Archive | November, 2016

vraag ‘an de burgerman week 47

29 Nov

droge voeten en meer ….

ruim anderhalf jaar geleden heb je je stem uit kunnen brengen tijdens de waterschapsverkiezingen. Samen met Jan de Nooy heb ik campagne gevoerd voor de Algemene Waterschapspartij (AWP). Dankzij de steun, lees stemmen, van velen wist AWP Delfland vier zetels te bemachtigen. Jan’s vierde plek op de lijst gaf daarmee direct toegang tot de Verenigde Vergadering (VV) van het Hoogheemraadschap Delfland. De vijfde plek die mij, Leo Boekestijn, toebedacht was betekende dat ik plaats moest nemen in de wachtkamer, als een soort eerste reserve. Gelukkig mochten de nummers vijf, zes en zeven al wel aan de slag als commissielid. Inhoudelijk praat je dan mee over alle zaken aangaande droge voeten en meer, de beslissingen worden echter genomen in de VV. Door de verhuizing van Guido van der Wedden kwam er plots een plek vrij. Afgelopen donderdag is die weer opgevuld door mijn persoontje.

img_7479

Mijn plek in de commissie zal ingenomen worden door de uit Delft afkomstige Poul de Haan. De AWP fractie is daarmee weer compleet. Het ‘meer’ in ‘droge voeten en meer’ staat voor rioolwaterzuivering, watersysteem en waterkwaliteit. Het is in het Westland vooral dat laatste punt waar nog het nodige aan gedaan moet worden. Met z’n allen mogen we best wat waterbewuster worden. Wat dat betreft heb je als inwoner van De Lier helaas wel een voorsprong op gebieden waar wateroverlast minder aan de orde is geweest.

vraag ‘an de burgerman week 46

16 Nov

de begrotingsvergadering

Dé vergadering in de gemeente Westland die gegarandeerd een volle publieke tribune oplevert. Dé vergadering waar keuzes gemaakt worden. Dé vergadering die er toedoet dus. Nou je snapt het al, ik probeer je te enthousiasmeren voor de langst durende vergadering van het jaar, de begrotingsvergadering. De eerste meevaller voor jou is dat de vergadering al heeft plaats gevonden. Een vergadering waar de ‘uitslag’ op voorhand al vast stond en die toch nog zo’n tien uur duurde. Op zich al een prestatie zou je zo zeggen. ‘Boekestijn Boekestijn, hoe hou je dat toch vol’ zie ik je nu al denken. Nou, dat is ook precies wat ik na vijf minuten al op twitter plaatste ‘ik trek het nu al niet meer’.

knipsel

Deels komt dat natuurlijk omdat de ‘uitslag’ inderdaad van tevoren al vast stond. De begroting bevat namelijk helemaal geen keuzes. Het is een door het college van B&W opgesteld dictaat, wat als vanzelfsprekend ondersteund wordt door de politieke partijen die datzelfde college in het zadel geholpen hebben. ‘Geen keuzes, maar met moties en amendementen kunnen voorstellen toch gewijzigd worden’… Dat is in de gemeentepolitiek een goed gebruik, maar dat ‘werkt’ alleen maar als er daadwerkelijk gekeken wordt naar de inhoud van de moties dan wel amendementen. In Westland kijkt men slechts van wie de moties of amendementen vandaan komen. Komen ze van de oppositiepartijen, dan zijn ze steevast overbodig, komen ze van de coalitiepartijen, dan worden ze zowat blindelings overgenomen. ‘Maar er is toch wel iets positiefs te benoemen burgerman’? Jazeker, het heeft even geduurd, een jaar of acht om precies te zijn, maar nu viel toch echt te lezen in de begroting dat het college (eventuele) inzet van mediation overweegt bij burenconflicten. Daar kan het in het Westland alleen maar gezelliger van worden!

vraag ‘an de burgerman week 45

16 Nov

van uitstel komt afstel

afgelopen donderdagavond stond een vergadering van de werkgroep leefomgeving op de agenda.

Dat is een onderwerp dat de burgerman bijzonder interesseert. Erop af dus. Het eerste teken dat er wat fout zat, was dat ik mijn autootje wel erg makkelijk kwijt kon. Als dan de deur van het gemeentehuis ook al niet open gaat weet je genoeg: de vergadering gaat niet door. Even navragen   leverde op dat een en ander uitgesteld was. Kan gebeuren. Nu vind ik zelf niets leuker dan bedreigingen ombuigen in kansen. Dus niet onverrichter zake huiswaarts keren, maar even kijken wat er die avond nog meer op de, in dit geval culturele, agenda staat. Bleek dit alsnog mijn geluksavond. In de Cultuurschuur, je weet wel, dat huiskamertheatertje aan de Zwartendijk te Monster, trad cabaretier Pieter Jouke op.

