Archive | October, 2014

vraag ‘an de burgerman week 44

31 Oct

Barstje …

 

 

okt14 052

Was me dat even opzienbarend nieuws van de week! Voor het eerst sinds mensenheugenis moest het Westlands college van Burgemeester en Wethouders (B&W), het dagelijks bestuur van onze gemeente, melden dat ze iets niets wisten. Het betreft de inhuur van externen om de overgang van zorgtaken van ’t rijk naar de gemeente te begeleiden. Het gros van de gemeentes is hier zo’n 3 à 4 euro  per inwoner aan kwijt. Beetje pijnlijk is het dan te moeten constateren dat de gemeente Westland daar ruim 10 euro per inwoner voor nodig heeft.

Op zich is het natuurlijk helemaal niet erg als je iets niet weet. Sterker nog, dit durven te zeggen hoort bij het ‘volwassen’ zijn. ’t Kan toch gewoon gebeuren dat je iets niet weet. Dan ga je bij jezelf te rade of  je vraagt het even aan een ander of die soms wel weet wat jij niet weet. Helaas is de houding van het huidige gemeentebestuur er nog steeds een van:

‘wij weten wat goed voor U is’

Gevolg daarvan is dat ze nu met een barst in het blazoen zitten. We weten het even niet beste mensen …….

Tsja, wat we wel weten is dat de extreme inhuur van de externe deskundigen door de Westlandse burger betaald moet worden. Het is wrang te moeten constateren dat dit allemaal gelden zijn die in ieder geval niet naar ‘handjes aan het bed’ gaan.

vraag ‘an de burgerman week 43

31 Oct

Snap jij dat nou ……

‘n Beetje Westlander begeeft zich op de automatische piloot door z’n eigen streek. Een wegenkaart, Tom Tom, App of wat dan ook is aan ons niet besteed. Zelfs verkeersborden langs de weg hebben we geen boodschap aan. Omleidingsroutes …….. fijn dat ze aangegeven staan, maar om te zien of het wel echt waar is, rijden we zelf liever gewoon door tot we daadwerkelijk zelf zien dat de weg opgebroken is. Eerst zien, dan geloven lijkt ons op het lijf geschreven. Westlanders staan niet voor niks bekend als ‘nuchtere’ mensen.

De Maasbever, het favoriete maandblad van elke Maasdijker, kent zelfs een aparte rubriek voor verkeersborden die niet goed te begrijpen zijn.

In diezelfde categorie kom je met regelmaat het bord ‘30’ tegen onder het bord ‘wegwerkzaamheden’.  Natuurlijk logisch als ze in een gebied met een 50km regime aan het werk zijn, dan spreekt het voor zich. Anders wordt het als zo’n zelfde bord in een 30km gebied geplaatst wordt. Je verstand en gevoel worden flink in de maling genomen. Normaal mag je max 30km/u rijden ter plekke en vanwege de wegwerkzaamheden is dit verlaagd naar 30km/u. Snap jij het nog …….

okt14 039

Als je het bord al gezien zou hebben (zie bovenstaande) zou je hooguit kunnen denken dat je na het gereedkomen van de wegwerkzaamheden gewoon weer 50km/u  zou mogen rijden. Heb je voor je het weet weer zomaar weer een bekeuring in je brievenbus …..

vraag ‘an de burgerman week 42

31 Oct

Welkom bij de club

Denk je dat je de enige bent die een bekeuring hebt gekregen voor een pietluttige snelheidsovertreding, blijkt dat anderen in je omgeving precies hetzelfde overkomen is. ’t Wordt dan een gevalletje ‘gedeelde smart is halve smart’, hoewel het boetebedrag hetzelfde blijft. In ’t Westland hoor je, wellicht door de internationalisering, dan met regelmaat de term ‘join the club’. Het Platform Gehandicapten Westland (PGW) koos voor de Hollandse benaming ‘welkom bij de club’ om te laten zien dat het verenigingsleven open staat voor iedereen.

Afgelopen woensdag was hier aandacht voor tijdens een inloopmiddag in de Tuinen in Naaldwijk  De bijeenkomst vond plaatst in het kader van de landelijke Week van de Toegankelijkheid voor mensen met een beperking. In de uitnodiging stond het volgende te lezen

Een toegankelijke vereniging heeft niet alleen aandacht voor fysieke toegankelijkheid (deuren, drempels, trappen, enz.) maar organiseert ook passende activiteiten, zodat echt iedereen mee kan doen.

Het PGW opende de middag met de aanbieding van 4 toegankelijkheidsadviezen aan de verantwoordelijke wethouders van de gemeente Westland. Het ging daarbij om het resultaat van de Gele Kaartenactie 2014, de rol van het PGW in het bouwproces, een checklist voor de organisatie van toegankelijke evenementen & feesten en een brochure om mensen bij een bouwaanvraag te wijzen op het belang van toegankelijkheid.

Wat volgde was een demonstratie van rolstoeldansen, show down en schaken voor mensen met een visuele handicap. Vooral dat laatste trok mijn aandacht, omdat ik nog maar kort geleden deel heb mogen nemen aan een partijtje simultaan schaken in de Westlandse Druiventuin. Met beperkte hulpmiddelen, een aangepast schaakbord en een mp3 speler, was de visueel gehandicapte speler  simpelweg in staat partij te bieden aan z’n tegenstander. Bijzonder geval van zien is geloven, want ik stond erbij en keek ernaar!

okt14 015

duurt lang ……….

