Archive | March, 2015

vraag ‘an de burgerman week13

26 Mar

Oh, ben jij dat ……

ja mensen, ook de burgerman weet dondersgoed dat in de krant van vandaag de vis van morgen verpakt wordt. Kortom, wat je vandaag in de krant leest is men morgen al vergeten. Tijdens de laatste raadsvergadering in Westland liep ik daar wederom tegenaan. Collega raadslid Piet Vreugdenhil kwam opeens tot de ontdekking dat achter het fenomeen ‘burgerman’ volksvertegenwoordiger Leo Boekestijn zat. Dat geeft goed aan dat, welke boodschap je ook hebt, je met regelmaat moet blijven communiceren wie je bent en waarom je doet wat je doet. Piet is namelijk de enige niet. Omdat ‘oh, ben jij dat’ vaker klinkt plaats Groot Westland  sinds kort een, door Thierry Schut gemaakte, foto van mijn persoontje bij de column vraag ‘an de burgerman.

Om de column van deze week compleet te maken bij deze ook nog een stuk uit de aankondiging begin deze eeuw, voordat de eerste column het levenslicht zag:

In ‘Groot De Lier’ wil burgerman Leo Boekestijn u deelgenoot maken van zijn belevenissen middels een vaste rubriek genaamd: “vraag ‘an de burgerman“. In deze rubriek zal wekelijks op een vraag worden ingegaan. Op deze manier kan een ieder z’n voordeel  doen met de ervaringen die anderen al hebben opgedaan. Het kan dan gaan over wie je moet bellen voor overhangend groen, maar bijvoorbeeld ook hoe het zit met vergunningverlening en dergelijke. Op deze plek zal ook regelmatig uitleg worden gegeven over de diverse groeperingen die ons dorp kent, met hierbij ook de beperkingen waar elke groep mee te maken heeft. Dus wat mag, kan de woningbouw, de politieke partij of de burgemeester wel en wat niet. Waar moet u zijn voor een klacht, hoe dien je een klacht of wens het beste in.

dat Groot De Lier inmiddels Groot Westland is geworden zal je niet ontgaan zijn 😉

vraag ‘an de burgerman week 12

20 Mar

Geen twee

Met verkiezingen geven burgers hun stem aan personen op een lijst van een politieke partij. De gekozenen moeten er vervolgens voor zorgdragen dat de stem van de burgers doorklinkt in het bestuur waarin ze zitten.  Vaak lukt dit prima, maar niet altijd! Als je dat constateert is het de hoogste tijd om diezelfde burgers te mobiliseren. De politieke partij waar de burgerman onderdak heeft bij gevonden, Westland Verstandig, beoogt met de actie “Geen twee” duidelijk te maken dat de bouw van twee nieuwe gemeentehuizen absoluut niet in het belang van de inwoners is.

‘De inwoners van Westland zullen dat moeten laten merken aan de politiek omdat anders prestige, pluche en status het gaan winnen van het gezonde boerenverstand. Het bouwen van twee nieuwe gemeentehuizen in deze tijd, ervan uitgaande dat we al twee tot vier hele goede gemeentehuizen op goede plekken hebben, is natuurlijk waanzin. Andere gemeenten in Nederland hebben wel om zich heen gekeken en zijn teruggekomen op hun gemeentehuisnieuwbouwplannen. Westland moet dat ook doen. Daarvoor is de proteststem van de Westlandse inwoners nodig’ zo valt te lezen op de site www.westlandverstandig.nl

WV-Tentactie_avu_P1000238 (Custom)

De actie wordt gecoördineerd vanuit de protesttent die voor het gemeentehuis in Naaldwijk staat. Je daar terecht voor uitleg, voor het plaatsen van een handtekening, maar je kunt er ook de poster afhalen waar groot GEEN TWEE op staat. Deze kun je voor je raam hangen, zodat iedereen kan zien dat ook jij het onzin vindt om twee nieuwe gemeentehuizen te bouwen, terwijl de oude nog prima voldoen.

vraag ‘an de burgerman week 11

15 Mar

Weekend in het teken van water

Nou, op een droogje heeft de burgerman afgelopen weekend bepaald niet gezeten. Vrijdagmiddag begon het al met de overhandiging van het boek ‘niet bang voor water’ aan Marco Poppe. De Algemene Waterschapspartij (AWP) had dit boek van lijsttrekker Hans Middendorp beschikbaar gesteld voor de 100e liker van haar facebookpagina en dat bleek Poppe te zijn.

maart15 024

De overhandiging van dit kleinood vond plaats op het terras van de Bonte Haas, een heerlijke uitspanning aan het Westlandse water. Zaterdag, na een stukje lopen op en rond de Utrechtse Heuvelrug de dag af mogen sluiten in het kleine café aan de haven in mijn eigen dorp De Lier. De zondag stond in het teken van drinkwater. Scouting De Lier is al jaren present op de finishlokatie van de Haagse CPC-loop. Ook dit keer mocht ik meehelpen de ruim 40.000 deelnemers van een bekertje Dunea leidingwater te voorzien. Al met al niet gek dus dat je ongemerkt toch weer aan de waterschapsverkiezingen van 18 maart moet denken.

