Archive | December, 2015

vraag ‘an de burgerman week 52

28 Dec

een reconstructie….                                                 23 dec ’15

opeens, uit het niets zo lijkt het, zijn ze verschenen in de Westlandse kernen, foeilelijke monstrueuze reclamezuilen. ‘Uit het niets, uit het niets, kom op burgerman, de gemeente heeft alles volgens de regels gepubliceerd hoor.’ Dat zal wellicht zo zijn, maar als je als omschrijving ‘vijftien locaties verspreid in heel Westland’ gebruikt voor het plaatsen van vijftien reclamevitrines/abri’s zul je weinig slapende honden wakker maken. De pleuris brak pas los toen ze er eenmaal stonden. Ergernis, maar vooral verbazing alom ….

IMG_20151216_144248

Wie verzint zoiets?! Tsja, wie verzint zoiets. Een Google zoektocht op internet leidt al snel tot de bekendmaking van de genoemde omgevingsvergunning voor de plaatsing van de gedrochten. Wonder boven wonder schijnen toch nog 9(negen) mensen binnen de termijn bezwaar gemaakt te hebben tegen deze beslissing. De verfraaiers van het straatbeeld in Westland wensten echter niet te wachten op afhandeling van deze bezwaren. Nog voor de feestdagen wilden ze ons burgers al laten genieten van deze fraaie lichtreclame objecten. De burgers, daar doen we het tenslotte allemaal voor! Maar juist de burgers willen dit helemaal niet …. ik heb tenminste nog nooit een vraag ‘an de burgerman gehad die ook maar enigszins in die richting ging. Waar komt het verzoek tot plaatsing dan vandaan? De zoektocht leidt naar een aanbesteding op tenderned.nl van stadsgewest Haaglanden rond de vorige jaarwisseling. Het betreft hier onderhoud van de haltevoorzieningen in Haaglanden. Als lokkertje lijkt de exploitatie van de losstaande abri’s in onder andere Westland hier aan toegevoegd te zijn. Ten koste van de burgers, zover is inmiddels wel duidelijk. En dan te bedenken dat de Westlandse welstandscommissie nog positief geoordeeld heeft over de komst van deze gedrochten. Wordt vervolgd!

vraag ‘an de burgerman week 51

28 Dec

wat een gedoe in de gemeenteraad ….                                                      16 dec ’15

Sla je je krantje open van de week, lijkt het net of de krant verkeerd gevouwen is. Westlands nieuws op de voorpagina van AD/Haagsche Courant, ‘t is wat! Westland Verstandig handelt ‘roekeloos’ kopt de krant in het hoofdartikel van dinsdag.  Nu kan je veel van deze lokale partij zeggen, maar geen één Westlander zou deze partij zo betitelen. Vasthoudend, tot vervelens toe volgens sommige, deskundig en altijd gaan voor de inhoud volgens weer anderen. De term ‘roekeloos’ moet wel van een buitenstaander komen. Een buitenstaander nog wel die zich volstrekt eenzijdig heeft laten informeren over het functioneren van mijn partij, Westland Verstandig. Beetje jammer dat juist deze buitenstaander, een professor nog wel, de opdracht heeft gekregen de handelswijze van de fractie Westland Verstandig te onderzoeken. Kosten voor dit nutteloze onderzoek bedroegen maar liefst 20.000 (twintigduizend) euro.

De zoveelste poging om Westland Verstandig de mond te snoeren verdwijnt daarmee  in de prullenbak. Westland Verstandig wil meedoen en meedenken over wat het beste is voor de Westlandse burgers. Anderen zijn daarvan niet gediend, zover is ons inmiddels wel duidelijk. Voor ons blijven de belangen van burgers echter voorop staan. Een nieuw woonwijkje is prima, maar hou rekening met de burgers die er naast wonen. Heb je burgers beloofd dat de grond waarop een asielzoekerscentrum stond, teruggegeven zal worden aan de tuinbouw, dan hou je je aan die belofte. Een betrouwbare overheid is toch waar elke burger recht op heeft.

vraag ‘an de burgerman week 50

28 Dec

dat was me het weekendje wel zeg…                                                         9 dec ’15

nu eens niks over de belevenissen in de gemeenteraad, maar even de handen op elkaar voor de vrijwillige Brandweer Westland. Wat hebben die kanjers het druk dit jaar zeg. ‘t Begon al op 1 januari in de Naaldwijkse Slootmakerstraat, alwaar een ijzerhandel in vlammen opging. Nog geen twee weken later was het raak in Wateringen, waar een loods vlam vatte, met de Wateringse asbestaffaire tot gevolg. Na een relatief rustige zomer is er begin oktober wederom een grote brand op het industrieterrein de Woerd te Naaldwijk. Dit keer gaat een opslagboxenbedrijf verloren. Vrijdagnacht assisteerde de Westlandse Brandweer in Den Haag en, amper op adem, moest men zaterdagnacht weer uitrukken voor een zeer grote brand in Honselersdijk.

