Archive | December, 2014

huurdersvereniging van schoothondje naar pitbull

21 Dec

al meer dan 10 jaar zijn in Nederland bij woningcorporaties huurdersverenigingen verplicht. Echt uit het hart kwam dit allemaal niet dus werden dit soort clubjes zo’n beetje opgericht aan het handje van de woningbouwcorporatie zelf. Jarenlang gedroeg huurdersvereniging Westland van Arcade Wonen zich als een soort verlengstuk van het bestuur van de corporatie. Leven en laten leven leek het motto.

Onlangs kreeg ik een vraag ‘an de burgerman  die ging over een Enquête over huurverhogingen. Deze enquête is afkomstig van de huurdersvereniging. Begeleidende brief vind je hieronder. Ben werkelijk benieuwd wat de verandering in opstelling van de huurdersvereniging veroorzaakt heeft …….

002

we zijn erbij …….

18 Dec

dakjeopen

met vriend Jan de Nooy doe ik al veel samen, maar daar is nu weer een activiteit aan toegevoegd. Samen gaan we op voor een plekje in de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap. In Westland zijn we actief voor verschillende lokale partijen, maar in Delfland gaan staan we gebroederlijk op één lijst, die van de Algemene Waterschapspartij. In onderstaand persbericht kun je daarover meer lezen.

 

AWP Delfland stelt lijst waterschapsverkiezingen 2015 vast

De Algemene Waterschapspartij (AWP) Delfland heeft afgelopen maandag de volgorde van de top 9 op de lijst voor de waterschapsverkiezingen vastgesteld. De lijst wordt aangevoerd door de huidige fractievoorzitter, Hans Middendorp uit Voorburg, van huis uit visbioloog en ervaren manager bij waterschappen. Hij wordt gevolgd door Antoinette Jans uit Den Haag, financieel specialist van de AWP Delfland. Daarna volgen waterbouwkundige Guido van der Wedden (Delft) en verenigings- en vrijwilligersman Jan de Nooij en gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger pur sang Leo Boekestijn uit het Westland.

Fractievoorzitter Hans Middendorp is blij met de lijst: “De lijst is een goede mix van deskundige, betrokken en onafhankelijke vertegenwoordigers uit het hele gebied. Hiermee staan wij sterk voor de komende verkiezingen”. De AWP Delfland had bij de vorige waterschapsverkiezingen in 2008 maarliefst 3 zetels in het waterschapsbestuur. In 2015 hoopt de partij dit aantal te overtreffen om ook verantwoordelijkheid in het dagelijks bestuur van het waterschap te kunnen nemen.

Guido van der Wedden: “Onze kandidaten zijn óf deskundig op het gebied van het werk van de waterschappen, hebben dus verstand van zake, óf ze zijn zeer betrokken bij de inwoners van het waterschap, ze weten wat er speelt. En bij voorkeur beide natuurlijk.”

De volgorde van de lijst is op professionele manier door een onafhankelijke commissie bepaald. Bij de AWP Delfland dus uitdrukkelijk géén politiek gekonkel of achterkamertjespolitiek.

De volledige top 9, met links naar meer informatie over de kandidaten, is als volgt:

  1. Hans Middendorp(Voorburg)
  2. Antoinette Jans(Den Haag)
  3. Guido van der Wedden(Delft)
  4. Jan de Nooij(Westland)
  5. Leo Boekestijn(Westland)
  6. Ko Heijboer(Maassluis)
  7. Frans van Kasteren(Rijswijk)
  8. Poul de Haan(Delft)
  9. Peter Ruijs(Den Haag)

 

vraag ‘an de burgerman week 51

18 Dec

Huisje, boompje, beestje ….

