Archive | April, 2015

vraag ‘an de burgerman week 17

23 Apr

‘t kan snel gaan                                                                                                         22 april ’15

de column van vorige week over verdwalen in Westland eindigde met een vraag

‘dan word je haast benieuwd of betrokken burgers de politiek weer op het juiste spoor krijgen’

wat betreft de voorgenomen sluiting van zwembad de Hoge Bomen is dit diezelfde vorige week tijdens de raadsvergadering nog gelukt ook! Directe sluiting per 1 januari 2016 is afgewend. Een democratisch genomen raadsbesluit uit 2011 is daarmee van tafel geveegd.

foto wosnieuws

Nog geen twee maanden terug mocht ik aanwezig zijn bij de, wat achteraf bleek, oprichtingsvergadering van de stichting vrienden van de Hoge Bomen. Naast mezelf had men ook Dave van Koppen uitgenodigd en gezamenlijk gaven we de aanwezigen het advies de politiek vooral zo breed mogelijk te benaderen. De die avond ook al aanwezige WOS zorgde voor een flitsende start van de actie ter behoud van zwembad de Hoge Bomen.

Draagvlak onder de bevolking werd vervolgens aangetoond door een handtekeningenactie. Al met al mooi voorbeeld van stukje burgerparticipatie. Hadden de vrienden van zwembad de Hoge Bomen niet van zich laten horen, dan was sluiting van het zwembad onafwendbaar geweest.

 

Tsja, ongemerkt ga je dan ook kijken of afwending van een ander, veel later genomen raadsbesluit ook niet gerealiseerd kan worden. Gedoeld wordt dan natuurlijk op het besluit twee nieuwe gemeentehuizen te gaan bouwen. Ook hier weinig tot geen draagvlak bij de burgers, maar politiek gezien ligt het een stuk anders. Stuk voor stuk lijken de politieke partijen hun stellingen ingenomen te hebben en vanuit de loopgraven beschuldigt men elkaar ervan onwaarheden te verkondigen. Men doet zelfs of de ‘strijd’ al gestreden is, maar ook hier moet de finale klap nog steeds gegeven worden. Volgende week daarover meer …

vraag ‘an de burgerman week 16

23 Apr

verdwaald in De Lier                                                                                                           15 april ’15

waar wil de burgerman nu weer naartoe? In De Lier weet hij prima de weg, dus wellicht is ‘verdwaald in De Lier’ de titel van een boek. Ook dat zou kunnen, maar dan zou dit niet de juiste plek zijn. Dan had je iets verder moeten bladeren en had je uitgekomen bij JP’s boekenkronkels, de vaste rubriek in Groot Westland met boekbesprekingen.  Nee, niks van dit alles, het was gewoon een opmerking die ik op kon tekenen uit de mond van een deelnemer aan het Westlands dictee. Het verdwalen bleek achteraf te gaan over weggetjes in het buitengebied, dus zo gek was dat nu ook weer niet. Qua Nederlandse taal was het, door de Rotaryclub Westland Polanen georganiseerde, dictee overigens nog best te doen. De meeste fouten werden gemaakt waar het betrof bloemen- en plantennamen of combinaties daarvan met straatnamen zoals Freesiaplein of Fresiastraat. Waarom de Zweth langs de Zwetkade loopt werd ook niemand duidelijk, maar op die manier had je zomaar weer een fout te pakken.

april'15 074

Had je zaterdag of zondag de Bruidsbogerd eenmaal gevonden was verdwalen bij Kom in de Kas onmogelijk. Verdwalen in Rotterdam was afgelopen zondag ook al niet aan de orde. Daar mochten vele Westlanders figureren in de Rotterdam Marathon met start en finish op de Coolsingel aldaar. Verdwalen in Westland lijkt men vooral in de gemeenteraad te doen. Gedoe rond al dan niet nieuwe gemeentehuizen, een oud zwembad en een nieuwe supermarkt beheersen de politieke agenda. Politiek Westland lijkt hier het spoor geheel bijster. Dan word je haast benieuwd of betrokken burgers de politiek weer op het juiste spoor krijgen.

vraag ‘an de burgerman week 15

23 Apr

mooie bekroning                                                                                                      8 april ’15