23 Oct

eind vorige eeuw werd de term ‘burgerparticipatie’ in Nederland geïntroduceerd. Was toevallig (of niet) ook de tijd dat ik als ‘burgerman’ de lokale politiek instapte. Als ‘burger’ wilde ik maar wat graag ‘meedoen’ ‘meedenken’ en ‘meebeslissen’ over zaken die m’n leefomgeving betreffen.

Inmiddels ruim  15 jaar verder blijkt het fenomeen burgerparticipatie nog niet veel verder dan enkele congressen hierover. Het VNG blad schrijft er wel over, maar uit het hart komt het allemaal nog steeds niet. Nu dan weer een oprisping van PvdA politicus Tanamal in het AD onder de titel ‘Baas in eigen buurt’. In het midden van het artikel zelfs nog in rood

‘ambtenaar denkt vaak niet mee met burger’

nou, dan durf je toch wel ……. mijn ervaring is eerder dat de ambtenaar niet mee mag denken. Sterker nog, ‘niet denken, maar doen’ lijkt de leidraad die de ambtenaren meekrijgen van het dagelijks bestuur, het college van de Burgemeester en z’n Wethouders (B&W).

Wat er nu in Nederland aan de hand is, is dat men noodgedwongen een beroep op de zelfwerkzaamheid van burgers doet omdat het zorgstelsel onbetaalbaar is geworden. We zijn ‘ineens’ een participatiesamenleving ……. ja ja, het kan snel gaan! Naast voor je hulpbehoevende buurman, mag je ook nog eens voor het plantsoentje in je buurt zorgen. Met onderstaande opinie vandaag in het AD ben ik het eigenlijk best wel eens:

de overheid moet gewoon eens leren loslaten

participatiesamenleving

vraag ‘an de burgerman week 41

8 Oct

Grote organisaties en voor wie ze ‘het’ doen …….

De laatste tijd komen steeds weer berichten in de krant over bedrijven die terugkeren naar hun roots. Op z’n Nederlands: we gaan weer doen waarvoor we ooit opgericht zijn. De Westlandse Rabobank stond van de week in de spotlights. Die geeft zo’n beetje openlijk toe dat de bank iets teveel met zichzelf bezig was, de klanten deden er blijkbaar iets minder toe. Ook Flora Holland heeft zichzelf weer teruggevonden getuige de zoektocht naar een nieuwe strategie. Twee coöperaties waar de leden centraal horen te staan. Nog maar een paar jaar geleden bleek ook dat sommige woningbouwcorporaties geld beleggen interessanter vonden dan het huisvesten van huurders. ‘Door schade en schande wordt men wijs’ zou je denken, maar dat is zeker niet in alle gevallen zo. Soms verandert de maatschappij sneller dan een organisatie kan handelen. Onze eigen ‘organisatie’, de gemeente, lijkt al met al het spoor nog steeds bijster. Met regelmaat klinkt dan wel ‘de burger, daar doen we het allemaal voor’, maar bij slechts een enkel onderdeel lijkt de burger daadwerkelijk centraal te staan. Waar men bij de eerder genoemde organisaties zou kunnen constateren dat ze wat teveel naar binnengericht waren, lijkt dat bij de gemeente Westland eerder het tegenovergestelde. Volop aandacht voor de wereld om ons heen, maar te weinig aandacht voor de eigen kernen, getuige ook het onderzoek van de rekenkamer ‘kernen tussen de kassen’. Het belang van de gemeente lijkt vooralsnog zwaarder te wegen dan het belang van de burger.

vraag ‘an de burgerman week 40

8 Oct

Politiek en sport

Ongetwijfeld staat er in de deze week gepresenteerde begroting van de gemeente Westland het nodige over sportverenigingen vermeld. Droge, maar o zo noodzakelijke kost voor de verenigingen die het betreft. Om beter te weten waar verenigingen zoal tegenaan lopen in contacten met de gemeente gaan de diverse politieke partijen met regelmaat op werkbezoek. Waar mogelijk wordt zelfs een balletje meegetrapt. Naast sporten waar je moe van wordt zijn er natuurlijk ook de denksporten. Schaken is er daar één van.

druiven2

Afgelopen zaterdag werd voor de tiende en laatste keer in Themapark de Westlandse Druif in Monster de schaaksimultaan tegen Westlandse politici gehouden. Deze keer was het organisator Ard Dekker, oud kampioen van Schaakmat, die het zelf opnam tegen 14 schakers. Nu is het met simultaanschaken zo, dat je vooral in het begin je slag moet slaan. Later in de partij krijgt de simultaangever meer tijd voor je en dan wordt het verschil tussen de prof en de goedwillende amateur meestal snel duidelijk. Een remise wordt door de politici al als een overwinning beschouwd, laat staan wat een overwinning op de simultaangever teweeg brengt.

Een mooie zeven van tien keer heb ik deel mogen nemen aan de schaaksimultaan onder de ‘druivenhemel’. Welgeteld eenmaal mocht ik de overwinning behalen, wat natuurlijk uitgebreid in de plaatselijke pers te lezen viel, want naast het organiseren, wist Ard Dekker ook nog eens de publiciteit op perfecte wijze te verzorgen. Zo wist hij naast de schaaksport ook de politiek én de Westlandse Druif op een goede manier te promoten. We eindigen deze column dan ook met een welgemeend ‘Ard, bedankt!’