Zit je opeens met een klein publiek bijna anderhalf uur te genieten van een heerlijke try-out van zijn nieuwe programma ‘Dingen die ik dacht’. Daarna nog even gezellig na zitten praten ook, het kan allemaal in de Cultuurschuur. Deze avond kon niet meer stuk en de vergadering over de Leefomgeving houd ik nog tegoed! Zaterdagavond was mijn partij Westland Verstandig nog aanwezig bij de huiskamerconcerten in Poeldijk. Wij van Westland Verstandig zijn cultuurliefhebbers, dat moge duidelijk zijn. Al helemaal als je de artiesten bijna aan kan raken. Lang leve de kleinschaligheid zou je haast zeggen …

vraag ‘an de burgerman week 44

16 Nov

feestje vieren

 

hoe zwart zwarte Piet mag zijn is een discussie waar ik me nu eens lekker niet mee bezig ga houden. ‘Lekker makkelijk’ zegt de één, ‘lekker belangrijk’ zegt de ander. Wat ons niet kan ontgaan is de opkomst van Halloween. Ruim tien jaar geleden ‘overgekomen’ uit Amerika, blijkt dat wij ook wel raad weten met dit verkleedfeestje.

img-20161028-wa0003

In ‘t kader van ‘we leven sober, maar we vieren alles’, past dit gebeuren uitstekend in de Westlandse feesttraditie. De oorsprong van dit feest ligt echter niet in Amerika.  Op 31 oktober vierden de Kelten de afsluiting van het Keltische jaar en de start van een nieuw jaar. Vroeger verkleedden mensen zich op 31 oktober om de zielen van de overledenen af te schrikken. Zo voorkwam men dat deze bezit namen van de levenden. Hoe lelijker je verkleed was, hoe moeilijker het voor de geesten was om iemand te herkennen.

Zo zie je dat bijgeloof en geloof niet veel van elkaar verschillen, want op dezelfde datum als Halloween wordt in Nederland ‘Allerzielen’ en ‘Allerheiligen’ gevierd. Ook dit is een viering waarbij wordt stilgestaan bij alle mensen die zijn overleden. De oorspronkelijke gedachte van Halloween is inmiddels in de vergetelheid geraakt. De nadruk ligt nu vooral op het griezelen en gezellig samenzijn. In diverse Westlandse dorpen was het vrijdagavond een drukte van belang. Een beetje griezelig was het wel, zo in ‘t donker, maar gelukkig zat het weer mee, Nu maar hopen dat dit feest niet ten onder gaat aan het gedoe rond de crimiclowns.

 

vraag ‘an de burgerman week 43

11 Nov

burgerbelang voor gemeentebelang

‘k weet niet hoe het jou vergaat, maar bij mij ontstaat steeds meer het gevoel dat de burgers in Westland er niet echt meer toe doen. Het gemeentebelang zou natuurlijk het burgerbelang moeten zijn, maar dat uitgangspunt heeft dit college van Burgemeesters en Wethouders (B&W) bepaald niet voorop staan. Schaamteloos worden we uitgeleverd aan welk bedrijf dan ook omdat er links of rechts een paar centen binnen te halen te zijn om de gemeentelijke begroting nog enigszins aantrekkelijk te doen lijken. Het strand volplempen met strandhuisjes levert de gemeente wellicht enkele tienduizenden euro’s per jaar op, maar geen Westlandse burger die daarvan profiteert. Sterker nog, de meeste Westlandse burgers zitten helemaal niet te wachten op een volgebouwd strand. Op veel kleinere schaal, maar minstens zo irritant, lijken we nu ‘vast te zitten’ aan de achterlijk grote reclamezuilen midden in onze dorpskernen. Ook hier liet B&W zich slechts leiden door het geldelijk gewin. Spijt achteraf werkt blijkbaar ook al niet, want de angst voor een schadeclaim is zo groot dat we, alweer volgens B&W, voorlopig met die reclamezuilen opgescheept blijven zitten. Westland zat al een keer in het populaire televisieprogramma ‘kannie waar zijn’, maar veel geleerd hebben ze daar niet van. Een en ander is natuurlijk allemaal het gevolg van de bestuursstijl van dit college van B&W. Het ouderwetse ‘wij weten wat goed voor u is’ straalt er vanaf. Westland Verstandig gaat er vanuit dat de burgers zelf best weten wat goed voor hen is. Die stem laten we dan ook doorklinken in de gemeenteraad.