Archive | January, 2016

vraag ‘an de burgerman week 4

27 Jan

wordt vervolgd ….                                                                                        27  jan 16

week 52 van het afgelopen jaar voorspelde de burgerman dat de plaatsing van de monstrueuze reclameborden (MUPI’s) in de kernen nog wel een staartje zou krijgen. De vermoedens toen uitgesproken blijken bijna naadloos te kloppen. Enige verschil is dat we de borden niet aangeboden hebben, maar dat het een wens, dan wel eis van de exploitant was. Ten koste van de burgers van Westland zwicht het huidige college voor wat geldelijk gewin voor de gemeente. Een gevalletje ‘gemeentebelang voor burgerbelang’ en daar zijn we natuurlijk niet voor bezig.

IMG_20151216_144248

Nog zo’n actuele zaak waar het gemeentelijk, provinciaal of zelfs landelijk belang voor het burgerbelang leek te gaan, was het al dan niet bebouwen van de kust. Gemeente Westland kent daar inmiddels z’n eigen soap wat betreft strandhuisjes. Nu zou daar dan op landelijk nivo het bebouwen van de kuststrook à la België aan toegevoegd worden. Allemaal mooi en leuk natuurlijk, maar wij burgers willen dat helemaal niet! De actie ‘bescherm de kust’ was er voor nodig om de ogen van de bestuurders te openen. Dat besluit is dus van tafel.

‘t Zal echter nog een hele strijd worden om de reusachtige reclamezuilen weer uit het straatbeeld verwijderd te krijgen. Helaas moeten we dus ook nu weer eindigen met ‘wordt vervolgd’.

vraag ‘an de burgerman week 3

21 Jan

wat verdrietig ….

how low can you go? Deze vraag laat zich slecht vertalen, maar internationaal als wij Westlanders zijn begrijpen we de vraag vast en zeker wel. Zeker als vermeld wordt dat het over de extra raadsvergadering van vorige week gaat. Twee zaken vielen hierbij op: zowel aan insprekers als aan serieuze oppositie heeft het zittend college een broertje dood. Onderwerp van de vergadering was de afwikkeling van de asbestbrand in Wateringen. Een vijftigtal insprekers had zich gemeld om daarover een woordje te komen doen. Met normaal gesproken vijf minuten per inspreker zou dat tijd, veel tijd kosten. De coalitiepartijen hadden daar helemaal geen zin in en besloten vast te houden aan de gereguleerde totale inspreektijd van één uur. Heb je als betrokkene van de asbestramp maar net een minuut om je verhaal te doen! De insprekers konden dit niet anders beleven dan als het monddood maken van kritische bewoners. Geen wonder dat men toen maar besloot helemaal niet in te spreken …..

jan15 001

En dan de vergadering zelf. Zowel Westland Verstandig als LPF Westland had een constructieve bijdrage geleverd aan het debat. Helaas werd op beide partijen niet eens gereageerd. De coalitiepartijen holden met kritiekloze jubelverhalen weer blind achter de burgemeester en de wethouders aan. In plaats van het geven van, al dan niet financiële, steun voor de bewoners zoals Westland Verstandig en LPF Westland voorstelden, krijgt het college van B&W de vrije hand om bestuursdwang  tegen de bewoners uit te gaan oefenen.

Ja ja, de burgers, daar doen we het allemaal voor! Begint onderhand wel een beetje ongeloofwaardig te worden ……

vraag ‘an de burgerman week 2

13 Jan

‘t is  niet gauw goed ….

met regelmaat komen er reacties binnen op de wekelijkse column vraag ‘an de burgerman. De hoofdmoot betreft aanmoedigende reacties ‘ga zo door’ enzovoorts. Gek genoeg vindt een deel van de mensen de column soms te soft, terwijl een ander deel juist reageert in de trant van ‘wat loop je nu weer te schoppen’. Als je dan ook geconfronteerd wordt met de opmerking ‘daar moet je eens wat over schrijven’ kan je niet anders dan de bal even terug te leggen. Daarop kreeg de burgerman onderstaand epistel toegestuurd

Excuus

Het woord excuus heeft drie betekenissen:

dat is geen excuus [geen geldige reden]
iemand excuus vragen [vragen of hij je kan vergeven]
je excuses aanbieden [zeggen dat het je spijt]

Helaas kent ons college van Burgemeester en Wethouders alleen de eerste variant. Dat blijkt uit de reactie van de burgemeester op de aantijgingen, die in een rapport over de asbestkwestie in Wateringen naar buiten zijn gekomen. Er worden geen excuses aangeboden aan de bewoners van de asbestwijk. Het feit dat deze bewoners al een jaar lang dag en nacht worden blootgesteld aan asbest wordt door de burgemeester gebagatelliseerd en weggewuifd met andere rapportages, die wel in zijn straatje passen. De burgemeester vertelt zelfs in alle landelijke media dat de feiten in het belastende rapport onjuist zijn en dat het gemeentebestuur alles gedaan heeft wat zij kon. Deze smoesjes zijn een belediging voor de bewoners aan wie hij eigenlijk excuses zou moeten vragen voor het feit dat het gemeentebestuur kennelijk niet daadkrachtig genoeg is om deze crisis binnen een jaar (EEN JAAR!!!) op te lossen.

