Archive | March, 2016

vraag ‘an de burgerman week 12

25 Mar

raar weekje gemeenteraad                                                     23 mrt ’16

afgelopen week stond de zogenaamde commissieweek op het program van de Westlandse gemeenteraad. Eén en ander werd zelfs nog vooraf gegaan door een ingelaste raadsvergadering waar, om moverende redenen, LPF Westland en Westland Verstandig er voor kozen thuis te blijven. Gezien het teleurstellende verloop van deze vergadering hadden de thuisblijvers dit keer gelijk. Maar goed om acht uur begon dan de commissie Maatschappelijke Omgeving (MO). De, om politieke redenen, net afgezette voorzitter van de commissie Peter Duijsens, deed aan het begin van deze vergadering zijn zegje over de plotse afzetting van zijn persoontje, waar het betreft het voorzitterschap van deze commissie. Denk je net iemand de mond gesnoerd te hebben, doet hij ‘m direct al weer open! Dat beviel de afzetters natuurlijk van geen kanten, dus werd de boel maar weer geschorst. Zonder ook maar één verandering ging de vergadering na een kwartiertje weer verder en werd zowaar in redelijke harmonie de agenda afgehandeld. Dinsdag commissie Ruimte en woensdag commissie Economie, Financieel beleid en Organisatie (EFO). Beide vergaderingen verliepen verder rustig, maar helaas meende het college van B&W toch weer voorbij te moeten gaan aan de mening van de commissies. Het betreft hier de bestemming van zowel een perceel aan de Tuindersweg als aan de Nolweg. Met alle geweld probeert het college er op beide plaatsen een bedrijfsbestemming doorheen te drukken tegen de zin van de commissie in. Wellicht kan het onlangs voorgestelde burgerpanel hier nog over adviseren ….

De week eindigde vervolgens met een vriendelijke commissie Bestuur, gevolgd door het zogenaamde Presidium. Meer dan een beetje gespartel over spreektijden leverde dit niet op. Vrijdagavond kwam een deel van de gemeenteraad elkaar weer tegen in Quintsheul. Nog steeds geen supermarkt, maar wel een mooie sporthal erbij aldaar!

 

vraag ‘an de burgerman week 11

16 Mar

wie is de baas van Westland (Verstandig)                        16 mrt ’16

sla je laatst het AD open zie je opeens Sjaak van der Tak en Peter Duijsens geportretteerd alsof het om de macht in Westland ging. Nu zijn beide mannen voorzitter van respectievelijk de gemeenteraad en de fractie van Westland Verstandig, maar dat maakt ze nog geen baas. Hooguit baasjes zo lijkt het. De baas in de gemeente Westland is de door jezelf gekozen 39 koppige gemeenteraad. Bij een politieke partij ligt het iets anders. De leden van de politieke partij Westland Verstandig zijn verantwoordelijk voor de volgorde van de kieslijst van de partij en stellen die vast in de algemene ledenvergadering. Vervolgens bepalen de burgers tijdens de verkiezingen hoeveel leden van deze kieslijst toe kunnen treden tot de gemeenteraad. Met zeven gekozen personen is Westland Verstandig nu vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Uit hun midden kiezen de fractieleden de fractievoorzitter. Zo’n voorzitter wordt ook wel de fractieleider genoemd. Daarmee is hij niet de baas van de fractie. De voorzitter verwoordt het standpunt van de fractie, niks meer, maar ook niks minder. De fractie zelf moet overigens jaarlijks aan de leden verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Tijdens de vorige week gehouden, goed bezochte, ledenvergadering kreeg de fractie de steun van de vergadering.

DSCN6966.JPG

Westland Verstandig toont daarmee aan een breed gesteunde burgerpartij te zijn. Toevallig ook nog eens de partij van burgerman Leo Boekestijn!

 

vraag ‘an de burgerman week 10

16 Mar

op weg naar meer harmonie                                                                9 mrt ’16

dit keer nogmaals DE oplossingsrichting voor het gedoe in politiek Westland. Nu wel lezen allemaal hè!

‘hoe is het bij het Hoogheemraadschap’ is zomaar een vraag van een kennis. Nu moet je weten dat ik sinds een jaar plaatsvervangend lid in de commissies van de Verenigde Vergadering (VV)van het Hoogheemraadschap Delfland mag zijn, voor de Algemene Waterschapspartij (AWP). Ongemerkt ga je natuurlijk wel de vergaderstijlen van Delfland en Westland vergelijken. Daarbij valt één ding je direct op: in Delfland zijn we bezig met de inhoud, wie wat zegt maakt niet uit. De argumenten die gebruikt worden doen er toe. Een voorbeeld: de Hoogheemraad (vergelijkbaar met een Wethouder) biedt een voorstel van het college ter bespreking aan in de commissie, vervolgens geven de diverse fracties daar hun mening over.

