Archive | October, 2015

vraag ‘an de burgerman week 43

21 Oct

soms loopt het anders dan gepland ….                                                                     21 okt ’15

je kan alles nog zo mooi van tevoren bedenken, organiseren en afspreken, maar zelfs dan heb je nog niet de garantie dat iets loopt zoals je gedacht had. Afgelopen jaar hebben de organisatoren van de hardloopwedstrijden in ‘t Westland dat meerdere malen moeten ervaren. ‘t Was te warm in Schipluiden en ‘t woei te hard in Maasdijk. Niet alleen vervelend voor de lopers natuurlijk, maar vooral voor de organisatoren zelf. Weken, wellicht zelfs maanden aan voorbereiding blijken achteraf allemaal voor niks geweest te zijn. Frustrerend, maar je doet er niks aan. Eenzelfde onverwachte gebeurtenis overkwam de Westlandse Watersportvereniging WSV-Westland afgelopen weekend. Alles stond vrijdag gereed om zaterdag de boten uit het water te halen om ze vervolgens op het winterterrein te plaatsen. Tsja, en dan krijg je ‘s nachts te maken met een vervelende brand, waarbij ook nog eens asbest vrijkomt. Gelukkig geen gewonden. maar het zal je loods, boot of caravan maar zijn …. Dat zijn ook de eerste gedachtes bij de booteigenaren van wie de boot die zaterdag het water uit zouden gaan. Het gevoel van medeleven gaat duidelijk voor de gedachte aan het niet doorgaan van de berging.

naamloos

Dat de berging niet door zou gaan was zaterdagochtend al snel duidelijk want het terrein was afgehekt en voorzien van gele linten met de boodschap ‘verboden toegang asbest’ erop. Helaas kennen we die linten inmiddels in Westland maar al te goed …..

vraag ‘an de burgerman week 42

21 Oct

van ‘t één komt ‘t ander ……                                                              14 okt ’15

zo’n drie jaar terug kwam ik in aanraking met het fenomeen AED apparaat. Een fantastisch hulpmiddel bij reanimatie van personen. Wil je echt goed kunnen werken met zo’n apparaat dan kun je het beste een cursus volgen. In een paar uur tijd weet je redelijk goed wanneer en hoe je dit levensreddende apparaat moet gebruiken. Tsja, en dan wordt er op je werk gevraagd naar BHV-ers. Bedrijfshulpverleners dus. Check je even wat dat inhoud en dan zie je dat naast ontruiming ook levensreddend handelen tot de lesstof behoort. Een onderdeel waar ik inmiddels deels van op de hoogte was. Ook die cursus gevolgd en vervolgens ben je op je werk de ‘BHV-er’. Gaandeweg merk je, voel je dat dit best een flinke verantwoordelijkheid is, waarbij vooral het EHBO gedeelte nogal beperkt aangeleerd is. Nou, je raadt het al, toen de kans zich voordeed om aan een EHBO cursus deel te nemen heb ik me ook daar maar voor ingeschreven. Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat. Afgelopen zaterdag het examen succesvol afgerond, vanaf nu dus ook nog gediplomeerd EHBO-er. Nu maar hopen dat je het nooit nodig zult hebben. Mocht de nood aan de man zijn, beschikt Westland in ieder geval weer een flink aantal EHBO-ers extra!

vraag ‘an de burgerman week 41

21 Oct

veilig op de fiets                                                                  07 okt ’15

telefoon gaat: met Leo ……. met de burgerman? Ja hoor, daar spreekt u mee. Dit keer had ik een mevrouw aan de telefoon, die de schrik nog goed in de benen had. Wat bleek, ze was net bijna van haar fiets gereden in de bocht van de Hoogweg in De Lier.  Hoewel dit punt ruim tien jaar geleden flink verbeterd is, blijft het nog steeds uitkijken geblazen aldaar. De fietssuggestiestroken waren al een flinke verbetering, maar door met name het stukje fietspad in de bocht kon je die als fietser een stuk veiliger nemen. Dat fietspad is helaas maar een vijftig meter en gaat daarna weer over in de fietssuggestiestrook op de weg waar de (vracht-) auto’s rijden. Ondanks het waarschuwingsbord ‘gevaar fietsers’ én ondanks het witte verdrijvingsvlak lijken de fietsers vooralsnog vogelvrij verklaard te zijn op dit lastige invoegpunt. ‘t Kan toch niet zo zijn dat je als zeventigplusser de fiets niet meer durft te pakken, omdat je ervaart dat anderen je geen plekje op de weg gunnen. ‘t Zal je ook niet verwonderen dat ouders zich wel twee keer zullen bedenken, om hun kinderen alleen deze route te laten nemen……

