Archive | January, 2015

vraag ‘an de burgerman week 5

29 Jan

op glad ijs …

een relatief rustige jaarwisseling blijkt voor sommige mensen in Honselersdijk toch niet zo rustig geweest te zijn. Sterker nog, ook ervoor en erna blijkt de rust elders. In gesprek met betrokkenen ervaar je pas de ellende die men ervaren heeft. Idem dito hetzelfde in Wateringen na de brand in de nacht van 12 naar 13 januari. Vanuit de media lijkt het zo te zijn dat het dagelijkse leven weer hervat is in de getroffen woonwijk, maar een bezoek ter plekke geeft een heel ander beeld. Naast de zorgen van alledag, maakt men zich hier zorgen over de toekomst. Zorgen over de nabije toekomst, waarin daken en tuinen nog gereinigd zullen moeten worden, maar vooral ook zorgen over de tijd daarna. Al dan niet terechte zorgen over de effecten van asbestdeeltjes op je gezondheid, maar ook zorgen over het wonen in een ‘besmette’ wijk. Letterlijk zal de asbestbesmetting wel afdoende behandeld zijn, maar is een huis in deze wijk nog wel voor een fatsoenlijke prijs te verkopen. Wie het weet mag het zeggen …..

jan15 001

Over de aanpak van de gemeente is er in de beginfase geen discussie. Burgemeester van der Tak heeft z’n rol goed opgepakt en ook de noodverordening was op z’n plaats. Wat de mensen bevreemd is dat het schoonmaken tot eind februari moet duren. De weersomstandigheden zijn tot nu toe best gunstig geweest, maar dat kan natuurlijk zomaar van de een op de andere dag veranderen.

Na het aanhoren van de ervaringen van zowel de mensen uit Honselersdijk als Wateringen krijg je toch ongemerkt het gevoel ‘je zal er maar wonen’. Dat gevoel mag nooit blijvend zijn. Er is dus nog flink wat werk te verzetten.

vraag ‘an de burgerman week 4

29 Jan

hulp gevraagd

in deze vraag ‘an zullen we maar eens met de deur in huis vallen: het dierenasiel waar ook de Westlandse gevonden honden en katten heengaan verkeert in deplorabele toestand. Op werkbezoek met Westland Verstandig hebben we dit met eigen ogen kunnen aanschouwen.  Om te komen tot nieuwbouw is nog 300.000 euro nodig. In Westland is de hoop gevestigd op een bijdrage van Westlandse fondsen, maar beter pakken we dit samen op! Vandaar de door de medewerkers van het asiel georganiseerde statiegeldflessenactie. Wilt u meehelpen met actie voeren?

julialaantje_scrap-ingang-e1400056581411

Like dan hun facebookpagina:  http://www.facebook.com/helphetasielinrijswijk en meld je aan om mee te doen met de lege flessen actie! Heb je geen facebook? Meld je dan aan voor de lege flessenactie door een email te sturen naar thea.fakkert@kpnmail.nl

statiegeldflesssenactie

Zelf je flessen inleveren en het bedrag doneren kan natuurlijk ook. Dit kan naar rekeningnummer: NL71 INGB 0003113509 t.n.v. Streekdierentehuis ‘t Julialaantje onder vermelding van ‘actie’ . En bedenk: ‘alle beetjes helpen’.

Samen moeten we toch weer voor een fatsoenlijke opvang kunnen zorgen! Dit asiel bestaat al heel veel jaren, vangt onwijs veel dieren op en geeft hun weer een nieuw tehuis.

vraag ‘an de burgerman week 3

17 Jan

minder zeiken en zeuren

onze bestuurders lijken het nieuwe jaar in te zijn gegaan met het voornemen de bevolking voortaan in ‘klare taal’ toe te spreken. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam kwam vorige week richting Jihadfans met de uitspraak: ‘als je het niet ziet zitten hier met humoristen die een krantje maken, mag ik het zo zeggen: rot toch op’. Onze Burgemeester van der Tak wond er, een week eerder, ten aanzien van de vermeende klaagcultuur in Westland, ook al geen doekjes om in zijn nieuwjaarsrede: ‘laten we minder zeiken en zeuren’.

jan15 007

Een groot voordeel van het gebruik van dit soort taal is dat iedereen begrijpt wat je zegt. Of iedereen ook begrijpt wat je bedoelt is een heel andere zaak.  Als je er als bestuur van Westland een zooitje van maakt, moet dat gewoon gezegd kunnen worden. Praatjes vullen nu eenmaal geen (financiële) gaatjes.