Tot het einde van dit jaar bepaalt Haaglanden zo’n beetje wie er gehuisvest wordt in het Westland. Omdat Haaglanden ophoudt te bestaan mag de gemeente Westland vanaf 1 januari zelf het huisvestingsbeleid weer bepalen. Wat voor huizen, waar bouw je de huizen en voor wie zijn de huizen, zijn zomaar wat vragen die in zo’n beleidstuk beantwoord zouden moeten worden. Onze jongeren, onze veelal Poolse werknemers en onze asielzoekers lijken allemaal op zoek naar hetzelfde huis ‘een betaalbare starterswoning’.  Als het een beetje mee zit komen daar binnenkort ook de studenten van de Greenport campus bij, waarvan een deel natuurlijk ook in Westland gehuisvest moet worden. Een evenwichtige verdeling van de beschikbare huizen over de verschillende doelgroepen is van groot belang. Om ‘lelijke gezichten’ te voorkomen zal elke keus goed gemotiveerd moeten worden. Het lastigste is het al jaren voor de Westlandse jongeren. Starterswoningen worden er nu eenmaal niet zoveel gebouwd en het toewijzingsbeleid van Haaglanden was nu ook bepaald niet in het voordeel van de Westlandse jongeren. Word je haast benieuwd of Westland er beter in slaagt dan Haaglanden om de boel eerlijk te verdelen …….

okt14 028

vraag ‘an de burgerman week 50

18 Dec

Nat

Dat kinderen genoeg bewegen vinden we belangrijk in Westland. Ook zijn we het er wel over eens dat het handig is dat je zo snel mogelijk de zwemkunst onder de knie krijgt in dit waterrijke gebied. Wetende dat de gemeente er is ‘voor de burgers’ zou je denken dat het gemeentebeleid daar dan ook op gericht is. Niets is echter minder waar zo lijkt het. Na het debacle van het afschaffen van het schoolzwemmen doet de gemeente nu weer z’n best ‘nat te gaan’ waar het betreft de toekomstplannen voor zwembad de Hoge Bomen in Naaldwijk.

nov13 064

Het huidige college van B&W gaat er nog steeds vanuit dat 1 januari 2016 de boel gesloten wordt. De 200.000 bezoekers en de titel mooiste zwembad van Zuid-Holland ten spijt valt er met dit college gewoon niet te praten. Niet in de politieke arena, maar ook niet daarbuiten. Elk argument, elk idee, elke suggestie wordt gezien als een aanval op het beleid van het huidige gemeentebestuur. Vanuit die visie is ‘samen naar een oplossing zoeken’ natuurlijk onmogelijk. ‘Samen’ met ons wil het gemeentebestuur de problemen in Westland te lijf gaan riep men nog aan het begin van deze bestuursperiode. Helaas weten we na amper een jaar wel beter ….

vraag ‘an de burgerman week 49

18 Dec

Cross-overs

Soms, niet al te vaak natuurlijk, is het nuttig ook eens te kijken wat zich buiten het Westland afspeelt. Hoe gaan ze ergens anders met bepaalde zaken om, heeft men te maken met dezelfde problemen, welke oplossingen kiest men aldaar, dat soort dingen. Eens kijken hoe men elders bezig is, wordt tegenwoordig het maken van een cross-over genoemd. Elders staat dan voor een andere bedrijfstak, een andere gemeente of wat dan ook.

Dankzij wat hardlopende facebookvrienden behoort ook Maassluis tegenwoordig tot burgerman’s netwerk. Grappig genoeg spelen in Maassluis twee zaken die in Westland ook de gemoederen flink bezig houden of bezig hebben gehouden, afhankelijk van hou je erin zit zogezegd. Het eerste betreft de zogenaamde herplantplicht na het kappen van een boom.

Wilgenkap-2014-03-03 (1)

In het Westlands collegeprogram is dit maar summier omschreven. Gevolg hiervan kan zijn dat een boom gekapt op een prominente plek, vervangen wordt door twee boompjes op een achteraf plek, zoals onlangs ook in Maassluis gebeurd is. Welhaast niet grappig is de tweede cross-over, die van de integriteitskwesties. ‘Van je familie moet je het hebben’ lijken ook sommige bestuurders aldaar gedacht te hebben. In Westland werd de hele kwestie in de doofpot gestopt. ’t Is te hopen dat men in Maassluis wel eieren voor z’n geld kiest.