Het blussen van branden is natuurlijk de meest bekende taak van de brandweer. Op de site http://www.brandweer.nl kan je lezen dat de brandweer nog veel meer doet. Ze zijn op alle mogelijke manieren actief op het gebied van brandveiligheid en rampenbestrijding: van controle op en advies over bouwvoorschriften en brandveiligheidverordeningen tot het geven van voorlichting. Ze proberen incidenten te voorkomen, maar als het mis gaat kunt u op ze rekenen. Hebben we het nog niet eens over katten die ze uit een boom redden …

Geweldig toch! Kijk, kunnen wij weer met een gerust hart slapen.

vraag ‘an de burgerman week 49

22 Dec

wat doe jij …                                                                        2 dec ’15

dit weekend gaat de boeken in als het weekend van de klimaatverandering. Regeringen komen bijeen in Parijs, de gemeente Westland ondertekent een klimaatverdrag en ondertussen waaien jij en ik uit onze kleren door een verlate novemberstorm. Al dan niet met een groepje andere betrokken mensen kon de gewone man ook nog klimaatkilometers maken. Wandelen naar Parijs was wel heel extreem, maar je kon ook voor jezelf een stukje gaan lopen. In Westland maakte slechts een enkeling daar melding van. Zelf mocht ik afgelopen zondag in het Brabantse Geldrop wat kilometers maken op de Stabrechtse heide. Door de wind en regen voelde dat ook best wel als klimaat kilometers. Afgelopen donderdag ook nog even naar de Bossche Brabanthallen geweest. Daar vond het event Future Green City plaats. Hier werd nagedacht over welke aanpassingen nodig zijn om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Stijging van de zeespiegel en meer regenval nopen ons te zoeken naar nieuwe oplossingen om de voeten droog te houden. Van megagroot, sluizen in de Nieuwe Waterweg, tot huis en tuin ideeën die jij en ik vrij simpel uit kunnen voeren. Je moet dan denken aan het opvangen van regenwater in een regenton of bijvoorbeeld aan de actie ‘steenbreek’. Verwijder een tegel uit je tuin en zet er een plant of boom in. Je hoeft dus helemaal niet te wachten totdat de hoge heren in Parijs het eens zijn geworden, je kan gewoon direct zelf aan de slag. Mooi toch!

vraag ‘an de burgerman week 48

22 Dec

wat doe je …                                                                       25 nov ’15

soms blijf je je verbazen over bepaalde dingen. Een van de zaken die ik wat meer voor het voetlicht wil brengen is het zogenaamde ‘twitteren’ tijdens een raadsvergadering.  Tijdens de vergadering ‘twitteren’ is namelijk heel wat anders dan het spelen van een potje ‘patience’.

Nu weet ik natuurlijk wel dat wie deze column leest niet gek is, maar ondanks dat toch nog maar even uitleg over dit fenomeen. In het verleden kon je slechts op één manier deelnemen aan het debat tijdens een raadsvergadering. Kreeg je het woord van de voorzitter, dan had je de mogelijkheid de raad toe te spreken en de aldaar aanwezigen op de hoogte te brengen van je standpunten. Verder dan de raad zelf en de publieke tribune kwam je stem dan niet. Achteraf kon je hooguit nog wat teruglezen in de krant. Later kwam er de WOS nog bij, waardoor je ook op de radio of zelfs de TV kon vernemen wat er besproken was.

Nee dan de huidige tijd: live TV dan wel internet uitzendingen om de debatten op de voet te kunnen volgen. Kun je gewoon vanuit je huiskamer je volksvertegenwoordigers aan het werk zien! Mooier kan toch niet zou je denken …. Nou, mooier kan het wel! Je kunt zelf, middels de social media zoals twitter en facebook, reageren op wat besproken wordt. Op twitter voeg je aan je reactie #wldebat toe en je discussieert mee met raadsleden en andere geïnteresseerden. Daarmee wordt het besprokene in ieder geval een stuk transparanter.