Archive | February, 2016

vraag ‘an de burgerman week 7

18 Feb

gelazer in de tent                                                                                          17  feb ’16

op voorhand maar even excuus voor het woordgebruik in deze column. Figuurlijk was de tent dit keer de raadszaal in ‘s-Gravenzande. Andere partijen meenden te moeten vermelden dat de fractie van Westland Verstandig de oorzaak was de niet zo goede sfeer in de Westlandse gemeenteraad. Wij altijd maar denken dat het om de inhoud ging, maar nu bleek dat het onze toon was die de anderen niet beviel. ‘Kunt u uw toon niet iets matigen’ zo was het verzoek. Tsja, dan moeten we niet alleen de andere partijen, maar ook het college van B&W en de ambtenaren toch teleurstellen, ieder vogeltje zingt nu eenmaal zoals het gebekt is.

wvburgerkantoor

De tent die vorig jaar voor het gemeentehuis heeft staan pronken deed ook nogal eens wat stof opwaaien. De tot kunstwerk getransformeerde actietent werd door de één gewaardeerd, terwijl de ander er z’n afschuw over uitsprak. Keek je er even doorheen, dat bleek de actietent een prima ontmoetingsplek voor burgers met fractieleden van Westland Verstandig. Op dit succes voortbordurend is er nu een heus burgerkantoor geopend. Op de maandagmiddag van twee tot vijf uur mag de burgerman dit kantoor bemensen. Heb je zelf een vraag ‘an de burgerman, dan kun je vanaf nu naast 513186 bellen of een email sturen naar burgerman@kabelfoon.nl ook langskomen op de maandagmiddag van twee tot vijf uur. Het adres is Prinses Julianastraat 43A te Naaldwijk. Wellicht tref ik je daar!

vraag ‘an de burgerman week 6

10 Feb

wat vind jij daar nou van ….                                                                               10  feb ’16

om maar met de deur in huis te vallen, een aantal van 275 asielzoekers, statushouders of zelfs uitgeprocedeerden vind ik niet kleinschalig. Voor het COA (Centraal orgaan opvang asielzoekers) blijkt werken met dit aantal mensen het meest efficiënt. Tien keer 27 personen per kern is kleinschalig, maar  blijkt in de praktijk niet handig om mee te werken. Nou ja, het zal allemaal wel.

Hoe de individuele politieke partijen over het huisvesten van deze groep mensen denkt, kan je gewoon teruglezen in hun partijprogramma’s.

Vorig najaar mocht ik een drietal scholieren op politiek gebied wat scholen. Deze opdracht kwam vanuit het vak maatschappijleer. Een en ander kreeg een vervolg met klas in de Raad: de drie dames mochten nu ‘gemeenteraadje’ spelen. Op de stoelen van de Westland Verstandig fractieleden werd vervolgens het standpunt van Westland Verstandig te berde gebracht én verdedigd. Het betrof toen overigens alleen de vraag hoe om te gaan met de huisvesting van arbeidsmigranten. Ze beheersten het doorvragen al goed getuige de vraag ‘maar wat vind jij er nu zelf van’. Zelf denk ik bij alles wat je doet met huisvesten van arbeidsmigranten: vergeet je eigen bevolking (lees bv jeugd) niet. Zet je als gemeente ergens containerwoningen neer (zoals voor studenten in Amsterdam) laat hier dan niet alleen arbeidsmigranten in wonen, maar ook Westlanders die op zoek zijn naar betaalbare huisvesting. Op die manier voorkom je lelijke gezichten en geef je echt iedereen gelijke kansen.

heb je zelf een vraag ‘an de burgerman bel dan 513186 of stuur een email naar burgerman@kabelfoon.nl

vraag ‘an de burgerman week 5

3 Feb

wat vind jij daar nou van ….                                                                                    3  feb ’16

het was me het weekje wel in de gemeente Midden-Delfland. Qua gedoe in de gemeenteraad staan ze normaal gesproken in de schaduw van de gemeenteraad in Westland, maar dat was nu totaal omgekeerd. Waar men zich in Westland (terecht) druk maakte over monstrueuze reclameborden die opeens midden in de kernen verschenen, gunde men in Midden-Delfland burgemeester Rodenburg geen derde termijn. Nou gaan wij als Westlanders er natuurlijk niet over, maar toch vind ik er wel wat van. Vooropgesteld maar even dat het voor Arnoud Rodenburg een ontluisterend gebeuren is geweest, daarover geen discussie. Voorzichtig gezegd zag hij een en ander niet aankomen. Alle toestanden daarna, die alsnog leiden tot een derde ambtsperiode laat ik hier ook maar even onbenoemd.

Wat mij het meest bezig houdt is dat de klaarblijkelijke onvrede in de gemeenteraad van Midden-Delfland totaal genegeerd wordt in zo’n beetje alle media. Op TV-West zag ik een journaliste nog wel moeite doen dit boven water te krijgen, maar zelfs de Commissaris van de Koning, heer Smit liet hierover geen woord los. ‘What happens in Midden-Delfland, stays in Midden-Delfland’ zo lijkt het. Dat bezorgt je toch een vreemde nasmaak in de mond. Nu spoelen we dat in Westland wel weer weg met een biertje, maar toch. Word je haast benieuwd hoe de gemeenteraad van Westland straks omgaat met de eventuele derde termijn van hun burgemeester ….