplaats verkeerslichten staan. Dat zal iedereen beamen, maar toch zijn ze weggehaald. De enige geldautomaat in het dorp staat ook op de nominatie te verdwijnen en voor de kerstinkopen zullen de Heulenaren ook dit jaar toch echt naar een andere kern moeten gaan. Op vragen in de gemeenteraad gaf de wethouder als antwoord dat het verdwijnen van de verkeerslichten te maken heeft met de herinrichting van het centrum. Die herinrichting gaat sowieso door, onafhankelijk van de verdere ontwikkeling wat betreft welke supermarkt dan ook. Dat is in ieder geval positief nieuws. Als de Rabobank nu ook nog bekend maakt de geldautomaat pas weg te halen als er in de supermarkt een nieuwe verschenen is, kan Kwintsheul iets rustiger het nieuwe jaar tegemoet zien.

 

meer weten over de herinrichting en dergelijke, kom dan naar de infoavond donderdag 8 december van 19 tot 20.30 uur in de Andreashof  De uitnodiging zit onder deze link:

16-0237723

vraag ‘an de burgerman week 48

2 Dec

heel Holland zakt …

In het Westland staan Maasland, Schipluiden en De Lier bekend om hun slappe bodem. Waar de ondergrond in andere Westlandse kernen redelijk stabiel is, is een zakkende bodem in de eerst genoemde drie dorpen zo’n beetje een gegeven. Toen De Lier onderdeel uit ging maken van de gemeente Westland heb ik daar in de commissie openbare werken dan ook specifiek aandacht voor gevraagd. Het betekent gewoon dat in De Lier meer aandacht besteed moet worden aan het straatwerk. Gelukkig is dit niet in alle wijken gelijk. Onder andere de Bomenwijk, en dan vooral de Eikenhof, kent echt gigantische zakkingsproblemen. Simpelweg ophogen met zand lost dit slechts tijdelijk op. In samenspraak met bewoners en aannemers is de gemeente op zoek gegaan naar een meer duurzame oplossing. Er ging wat tijd overheen, maar komend jaar zal dan toch gestart worden met een zogeheten pilot in de Eikenhof. Zo’n beetje alles gaat eruit, leidingen worden vervangen en in plaats van met zand gaat men nu de boel met een laag piepschuim ophogen. Dat weegt natuurlijk veel minder en de verwachting is dan ook dat het daarna over is met de extreme verzakkingen. Kan daarna bekeken worden of dit ook op andere plaatsen toegepast kan worden. De fractie van Westland Verstandig zal dit proces nauwkeurig blijven volgen. Gelukkig worden de bewoners goed ‘meegenomen’ in het hele proces!