okt015 025

Wat er aan gedaan kan worden om dit punt veiliger te maken zal de vraag zijn die we bij het meldpunt leefomgeving neer gaan leggen. Fietsen vinden we belangrijk in Westland, maar dan moet dat natuurlijk wel veilig kunnen gebeuren.

 

vraag ‘an de burgerman week 40

1 Oct

burendag                                                           30  sept ’15

beter een goede buur dan een verre vriend luidt het gezegde. Onlangs kon je in de krant lezen dat dit voor Westland zeer zeker geldt. Hier kijken je buren niet gek op als je ze om hulp vraagt, kom daar in de stad nog maar eens om. Wellicht werd juist daarom het huiskamerfestival op de avond van de nationale burendag gehouden. ‘Een optreden in eigen huis bij maanlicht’, kon je lezen in de uitnodiging. Met de fractie van Westland Verstandig mogen we graag aanwezig zijn bij dit soort kleinschalige evenementen. Dit keer was Kwintsheul aan de beurt.

kwintsheul

In de vernieuwde Kastanjehof kreeg ik bij binnenkomst gelijk al de vraag  ‘u schrijft toch die stukjes in Groot Westland’. Kijk, dat geeft de burger(man) moed! Ook in de Heul wordt Groot Westland klaarblijkelijk goed gelezen. Als je dan ook nog een opgestoken duim krijgt met als toevoeging ‘vooral doorgaan hoor’, is de column voor deze week alweer bijna klaar.

 

Overigens een geweldig concept dat Moonlightwalking. Onder bezielende leiding van Frank van Veen weet de Culturele Raad Monster je keer op keer te verbazen. Dorp na dorp komt aan de beurt en dit keer mochten we in zes huiskamers van Kwintsheul genieten van zes verschillende optredens. Na afloop nog een fijn samenzijn maakt het helemaal af en doet je alweer snel uitkijken naar de volgende aflevering. Al helemaal als je weet dat die de spannende naam Nacht van de nacht heeft meegekregen ……..

vraag ‘an de burgerman week 39

1 Oct

in harmonie                                                                23  sept ’15

‘hoe is het bij het Hoogheemraadschap’ is zomaar een vraag van een kennis. Nu moet je weten dat ik sinds juni dit jaar plaatsvervangend lid in de commissies van de Verenigde Vergadering (VV)van het Hoogheemraadschap Delfland mag zijn voor de Algemene Waterschapspartij (AWP). Als dat geen hele mond vol is, dan weet ik het ook niet meer. In het kort komt het er op neer dat je mee mag vergaderen. Officieel meebeslissen mag je niet, daarvoor moet je in de VV zelf zitten. Ongemerkt ga je natuurlijk wel de vergaderstijlen van Delfland en Westland vergelijken. Daarbij valt één ding je direct op: in Delfland zijn we bezig met de inhoud, wie wat zegt maakt niet uit. De argumenten die gebruikt worden doen er toe. Een voorbeeld: de Hoogheemraad (vergelijkbaar met een Wethouder) biedt een voorstel van het college ter bespreking aan in de commissie, vervolgens geven de diverse fracties daar hun mening over. Tot zover is de situatie identiek aan hoe het in Westland gaat. Waar in Westland de wethouder bijna standaard zijn eigen verhaal nog een keer afraffelt, zonder ook maar enige interesse te hebben in wat de commissie heeft aangedragen, zien we in Delfland iets totaal anders gebeuren. De Hoogheemraad inventariseert de reacties van de fracties en probeert die vervolgens in het voorstel te betrekken. ‘Dus als ik het voorstel aanpas op de punten die de vergadering aangegeven heeft kunt u akkoord gaan met het voorstel’ is vervolgens de vraag aan de commissie. Het spreekt voor zich dat een goed besproken voorstel vervolgens bijna standaard als hamerstuk naar de VV kan. Zo’n beetje alles verloopt in goede harmonie. Kom daar in Westland maar eens om…..