Tot zover is de situatie identiek aan hoe het in Westland gaat. Waar in Westland de wethouder bijna standaard zijn eigen verhaal nog een keer afraffelt, zonder ook maar enige interesse te hebben in wat de commissie heeft aangedragen, zien we in Delfland iets totaal anders gebeuren. De Hoogheemraad inventariseert de reacties van de fracties en probeert die vervolgens in het voorstel te betrekken. ‘Dus als ik het voorstel aanpas op de punten die de vergadering aangegeven heeft kunt u akkoord gaan met het voorstel’ is vervolgens de vraag aan de commissie. Het spreekt voor zich dat een goed besproken voorstel vervolgens bijna standaard als hamerstuk naar de VV kan. Zo’n beetje alles verloopt in goede harmonie. Moet in Westland toch ook kunnen!

vraag ‘an de burgerman week 9

16 Mar

Je bent een echte Westlander als ….                                                             2 mrt ’16

ja mensen, je kunt van de sociale media vinden wat je wilt, maar dat het af en toe wel degelijk toegevoegde waarde heeft staat niet ter discussie. In de Westlandse politiek zien we dat in de raadsvergadering het gebruik van twitter, naast het gesproken woord, niet-sprekers de kans geeft mee te doen aan de beraadslagingen. Burgerparticipatie ten top!

Iets meer ontspannen gaat het er aan toe op facebook. Hier kom je juweeltjes tegen, die een beetje Westlander niet onberoerd laten. Eén daarvan is de pagina ‘je bent een echte Westlander als …. ‘, een pagina met plaatjes en verhalen van vroeger en wat is nu leuker dan wroeten in je verleden. Onlangs verscheen daar een videofilm uit 1979 over glastuinbouw in het Westland. Kijk deze ruim twintig minuten durende film op youtube en lees dan pas verder ….

 

Ben je daar weer, mooie film hè, de nostalgie druipt er vanaf. Zelf heb ik de indruk dat we hebben zitten te kijken naar het ‘hoogtepunt’ van ‘t Westland waar het de oppervlakte van de glastuinbouw betreft. We zijn nu 35 jaar verder en we kunnen niet anders dan constateren dat veel glas plaats heeft moeten maken voor industrie en woningbouw. Terecht is één van de vele reacties onder deze prachtfilm:  ‘leuke film over een paar jaar heb je helemaal geen kassen meer’ . Dankzij de beheerders van deze facebookpagina hebben we dan in ieder geval de plaatjes nog!

Heb je zelf een vraag ‘an, bel dan 513186 of  stuur een email naar burgerman@kabelfoon.nl Even langskomen of een praatje maken onder het genot van een bakkie kan ook. Ik ben elke maandagmiddag van twee tot vier uur aanwezig in ons nieuwe burgerkantoor. Het adres is Prinses Julianastraat 43A te Naaldwijk. Wellicht tref ik je daar!

vraag ‘an de burgerman week 8

16 Mar

Zeelucht is onze enige doping                                                                      24  feb ’16

Ter ontspanning ende vermaeck mag burgerman Leo Boekestijn op z’n tijd graag een stukje lopen. ‘t Lopen is geleerd bij de Lierse Roadrunners en in de loop der jaren nog wat bijgeschaafd bij het lopersproject van Olympus ’70. In 2010 bij het onderdeel marathonlopen en dit voorjaar was er opeens het project trailrunnen. Nu loop je trails in principe over paden door de bossen, maar die heb je in Westland niet zoveel. Verrassend genoeg zijn er richting Hoek van Holland, maar ook richting het Haagse volop trainingsmogelijkheden.

Afgelopen zondag ging het grootste deel van de loopgroep naar het Zeeuwse Burgh-Haamstede. Aldaar kon het geleerde in de praktijk worden gebracht tijdens de vijfde editie van de Trail by the Sea. Hun motto is ‘zeelucht is onze enige doping’. Daar kun je bij ons Westlanders wel mee aankomen! Snap je gelijk ook waarom we zo graag op onze eigen stranden komen ….. we zijn er gewoon verslaafd aan!

trail

Verschillen tussen Zeeland en Westland zijn er overigens volop. Op de een of andere manier vinden toeristen de Zeeuwse kust een stuk interessanter dan die van ons. Er zijn wel wat verschillen aan te geven, hogere duinen en een iets gevarieerder landschap, maar of dat nu doorslaggevend is