Westland kent vele vrijwilligers, soms komen ze éénmalig in actie, maar veel vaker zetten ze zich jarenlang belangeloos in voor hun vereniging of stichting. Gek genoeg vinden de vrijwilligers het meestal ‘normaal’ wat ze doen, een complimentje wordt dankbaar aanvaard, maar meest doen ze hun werk in stilte. Doe je dit zo’n beetje je leven lang, dan ligt er wellicht een koninklijk lintje voor je in ‘t verschiet, maar dat overkomt maar een enkeling. Om de waardering voor Westlandse vrijwilligers wat meer handen en voeten te geven kent Westland de WestlandStek. Op de site van de gemeente lees je hier het volgende over

De WestlandStek is een gemeentelijke onderscheiding voor personen, die zich gedurende een periode van minimaal 12,5 jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de gemeente Westland en/of haar rechtsvoorgangers op kerkelijk, cultureel, sociaal, maatschappelijk of sportief gebied.

Afgelopen woensdag mocht ik aanwezig zijn bij de uitreiking van zo’n kleinood. Burgemeester Van der Tak mocht deze avond  de WestlandStek uitreiken aan mevrouw J.R.A. (Joke) Kroonen-Steenbergen. Dit gebeurde tijdens haar afscheid bij Watersportvereniging Westland (WSVW). Joke was zeer verbaasd dat de Burgemeester zomaar verscheen tijdens de vergadering. Uit de opsomming die van der Tak vervolgens in z’n toespraak hield blijkt wel dat de onderscheiding dik verdiend is

Mevrouw Kroonen-Steenbergen heeft vanaf 2000 diverse bestuursfuncties (penningmeester en secretaris) vervuld bij WSVW en is tevens erelid. Betrokkene wordt door de vereniging om haar zorgzame inzet als moeder van de vereniging gezien.

april'15 012

Ken jezelf iemand die in aanmerking komt voor de WestlandStek neem dan contact op met de gemeente.

vraag ‘an de burgerman week 14

2 Apr

‘t lijkt wel een mop                                                                                                       1 april

De 1e van april is het altijd opletten geblazen. Voordat je het weet word je door iemand op ludieke wijze beetgenomen. Ook buiten Nederland kent men deze traditie. In Frankrijk spreekt men van poisson d’avril. In Engelstalige landen wordt de dag April Fool’s Day genoemd, en de Russen hebben het over День Дурака. Ondertussen worden de burgers in Westland overspoeld met berichten die zo tegengesteld zijn, dat men welhaast denkt met een 1 aprilgrap te maken te hebben. Alle dingen waar burgers een beetje plezier aan beleven worden wegbezuinigd, terwijl men tegelijkertijd met alle geweld twee nieuwe gemeentehuizen gebouwd wil krijgen. ‘Dat kan toch niet waar zijn’  zegt ieder weldenkend mens, maar in Westland is dit de keiharde realiteit.  DarioFo, Concordia en zwembad de Hoge Bomen moeten allemaal het loodje leggen voor de ‘zo gewenste’ bouw van de twee gemeentehuizen. Kon je nu nog zeggen dat zoiets in Westland nog nooit vertoond is, dan zou je verbazing wellicht iets minder groot zijn, maar niets is minder waar. Drie jaar geleden bracht de toenmalige soap rondom de ambtenarenhuisvesting het al tot onderwerp van het satirische VARA TV programma ‘kanniewaarzijn’.  Hebben we sindsdien iets geleerd vraag je je dan onwillekeurig af …. uhhh, jahaa, we gaan in plaats van één, twee nieuwe gemeentehuizen bouwen! Inmiddels draait de propagandamachine van de gemeente overuren om deze kromme beslissing recht te praten. De Westlandse bevolking laat zich echter niet in de luren leggen. Het ene actiecomité na het andere wordt opgericht. ‘Geen2’, ‘Tegenwind-Molens in Westland’ en ‘Vrienden van de Hoge Bomen’ moeten noodgedwongen energie stoppen in het dwarsbomen van de domme plannen van dit college. Een noodgedwongen vorm van burgerparticipatie, waar burgers nu niet echt op zitten te wachten ….