Archive | July, 2016

800

27 Jul

ja beste mensen, onderstaande ‘luchtige’ column mocht ik opslaan als nummer 800. Een taart waard in ieder geval wat betreft de redactie van Groot Westland. Het lokale nieuws- en advertentieblad  waar de column vraag ‘an de burgerman wekelijks in verschijnt.

taart

juli 2000 verscheen column nummer 1 in Groot De Lier oplage 4000. Groot De Lier werd in 2007 opgenomen in Groot Naaldwijk, waardoor de column opeens in 20.000 huishoudens te lezen was. In 2009 werd opnieuw doorgepakt, opgeschaald of hoe je dat ook noemt. Groot Naaldwijk werd Groot Westland. De oplage ging daardoor richting 50.000 stuks. Je kan dus gerust stellen dat de column in veel huishoudens gelezen kan worden. Een vaste plek in de krant met wekelijks dezelfde foto zorgt zelfs voor herkenning  ‘op straat’, wat natuurlijk hardstikke leuk is. Rest mij niets anders dan vooral de mensen te bedanken die de vragen ‘an gesteld hebben en natuurlijk de redactie van Groot Westland en de penningmeester van Westland Verstandig die de publicatie wekelijks mogelijk maken.

Op naar 801 …

vraag ‘an de burgerman week 30

27 Jul

Go burgerman Go!

En ja hoor, daar ging burgerman Leo Boekestijn. Kids hadden in no time programmaatje van internet gehaald om Pokemon Go te spelen. Tsja, je moet als volksvertegenwoordiger dan wel als ouder wel een beetje weten waar men mee bezig is.

Handleidingen doen we als man natuurlijk niet aan, dus proefondervindelijk maar ontdekken wat het ‘spel’ inhoudt. Al snel zit je op de fiets, half kijkend op je schermpje, half lettend op het verkeer, stoppen waar het kan en spelen dat spel. Onderweg doken volstrekt willekeurig allerlei fantasiebeesten op, maar ook aan het educatieve was gedacht, getuige de vele bezienswaardigheden waar ook al punten gescoord konden worden. Zelfs een rondje Prinsenbos maakte deel uit van mijn ontdekkingsreis in deze nieuwste jeugdrage. Aldaar liep ik starend op het scherm van m’n mobieltje bijna pardoes het water in …  Daarmee is ook gelijk het grootste gevaar van dit spel geduid. Je aandacht voor je omgeving verslapt nogal. Toch een punt om rekening mee te houden. Het is te hopen dat we daar in Westland Verstandig mee omgaan.

Tsja en verder …. verder is het vooral gezellig met de andere spelers en je komt nog eens buiten. Nu is dat niet mijn grootste probleem, maar de hele dag thuis binnen achter de computer is nu ook niet echt gezond te noemen. Na level 6 was het voor de burgerman overigens over en uit. Been there done that, dat soort dingen.

Onze Westlandse groenman Aad van Uffelen kwam overigens nog met een prima idee. Probeer een soort Westlandse Pokemonwezentjes te creëren. Op Westlanders.nu zie je hiervan wat voorbeelden. ‘t Spreekt voor zich dat in komkommertijd het wezentje ‘krommie’ mij het meest aansprak! 😉

vraag ‘an de burgerman week 29

26 Jul

gek, gekker, gekst

om maar even met de deur in huis te vallen, wat willen we nu in Westland?! Vorige week kon je in de column vraag ‘an de burgerman lezen hoe we in Westland met groen omgaan. Heel blij word je daar niet van. Nota bene na het verschijnen van genoemde column kwam me ter ore dat wederom de aanval was geopend op een stuk groen midden in De Lier, wat al ruim tien jaar de status heeft van ‘waardevol groen, nooit meer weg doen’. Het betreft het zogenaamde voetbalveld in de hoek Alkemadestraat, Sportlaan. Tot verbazing van velen is hier tien jaar terug nog een flinke hap uitgenomen voor de (uiteindelijk niet gerealiseerde) uitbreiding van een accountantskantoor. Helaas keerde de rust hierna slechts voor een zevental jaren terug. De kinderopvang had z’n oog laten vallen op het restant van het veld. Gelukkig was het toenmalig college van B&W zo dapper deze aanval te pareren, zich beroepend op de belangrijkheid van het stukje groen op deze plaats.