Tsja, duidelijk een iets pittiger manier om hetzelfde te vertellen. Actueel is het onderwerp deze week natuurlijk wel!

vraag ‘an de burgerman week 1

13 Jan

op ‘t nippertje                                                        6 jan  ’16

en hop, daar zijn we alweer 2016 ingedoken. Letterlijk met één van de Nieuwjaarsduiken of figuurlijk, want de 1e week zit er al bijna weer op. Naast ‘beste wensen’ hoor je ook vaak ‘in goede gezondheid’.  Afgelopen weken heb ik van dichtbij (in familiekring) mee kunnen maken, wat dit waard is. Gezondheidszorg mag dan veel kosten, maar als je ziet dat het goed ‘werkt’ als de nood aan de man is, heb je daar opeens meer begrip voor. Voordeel is dat het Reinier de Graaf Gasthuis voor mij inmiddels geen geheimen meer kent. Nadeel is dat als je veel aan je hoofd hebt, je soms weleens dingen vergeet. Vandaar de titel van de column dit keer. Nog net voor de deadline kon die afgeleverd worden.

 

Welzijn en welbevinden, dat is zo’n beetje de basis van een prettig bestaan. Daar gaan we ook dit jaar weer samen aan werken. Thuis, op het werk, maar ook in politiek Westland. Misschien zelfs wel juist in politiek Westland. Veel dingen die er in je directe leefomgeving plaatsvinden worden in de gemeenteraad besloten. Met Westland Verstandig ga ik ook dit jaar weer aan de slag om die burgerbelangen voor het voetlicht te brengen. ‘De Westlandse burgers, daar doen we het allemaal voor’, maar eens kijken of we dat dit jaar waar kunnen maken!

een bericht uit Wateringen

12 Jan

Geachte Griffie,

We stellen het op prijs als u het onderstaande statement per omgaande met de gehele gemeenteraad wilt delen.

Geachte gemeenteraad,

Naar aanleiding van het rapport van de gerenommeerde asbestjuriste mr. dr. Yvonne Waterman wordt er toegewerkt naar een massaschade rechtszaak wegens een onrechtmatige daad gepleegd door de gemeente tegenover de bewoners van de wijk getroffen door de asbestbrand van 13 januari 2015.

Daarnaast hebben we vernomen dat het presidium van de gemeenteraad de intentie heeft om het spreekrecht voor burgers bij de raadsvergadering aanstaande donderdag (14 januari 2016) in te korten. Gezien de actualiteiten rondom dit onderwerp zijn wij hierdoor zeer ontsteld.

Met vriendelijke groet,

Comité Brand Wateringen

Oordeel zelf ….

6 Jan

de asbest affaire Wateringen blijkt zonder moeite 2016 te hebben bereikt. Veel publiciteit vandaag over dit rapport

Advies aan Prov ZH (Waterman)

en ook veel aandacht voor de reactie van het college van B&W

Collegebrief aan de Raad i.v.m. de berichtgeving over de brand in Wateringen

lees zelf een en ander en gebruik de informatie voor het vormen van je mening!

vraag ‘an de burgerman week 53

5 Jan

moment van bezinning                                                        30 dec ’15

de korte periode tussen kerst en oud- en nieuwjaar  is een mooi moment om even terug te kijken op het afgelopen jaar. Eerste constatering mijnerzijds is dat ook dit jaar voorbij gevlogen is. Op bestuurlijk gebied lijken we in de gemeente Westland helaas maar weinig opgeschoten te zijn. Keer op keer toont mijn partij Westland Verstandig aan, dat gebruik maken van het gezond verstand de enige juiste weg van besturen in Westland is. De mogelijke bouw van de twee halve gemeentehuizen, wij hebben er niets mee. De dubbelrol die de accountant van Westland speelde, verwerpelijk wat Westland Verstandig betreft. Groenbeleid in Westland, ook daar hebben we nog niets van kunnen ontdekken. ‘Minder gezeik en gezeur’ zoals Burgemeester Sjaak van der Tak ferm aankondigde in z’n nieuwjaarstoespraak eerder dit jaar, burgers die wonen in het buitengebied weten wel beter. Tel daarbij op dat ook alle verwoede pogingen Westland Verstandig de mond te snoeren  telkenmale op een mislukking uitdraaiden, dan is de optelsom snel gemaakt, 2015 was een bestuurlijk flutjaar.

En toch doet het zittende college van deze Burgemeester met z’n Wethouders alsof er niets aan de hand is. Via een goed geoliede propagandamachine  presenteert de gemeente Westland zich als solide, sociaal en succesvol richting haar burgers. Informatie die burgers echt nodig hebben blijven we verstoppen in onduidelijke bekendmakingen.

Vooruitkijken dan nog maar even? Voor Westland Verstandig blijft ook in 2016 het burgerbelang voorop staan. Als zelfbenoemd ‘burgerman’ draag ik ook komend jaar daar graag m’n steentje aan bij!