Dat is dus volgende week woensdag al! Omdat herhaling de kracht is van het overbrengen van een boodschap bij deze nogmaals de oproep van vorige week:

Verstand van water hebben alle partijen, maar betrokkenheid bij burgers zie je maar bij weinig partijen terug. Als ‘burgerman’ Leo Boekestijn wil ik daar verandering in aanbrengen. Jouw stem wil ik graag voor het voetlicht brengen bij het waterschap Delfland. Onderdak heb ik gevonden bij de Algemene Waterschapspartij (AWP) lijst 5. Een partij die niks met politiek te maken heeft, maar water én burgers centraal stelt. Wilt je dat je ‘burgerman’ ook je ‘waterman’ wordt kies dan lijst 5 nummer 5.

vraag ‘an de burgerman week 10

5 Mar

een goed bewaard geheim …                                                                          4 mrt ‘15

een wat mysterieuze titel voor de column vraag ‘an de burgerman dit keer. Deze week neem ik je mee naar de onthulling van één van de best bewaarde geheimen van komende verkiezingen voor de Provinciale Staten. Nu zijn geheimen altijd best spannend, maar wat is er nu spannend aan politiek? Verkiezingen voor Tweede Kamer of Gemeenteraad kennen nog wel een flinke belangstelling, maar voor de Provinciale Staten blijven toch echt de meeste mensen thuis. Dit keer zal dat echter heel anders zijn, want 18 maart mag je niet slechts één keer, maar warempel zeg, maar liefst twee keer stemmen. Die tweede stem is dan in het kader van de waterschapsverkiezingen. Nu snap je gelijk waarom er twee stempassen in de envelop zitten die je vandeweek in de brievenbus hebt gevonden. Het Waterschap is een zelfstandige overheidsorganisatie, die zelf belasting heft, maar ook een min of meer democratisch bestuur heeft. Voor dat democratische deel zijn er 18 maart verkiezingen. Gek genoeg zeggen ze ook daar ‘de burgers, daar doen we het allemaal voor’, maar vervolgens zie je dat diezelfde burgers bijzonder slecht vertegenwoordigd zijn in het bestuur. Verstand van water hebben alle partijen, maar betrokkenheid bij burgers zie je maar bij weinig partijen terug. Als ‘burgerman’ Leo Boekestijn wil ik daar verandering in aanbrengen. Jouw stem wil ik graag voor het voetlicht brengen bij het waterschap Delfland. Onderdak heb ik gevonden bij de Algemene Waterschapspartij (AWP) lijst 5. Een partij die niks met politiek te maken heeft, maar water én burgers centraal stelt. Wilt je dat je ‘burgerman’ ook je ‘waterman’ wordt kies dan lijst 5 nummer 5.

062

vraag ‘an de burgerman week 9

5 Mar

zet De Lier op de landkaart                                                                                                                    25 feb ‘15

‘nou je kan wel zien waar burgerman Leo Boekestijn woont zeg ….’ zou zomaar je reactie kunnen zijn, nu dit dorp alweer centraal staat in vraag ‘an de burgerman. Maar ja wat wil je met al het gedoe rond project X afgelopen weekend. Met het debacle van de facebookrellen van Haren in het geheugen nam men terecht geen enkel risico. Het dorp De Lier werd door de politie simpelweg op slot gezet. Overdreven of niet, terecht nam men geen enkel risico.  Politiewoordvoerder Hoonhout zei hierover in AD het volgende: ,,het gaat om de balans en die kan je eigenlijk pas achteraf opmaken. Als er niks gebeurt, dan zeggen ze ‘moet je dit wel doen’; komen er wel hordes jongeren op af, dan is het ‘ goed dat er alvast zo veel politie was’.”

En laten we eerlijk wezen, deze proactieve manier van het systeem testen heeft toch verre de voorkeur boven het achteraf reageren in Haren. Lokale overheden en de politie lieten in ieder geval zien goed samen te kunnen werken.

‘Hoe je een en ander zelf ervaart?’ Tsja, toevalligerwijs gaf één van m’n dochters diezelfde avond ook een feestje, ‘t laat zich raden dat de maatregelen rond project X bij binnenkomst telkens vermeld werden. Zelf mocht ik na afloop van een geslaagde Moonlightwandeling in Heenweg overigens gewoon het dorp nog in. Raampje open,  hoi Leo , hoi Willem  en weer door. Dat is dan toch ook wel weer het mooie van Westland, het  ‘ons kent ons’ gehalte is er nog groot!