Archive | July, 2015

vraag ‘an de burgerman week 31

30 Jul

Bomen  (2)

is het niet vanwege de warmte, dan is het wel vanwege de storm afgelopen zaterdag waardoor bomen in de belangstelling blijven staan. Bomen zijn belangrijk voor ons welzijn en welbevinden, daar is geen discussie over. Dat bomen niet om moeten waaien spreekt ook voor zich, maar dat we niet alles in de hand hebben bleek dit weekend wel. Als het hard genoeg waait, gaat een boom om, waait een tent weg en last je een evenement maar beter af. Een tent kun je voor de storm afbreken, maar voortijdig een boom omzagen werkt niet echt. Wat wel werkt is bomen goed onderhouden, zodat de boom een stevig wortelgestel heeft. Natuurlijk is het ook belangrijk welke boom je waar plant. Een plataan midden op een schoolplein is een prachtgezicht, maar gekandelabeerd tot kapstokken langs een blok rijtjeshuizen ziet het er niet uit. Er moet dus veel beter nagedacht worden over wat voor soort boom er geplant wordt in de bebouwde kom.

Soms worden bomen ook gewoon te groot voor in de woonwijk. Eigenlijk zou het niet meer dan logisch zijn, dat je op dat moment zo’n boom vervangt door een jong exemplaar, dat vervolgens ook weer 20 jaar ‘mee kan’. Tot nu toe is dit helaas onbespreekbaar in Westland. Gevolg daarvan is dat mensen het ‘recht’ dan maar in eigen hand nemen. Bomen worden mishandeld of zelfs vermoord. Dat kan toch ook weer niet de bedoeling zijn.  Over het beter onderhouden van bomen, met name de jonge aanplant, heeft Westland Verstandig onlangs vragen gesteld aan het college. Ontbreekt de deskundigheid of heeft het allemaal weer te maken met bezuinigingen?

vraag ‘an de burgerman week 30

30 Jul

Bomen  (1)

Nee nee, geen column over filosofie of zo, ook geen column over Westlandse schuiten, maar gewoon een column over groen in Westland. Genoeg groen in onze kassen, maar daar hoor je nooit iemand over, daar zijn we immers met z’n allen maar wat trots op. Wat gek genoeg de laatste tijd steeds vaker in het nieuws is, zijn de bomen in Westland. Gek, want wat is in zo’n warme zomer nu lekkerder dan even de schaduw opzoeken onder het bladerdak van een boom. Als je dan ook nog weet dat de bomen voor zuurstof én verkoeling zorgen, dan zou je denken dat bomen alleen maar positief in ‘t nieuws kunnen zijn.

De praktijk is toch een andere. De schaduw van bomen wordt door sommigen juist gezien als bedreiging. Letterlijk schijnt de zon niet meer in je huis als een boom met de jaren een te groot formaat heeft aangenomen. Klachten over ‘bladluizenpoep’ of zelfs over het vallen van de blaadjes van de bomen in de herfst zijn er ook wel, maar als je daar wat aan wilt doen, is er in je woonomgeving al snel geen boom meer te zien. Is het een niet monumentale boom in je eigen tuin, dan is het aan jezelf wat te doen met de boom. Betreft het een boom van ons allemaal, van de gemeente dus, dan zal je bij de gemeente een verzoek moeten doen om de boom te vervangen. Tot nu toe krijg je helaas bijna altijd nul op rekest op zo’n verzoek. Volgende week maar eens kijken wat daar aan gedaan kan worden ….

vraag ‘an de burgerman week 29

15 Jul

kwestie van vertrouwen ….                                                                                   15 juli ’15

de bevolking kiest de volksvertegenwoordiging.  Simpelweg omdat het een beetje lastig is om elk besluit aangaande het besturen van de gemeente aan ruim 100.000 inwoners voor te leggen. In de gemeente Westland bestaat die volksvertegenwoordiging uit 39 personen. We noemen het ook wel de gemeenteraad of het algemeen bestuur. Vorig jaar maart heb je de mogelijkheid gehad om jouw ‘vertrouwenspersoon’ voor vier jaar in deze positie te zetten. Omdat 39 man ook nog best veel is om de gemeentelijke organisatie aan te sturen heeft de gemeenteraad een dagelijks bestuur van 6 personen ingesteld. Dit noemen we de Wethouders, aangevuld met de Burgemeester vormen zij het college van B&W. Het dagelijks bestuur krijgt aan het begin van de collegeperiode een opdracht mee van de meerderheid van de gemeenteraad. Dat is de zogenaamde kaderstellende rol van diezelfde gemeenteraad. Natuurlijk let de gemeenteraad in de vier jaar durende collegeperiode goed op of B&W de gegeven opdracht goed uitvoert. Dit noemt men de controlerende taak van de gemeenteraad.