vraag ‘an de burgerman week 38

1 Oct

helikopterview                                                              16  sept ’15

raadsleden mogen zich tegenwoordig niet meer bemoeien met kleine dingen. De grote lijnen , daar gaat het om! Allemaal leuk en wel, maar helaas heeft een losliggende stoeptegel vaak wel te maken met een grote (beleids)lijn. Het kan zomaar zijn dat dat een regelrecht gevolg is van een verkeerd uitgepakte bezuiniging. Maar goed, afgelopen zaterdag toch maar besloten het hogerop te zoeken om Westland eens van bovenaf te zien. Niet in een helikopter weliswaar, maar toch van zo’n meter of dertig hoog, namelijk bovenop de Lierse Domtoren.

sept15 011

Samen met wat andere uit De Lier afkomstige raadsleden mochten we op monumentendag bezoekers naar boven begeleiden om te genieten van het uitzicht. Dat deed men dan ook volop! ‘t Zicht was redelijk goed waardoor de skyline van de grote steden om ons heen goed te zien was. De eerste indruk bij velen was dat er toch nog best veel glas stond en ook dat De Lier van bovenaf groener oogt dan dat het in werkelijkheid is. De Westlandse landmarks zichtbaar vanaf de Domtoren zijn de zilveren kantoortoren van FloraHolland, de watertoren in Naaldwijk, het nieuwe fietsviaduct de snelbinder én natuurlijk de windmolen bij Westerlee. Ondanks het feit dat er nog geen wieken aanzitten en ondanks het feit dat men het ding camouflage groen geschilderd heeft was de windturbine al goed zichtbaar. Uitleggen waarom de oude windturbine plaats moest maken voor een nieuwe leidde telkenmale tot verbaasde gezichten. Natuurlijk zullen de prestaties van de nieuwe turbine wel iets beter zijn dan die van de oude, maar de werkelijke reden van plaatsing van de nieuwe turbine is enkel en alleen een subsidieverhaal. Vanaf dertig meter hoogte begreep iedereen wel dat dat met duurzaam niets te maken had …..

vraag ‘an de burgerman week 37

1 Oct

het mag niet omdat het niet mag ….                                                             9  sept ’15

in de vijftiger jaren, wellicht zelfs nog begin zestiger jaren kwam je als gezaghebber nog weg met het antwoord ‘daarom niet’ op de vraag ‘waarom niet’. Weerwoord was ongepast en iedereen leefde nog lang en gelukkig! Wat dat betreft leven we in Nederland inmiddels in een heel ander tijdperk. Tegenwoordig hebben we het fatsoen om de noodzaak van regels eenvoudig met argumenten toe te lichten. Een duidelijk voorbeeld van het waarom van een regel is het met z’n allen links, dan wel rechts rijden op de weg. In deze maakt het niet uit of we kiezen voor links of rechts, maar belangrijk is wel dat we een keuze maken. In Nederland hebben we ooit voor rechts rijden gekozen, dat is dus de regel. Overtreden van die regel brengt gevaar met zich mee en levert je daarom een boete op. Snapt iedereen, hoor je nooit een haan naar kraaien. Regels zijn echter niet eeuwig houdbaar. Tijden veranderen, dat soort dingen. Overbodige, niet meer te motiveren regels kun je dus maar beter schrappen of aanpassen. Deregulering noemen we dat in Nederland, wordt ieder weldenkend mens blij van. Voordat een regel geschrapt wordt is er vaak wel gedoe over. De bekeuring voor het flyboarden onlangs in De Lier is daar een treffend voorbeeld van. De regel is dat het in Delflandse wateren verboden is te varen met waterscooters.  Onlangs is men het er in Roermond al over eens geworden dat met flyboarden de waterscooter niet meer kan snelvaren, alleen sturen is nog mogelijk. Daarmee is de regel deels onzinnig geworden. Beter pas je ‘m dan even aan …….