Als je als burger iets te melden of te vragen hebt, moet dat toch gewoon kunnen. Het meldpunt Leefomgeving heeft toch niet voor niets deze naam. Als je kritiek als ‘zeiken en zeuren’ ziet moet je niet bij de zender, maar bij de ontvanger, dus bij jezelf zijn. Je kan het beleid van het huidige gemeentebestuur wel als succesvol verkopen aan je burgers, maar als die dat niet zo ervaren, check dan eerst of je beleid wel echt zo succesvol is. Kritiek zou men beter als gratis advies kunnen zien. Hopelijk gaat het gemeentebestuur met deze aanbeveling voortvarend aan de slag!

Zomaar wat meningen ….

13 Jan

de cross-overs vliegen je om de oren tegenwoordig. Komt natuurlijk omdat verantwoordelijkheden bij de diverse organen wat verlegd worden.

  • ‘even de waterschappen opheffen’ levert de nu volgende uitspraak op: ‘er zit ontzaglijk veel vakkennis bij de waterschappen die je bij de gemeente of de provincie niet zult aantreffen. Er zijn al verantwoordelijkheden naar de gemeente gevloeid maar die hebben er de ballen verstand van.’
  • wat navraag bij woningbouwcorporaties : ‘met het oog op een toenemende rol van de gemeenten blijkt dat 80% van de woningcorporaties van mening is dat gemeenten over onvoldoende kennis en kunde beschikken om deze rol te vervullen.
  • en wat te denken van de decentralisaties van de zorg, de zorginstanties maken zich zo mogelijk nog meer zorgen over, dan degene die de zorg behoeven.

nu maar hopen dat bij al die verschuivingen van verantwoordelijkheden de burger wel centraal blijft staan.

vraag ‘an de burgerman week 1

6 Jan

het jaar van de waarheid

ja ja mensen, we zitten alweer een week in het nieuwe jaar. Terugblikken is niet meer aan de orde, vooruitkijken is nu het devies. Wat staat de burgers in Westland dit jaar te wachten en wat komt er terecht van de wensen die de Burgemeester ook dit jaar weer in z’n nieuwjaarsrede heeft geuit.jan15 007

Ondanks eerdere berichten dat het gedoe rond het gemeentehuis achter de rug zou zijn, blijkt dat de gemeenteraad weldegelijk nog iets moet beslissen dit jaar. Voordat er aanbesteed gaat worden moet de gemeenteraad een blanco cheque van tientallen miljoenen afgeven. De vraag is natuurlijk of een meerderheid van de gemeenteraad, lees de coalitiepartijen,  zich wederom voor het karretje van het college van B&W laat spannen.

Iets anders waar geen burger op zit te wachten zijn nog meer windmolens in onze gemeente. Ook hier wil het dagelijks bestuur van Westland ons hun wil opleggen. Onder druk van de provincie wil men nu toch in stemmen met de komst van meerdere molens langs de A20.

Best gek eigenlijk dat we met z’n allen ons best moeten doen om dingen juist niet gerealiseerd te zien krijgen.

Positiever zien we dit jaar op verkeersgebied tegemoet. Het 3-in-1 (mega)project krijgt nu echt daadwerkelijk vorm. Ook dit kost een paar centen, maar dan heb je tenminste ook wat!

in aanbouw

Tot slot, valt er nog wat te kiezen dit jaar? Die vraag kan positief beantwoord worden. Het wordt zelfs een 2-in-1 verkiezing. Naast Provinciale Staten zijn er namelijk ook Waterschapsverkiezingen.  Woensdag 18 maart kan je in één keer voor beiden je stem uitbrengen. Ik wens een ieder veel wijsheid dit jaar met het maken van de keuzes die dit jaar op je pad komen.