Vergaderen ‘op stand’ bij HHDelfland

18 Dec

Onlangs m’n kans waargenomen om eens een vergadering van de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland bij te wonen. Begint 9 uur des ochtends al, dus maar even vrij gevraagd van m’n werk. Op de scooter van De Lier naar Delft gereden, kassen, weilanden, de stad en meer van dat soort dingen. Parkeren natuurlijk geen probleem en vervolgens binnen aangemeld als bezoeker. AWP-er Guido wees me de weg richting de vergaderlocatie. De bode wees me op de kapstok en vervolgens dacht ik, na even flink gebukt te hebben, plaats te nemen op de publieke tribune, waar je overigens zo’n beetje niks van het gebeuren in de zaal kon zien.

 

Al vrij vlot kwam ik erachter dat dit in ‘t geheel de publieke tribune niet was, maar dat dit het gedeelte was waar de ambtenaren zich ophielden tijdens de vergadering. Ik bleek een deurtje eerder te hebben moeten  nemen. Nou zo gezegd zo gedaan, gebukt het ambtenarengedeelte weer verlaten en gelukkig rechtop lopend door de deur naar de publieke tribune, waar zowaar nog een persoon aanwezig was. Beeld vanaf deze plek was overigens een stuk beter.

 

Blijft overigens vervelend dat je iedereen op de rug kijkt en er werkelijk geen idee van hebt wie nu wat zegt. Slechts aan de lampjes van de microfoon kan je zien wie mogelijk aan het woord is. Gaandeweg de vergadering leer je wat namen en rugnummers kennen, wat het ‘bijhouden’van een en ander wel een stuk vergemakkelijkt. Mijn nieuwe vrinden van de Algemene Waterschapspartij (AWP) zaten helaas buiten mijn gezichtsveld, maar al met al kreeg ik toch een goed indruk van de manier van vergaderen alhier. Raar is natuurlijk dat de Hoogheemraden op een hoogje zitten, maar zo gezellig bijelkaar straalde het wel meer eenheid uit als het Westlands college van B&W, dat altijd verdeeld zit. Geluid was overigens abominabel slecht ……. ‘k weet wel dat het een oud gebouw is, maar dat zou echt veel beter kunnen. Ook het gebruik van de beeldschermen oogde bepaald niet professioneel.

 

De vergadering zelf verloopt vrijwel identiek aan willekeurig welke gemeenteraadsvergadering. Verrassing vandaag was het uitreiken van een rapport over ‘vrouwenaanwezigheid’ in de waterschappen door Jeannine Engels. ‘t Blijkt dat Delfland het met 30 % nog geen eens zo slecht doet. Overigens signaleerde ik bij de ondersteuning qua koffie en koekjes zo’n beetje 100% vrouwen, die overigens prima hun ‘mannetje’ stonden. De gastvrijheid richting publieke tribune ging zelfs zover dat ook wij van een traktatie, zijnde een stukje taart, mochten meegenieten! Na het formele gedeelte van de agenda kwamen de bespreekstukken aan de orde. ‘t Voorwerk was blijkbaar al degelijk in de commissie afgewerkt, want zelfs een onderdeel als de programmabegroting werd met amper een uurtje beraadslagingen al afgetikt door de dijkgraaf. Wat mij hierbij wel opviel was dat de dijkgraaf als portefeuillehouder de voorzittershamer niet over hoefde te geven. In Westland is dat gelukkig inmiddels wel anders geregeld.

nov14 111

Al met al een leuke kennismaking met de het vergaderen op de ‘Delfland’ manier! Wie weet komt er een ‘wordt vervolgd’ na 18 maart volgend jaar ……..