Nu dan uit het niets weer geruchten over het alsnog bebouwen van dit stuk groen, iets wat we nu juist met z’n allen beloofd hebben NIET te doen. De oude MAVO schijnt op instorten te staan en zou het niet mooi zijn deze bedreiging om te buigen in een kans door nieuwbouw van de Achtsprong niet daar, maar naast de al bestaande locatie te bouwen ..

Nou, daar kunnen we heel kort over zijn: NEE, we blijven gewoon van dit stuk waardevol groen af, zoals we samen afgesproken hebben. Hopelijk maakt ook het huidige college van B&W de aanvragers duidelijk dat een bouwaanvraag op deze plek 100% kansloos is.

vraag ‘an de burgerman week 28

18 Jul

groen, groener, groenst?!

Volgens sommigen is het huidige college van Burgemeester en Wethouders (B&W) het ‘groenste’ college wat Westland ooit gekend heeft. Nu is er op groengebied de laatste jaren flink wat bereikt. Denk maar eens aan de groen-blauwe dooradering zoals bijvoorbeeld bij de Zweth- en Poelzone. Toevallig twee projecten waar het huidige college niets mee te maken had, maar dit terzijde. Waar het huidige college wel van is, dat is de belofte voor elke gekapte boom er twee terug te planten. Nou, neem gerust van mij aan dat het daar ook niet direct groener van wordt. Een volwassen boom gaat weg en twee sprietjes komen er voor terug! Meestal loopt de groenbeleving ook nog eens een deuk op, omdat de twee vervangende boompjes op een minder prominente plek teruggeplant worden. Wat dat betreft uit Maassluis een slecht voorbeeld, daar moesten een tiental beeldbepalende Wilgen langs de druk bereden Albert Schweitzerdreef gekapt worden.

Wilgenkap-2014-03-03

De vervangende bomen zijn vervolgens in het verderop (af)gelegen Sterrenbos geplant. En dan nog durven zeggen dat je het allemaal voor de burgers doet. Gelukkig is er af en toe hoop, in De Lier heeft Arcade de bomen op het terrein van de voormalige tuinbouwschool laten staan, omdat ze wellicht in het nieuwe ontwerp meegenomen kunnen worden. Kijk, daar worden we blij van! Oprecht rekening met het groen, alsof het een gemeentelijk monument betrof. Het kan dus wel, wellicht dat dit initiatief navolging krijgt!

ook een vraag ‘an de burgerman … mail naar burgerman@kabelfoon.nl bel 513186

spreek me gewoon aan op straat of kom maandagmiddag tussen 2 en 4 uur even langs in het burgerkantoor van Westland Verstandig Julianastraat 43A te Naaldwijk

vraag ‘an de burgerman week 27

18 Jul

groeizaam weertje

‘k weet niet hoe het bij jou is, maar mijn tuintje heb ik dit jaar nog niet hoeven gieten. Het is zo gek warm nog niet geweest en nat blijft het door al die regen vanzelf wel. Op de wegen, paden en lanen in Westland is dat ook goed te zien. De bermen lijken wel geëxplodeerd! In je eigen tuintje moet je dankzij het groeizame weer wat vaker onderhoud plegen dit jaar. Keertje extra grasmaaien, kantjes knippen en wellicht heb je zelfs de snoeischaar al ter hand moeten nemen om de bomen en struiken in het gareel te houden. Als gemeente houden we niet van strakke bermen, die mogen best wat ‘wild’ zijn. Beter voor de beestjes en het ziet er vaak nog fleurig uit ook met klaprozen, korenbloemen en zo meer. Op het moment dat de verkeersveiligheid in gevaar komt moet je als gemeente natuurlijk ingrijpen.

situatie in Westland ….