Maakt het dagelijks bestuur er een potje van, dan worden zij hierop aangesproken door één of meer gemeenteraadsleden. Nu is gecontroleerd worden nooit leuk, al helemaal niet als je als dagelijks bestuurder elke opmerking over je gevoerde beleid als een aanval ziet. De vreemde sfeer in de Westlandse gemeenteraad wordt hoofdzakelijk hierdoor veroorzaakt. Meedenken door de gemeenteraad wordt, net als inspraak door burgers, bepaald niet op prijs gesteld. Het ‘wij weten wat goed voor U is’ heerst blijkbaar nog steeds in Westland.

vraag ‘an de burgerman week 28

15 Jul

records                                                                                      8 juli ’15

is me toch ook wat deze zomer! Het ene na het andere record wordt verbroken. Natuurlijk op weergebied, warm, droog dat soort dingen, maar wat te denken van de politiek in Westland. Op de laatste reguliere vergadering van het jaar had men iets te veel heikele punten op de agenda gezet. Tsja, dat leidde alvast naar een record aantal insprekers. Maar liefst 31 mensen maakten gebruik van het inspreekrecht. ‘t Spreek voor zich dat je dan al snel een paar uur verder bent en dat was ook zo. Vooral veel insprekers over de asbestopruiming in Wateringen, de bouw van een hele grote supermarkt in Naaldwijk en de mogelijke komst van windturbines in Maasdijk. De afspraak in Westland is dat als het vergaderen niet voor elf uur klaar is, we ‘gewoon’ de volgende avond verder gaan. Gezien de overvolle agenda koos men ervoor ‘s middags twee uur al te beginnen. Evenzogoed bleek ‘s avonds dat ook die avond het einde van de agenda niet voor elven gehaald zou worden. Uiteindelijk bleek er nog een avond voor nodig om deze nu al historische marathonvergadering tot een einde te brengen. Opvallend was wel dat elk onderwerp de aandacht kreeg welke het verdiende. De uiteindelijk genomen besluiten waren niet altijd naar eenieders zin, maar dat is inherent aan ‘democratisch’ genomen besluiten. In Nederland hebben we gekozen voor ‘de meeste stemmen gelden’, een systeem dat  vaak, maar nu eenmaal niet altijd  tot verstandige besluiten leidt.

vraag ‘an de burgerman week 27

15 Jul

wat een weekend zeg ……                                                             1 juli ’15

Samenloop voor Hoop, Boerol, Veteranendag, Parkpop, Feest 3-daagse in Honselersdijk en wat te denken van de de slimme-meiden-tocht-in-cabrio.  Ongetwijfeld vergeet ik nog tal van evenementen, want zelf mocht ik bijvoorbeeld datzelfde weekend deelnemen aan de gebouwenloop in Delft. Een loop dwars de twee bestaande ziekenhuizen, waar we in Westland al tientallen jaren gebruik van maken. Vanaf de start holden we gebouw B binnen, vervolgens langs de receptie, trappen op, afdeling over en weer naar beneden. Vervolgens de parkeergarage van onder tot boven gezien en langs de nieuwbouw naar gebouw H. Via de oude hoofdingang naar binnen, ook hier trappen weer op, lang recht end naar de achterkant van het gebouw en daar weer via smalle trappen naar beneden en naar buiten, weer terug naar de start.  Had je er zomaar 2,5 km op zitten. Met de andere liefhebbers natuurlijk ook rondje twee gelopen om zo op 5 km uit te komen.

juni15 071

Al het bijeen gebrachte startgeld werd beschikbaar gesteld voor een fijne inrichting van de familiekamer van de Spoedeisende Hulp in het nieuwe ziekenhuis.  Komend weekend nog niks te doen? Zaterdag 4 juli van 11.00 tot 16.00 uur krijgt je de kans het nieuwe gebouw te bekijken. Je volgt dan een vaste wandelroute van ongeveer 2 kilometer over vijf verdiepingen van het gebouw. Je kan natuurlijk naar de Kadeloop in Schipluiden, Dijkrock in Maasdijk of het Dorpsfeest in ter Heijde. Blijven we toch lekker bezig met z’n allen!

vraag ‘an de burgerman week 26

15 Jul

groenbeheer, daar gaan we weer ……                                                            24 juni ’15

de afdeling die er voor mijn gevoel altijd een beetje ‘bij hangt’ in gemeenteland is de afdeling Groen. Op een of andere manier is dit een ‘departement’ wat niet echt in trek is bij de bestuurders. Blijkbaar scoor je beter met Trias boringen, 3-in-1 projecten of de decentralisaties in het sociale domein om zomaar wat onderwerpen te noemen. ‘Ja maar we krijgen nu toch de Greenport Horti Campus’. Die zit er inderdaad aan te komen, maar met openbaar groen heeft dat initiatief nu ook niet echt veel te maken. Als er bezuinigd moet worden, en dat moet er natuurlijk als je ook nog eens twee nieuwe gemeentehuizen wil bouwen, is de afdeling Groen per definitie de pisang. Een jaartje terug liep de boel al zo uit de hand, dat de gemeenteraad noodgedwongen in moest grijpen. Het college van B&W boeide het blijkbaar niet zo dat het openbaar groen ernstig verwaarloosde, maar de signalen uit de bevolking, daar kon de gemeenteraad uiteindelijk niet omheen.

Waarom dan de titel ‘groenbeheer, daar gaan we weer’? Dat heeft te maken met de nieuwe BTW regels uit Den Haag. Bloemen, planten en bomen wil men onder het hoge BTW tarief gaan laten vallen. Voor een gemeente betekent dit, dat je voor het geplande aantal nieuwe bomen meer geld kwijt bent of dat je voor je voor het geld dat je begroot hebt, minder bomen kan kopen. Word je toch haast benieuwd waar dit college voor zal kiezen …..