Archive | November, 2014

vraag ‘an de burgerman week 48

28 Nov

Op weg naar de waterschapsverkiezingen ……

beste mensen,

als ‘burgerman’ Leo Boekestijn mag ik al zo’n 16 jaar burgers vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Nu beslist niet alleen de gemeente, maar ook het waterschap over zaken die van directe invloed zijn op je leefomgeving. Hoogste tijd om daar ook eens het geluid van de burgers te laten horen. Die kans doet zich binnenkort voor want volgend jaar maart zijn er waterschapsverkiezingen. Ook bij dit soort verkiezingen moet je aangesloten zijn bij een partij om sowieso mee te kunnen doen. Ik heb gekozen voor de Algemene Waterschapspartij (AWP)

‘De AWP Delfland wil ervoor waken dat Delfland zich bepaalt tot zijn kerntaken en dat Delfland deze sober en doelmatig uitvoert. De AWP zoekt de balans tussen waterveiligheid, waterkwaliteit, waterzuivering en waternatuur. Ook wil de AWP de betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij het waterschap vergroten en daarvoor benaderbaar en aanspreekbaar zijn’

Dat zijn stuk voor stuk punten die mij voor de volle 100% aanspreken. Komende maanden maar eens aan de slag gaan om deze partij in mijn omgeving meer ‘op de kaart’ te zetten. ‘Wat kan ik op dit moment voor de AWP Delfland betekenen’ zou je je af kunnen vragen ….

‘t Simpelste op dit moment is even de facebookpagina van deze partij te ‘liken’, dat kan hier www.facebook.com/AWPDelfland. Gebruik van het actieve kiesrecht kan pas in maart, maar voor het recht zelf gekozen te worden, het zogenaamde passieve kiesrecht, moet je nu al in actie komen. De lijsten met namen van kandidaten worden nu namelijk samengesteld. Interesse? Bel dan 513186 of stuur een mailtje naar burgerman@kabelfoon.nl

Spandoek mensen gezocht

vraag ‘an de burgerman week 46

28 Nov

Meedoen

De voorlopers in gemeenteland hebben allang door dat samenwerking tussen burgers en gemeente ‘werkt’. Het speeltuintje van de gemeente wordt dan opeens  ‘ons’ speeltuintje en iets wat van jezelf is, daar ben je nu eenmaal veel zuiniger op. Voorlopers in de gemeente Westland hebben het helaas niet voor het zeggen. In Westland doen we het gewoon zoals we het altijd al doen en zo gaat het nog steeds goed blijven de bestuurders ons maar voorhouden.

Meedoen mogen we inmiddels wel steeds meer, maar dat komt bepaald niet uit het hart, dat is bittere noodzaak. Tot voor kort betrof het vooral zaken in de buitenruimte waar de gemeente opeens een beroep op ons ging doen. Met de komst van de zogenaamde decentralisaties is de nood echter ook opeens binnenshuis aan de man. Zorg voor inwoners was eerst zo’n beetje landelijk geregeld, maar dat mogen vanaf komend jaar de gemeentes zelf gaan doen.

Je zou denken dat zorg voor inwoners die het nodig hebben geen politiek onderwerp zou mogen zijn, maar dat begint het in Westland onderhand wel te worden. Veel geld wat voor de zorg bestemd is gaat naar externe managers en we vragen de mantelzorgers simpelweg nog wat extra werk te verzetten. Hoeveel rek er nog in de mantelzorger zit is inmiddels ook al een vraag die openlijk gesteld is. De politiek houdt wat dat betreft de vinger wel aan de pols.

nov14 055

vraag ‘an de burgerman week 45

5 Nov

Meedoen

’t Voelt sowieso goed als iemand je alleen al vraagt om ergens aan mee te doen. Blijkbaar heeft men hulp nodig én blijkbaar heeft men daarbij aan jou gedacht. De oproep wilgen te komen knotten in ‘s –Gravenzande werd dan ook door flink wat mensen serieus genomen, waaronder door burgerman Leo Boekestijn. Afgelopen zaterdag was het om 10 uur verzamelen en na wat uitleg konden we aan de slag. De gemeente had voor materiaal gezorgd, zelf hoefde je alleen maar een goed humeur mee te nemen. Nou, dat was het probleem niet die ochtend. ’t Was dan wel november, maar de temperatuur kwam dichtbij de 20 graden Celsius. Jas uit en knotten maar.

knot

De kleine takjes met de snoeischaar en de dikkere met het meedogenloze zaagje. Tijdens de welverdiende koffietijd werden de al dan niet sterke verhalen uitgewisseld waarna men al snel weer aan de slag ging om de klus te klaren. Half één des middags zat de job er alweer op en keerden de vrijwilligers moe, maar zeer voldaan huiswaarts. Al met al een mooi voorbeeld van een stukje samenwerking tussen gemeente en burgers.