2041937

Paden die langzaamaan dichtgroeien en bermen waar je de bermblokken niet eens meer kunt zien, fijn dat er dan burgers zijn die dan even een melding naar het Meldpunt Leefomgeving uit doen laten gaan. Ja ….. en dan is het niet fijn als ze stuk voor stuk te horen krijgen dat betreffende onderhoudswerkzaamheden in de maand juli in de planning zitten. Nee, dan verwacht je toch simpelweg een bedankje voor de melding met de opmerking dat een en ander opgepakt gaat worden.

situatie in Midden-Delfland …

IMG_20160706_153014

Wellicht zou het beter voor mens én dier zijn als we een strook berm langs de weg gewoon vaker maaien zodat de bermblokken goed zichtbaar blijven, zodat het gras minder snel over gaat hangen en zodat het zicht op kruisingen en oversteekplaatsen beter gewaarborgd is. Vervolgens hebben de dieren in de berm dan meer kans op overleven. Tot slot, ook niet onbelangrijk, voelt de burger zich ook wat serieuzer genomen

 

 

 

vraag ‘an de burgerman week 26

2 Jul

droge voeten ….

tot 1998 stond het hoogheemraadschap Delfland eigenlijk alleen maar bekend als de instantie waar je waterschapsbelasting voor moest betalen. Ze bemoeiden zich met afvalwaterzuivering, waterkwaliteit en droge voeten, maar echt aanwezig waren ze nooit. Na 1998 is dat plotsklaps veranderd. Het fenomeen clusterbuien deed z’n intree en het tot dan toe veilige watersysteem bleek niet meer te voldoen, met ondergelopen huizen, kassen en bedrijven tot gevolg. Als reactie daarop kwam het hoogheemraadschap met het plan ABCDelfland. Een plan waarmee het watersysteem flink opgewaardeerd werd. De capaciteit van de gemalen ging fors omhoog, aanvoerkanalen werden verbreed enzovoorts. Kortom het systeem werd een stuk robuuster, zoals dat zo mooi heet. Voor als de nood alsnog aan de man zou zijn, creëerde men ook nog wat waterbergingen.

1466694902145

Vorige week bleek in ieder geval dat we in Delfland, maar zeker ook in Westland op de goede weg zijn met het droge voeten gebeuren. Dat er na een hoosbui tijdelijk wat water op straat staat, tsja, daar valt niet direct aan te ontkomen. Daar is geen riolering tegen opgewassen, zeker niet in de lager gelegen delen van Westland. Het waterbewustzijn zit inmiddels goed tussen de oren bij ons Westlanders. Hoogste tijd om het waterkwaliteitsbewustzijn ook eens een boost te geven!

ook een vraag ‘an de burgerman … mail naar burgerman@kabelfoon.nl bel 513186 spreek me gewoon aan op straat of kom maandagmiddag tussen 2 en 4 uur even langs in het burgerkantoor van Westland Verstandig Julianastraat 43A te Naaldwijk

vraag ‘an de burgerman week 25

2 Jul

weggegooid geld?

 Oh, oh, wat een teleurstellend nieuws over de waterkwaliteit in Westland. Al helemaal als je zelf afkomstig bent uit deze tuinbouwstreek. Met z’n allen doen we ons best om de waterkwaliteit in de Westlandse wateren te verbeteren, maar metingen wijzen uit dat er nog steeds volop geloosd wordt door de glastuinbouw. Meststoffen en bestrijdingsmiddelen horen niet meer in de sloot, maar ze worden er toch steeds opnieuw in teruggevonden. De gemeente Westland heeft 55 miljoen euro geïnvesteerd om riolering in het buitengebied aan te leggen. Geld van jou en mij wat op zich een prima investering is voor een schoner milieu. Je zou denken dat als iedereen aangesloten is de waterkwaliteit met sprongen vooruit zal gaan. Helaas is dit (nog) niet het geval. Ondanks oproepen van gemeente, hoogheemraadschap en glastuinbouwbestuurders blijft een deel van de tuinders lozen. Simpelweg gezegd: het slootwater komt viezer de polder uit als dat het erin gaat. De roep om meer opsporing en handhaving is begrijpelijk, maar dat zal alleen maar leiden tot een kat en muis spelletje. Waar aan gewerkt moet worden is meer waterbewustzijn. We moeten elkaar duidelijk maken dat het vervuilen van het slootwater echt niet meer kan. Natuurlijk voor een beter imago van de glastuinbouw, maar vooral ook voor de gezondheid van mens en dier. Dat is pas echt een mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen.